Pro někoho jen kopřivy o které se někdo šeredně spálí, pro jiné pustá louka, neobydlené území. Pro další budoucí Jižní centrum, nová brněnská čtvrť Trnitá, nové brněnské nádraží. To je velká výzva.
Oblast má rozlohu 139 ha a s centrem bude propojené novou městskou třídou. Kolem ní má na rozloze zhruba 50 ha vzniknout nová čtvrť s tolik potřebnými byty.

Vaňkovka: Brno nové hlavní nádraží

Pondělí 17. ledna 2022
Ve vaňkovce začíná výstava modelu nové brněnské čtvrti Trnitá, včetně nového brněnského hlavního nádraží. Každý se může podívat co se plánuje, kudy pojedou šaliny, vlaky, kde budou obytné bloky.
Výstava potrvá ve Vaňkovce až do 5. února.

A proč právě ve Vaňkovce? Jednak proto, že tu model nové čtvrti shlédne mnoho lidí a také proto, že i samotná Vaňkovka je jedním z prvních objektů v nové čtvrti Trnitá.

Začátek výstavby nového nádraží 2028. Dokončení 2035. „Jdete prostornou halou zakrytou elegantní kopulí, vše ještě voní novotou. Snadno jste přestoupili, nabízí se vám vlaková, autobusová i městská hromadná doprava. Na místě bez problémů zaparkujete auto i kolo. Veřejná prostranství okolo nádraží se postupně stávají součástí města a nové čtvrti, jejíž první budovy už stojí. Proměněné nábřeží Svratky láká k procházce. Nové nádraží se stává vstupní branou do města. Moderní, krásnou, užitečnou, ale také udržitelnou stavbou….“

Vaňkovka: výstava nové čtvrti Trnitá
Vaňkovka: výstava nové čtvrti Trnitá
Vaňkovka: výstava nové čtvrti Trnitá
Vaňkovka: výstava nové čtvrti Trnitá
Vaňkovka: výstava nové čtvrti Trnitá
Vaňkovka: výstava nové čtvrti Trnitá

Snad už žádné protihlukové stěny

Vizualizace: Pelčák a partner architekti: Trnitá

Vizualizace nového domovního komplexu: Pelčák a partner architekti

Vizualizace: Pelčák a partner architekti

Způsob založení stavby je mimořádně důležité, protože pod ním bude jezdit podzemka. Tento pohled je směrem k Vaňkovce, která je skrytá za vyššími budovami. V popředí šalina z Nových Sadů k novému nádraží.

Mezi ulicemi Opuštěná a Uhelná se bude stavět nový dům. No dům, přímo šest budov. Ty budou mít společný základ s podzemními garážemi. Ve čtyřech domech budou byty, jeden dům bude pro kanceláře a ten šestý bude hotel. Celkem zde má být vybudováno 186 bytů a 143 ubytovacích jednotek. V podzemních garážích vznikne 271 parkovacích stání, dalších 10 bude na povrchu.

Řešené území bude dopravně napojeno ze západní strany novou městskou třídou a z jižní strany na ulici Severní. Dešťové vody budou sváděny do dvou nádrží. Voda z první části bude využívána pro zavlažování. Z druhé části bude odváděna do kanalizace.

K projektu se samozřejmě vyhadřuje město. Požadavkem například je, aby ploché střechy byly zelené. Dalším požadavkem bylo vysázení nových uličních alejí. Obojí je v záměru už obsaženo. 

Podstatnější asi je, aby znovu nevznikl podobný protihlukový paskvil jak na Plotní. Proto… „Mezi našimi požadavky je také uvedeno, že by měl projektant brát v potaz současné i budoucí zdroje hluku a přizpůsobit tomu stavbu. Díky tomu nevzniknou nároky na stavbu protihlukových opatření…“ přiblížil Filip Chvátal.

Projekt musí respektovat i předpokládané vedení brněnské podzemky.

