Nadrazi-Petrov

Nádraží Centrum – Petrov: tudy povedou koleje podzemní stanice

Analýza z roku 2014 byla první, která poprvé velmi důkladně porovnala obě zvažované varianty nádraží v Brně, tedy variantu v centru Brna, označovanou i jako Pod Petrovem / Petrov a variantu počítající s vybudováním nového nádraží na jihu od jádra města – U Řeky / Řeka.
Obě varianty jsou důkladně popsány, včetně plánů vedení tras vlaků, napojení na veřejnou dopravu. Součásti studie je i ekonomické porovnání obou variant.
Na studii „Porovnání variant řešení železničního uzlu Brno“ se odvolávají všechny tři / čtyři strany sporu o polohu nádraží, mezi veřejnost se však nedostala. Zde proto přináším její plné znění. U každého odkazu na PDF soubor jsem uvedl i stručný popis co která část obsahuje.

Upozornění:

Pokud hledáte aktuální Studii proveditelnosti z podzimu 2017, postupujte na příspěvek Studie proveditelnosti 2017


Varianta A – Řeka / U Řeky – na místě dnešního Dolního / Rosického nádraží za Vaňkovkou

Varianta B – Petrov / Pod Petrovem / v centru – nádraží u ulice Nádražní v Brně Střed

Plné znění studie z roku 2014 porovnávající obě varianty nového nádraží v brně: U Řeky & Pod Petrovem
Název studie: Dopracování variant řešení Železničního uzlu (ŽU) Brno

Objednatel: Správa železniční a dopravnní cesty, státní organizace.
Zhotovitel: IKP Consulting, s.r.o.

Část A: Průvodní a souhrnná technická zpráva

Zde ke stažení A_Pruvodni-a-souhrnna-technicka-zprava (PDF, 49 stran, 4 MB)
Tato část obsahuje základní zadání:

 • Vymezení studie: popis obou variant,
 • časové horizonty, výhledový rozsah dopravy v brněnském železničním uzlu.
 • varianta A: Řeka – problémová místa, časový plán
 • varianta B: Petrov – problémová místa původního návrhu, úprava, časový plán

Část B Dokladová část

B-DOK Titulní list

Zde ke stažení B-000_RozpiskaNaDesky (2 strany)

B-001 Záznamy z jednání se zadavatelem

Zde ke stažení B-001_Zaznamy (PDF, 14 MB, 113 stran)

Jednání se účastnili jak zástupci radnice města Brna, SŽDC, tak i zástupci OK NvCentru.
Prezentační listina se jmény kdo zastupoval koho najdete na str. 7 a 8.
V tomto dokumentu se popisují:

 • plánované rekonstrukce a úpravy tratí v okolí Brno do roku 2040
 • počty vlaků a jejich četnost v průběhu dne v blízké i vzdálenější budoucnosti na jednotlivch příjezdvých trasách
 • nákladní doprava přes ŽU Brno v obou varinatách
 • přetížení jednotlivých tratí na území Brna osobní dopravou a to jak nyní, tak v blízké budoucnosti
 • napojení vysokorychlostních tratí
 • podzemní stanice Pod Petrovem (str. 61) „6-ti kolejná stanice se dvěma ostrovními a dvěma bočními nástupišti
 • geologické poměry pro ražbu tunelů pod Brněm, str. 67

B-002 Vypořádání připomínek

Zde ke stažení B-002_Vyporadani pripominek (PDF, 9 MB, 58 stran)

 • „… jedním z hlavních motivů přestavby ŽU Brno s přemístěním nádraží do polohy u řeky je vedle modernizace tranzitního železničního koridoru také zajištění plynulého průjezdu městem Brnem ve směru od severu k jihu s odstranění závleku přes Komárov a úvratě …“ (str. 7)
 • „…umístění stavby podzemní stanice v oblasti se zvýšenou hladinou podzemní vody, rovněž s ohledem na její proudění kolmo ke stanici (bývalý mlýnský náhon) …“ (str. 11)

Část C Přehledné situace

V této části C najdete dva plány: zakreslení polohy plánovaných nových a rušených tratí ve variantě Řeka a všech nových tratí a tunelů pro variantu Centrum – Petrov. Plán pro Brno, včetně Tuřan, letiště, Žebětína.

C Titulní list

Zde ke stažení C-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany)

C-001 Mapa, Přehledné situace ve variantě Petrov 1:50.000

Zde ke stažení C-001_Prehledna-situace-ve-variante-Petrov_50_B 1:50.000 (PDF, 2 MB, 1 strana)

C-002 Mapa, Přehledné situace ve variantě Řeka 1: 50.000

Zde ke stažení C-002_Prehledna-situace-ve-variante-Reka (PDF, 2 MB, 1 strana)


Část D Verifikace dopravně technologického řešení

D – Titulní list

Zde ke stažení D-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany)

D-001 Aktualizace výhledového rozsahu dopravy

Zde ke stažení D-001_Aktualizace_vyhl_rozsahu_dopravy (PDF, 3 MB, 84 stran)

