Brněnský Den bez aut 2016

Den

Brněnský den bez aut 2016

Konečně (!) Dnes, ve čtvrtek 22. září od 9:00 do půlnoci byl zakázán vjezd na ulici Nádražní všem cyklistům, autům a autobusům. Byť jen na jeden jediný den. Auta a autobusy, se musely otočit a cyklisté sesednout z kola.

Cílem bylo ukázat, jak by mohl tento zašmodrchaný a nehezký uzel v budoucnu vypadat klidněji a zjistit, zda-li se ulice Nádražní obejde bez auta a auta bez ulice Nádražní. Podle výzkumu tudy denně projíždí na 11 tisíc aut (!). Ulice Nádražní není a nemůže být náhradou za Malý městský okruh.
Dnes byl pohyb chodců o něco bezpečnější a volnější. Nenaplnily se ani obavy, že přinesených židlí a stolků využiji bezdomovci. Buď to bylo přítomností policie, nebo mnoha lidí, bezdomovců zkrátka nebylo.
Vedle zmrzliny, kávy a cukrátek tu byly stánky města Brna, politických stran a občanské koalice Referendum 2016. Město Brno tu mělo stánek s programem Mobilita a u první koleje stánek, kde byl hravou formou prováděn výzkum, co občané od města očekávají, na co se zaměřit. Město Brno v následujících dvou letech připravuje i svoji Strategii. Té se týkala i anketa. Škoda, že tu nebyl stánek Dopravního podniku či KORDIS-u.
Z politických stran tu byla zastoupena KDU-ČSL, která ale měla zamluvený stánek dříve, než byla vyhlášena akce Dne bez aut. Pak tu byli Piráti, kteří přibrali i Zelené.

Byl tu i stánek propagující Referendum 2016. Na něm rozdávali spolu s letáčkem i barevné A2 noviny s vizualizacemi variant nádraží Pod Petrovem. Když mně oslovila slečna ze stánku, abych přišel k referendu, odvětil jsem ji, že nerozumím referendovým otázkám. Když jsem ji upozornil, že v referendové otázce není „centrum“ jak mi řekla, ale ulice „Nádražní“, tvrdila, že je to v pořádku, protože nádraží bude jen protažené pod Malou Ameriku. Tak jsem ji upozornil, že ulice Nádražní končí Na nových Sadech a Malá Amerika je na ulici Hybešova. Když jsem ji nakonec řekl, že jsem pro variantu nového nádraží U Řeky, řekla, zda-li mi nevadí, že je v záplavovém území. Tak jsem ji odpověděl, že „stejně jako Staré Brno, Výstaviště, Komárov …“

Svůj stánek u KFC měli i spolek Brno autem, který hájí zájmy automobilistů za svobodné a co nejméně omezující cestování a parkování aut. Jak v brněnských městských novinách Jezdíme po Brně řek předseda spolku Jan Mandát: „…auta potřebují průjezdné silnice, dostatek parkovacích míst a celkově moderní dopravní infrastrukturu.“

Akce Dne bez aut byla vynikající, byť v jiných městech probíhá na mnohem větším rozsahu. Den bez aut ukázal, že se auta bez průjezdu kolem Nádraží obejdou a pomohou nalézt řešení dopravní situace na ulici Nádražní.
Ale dlouhodobým řešením tohoto přetíženého uzlu veřejné dopravy v Brně je jen jeho výrazné odlehčení. Tedy přesun nádraží k Řece.
Popřípadě přeložení uzlu veřejné dopravy na město současného nádraží, přidání další dvojice kolejí pro šaliny. Více o možném využití uvolněného brněnského nádraží najdete v tomto příspěvku.

PS: Poněkud trapně pak působí rovněž čtvrteční zpráva (ČT1 v 18:00), že organizátoři z Občanské koalice Referendum2016 nedokázali ani zdaleka obsadit svými příznivci volební komise. A tak prázdná místa musí chtě nechtě obsadit lidmi radnice z řad svých zaměstnanců.

O brněnském Dni bez aut rovněž na iDnes.cz v článku Chvála i rozčarování.
Za mne, který každý všední den je nucen přestupovat v tomto uzlu, chvála. Aspoň malinké zlepšení.