Sochy v ulicích: základní kámen nového Jižního centra

Sochy v ulicích: základní kámen nového Jižního centra

Autor: Martin Zet
Název: tvárnice.
Materiál: beton
Umístění: Brownfield u dolního nádraží, Brno

Sochy v ulicích: základní kámen nového Jižního centra

Martin Zet přímo na místě odlil z betonu tuto velkou tvárnici jako pomyslný základní kámen nového rozvoje Brna.
Martin Zet tímto svým dílem reaguje na sto let nekonečných debat o poloze nového brněnského hlavního nádraží a rozvoje Brna na jih.
Martin Zet použil pro své dílo dvou pojmů:
„katatonický stav“ tedy nehybný, neschopný pohybu a „petrifikace“ tedy zkamenění, zatuhnutí, zatvrdnutí. 

Sochy v ulicích 2019

Obrovskou tvárnici Martina Zeta najdete na louce před provizorním Dolním nádražím.
Když se vydáte od nádraží vlevo směrem na cyklostezku, uvidíte ji hned zkraje po pravé straně. Asfaltovanou pěšinou projdete kolem tvárnice. Když budete pokračovat, dojdete až na zastávku Auutobusvé nádraží u Zvonařky.

Sochy v ulicích: základní kámen nového Jižního centra

Více o autorovi Martinovi Zetovi a fotky z odlití najdete na webu Brno ART – Mapa – poloha 14. 

Jak se staví nové město

Vizualizace nové Jižní části našeho města Brna
Vizualizace jižního města z jara 2019
2.2019 Rozběhlo se projektování nové městské čtvrti. V současnosti se ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty a vedením města připravuje architektonická soutěž (KAM) na podobu nového hlavního nádraží a s investory základní urbanistický koncept, aby byl v souladu s územním plánem.
Základní koncepce nového brněnského nádraží a jižní čtvrti Brna
Základní koncepce nového brněnského nádraží a jižní čtvrti Brna. Únor 2019
V souladu se Studii proveditelnosti z listopadu 2017 bude nové brněnské nádraží na obřím mostě o šířce sto metrů a ve výšce zhruba sedmi metrů nad současným kolejištěm Dolního nádraží. To je důvodem, proč se nic z dnes budovaného provizorního Dolního nádraží nedá v budoucnu použít.

Takové zvednutí kolejiště a nástupiště má tři důvody.

  • V Brně už nechceme žádné nízké „tunýlky“ pod železničními tratěmi, které vytváří bariéry v průchodnosti územím,
  • z důvodu mimo-úrovňového křížení se stavbou jižní části velkého městského okruhu a také
  • kvůli protipovodňovým opatřením, které se budují.
Vizualizace možné podoby jížní části Brna-střed, únor 2019
Vizualizace možné podoby jížní části Brna-střed (ano jsme stále na území Brno-střed), únor 2019
Inspirací pro brněnské nádraží mohou být nová nádraží v Berlíně a Vídni, která jsou také ve výšce, aby nebránila průchodnosti městem.

Architekti budou také řešit , kam se přesune autobusové nádraží Zvonařka. „Mohlo by se přesunout právě za nové vlakové nádraží. V každém případě by se do jednoho uzlu měly sloučit vlaky, tramvaje, autobusy i osobní doprava a parkování,“ upřesnil Sedláček (KAM).