 • Popis co je cílem přestavby ŽU Brno, kdy první požadavek na přesun je již z roku 1912 (!) !…stávající poloha nádraží je barierou rozvoje města a je nezpůsobilá pro vlastní technický rozvoj železniční dopravy …“ str. 7
 • Základní popis obou variant (Řeka & Petrov) a schéma (str. 11)
 • předpokládaný rozsah dopravy v následujících letech. „Že nárůst osobní dopravy není nereálná dokazují dnešní data z okolí Prahy, kdy předpokládaného nárůstu poštu cestujících je dosaženo ještě před dokončením modernizace všech etap na daném úseku“. Zní tu rovněž požadavek, aby dnes budovaná infrastruktura byla bez úprav použitelná za 30 až 40 roků.
 • pro Brno se uvažuje s intervalem až 15 mnut v osobní zastávkové dopravě (str. 44)

D-002 Dopracování dopravně technologické koncepce varianty Petrov

Zde ke stažení D-002 zpracovani-DTVarianty-Petrov (PDF, 4 MB, 84 stran)

 • mapa železniční infrastruktury pro roky po dokončení varianty Petrov.
 • možné přetížení podzemní části nádraží Pod Petrovem i ve variantě se šesti kolejemi (!) (str. 10) a to zejména z důvodu nemožnosti přesměrovat vlaky na horní nádraží, kde je o něco málo větší kapacita (str. 17).
 • přetížením úsekem je Brno hl.n. – Modříce a to z důvodů křížení vlaků z nadzemní a podzemní stanice. Navrženo mimoúrovňové křížení vlaků na Modřice.
 • Na ostatních úsecích jsou kapacity dostatečné, samozřejmě po rozšíření současného počtu kolejí (4 na Židenice, 2 koleje kolem Svitavy na Černovice …)

D-003 Verifikace dopravně technologické koncepce varianty A – Řeka

Zde ke stažení D-003-zpracovani-DT-varianty-Reka (PDF, 3 MB, 73 stran)

 • ve variantě Řeka je díky rovnému nádraží a dlouhým nástupištím možno uvažovat s půlením nástupišť pro krátké osobní vlaky – 3 koleje na nástupiště, z toho jedná kusá
 • I čtyř-kolejný Úsek Brno hl. nádraží – Židenice může být ve špičce přetížen. Řešením je zkrácením traťových úseků, tj. od semaforu k semaforu, nebo mimoúrovňové křížení tratí (str. 16)

Část E Doplnění varianta Petrov

E-000 Titulní list

Zde ke stažení E-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany)

E 01 Technické řešení varianty Petrov

E1-000 Rozpiska Technického řešení

Zde ke stažení E1-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany)

E1-001 Technická zpráva

Tunely-brno

Nádraží v centru Brna: horní i hloubená stanice

Zde ke stažení E1-001_TZ_Uprava var B (PDF, 6 MB, 74 stran)

 • Nejdůležitější a nejzajímavější dokument. popis včetně plánů jak by mělo vypadat nádraží v centr Brna.
 • původní záměr OKNvCentru na minimalistickou variantu nádraží v podzemí na 4 koleje nevyhovuje a je nutné navýšit počet kolejí alespoň na šest,
 • obě páteřní linky osobní dopravy S2 a S3 jsou navrženy jako průjezdné s taktem 15 minut. Díky tomu od Židenic na nádraží Petrov pojedou příměstské vlaky ve špičkovém 7,5 minut.
 • Je potřeba alespoň 8 průjezdných kolejí na horním nádraží (str. 26) a další 3 kusé od jihu. „Přesto po dalším posouzení je tento počet nástupních hran nedostatečný. Důvodem je nutnost ukončit vlaky od Přerova a Veselí nad Moravou, neboť jsou přivedeny od jihu a v severním směru nemají již žádné protilehlé rameno. Dalším důvodem proč je nutné uvažovat se zvýšením počtu kolejí, je alternativa, že nebude realizován SJKD, proto je nutné ukončit v Brně hl.n. vlaky od Chrlic.“ Větší počet kolejí nebyl zvažován kvůli OD Prior / Tesco.
  Podzemní část nádraží má šest navržených kolejí.

E1-002 Přehledná situace 1:50 000

Zde ke stažení E1-002_sit_prehledna_50 (PDF, MB)

E1-003a Přehledná situace – zapojení tratě RS Praha – Brno, 1.část 1:10 000

Zde ke stažení E1-003a_sit (PDF, MB)

E1-003b Přehledná situace – zapojení tratě RS Praha – Brno, 2.část 1:10 000

Zde ke stažení E1-003b_sit (PDF, 5 MB)

E1-003c Přehledná situace – centrální část uzlu 1:10 000

Zde ke stažení E1-003c_sit (PDF, 8 MB)

E1-003d Přehledná situace – úsek Brno – Ponětovice 1:10 000

Zde ke stažení E1-003d_sit (PDF, 4 MB)

E1-004a Situace úseku Modřice – Brno Horní Heršpice km 137,5 – 140,2 1:2 000

Zde ke stažení E1-004a_sit_Mod-Hersp (PDF, 3 MB)

E1-004b Situace úseku Brno Horní Heršpice – Brno hl.n. km 140,2 – 142,1 1:1 000

Zde ke stažení E1-004b_sit_odstavne (PDF, 7 MB)

E1-004c Situace žst. Brno hl.n. km 142,1 – 143,0 1:1 000

Zde ke stažení E1-004c_sit_hln1 (PDF, 3 MB)