Hlavas bez aut: ulice Nádražní bez aut a autobusů

Nadrazni

Ulice Nádražní bez aut

V Brně se ve čtvrtek 22.září uzavře pro auta ulice Nádražní. Cílem je prokázat, že se ulice Nádražní obejde bez aut. A auta se obejdou bez ulice Nádražní. Ata mohou projíždět po Malém městském okruhu.

Mělo by dojít ke zklidnění celé před-nádražní plochy. Cílem je ověřit, zda-li je takové dopravní řešení vůbec možné a pokud se ukáže že ano, lze do budoucna uvažovat o úplném zrušení silnice, rozšíření nástupišť šalin, popřípadě o výstavbě třetí dvojice kolejí pro šaliny. Zkrátka nějak vy-řešit úzké hrdlo veřejné dopravy na ulici Nádražní. Jsou totiž mezi námi stále lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že uzel veřejné dopravy u Hlavního nádraží je to nejlepší, co Brno má a co Brno nabízí světu.
Zatímco v Brně se pokusíme uzavřít pro auta jednu ulici, třeba v Paříži dojde k uzavření pro auta skoro celého pařížského centra.

„Stav před-nádraží je tristní už řadu let a lidé si na to oprávněně stěžují“ z webu Žít Brno. Opatření se týká i žlutých autobusů. Akce „Hlavas bez aut“ se uskuteční v rámci Dne bez aut.

Auta u nádraží nahradí stolky

Úterý 20.září 2016
Čtvrtečnímu dni bez aut před brněnským nádražím se věnuje i iDnes.cz. U příležitosti Dne bez aut se od 9 do 21 hodin uzavře pro automobilovou dopravu plocha před hlavním vlakovým nádražím. Článek je doplněn krásnými vizualizacemi kavárenských stolků před východem z nádraží, u kterých nikdo nesedí.
Jednou z akcí v Brně by měla být i dočasná zastávka Husova u Pražákova paláce. Na vyzkoušenou. Pravda je, že tento úsek šaliny je vskutku dlouhý. Uvidíme.

Můj komentář

Jedním z cílů je ověřit, že se ulice Nádražní obejde bez aut, a auta se obejdou bez ulice Nádražní. Pak lze rozšířit refížě, popřípadě přidat další dvojici kolejí pro šaliny. Tak, aby před-nádražní uzel dokázal zvládat nápor cestujících a šalin. Zvláště, pokud by se stavělo nové nádraží v centru s ještě větším počtem vlakových spojů, autobusového nádraží a lidí.

Ale já si osobně myslím, že centrální uzel MHD není cesta vpřed. Ve městě velikosti Brna má vznikat větší počet menších přestupních uzlů, klást důraz na okružní (metrobusy) linky propojující vedle sousedící čtvrti. Nikoliv nutit lidí směřovat do centra, aby zde přestoupili a znovu se rozjeli na všechny strany. Každým dalším cestujícím, každou další šalinou se nádražní uzel MHD ještě více zahušťuje a snižuje se jeho efektivnost. Myslím si, že nádražní uzel není výhoda, kterou by nám, brňákům, měl svět závidět.

Reakce P.K.:
Pan Boucníku, dotkl jste se podstaty celého sporu, jak koncipovat dopravní infrastrukturu a systém dopravy v Brně. Myslím že sázet vše pouze na jeden hlavní dopravní uzel je fatální chyba. Tím nemyslím, že by se neměl modernizovat, musí a velkoryse. Ovšem chceme-li celkově zlepšit dopravní situaci v Brně, musíme vytvořit něco dalšího zapadajícího jako skládačka. A tím je příměstský a městský model dopravy, který ty proudy naředí právě vznikem dalších dopravních terminálů po obvodu města, v rámci rozvíjených okružních linek. Takové terminály by měly vznikat např. u průmyslový zón na jihu a jihovýchodu města a tomu přizpůsobit i okružní linky, aby nutně lidé nemuseli až do středu města, když nepracují v širším středu Brna. Využít k tomu příměstskou železnici (i vznikem nových zastávek), při kterých by byl přepravní terminál pro MHD, kde by ty okružní linky zastavovaly. Zde by také měla vznikat síť P+R. I takto lze zčásti omezit proudy lidí, co denně auty dojíždí z okolí do Brna.