Plány brněnského jižního centra

Model jižního centra Brna Zvonařka
Model jižního brněnského centra
Model jižního centra Brna Zvonařka z roku 2018 – orientační bod je Vaňkovka a Trinity vedle Vaňkovky. „Nahoře“ na modelu je vidět znovu odkrytý vídeňský železniční viadukt po kterém dnes jezdí vlaky z Brna na Modřice a Vídeň. Vlevo nahoře pak řeka Svratka. Středem území vedou fialové světelné linky nové trasy šaliny, která obsluhuje  novou čtvrť a nové brněnské nádraží. Stále ještě není dořešeno vedení hlavní silnice Zvonařka – Opuštěná, která je uvažována se zapuštěním, aby podjížděla šalinu. Tím se vyhneme úrovňovému křížení a zajistíme plynulejší dopravu. Z domů na modelu dnes stojí už jen rohový dům u Vaňkovky u ulice Trnitá & Opuštěná.
Na tomto snímku je vlevo nové nádraží, resp. výjezd směrem na Židenice. Vaňkovka již stojí, hnusné autobusové nádraží Zvonařka ze 70.let 20.století je již (konečně) zbourané. Autobusy staví u nového nádraží pod jeho náspem. „Fialové“ linky šaliny se rozplétají u nového nádraží – první linka směřuje přes řeku Svratku a obsluhuje Štýřice a Horní Heršpice. Druhá linka vede kolmo na ulici Plotní, kříží se se šalinou Plotní a vede dál na ulici Masnou, kde se napojuje na šalinu po Křence.
Jižní Zvonařka v Brně
Pohled na novou Zvonařku od jihu, od Komárova. Řeka Svratka včetně náplavky, zeleného pásu kolem řeky, chodníku a cyklostezky. Široké nádraží vede asi sedm metrů nad současnou úrovni kolejiště. 
Křižovatka Dornych a Úzká
Křižovatka Dornych a Úzká. Ty červené domy jsou nová Vaňkovka a zbytky staré Vaňkovky. Provizorní železný most pro pěší na ÚAN Zvonařka už zmizel. Autobusové nádraží je zbouráno, místo něho vznikly nové domy.
Po Plotní už jezdí šalina.

Brněnský les Trnitá

Les Trnitá u Vaňkovky
Není mnoho měst na světě, které by v centru města, na území Brno-střed, měly les. Nikoliv park, ale neregulovaný les. Tady jsme na Trnité, dvě minuty chůze od Vaňkovky.
Roh Trnitá - Opuštěná
Na rohu ulic Trnitá – Opuštěná právě probíhá archeologický průzkum. Vlevo stojící dům půjde asi zbourat a hned vedle Městského úřadu Šlapanice za chvíli začne růst nový dům.
Centrum Triniti
Kousek od centra Triniti u Vaňkovky je les. Z vyšších živočichů zde lze v létě zahlédnout osamělé bezdomovce. Nejsou však agresivní a k lidem se chovají zdrženlivě.
Trnitá bunkr

V lese Trnitá je i tento malý betonový protiletecký kryt z II.světové války. Zčásti zasypán. V chladnějším období bude asi vyhledáván bezdomovci.

Louka Trnitá

Louka Trnitá a Tower A, B
Vycházíme z lesa a před námi se otevírá volná krajina. Ty domy Tower A, B jsou už za řekou Svratkou na Štýřickém nábřeží. 
Lesní cesta v Brně-střed
Lesní cesta by nás dovedla až na ulici Uhelná
Malé Amerika a Titanium
Když se otočíme na východ, vidíme cihlovou stavbu skladu zvaného Malá Amerika, a za ním nový kancelářský komplex Titanium. Před námi stavební suť.
Trnitá a bezdomovec
Při našem výletě po území Brna-střed jsme vyrušili z poledního spánku i jednoho bezdomovec. Nebál se, neutekl, otočil se ve spacáku a pokračoval v nicnedělání dál

Na břehu řeky Svratky

Park Uhelná - Opuštěná
Na souběhu ulic Uhelná – Opuštěná, u řeky Svratky, je malý upravený park. Uprostřed parku je kříž a deska s názvem dávno zaniklých obcí. 
Autobazar na Uhelné
Hned vedle parku je autobazar. Myslím, že v něm ještě prodávají auta na ropu a její deriváty. Doufám ale, že již brzo zmizí a uvolní místo novým domům, kancelářím a hospodám.
Řeka Svratka
Letos nepršelo a hladiny Svratky byla zatraceně nízko.
U železničního viaduktu na Poříčí jsou schody, můžete sejít dolů a brněnské řeky se dotknout.
Park Uhelná - Opuštěná
Park Uhelná – Opuštěná, stranou města, a díky náspu sem nedoléhá ani ruch silnice.
Viadukt Poříčí
Překračujeme silnici Opuštěná a dostáváme se k řece Svratce. Zde je pohled na železniční most, či spíše sou-mostí nad silnici Opuštěná – Poříčí.
Oblouk vlevo slouží pro vlaky na vlečce směr brněnské výstaviště. Kdysi dávno, jsem slyšel, byly na vlečce panely, a vysoké naklaďáky co by se jinak nevešly pod most, to tudyma projížděly.
Viadukt na Poříčí
Pohled na železniční viadukt na Poříčí od hladiny Svratky. Odsud, zespodu, jsou dobře vidět jednotlivé tři fáze výstavby železničního sou-mostí.