E1-004d Situace žst. Brno hl.n. km 142,9 – 144,1 1:1 000

Zde ke stažení E1-004d_sit_hln2 (PDF, 4 MB)

E1-004e Situace úseku Brno hl.n. – Brno Židenice km 144,1 – 145,3 1:2 000

Zde ke stažení E1-004e_sit_hln-Zid (PDF, 1 MB)

E1-004f Situace žst. Brno Židenice km 142,9 – 158,9 1:1 000

Zde ke stažení E1-004f_sit_Zidenice (PDF, 4 MB)

E1-004g Situace úseku Brno – Přerov km 11,2 – 14,5 1:2 000

Zde ke stažení E1-004g_sit_prerovka (PDF, 3 MB)

E1-004h Situace úseku Brno – Přerov km 14,5 – 17,3 1:2 000

Zde ke stažení E1-004h_sit_prerovka2 (PDF, 2 MB)

E1-004i Situace úseku Brno – Přerov km 17,3 – 20,5 1:2 000

Zde ke stažení E1-004i_sit_prerovka3 (PDF, 2 MB)

E1-004j Situace úseku Brno-letiště Tuřany – Šlapanice km 8,0 – 9,2 1:2 000

Zde ke stažení E1-004j_sit_Slap (PDF, MB)

E1-005a Podélný profil – VRT Praha – Brno, 1. část 1:10 000 / 1 000

Zde ke stažení E1-005a_podel_VRT-1 (PDF, 1 MB)

E1-005b Podélný profil – VRT Praha – Brno, 2. část 1:10 000 / 1 000

Zde ke stažení E1-005b_podel_VRT-2 (PDF, 1 MB)

E1-005c Podélný profil – úsek Brno – Ponětovice 1:10 000 / 1 000

Zde ke stažení E1-005c_podel_Prerov (PDF, 1 MB)

E-005d Podélný profil – RS Brno Vranovice, úsek Modřice – Brno hl.n. 1:10 000 / 1 000

Zde ke stažení E1-005d_podel_RS_Brno_Vranovice (PDF, 1 MB)

E1-005e Podélný profil – Brno Horní Heršpice – Brno Židenice 1:10 000 / 1 000

Zde ke stažení E1-005e_podel_Horni-Herspice-Zidenice (PDF, 1 MB)

E1-005f Podélný profil – nákladní průtah km 10,670 – 13,295 1:10 000 / 1 000

Zde ke stažení E1-005f_podel_nakl_prutah (PDF, 1 MB)

E1-006a Výkresy rozhodujících mostních objektů 1:500, 1:200

Zde ke stažení E1-006a_Vykresy_most_obj_1 (PDF, 1 MB)

E1-006b Výkresy rozhodujících mostních objektů – mostní objekty Brno hl.n. 1:500, 1:200

Zde ke stažení E1-006b_Vykresy_most_obj_2 (PDF, 1 MB)

E1-007 Tunelové stavby

Zde ke stažení E1-007_tunely (PDF, 4 MB)

Žebětín

Dvoukolejný tunel pod Žebětínem

Popis tunelů pod městem Brnem a Žebětínem při nádraží v centru.

Celková délka tunelů je přes 12 km, z toho je 10,4 km ražených a 1,6 km hloubených.
Tratě prochází ve směru od Prahy pod Bobravskou vrchovinou mezi Veverskými Knínicemi a Žebětínem s nadložím až 115 m, pod Kohoutovicemi s nadložím až 120 m, pod Stránicemi (Kraví horou) s nadložím až 95 m a dále pod historickým centrem s nadložím cca 30 m, kde u Nádražní ul. začíná hloubená část s vestibulem stanice a dále s podchodem pod řekou Svratkou. Směrem na Přerov podcházejí sdružené tunely VRT a smíšené (příměstské) tratě Černovický hájek s nadložím 6-12 m, přičemž dálnici D1 podcházejí s nadložím necelé 3 m.

Stare-Brno

Staré Brno – Zelný trh – tunely pod městskou památkovou rezervací

E1-008a Schéma – střednědobý horizont schéma

Zde ke stažení E1-008a_B_schema-strednedobe (PDF, 1 MB)

E1-008b Schéma – dlouhodobý horizont schéma

Zde ke stažení E1-008b_B_schema-dlouhodobe (PDF, 1 MB)

E1-009a Schéma dělení trakčního vedení – střednědobý horizont schéma

Zde ke stažení E1-009a_B_Schema-strednedobe (PDF, 1 MB)

E1-009b Schéma dělení trakčního vedení – dlouhodobý horizont schéma

Zde ke stažení E1-009b_B_Schema-dlouhodobe (PDF, 1 MB)

E.2 Dopracování technického řešení napojení odstavného nádraží pro variantu Petrov

E2-000 Titulní list

Zde ke stažení E2-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany)

E2-001 Technická zpráva

Zde ke stažení E2_001_TZ (PDF, 19 stran, 1 MB)

 • Popis odstavného nádraží ve variantě Petrov.
 • Počty kolejí, jejich délka,
 • vybavení odstavného nádraží.

