Příspěvek je věnován přípravě a výstavbě nového brněnského hlavního nádraží.

Beseda nad novým nádražím

Jak bude vypadat nové brněnské nádraží, akt. 11.2023

Ve čtvrtek 23.listopadu 2023 proběhla v URBAN centru na Mečové ulici prezentace a debata nad návrhem nového brněnského nádraží. Bylo plno, prezentace se mírně protáhla. Naštěstí dotazů bylo jen pár, tak jsme po hodince mohli dolů, mrknout se na aktualizovaný model jižní čtvrti s nádražím.
Přednášejícícmi byli autoři z nizozemské architektonické kanceláře Benthem Crouwel Architects. Ta zvítězil před dvěma lety v mezinárodní soutěži o novou podobu nádraží.

Návštěvníci výstavy si mohou díky modelu a panelů s vizualizacemi nového nádraží a jeho okolí, udělat představu, jak bude nové nádraží vypadat.

Nově je vydána i publikace věnována novému nádraží.

Jak bude vypadat nové brněnské nádraží, akt. 11.2023

S pracemi na novém nádraží by měli stavaři začít v roce 2028, jeho dokončení je v plánu na rok 2035.
Na maketě o dvanácti metrech čtverečních si mohou návštěvníci pohlédnout nejen nádražní budovu, ale také podobu čtvrti Trnitá na nábřeží řeky Svratky, která vznikne společně s novým železničním uzlem.
Nové brněnské nádraží se stane nejen moderním přestupním uzlem, ale také novou vstupní branou do města Brna.

Jak bude vypadat nové brněnské nádraží, akt. 11.2023
Jak bude vypadat nové brněnské nádraží, akt. 11.2023

Aktualizace návrhu, co je nového

Aktualizace návrhu nového brněnského nádraží

Původní návrh nového nádraží počíta s tím, že celé nádraží bude na mostě. Tzn. že pod celý nádražím bude volný prostor.
Ale protože pro takto ohromnou plochu není rozumné využití, bude podstatná část kolejiště a nástupišť na náspu. Tím se daří najít využité pro ohromné množství zeminy, která při výstavbě nádraží a podzemky vznikne. Současně se řešení zlevní.

A co bezdomovci?

Aktualizace návrhu nového brněnského nádraží

Jeden z dotazů na debatě 23.listopadu 2023 byl na bezdomovce na novém nádraží. Architekti v novém nádraží i na ně mysleli. Žádné místo tu pro ně prostě nebude. Bezdomovci „potřebují“ různá temná zákoutí, slepé chodby, kde by mohli přežívat a odkud vycházet žebrat. To dobře známe z podchodu starého PRIORu u nádraží.
Na novém brněnském nádraží budou jen rovné chodby. Na straně jsou výtahy a pojízdné schody nahoru na nástupiště. Po délce pak obchody, pokladny, služby. Osvětleno. Žádná zákoutí. Nemají kam zalézt. Všude bude na ně vidět.

Železniční most přes řeku Svratku

Železniční most přes řeku Svratku v Brně

Model nového železničního mostu nad řekou Svratkou v Brně

Železniční most přes řeku Svratku v Brně

11.2023
Železniční most přes řeku Svratku bude opravdu široký. Právě proto, aby pod mostem nebylo i ve dne šero, bude most nově obsahovat „průduchy“. Těmi bude pronikat pod most světlo, čerstvý vzduch, v létě teplo a částečně i vláha.

Cílem je, aby i pod mostem byla příroda a člověk, který tudy bude projíždět na kole nebo procházet byl v pohodě.

Nový železniční most bude výrazně výše nad řekou, než jsou ty dnešní železniční mosty.

Menší most, který na vizualizaci vidíte v dáli je nový most pro šalinu a pro pěší. Šalina propojí ulici Olomouckou s novým nádražím a rozvojovou oblast Heršpická. 

Štýřické nábřeží jako park

Štýřické nábřeží jako park

Nová podoba Štýřického nábřeží. Tam, kde je dnes nedostavěné torzo železniční polikliniky, bude park. Klinika bude zbourána. Oblast bude sloužit jako náplavka, kde se bude moci řeka Svratka rozlít. 
za řekou na jih je dnes v oblouku odstavné nádraží. Koleje půjdou pryč. Místo křovisek a kolejí zde budou nové ulice a domy. Vše propojené šalinou.