Louka Trnitá

Louka Trnitá
Stojím na cyklostezce Brno – Vídeň, za zády řeka Svratka, přede mnou železniční vlečka a celá louka Trnitá. Jsou tu hřiště na plážový volejbal a na házení disku do košů (discgolf). V čele je Vaňkovka a Zvonařka. Úplně vpravo Dolní nádraží.

Dolní nádraží

Vlečka Dolní nádraží - Výstaviště
Vlečka z Výstaviště na Dolní nádraží.
Ještě před zaústěním na nádraží dochází poblíž odbočky cyklostezky k rozpletu kolejí vlečky.
Pohled na Dolní nádraží od jihu
Nejlepší pohled na Dolní nádraží je z jihu, ze železničního mostu nad řekou Svratkou, ale přístup je sem zakázán. Koleje slouží pro průjezdy nákladních vlaků přes brněnský železniční uzel. Tak pozor na vlak.
Dolní nádraží
Pokud půjdete kolem řeky Svratky po cyklostezce, a podejte dva železniční mosty, vyjdete z Brna-středu do Komárova. A jste za Dolním nádražím.
Dolnímu brněnskému nádraží se věnuji v samostatném příspěvku Dolní nádraží.
Dolní nádraží od Komárova
Většina lidí zná Dolní nádraží jen ze strany města Brna. Ale cesta na druhou stranu, do Komárova stojí za to. Tady jsme za nádražím, u odstavené koleji, kde došlo před lety k hrozné tragédii. V jednom z odstavených dřevěných vagónů přespávali v zimě bezdomovci a topili si v provizorních kamnech. Nikdo už nezjistí, který z nich zapomněl oheň na noc hlídat …

Komárov

Brněnský Komárov za Dolním nádražím
Brněnský Komárov za Dolním nádražím, u ulice Železniční. Na straně jedné Dolní nádraží, přes cestu zahrádky
Ulice Železniční ústí na Plotní
Jsme na ulici Železniční, která ústí na Plotní. V okolí nějaké zahrádky, dílny, vrakoviště … Já osobně se domnívám, že tudy kdysi vedla z Dolního i železniční vlečka do nedaleké slévárny UXA. Ale nemám pro to důkazy. Uvidíme, co ukážou záchranné archeologické vykopávky před výstavbou nového nádraží
Zahrádky v brněnském Komárově za Dolním nádražím
Zahrádky v brněnském Komárově za Dolním nádražím. Kvůli výstavbě nového brněnského hlavního nádraží půjdou asi pryč. Ale to už se majitelé záhonků dozvídají posledních sedmdesát roků.
Tam za Dolním nádražím, Komárov
Tam za Dolním nádražím, Komárov. Naše cesta dále pokračovala na Plotní a kolem slévárny UXA na ulici Kovářskou, abychom náš výlet na brněnský jih zakončili u Nové Vlněny.

První zásahy do Jižního centra

První zásahy v Jižní části města Brna, 9.2013
Snímky ze symbolického otevírání území Jižního centra
První zásahy v Jižní části města Brna, 9.2013
První zásahy v Jižní části města Brna, 9.2013
Model rozvojového území, vysázet stromy, založit park, protnout území stezkou k řece Svratce. Aspoň něco.
Výstava ve Vaňkovce, září 2013 
Mladí lidé se již nemohou dívat, jak plocha hned u centra Brna zeje prázdnotou. Fotky pocházejí z následné výstavy ve Vaňkovce (9.2013), kde byly prezentovány první zásahy do Jižního centra, jak jej zvelebit a přitáhnout sem lidi.

Z dobového tisku

Co se v uplynulých letech o Trnití a výstavbě nového jižního centra také psalo …
1992-10-29-Brněnský večerník
Brněnský večerník z 29.října 1992. jakou cestou se vydat?
Rovnost z 31.března 2006
Rovnost z 31.března 2006
Brněnský deník 8.března 2008
Brněnský deník 8.března 2008

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com