E2-002 Situace odstavného nádraží varianty Petrov

Zde ke stažení E2_002_sit_odstavne_nadrazi (PDF, 7 MB)

E.3 Rámcový postup výstavby varianty Petrov

E3-000 Titulní list

Zde ke stažení E3-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany)

E3-001 Technická zpráva

Nadrazi-v-centru

Přestavba nádraží v centru – Petrov. Postup výstavby

Popis toho, jak dlouho by mohla výstavba nádraží v centru Brna – Petrov vypadat.

1. etapa zahrnuje objekty v Horních Heršpicích a Židenicích, trvá 1 rok a 9 měsíců a může být provedena ještě před schválením změn územně plánovací dokumentace.
Povrchová skupina Etapy 2, která zahrnuje přestavbu vlastního hlavního nádraží, trvá 2 roky a 9 měsíců. Povrchová skupina Etapy 3, která zahrnuje objekty v prostoru jižně od vlastního hlavního nádraží (za Svratkou), trvá 2 roky a 8 měsíců.

Podzemní skupina se musí dokončit současně s Etapou 3 a výstavba všech jejích objektů společně trvá 5 roků a 8 měsíců. Výstavba tak musí být zahájena o 3 roky dříve než výstavba povrchových objektů Etapy 3. To umožňuje vybudovat je souběžně s Etapou 2, takže celková doba výstavby objektů, k nimž je nutná změna územního plánu, bude rovna době výstavby podzemní skupiny, tj. 5 roků a 8 měsíců.

Celková doba výstavby je 7,5 roku. Více v Technické zprávě E3-001_TZ .

Zde ke stažení E3-001_TZ (PDF, 51 stran, 2 MB)

E3-002a Břeclavská trať – situace km 139,900 – km 142,300 1:2 000

Zde ke stažení E3-002a_situace (PDF, 3 MB)

E3-002b Břeclavská trať – situace km 142,300 – km 144,100 1:2 000

Zde ke stažení E3-002b_situace (PDF, 3 MB)

E3-002c Přerovská trať – situace km 11,300 – km 12,900 1:2 000

Zde ke stažení E3-002c_situace (PDF, 2 MB)

E3-002d Nákladní průtah – situace km 12,200 – km 13,200 1:2 000

Zde ke stažení E3-002d_situace (PDF, 2 MB)

E3-003 Řádkový harmonogram postupu výstavby schéma

Zde ke stažení E3-003_ZUB-B POV radkovy harmonogram (PDF, 1 MB)

E.4 Podrobné dopravně technologické posouzení varianty Petrov

E4-000 Titulní list

Zde ke stažení E4-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany, 1 MB)

E4-001 Posouzení

Ze ke stažení E4-001_TZ_DPT posouzeni B (PDF, 86 stran, 6 MB)

Petrov

Výpočet propustností brněnského nádraží v centru – Petrov

Je zde například popsán, že nejkratší doba pobytu pro vlaky RS v Brně jsou 4 minuty. Pro případ úvratě je uvažováno s dobou 7 minut, nejkratší doba pobytu příměstských linek jsou 2 minuty, doba pobytu průjezdné příměstské linky v žst. Brno hl.n. by měla být max. 5 minut, minimální přestupní doba v žst. Brno hl.n. na přestup systémem hrana-hrana u jednoho nástupiště 2 minuty. Minimální doba obratu vlaku na vlak opačného směru 6 minut.

 • Popis a výpočet rozsahu dopravy v současností, blízké i vzdálenější budoucnosti.
 • Kapacita tratí, propustnost nádraží.
 • Finální výpočty po zahrnutí všech připomínek ke studii.
 • Ranní dopravní špička se v brněnském železničním uzlu počítá od 5 do 9 hodin, odpolední pak od 13 do 19 hodin, celkem špička trvá ve všední den 10 hodin.

E4-002 Ověření dopravní technologie varianty Petrov simulací provozu

Zde ke stažení E4-002_DPT simulace B popis simulace provozu (33 stran, 9 MB)

E.5 Návaznosti městského komunikačního systému a varianty Petrov

E5-000 Titulní list

Zde ke stažení 000-E5_RozpiskaNaDesky (PDF, 0,5 MB)

Uzel veřejné dopravy u současného brněnského hlavního nádraží je problém. Je popsáno pět různých způsobů řešení MHD. za pozornost stojí přílohy 007, kde jsou popsány jednotlivé úrovně přestupního uzlu.

E5-001 Návaznost mětského komunikačního systému – Petrov – Technická zpráva

Zde ke stažení E-05-01 TZp (PDF, 8 stran, 0,5 MB)

MHD-Brno

Návrh řešení veřejné dopravy ve variantě nádraží v centru – Petrov

V dokumentaci je předloženo celkem 5 variant situačního řešení tramvajových tratí a komunikací v okolí Hl. nádraží. Jako výchozí a nejvíce rozpracovaná je uvažována varianta 1 (s případnou kombinací s variantou 5), které je přizpůsobeno i umístění přestupních vazeb, vestibulu a schodišť do jednotlivých úrovní přestupního uzlu.

Tramvajová trať je vedena v galerii pod železničními kolejemi č. 7 a 8 žst. Hl. nádraží. Nová tramvajová zastávka je umístěna tak, aby byla umožněna pěší návaznost na městský podchod a podchod k nástupištím železniční stanice. Napojení do stávající tratě je provedeno v nové kolejové křižovatce na ul. Dornych s uvažovanou úpravou následující křižovatky Dornych – Koliště – Křenová – Nádražní (umožnění odbočení tramvaje ve směru Dornych – Křenová.