Šalina do Horních Heršpic

Šalina do Horních Heršpic
Šalina do Horních Heršpic

Rozvojová oblast Horní Heršpice bude napojena šalinou přes řeku k novému nádraží a dál na Plotní, ulici Olomouckou.

To bude fakt velký

Model nového brněnského nádraží

Na modelu nového nádraží, který obsahuje i oblast Petrovu, je velmi dobře vidět proporce nádraží a města.
Nádraží, včetně kolejiště před a za nádražím je zabírá ohromnou plochu. Osboně si nedovedu představit, že takto velký blok by byl poblíž historického centra Brna.

Model nového nádraží je ve Vaňkovce (opět)

Model nové čtvrti Brna a nového nádraží ve Vaňkovce

Model nové jižní čtvrti města Brna a nového nádraží ve Vaňkovce

Model nové čtvrti Brna a nového nádraží ve Vaňkovce

V galerii Vaňkovka je od 1. až do 11. listopadu k vidění model nového brněnského vlakového nádraží. Návštěvníci obchodního centra si prostřednictvím něj udělají představu o tom, jak bude nový klíčový dopravní uzel vypadat.

„Vaňkovka leží v těsné blízkosti současného hlavního nádraží. Lidé ji často procházejí v rámci cesty k vlakovým spojům nebo si zde krátí čas při čekaní na ně. Je tedy symbolické, že si bude moci veřejnost model prohlédnout právě zde,“ uvádí Tomáš Knop, ředitel Galerie Vaňkovka
Brno.

3D model nového brněnského nádraží reprezentuje návrh nizozemských studií Benthem Crouwel Architects a West8, který před dvěma lety uspěl v architektonické soutěži. Samotná replika je zasazena do městské zástavby. Umožňuje tak udělat si dobrou představu o tom, jak
se v současnosti zanedbaná čtvrť v okolí Dolního nádraží v budoucnu promění.
Stavba nového brněnského nádraží by měla začít v roce 2028 a hotovo by mohlo být o sedm let později.

Poloha nového hlavního nádraží

Model nového nádraží a jeho okolí

Model nového brněnského nádraží a jeho okolí. 

Poloha nového brněnského nádraží

Poloha nového brněnského nádraží. Fotka pochází z modelu nové jižní čtvrti města Brna. Popisky jsem doplnil. Nová radnice říjen 2023

Model umístění nového brněnského hlavního nádraží

Poloha nového brněnského nádraží při pohledu „od Petrova“.
Fotka pochází z modelu nové jižní čtvrti města Brna. Popisky jsem doplnil. Nová radnice říjen 2023

Uzel MHD u nového brněnského hlavního nádraží

Vizualizace městské veřejné dopravy u nového brněnského nádraží

Vizualizace městské veřejné dopravy u nového brněnského nádraží. Foto z výstavy Vaňkovka, listopad 2023

Schéma vedení linek šaliny před novým brněnským nádražím

Základem je napojení nového brněnského hlavního nádraží na MHD, na regionální autobusy, na dálkové autobusy a v budoucnu na podzemku.

Zatímco autobusové nádraží pro dálkové linky bude na straně nádraží směrem do Komárova, linky šalin, autobusů, troljbusů a zastávky některých regionálních linek budou před nádražím směrem k Vaňkovce.

Plán uzlu MHD u nového brněnského nádraží
Podjezd pod tratí na ulici Plotní

Ulice Plotní, podjezd pod tratí. Současný železniční most půjde pryč a bude nahrazen mnohem širším. Podjezd na ulici Plotní je již příliš daleko od nástupišť. 

Schéma podjezdu na ulici Plotní

Schéma podjezdu šaliny na ulici Plotní. Nahoře jsou už jen koleje, žádné nástupiště.

Schéma vedení šalin před novým nádražím v Brně

Schéma vedení šalin před novým nádražím v Brně. Finální varinata (podzim 2023). Obrázek je otočený vůči obrázku nahoře.
Šaliny budou mít zastávky před nádražím. Byla zvažovány i varianta, že jedna trať povede pod nádražím, kde bude mít zastávku. Ale to by bylo dopravně komplikované.
Kdyby obrázek pokračoval vpravo, viděli bychom ulici Plotní se šalinou do Komárova.
Na obrázku je vidět vedení trati po nově vybudované třídě do centra Brna. Zcela novým směrem je pak navržená trať přes řeku Svratku (na obrázku by byla vlevo) a dále do nově uvažovaných městských částí za řekou.