Tuto variantu lze po úpravě křižovatky Úzká – městský bulvár libovolně kombinovat s variantami 1-4. V případě její samostatné realizace bez nového kolejového propojení na ul. Nádražní je její nevýhodou delší jízdní doba způsobená objížděním nádraží stávajícím podjezdem u křižovatky Dornych – Koliště – Křenová.

SJKD

Podzemní stanice, nadzemní stanice a severo-jižní kolejový diametr. Varianta nádraží v centru – Petrov

E5-002 Situace Petrov, varianta 1, 1:1000

Zde ke stažení E-05-02 ZUB_TRAM_VAR1_1000 (1 strana, PDF, 4 MB)

Zobrazení leteckého snímku centru Brna s vyznačením nádraží v centru / Pod Petrovem v nadzemní i podzemní části, a linky MHD, šalin. 1.varianta řešení MHD

E5-003 Situace Petrov – varianta 2, 1:1000

Zde ke stažení E-05-03 ZUB_TRAM_VAR2_1000 (1 strana, PDF, 2 MB)

Zobrazení leteckého snímku centru Brna s vyznačením nádraží v centru / Pod Petrovem v nadzemní i podzemní části, a linky MHD, šalin. 2.varianta řešení MHD

E5-004 Situace Petrov – varianta 3, 1:1000

Zde ke stažení E-05-04 ZUB_TRAM_VAR3_1000 (1 strana, PDF, 2 MB)

Zobrazení leteckého snímku centru Brna s vyznačením nádraží v centru / Pod Petrovem v nadzemní i podzemní části, a linky MHD, šalin. 3.varianta řešení MHD

E5-005 Situace Petrov – varianta 4, 1:1000

Zde ke stažení E-05-05 ZUB_TRAM_VAR4_1000 (1 strana, PDF, 2 MB)

Zobrazení leteckého snímku centru Brna s vyznačením nádraží v centru / Pod Petrovem v nadzemní i podzemní části, a linky MHD, šalin. 4.varianta řešení MHD

E5-006 Situace Petrov – varianta 5 1:1000

Zde ke stažení E-05-06 ZUB_TRAM_VAR5_1000 (PDF, MB)

Zobrazení leteckého snímku centru Brna s vyznačením nádraží v centru / Pod Petrovem v nadzemní i podzemní části, a linky MHD, šalin. 5.varianta řešení MHD

E5-007a Situace přestupního uzlu – Var. 1 – Úroveň -2: výška 186,00 – 187,00 1:1000

Zde ke stažení E-05-07A PrestupUzel – Var1 – Uroven -2_1000 (PDF, 1 MB)

Zobrazení přestupního uzlu nádraží (podzemní i nadzemní část), s uzlem MHD v centru (Pod Petrovem) a severo-jižního kolejového diametru – „metra“ pod Brnem (SJKD). Úroveň mínus 2.

E5-007b Situace přestupního uzlu – Var.1 – Úroveň -1: výška 192,00 – 195,00 1:1000

Zde ke stažení E-05-07B PrestupUzel – Var1 – Uroven -1_1000 (PDF, 1 MB)

Zobrazení přestupního uzlu nádraží (podzemní i nadzemní část), s uzlem MHD v centru (Pod Petrovem) a severo-jižního kolejového diametru – „metra“ pod Brnem (SJKD). Úroveň mínus 1.

E5-007c Situace přestupního uzlu – Var.1 – Úroveň 0: výška 200,00 – 202,00 1:1000

Zde ke stažení E-05-07C PrestupUzel – Var1 – Uroven 0_1000 (PDF, 1 MB)

Zobrazení přestupního uzlu nádraží (podzemní i nadzemní část), s uzlem MHD v centru (Pod Petrovem) a severo-jižního kolejového diametru – „metra“ pod Brnem (SJKD). Úroveň nula.

E5-007d Situace přestupního uzlu – Var.1 – Úroveň + 1: výška 206,00 – 207,00 1:1000

Zde ke stažení E-05-07D PrestupUzel – Var1 – Uroven +1_1000 (PDF, 1 MB)

Zobrazení přestupního uzlu nádraží (podzemní i nadzemní část), s uzlem MHD v centru (Pod Petrovem) a severo-jižního kolejového diametru – „metra“ pod Brnem (SJKD). Úroveň plus jedna.

E5-007e Zákres do ortofotomapy – Var.1 – Úroveň + 1: výška 206,00 – 207,00 1:1000

Zde ke stažení E-05-07E PrestupUzel – Var1 – Uroven +1 Ortofoto (PDF, 4 MB)

Zobrazení přestupního uzlu nádraží (podzemní i nadzemní část), s uzlem MHD v centru (Pod Petrovem) a severo-jižního kolejového diametru – „metra“ pod Brnem (SJKD). Úroveň plus jedna – ortofotomapa.

E5-008 Příčné řezy 1:200

Zde ke stažení E-05-08 PRezy (PDF, 0,5 MB)

Příční řez Petrov, stanice v nadzemní i podzemní části

Saliny

Příčný řez nádražím v centru Brna – horní nádraží, podzemní nádraží, vlevo nástupiště šalin

E.6 Dopady varianty Petrov na Severojižní kolejový diametr

Popis Severojižního kolejového diametru („metra“ pod Brnem) – SJKD – rozdíl mezi současným záměrem a územním plánem vedení SJKD v případě varianty Nádraží v centru – Petrov. Stávající varianta předpokládá, že SJKD bude určen pro vlaky příměstské dopravy s délkou do 100 m a se sklonem tratě do 40 promil. Charakterem provozu s malými intervaly a svým umístěním a množstvím zastávek se dá přirovnat k metru. Takové řešení dovoluje „kopírovat“ terén, resp. umožňuje ostřejší zatáčky.
Zatímco dle návrhu nádraží Petrov dle OKNvCentru by se SJKD stal standardní železnici a v důsledku toho by technické parametry tratě musely být mnohem přísnější, tj. větší oblouky, pozvolnější stoupání, delší zastávky … Zůstává stávající trasa až do Černovic, kde je nutné řešit napojení na Blažovice souběžně se železniční tratí.

Zde ke stažení E-6_vliv na SJKD (17 stran, PDF, 10 MB)

E.7 Řešení vlivu varianty B – Petrov na životní prostředí

Vliv na životní prostředí, včetně hlukové zátěže na obyvatelstvo v okolí stávajících a nových tratí, posuzování hluku při výjezdu z tunelů na okolí, zábor půdy.

E7-000 Titulní stránka

Zde ke stažení E7-000_00_desky (2 strany, PDF, 1 MB)

E7-001 Technická zpráva

Zde ke stažení E7-001_00_TZ (64 strany, PDF, 2 MB)

 • Hodnocení vlivu varianty centrum – Petrov na zeleň, hluk na obyvatelstvo, vliv na vodu
 • Železniční trať prochází v Pisárkách přes pásmo hygienické ochrany vody, zasahuje do záplavového území řek Svratky i Svitavy. Trať ve variantě Petrov prochází přes biokoridor Veverské Knínice, potok Bobrava, a biokoridor Žebětín a Jundrov…
 • Jsou zde výpočty hluku i pro oblast Žebětína, Kohoutovic … „U obytné zástavby v Žebětíně a rekreační části v blízkosti Žebětínského rybníka bude docházet k nadlimitnímu zatížení chráněného venkovního prostoru staveb“ str. 41

E7-002a Přehledná situace – zapojení tratě RS Praha – Brno, 1.část 1:10 000

Zde ke stažení E7-002a_sit (mapa, 1 strany, PDF, 2 MB)

E7-002b Přehledná situace – zapojení tratě RS Praha – Brno, 2.část 1:10 000

Zde ke stažení E7-002b_sit (mapa, 1 strany, PDF, 4 MB)

Mapa vedení tratí po Brně, pod Brnem a přes Žebětín

Stranice

Posuzování hluku při nádraží v centru – Petrov. Zde most nad řekou Svratkou mezi Pisárkami a Stránicemi

E7-002c Přehledná situace – centrální část uzlu 1:10 000

Zde ke stažení E7-002c_sit (mapa, 1 strany, PDF, 6 MB)

002d Přehledná situace – úsek Brno – Ponětovice 1:10 000

Zde ke stažení E7-002d_sit (mapa, 1 strany, PDF, 3 MB)

železnice kolem brněnského letiště

E.8 Návrh rámcové objektové skladby varianty B – Petrov

Zde ke stažení E8-001_Navrh objektove skladby  (PDF, 32 stran, 1 MB)

Přehled a popis železničních tratí v Brně v cílovém stavu s variantou nádraží Petrov.
Nutné stavby.

E.9 Vyhodnocení varianty B – Petrov vůči územnímu plánu města Brna

Titulák E9-000

Zde ke stažení E9-000_00_desky  (PDF, 2 strany, 45 kB)

E9 001 Technická zpráva

Popisuje zábory pozemků pro stavbu železnice ve variantě Petrov včetně záboru pozemků pro stavbu VRT tratě. Hodnotí zábory v Brně-centrum, Bystrci, Žebětíně, Jundrov … Součásti jsou mapy uvedené níže.

Zde ke stažení E9-001_TZ  (PDF, 32 stran, 100 kB)

E9 002a Přehledná situace – zapojení tratě RS Praha – Brno, 1.část 1:10 000

Zde ke stažení E9-002a_sit (PDF, 1 strana, 1,6 MB)
Žebětín – Kamechy.
Poloha železniční trati mezi těmito městskými částmi.

E9 002b Přehledná situace – zapojení tratě RS Praha – Brno, 2.část 1:10 000

Zde ke stažení E9-002b_sit (PDF, 1 strana, 4 MB)
Zábor pozemku pro železniční trať a tunely Kohoutovice – Jundrov.

E9 002c Přehledná situace – centrální část uzlu 1:10 000

Zde ke stažení E9-002c_sit (PDF, 1 strana, 6 MB)
Zábor pozemků pro nové nádraží v centru u jádra Brna

E9 002d Přehledná situace – úsek Brno – Letiště Brno-Tuřany 1:10 000

Zde ke stažení E9-002d_sit (PDF, 1 stran, 3 MB)
Zábor pozemků u brněnského letiště a Tuřany v případě varinaty nádraží v centru – Pod Petrovem

E.10 Projednání varianty B – Petrov s rozhodujícími institucemi

Vyjádření hlavních brněnských institucí, SŽDC, MD a Kraje.