Vedení šalin kolem nového brněnského nádraží (stav k 11.2023)

Vedení šalin včetně polohy zastávek u nového brněnského nádraží (návrh k 11.2023).
U nádraží vzniká přestupní uzel. Část šaliny bude stát na zastávkách vlevo a část vpravo od vestibulu nádraží.
Podle návrhu linkového vedení, tak šaliny přijíždějící z Olomoucké (Křenové) ulice a pokračující přes novou jižní čtvrt k současnému nádraží, budou stavět dle plánku vpravo. Zatímco šaliny z Olomoucké, které budou pokračovat přes řeku Svratku do Heršpic budou stavět vlevo od vestibulu.

Vedení šalin kolem nového brněnského nádraží (stav k 11.2023)

Podchody

Vizualizace podchodu pod novým brněnským nádražím

Vizualizace podchodu pod novým brněnským nádražím (listopad 2023)

Vizualizace podchodu pod brněnským nádražím
Vizualizace podchodu pod novým brněnským nádražím

Nahoru na nástupiště po schodech (jezdících) nebo bezbariérově výtahem.

Vizualizace podchodu pod novým brněnským nádražím

Stanice podzemky pod novým nádražím

Předpokládaná stanice podzemky pod novým brněnským nádražím

Nové brněnské nádraží počítá s přivedením brněnské podzemky. Proto již pod nádražím vznikne zárodek pro pozdější stanici. V této chvíli (podzim 2023) ještě ale není rozhodnuto, zda v podzemí bude jezdit metro, vlak nebo šalina. Není ještě dokonce rozhodnuto, zda „podzemka“ bude podcházet nové nádraží, nebo bude zaústěna do povrchové kolejové skupiny.

Nákres stanice brněnské podzemky pod novým nádražím

Nákres jedné z varinat stanice brněnské podzemky pod novým brněnským nádražím.

Linkové vedení veřejné dopravy

Linkové vedení šalin kolem nového brněnského nádraží

Dopravní model linkové vedení šalin kolem nového brněnského nádraží. Obrázek je ze Studie proveditelnosti 2017.

Linkové vedení šalin kolem nového brněnského nádraží

Dopravní model linkové vedení trolejbusů kolem nového brněnského nádraží. Studie proveditelnosti ŽUBrno 2017

Linkové vedení autobusů kolem nového brněnského nádraží

Dopravní model linkové vedení autobusů kolem nového brněnského nádraží. Studie proveditelnosti ŽUBrno 2017

Linkové vedení regionálních autobusů kolem nového brněnského nádraží

Linkové vedení regionálních autobusů kolem nového brněnského nádraží. SP ŽUBrno 2017

Uspořádání kolejiště nového brněnského nádraží

Plánované uspořádání nástupišť a linek na novém brněnském nádraží

Plánované uspořádání nástupišť a linkového vedení na novém brněnském nádraží. Násupiště 1, 2 a 6, 7 jsou určeny pro tři koleje.

  • Prostředkem nádraží vedou dvě koleje pro nákladní dopravu (kolej 1, kolej 2).
  • Linky Sx jsou současné linky osobní dopravy
  • Linky Rx jsou současné rychlíkové linky.
  • EX jsou expresy plynoucí z výstavby Vysokorychlostních tratí v okolí Brna
Plán uspořádání nástupišť na brněnském nádraží

Plán uspořádání nástupišť na brněnském nádraží. Při porovnání s horním obrázkem vidíme rozdíly. Předpokládám, že tento plán nástupišť vychází z toho, že brněnské podzemka bude mít stanici pod nádražím a nebude zaústěna do povrchové kolejové skupiny. Což předpokládá horní schéma.

Orientace obrázku: nahoře je autobusové nádraží na straně Komárova. Dole je vstupní hala a uzel šalin.