MMB „Řešení (nádraží v Centru – Petrov) představuje popření některých stěžejních principů, na nichž je urbanistická koncepce založena (dobudování zeleného pásu kolem historického jádra, rozšíření města jižním směrem, uvolnění území …“

„Podpovrchový úsek železnice prochází pod Městskou památkovou rezervací. S ohledem na složité geologické podmínky lze očekávat významné problémy při jeho realizaci“

Naproti tomu „Varianta nádraží U Řeky ruší významná konfliktní místa – podjezd Křenová, podjezd Hybešova – Úzká. Projekt ruší stávající úsek „Přerovky“ s konfliktními místy – podjezd Kšírova a křížení se stávajícím nákladním průtahem“ str. 7. Délka rušených …tratí na území města je cca 7 km. Řešení přestavby uzlu ve variantě Řeka zjednodušuje vedení tratí na území Brna a nabízí tak velký rozsah ploch uvolněných pro další rozvoj“

Zde ke stažení E-10_001_0_Projednani (PDF, 31 stran, 6,6 MB)


Část F Řeka

F-000 Rozpiska na desky

Zde ke stažení F-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany,  400 kB)

F.1 Úprava technického řešení varianty A – Řeka

 F1-000 Rozpiska na desky

Zde ke stažení F1-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 strany,  400 kB)

F1-001 Technická zpráva

Zde ke stažení F1-001_TZ_Uprava var A (PDF, 67 stran, 4,8 MB)

Jedná se o nejdůležitější popis varianty nádraží Řeka.
Je zvažován i případ, že by se nerealizoval nebo v dohledné době nerealizoval SJKDiametr. V takovém případě by bylo potřeba až 20 nástupištních hran – za tím účelem je proto nutné ponechat stavební rezervu. Která v případě varianty nádraží U Řeky by byla. Zatím je navrženo 7 nástupišť, kde u čtyř z nástupišť by mohly zastavovat současně až tři kratší soupravy a to na kratších kusých kolejích.
Nástupiště jsou navržené délky 430 metrů a půlená nástupiště 180 m (kusá) a 222 metrů průjezdná od jihu, resp. 170 metrů kusá a 180 metrů průjezdná od sever.
Počet nástupištních hran (kolejí) je tedy 18, plus 2 koleje nákladního průtahu bez nástupiště.

Zpráva se věnuje i problému křížení osobní a nákladní dopravy ve variantě nádraží Řeka. Což je jedním z nejvíce kritizovaných bodů varianty nádraží na jihu. Je zvažováno i mimoúrovňové křížení tratí, které by dlouhodobě vyřešilo malou kapacitu 4 kolejí Brno hl.n Řeka – Židenice (Maloměřice).

Zde ke stažení F1-001_TZ_Uprava var A (PDF, 67 stran, 4,8 MB)

F1-002 Přehledná situace 1:50 000

Zde ke stažení F1-002_sit_prehledna_50 (PDF, 1 strana,  7 MB)
Přehledná situace vedení tratí v Brně a v okolí ve variantě Řeka

F1-003a Přehledná situace – úsek Modřice – Brno Maloměřice 1:10 000

Zde ke stažení F1-003a_sit (PDF, 1 strana,  6 MB)
Detail – nádraží Řeka – Židenice – Maloměřice

F1-003b Přehledná situace – úsek Brno Černovice – Ponětovice 1:10 000

Zde ke stažení F1-003b_sit (PDF, 1 strana, 6 MB)

F1-004a Situace úseku Modřice – Brno Horní Heršpice, km 137,5 – 140,0 1:2000

Zde ke stažení F1-004a_sit_Modrice-Herspice (PDF, 1 strana mapy, 2,5 MB)

F1-004b Situace úseku Brno Horní Heršpice – Brno hl.n., km 140,1 – 141,6 1:2000

Zde ke stažení F1-004b_sit_Herspice-Brno-hln (PDF, 1 strana, 4 MB)

F1-004c Situace žst. Brno hl.n., km 141,4 – 142,9 1:1000

Zde ke stažení F1-004c_sit_Brno-hln (PDF, 1 strana mapy, 3,9 MB)
Podrobný plán železniční stanice Brno hlavní nádraží ve variantě Řeka. Dlouhá rovná nástupiště.

F1-004d Situace úseku Brno hl.n. – Brno Černovice, km 142.8 – 144.1 1:1000

Zde ke staženíF1-004d_sit_Brno-hln-Cernovice-I  (PDF, 1 strana, 2 MB)

F1-004e Situace úseku Brno hl.n. – Brno Černovice, km 144.0 – 144.7 1:1000

Zde ke stažení F1-004e_sit_Brno-hln-Cernovice-II (PDF, 1 strana, 1,8 MB)

F1-004f Situace Brno Černovice – Brno Židenice 1:1000

Zde ke stažení F1-004f_sit_Cernovice-Zidenice (PDF, 1 strana, 1,6 MB)

F1-004g Situace žst. Brno Židenice 1:1000

Zde ke stažení F1-004g_sit_Zidenice (PDF, 1 strana, 2,3 MB)
Všimněte si polohy nového Židenického nádraží. Snadnější přestup na šalinu.

F1-004h Situace úseku Brno Černovice – Brno Slatina, km 11,7 – 14,2 1:2000

Zde ke stažení F1-004h_sit_Cernovice-Slatina-I (PDF, stran,  MB)

F1-004i Situace úseku Brno Černovice – Brno Slatina, km 14,2 – 17,5 1:2000

Zde ke stažení F1-004i_sit_Cernovice-Slatina-II (PDF, stran,  MB)

F1-005 Neobsazeno

F1-006a Výkresy rozhodujících umělých objektů

Zde ke stažení F1-006a_Vykresy_most_obj-1 (PDF, 1 strana, 300 kB)
Železniční most pro případné mimoúrovňové křížení nákladního průtahu

F1-006b Výkresy rozhodujících umělých objektů

Zde ke stažení F1-006b_Vykresy_most_obj-2 (PDF, 1 strana, 260 kB)
Mosty v zastávce Brno Černovice, nad ulici Olomoucká. 2 nástupiště pro 4 koleje, celkem ale 7 kolejí.

F1-006c Výkresy rozhodujících umělých objektů

Zde ke stažení F1-006c_Vykresy_most_obj-3 (PDF, 1 strana, 500 kB)
Most přes Svratku km 142,200, most v žst. Brno hl.n.
Brno hlavní nádraží – podchody a také mést přes řeku Svrtau u nového brněnského nádraží. Detailní pohled.

F1-007a Schéma – střednědobý horizont schéma

Zde ke stažení F1-007a_A-schema strednedoby (PDF, 1 strana, 317 kB)
Schéma železničních uzlů a hlavních prvků ve variantě nádraží Řeka

007b Schéma – dlouhodobý horizont – alternativa 1, bez SJKD

Zde ke stažení F1-007b_A-schema dlouhodoby_1 (PDF, 1 strana, 390 kB)
Dlouhodobý horizont bez realizace SJKDiametru a s úrovňovým řešením žst. Brno Židenice

007c Schéma – dlouhodobý horizont – alternativa 2, bez SJKD

Zde ke stažení F1-007c_A-schema dlouhodoby_2 (PDF, 1 strana, 380 kB)
Dlouhodobý horizont bez realizace SJKDiametru ale s mimoúrovňovým řešením žst. Brno Židenice schéma

008a Schéma dělení trakčního vedení – střednědobý horizont schéma

Zde ke stažení F1-008a_A-schema strednedoby (PDF, 1 strana, 350 kB)

008b Schéma dělení trakčního vedení – dlouhodobý horizont – alternativa 1

Zde ke stažení F1-008b_A-schema dlouhodoby_1 (PDF, 1 strana,  400 kB)
Dlouhodobý horizont, po roce 2040 ale bez SJKD s úrovňovým řešením žst. Brno Židenice, schéma.

 

F.2 Podrobné dopravně technologické posouzení varianty A – Řeka

F2-000 Rozpiska na desky

Zde ke stažení F-000_RozpiskaNaDesky (PDF, stran, MB)

F2-001 Posouzení – Technická zpráva

Zde ke stažení F2-001 DPT posouzeni var A (PDF, 99 stran, 7,2 MB)

Nadrazi

Ilustrace – zde výpočet propustnosti pro nákladní vlaky, str. 97

Ověření technického řešení železničního uzlu Brno ve variantě Řeka. Řešení je mírně pesimistické, předpokládá se s odložením realizace SJKDiametru na pozdější dobu po roce 2040, kdy železniční infrastruktura bude muset zvládat dopravní zátěž plynoucí z neexistence SJKDiametru.
Analyzuje se objem osobní i nákladní dopravy, příměstské i dálkové. Cílem je nabídnout cestujícím kratší intervaly mezi vlaky. Je zde i popis nesymetrického dělení nástupních hran na novém nádraží a důvody které k němu vedou. Výpočty propustností tratí a odolnost k případným zpožděním.

F2-002 Simulace

Zde ke stažení F2-002_DPT simulace A (PDF, 62 stran, 6 MB)

Beno

Kapacitní využití staničních kolejí Brno – nádraží Řeka, str. 19

Ověření dopravní technologie varianty Řeka simulací provozu. Ověření stability vůči rušivým vlivům jako jsou zpoždění a výkyvy v četností vlaků. Ze simulace vyplývá, že navržené řešení je stabilní (str. 16).


 

 

G – Odhad investičních nákladů

V obou případech je seznam zahrnutých a nezahrnutých části pro výpočet.

G-0 Rozpiska na desky

Zde ke stažení G-000_RozpiskaNaDesky (PDF, 2 stran,  400 kB)

G.1 Odhad investičních nákladů varianty B – Petrov

Zde ke stažení G1-001_TZ_OIN var B (PDF, 13 stran,  450 kB)

51 mld Kč v cenách roku 2014.
Součásti je i plán výstavby po etapách.

G.2 Odhad investičních nákladů varianty A – Řeka

Zde ke stažení G2-001_TZ_OIN var A (PDF, 13 stran,  450 kB)

42 mld Kč v cenách roku 2014.
Součásti je i plán výstavby po etapách.


Mohlo by Vás také zajímat