První ulice propojí Opuštěnou a Rosickou

Nová ulice v jižním centru Brna, vizualizace MMBrna, říjen 2023

Přestavba Železničního uzlu Brno nestojí pouze na přesunu vlakového nádraží ke Svratce. Pojí se s ní
i rozvoj tzv. jižní čtvrti Trnitá… Jako první přichází na řadu propojení ulic Opuštěná a Rosická v blízkosti Svratky. Tato komunikace, která bude nazvána Uhelná, se stane jednou z důležitých spojnic mezi městem a novým nádražím. V budoucnu zde na jedné straně silnice vzniknou dva bloky domů, na straně druhé bude zeleň a výhled na řeku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

25. října 2023
Rada města Brna vybrala společnost IMOS, aby do roka a do dne postavila novou silnici, která propojí ulice Opuštěnou a Rosickou. Jedná se o jednu z prvních investic do budoucí výstavby nového hlavního nádraží.

V tomto případě se jedná o výstavbu cca 200 metrů dlouhé komunikace. „Do zadávacího řízení se s nejvýhodnější nabídkou přihlásila společnost IMOS Brno, a. s. Na místě vznikne i kanalizace a veřejné osvětlení, založeno bude stromořadí a provedeny budou parkové úpravy. Předpokládané náklady na projekt byly 37 milionů Kč bez DPH, vysoutěžená cena je ale nižší, činí 34,8 milionu Kč bez DPH,  řekl 1. náměstek primátorky René Černý.

Projekt získal všechna povolení, samotná realizace by mohla začít do konce letošního roku.

Prodloužení ulice Uhelná bude kus od řeky, kde budou protipovodňová opatření. Tzn., že se stavba silnice hřiště pro discgolf a pro beachvolejbal zatím nedotkne. Škoda jen, že tato propoja tu už není. Usnadnilo by to přístup autobusů na současné Dolní nádraží při výlukách.

Nové brněnské autobusové nádraží

Poloha nového autobusového nádraží v Brně

Zadní (komárovská) strana nového nádraží, blíž k řece Svratce. Zde je vjezd pro autobusy, které pak vyjedou nahoru na nové autobusové nádraží. Na vizualizaci vpravo.
Výškova budova vlevo není součásti nádraží.

POloha nového autobusového nádraží v Brně

Pohled na zadní část nádraží u řeky Svratky s vjezdem pro autobusy. Návrh, jak by mohla být vedena uliční síť.

Vizualizace nového brněnského autobusového nádraží

Součásti nového vlakového nádraží bude i nádraží autobusové. Díky tomu bude pohodlný přestup mezi vlakem a autobusy. Vše pod jednou střechou. Stávající Zvonařka skončí.

Vizualizace "zadního" vchodu na brněnské nádraží

Vizualizace „zadního“ (z Komárova) vchodu na brněnské nádraží. Nahoře je vodět stání na autobusovém nádraží. „Podchod“ je prchozí pod celým nádražím a je v úrovni okolní uliční sítě.

Vizualizace nového brněnského autobusového nádraží
Vizualizace nového brněnského autobusového nádraží

Podle plánů z podzimu 2023 bude stání autobusů tzv. pilové. Tzn. že autobusy budou zajiždět do zářezu. Tím se podaří dostat všechna stanoviště blíž k sobě, do jedné řady. Současně to bude bezpečnější a přehlednější pro cestující.
Mimochodem, podobný návrh tzv. pilového uspořádání navrhoval již slavný brněnský architekt Bohuslav Fuchs pro autobusové nádraží u Grandu. Nikdy ale nebylo realizováno.
V současném návrhu je pamatováno i na stanoviště náhradní autousové dopravy za vlak. Jsou to stanoviště zcela vlevo.
Autobusy budou najíždět zleva (z jihu od řeky Svratky), projedou podél celého autobuového nádraží do smyčky (v plánu vpravo) a pak zajedou ke stání.
Cestující se budou dostávat na zastávky mimoúrovňově. Takže už žádné přebíhání silnice.

Vizualizace nového brněnského autobusového nádraží

Vaňkovku asi poznáte. Zvonařku tu ale nehledejte. Její část směrem do Komárova ukousne železniční trať. Zbylá plocha po ÚAN Zvonařka je navržena k blokové zástavbě (hnědý model).

Vizualizace nového brněnského autobusového nádraží

Model nového vlakového nádraží. Jeko jedna strana (na snímku blíže k nám) je určena pro autobusy. Zastávky regionálních a dálkových autobusů budou nahoře, tedy v úrovni kolejiště. Vše pod jednou střechou. Ns nímku vpravo vidíte točnu autobusů. Cestující budou odcházet / přicházet z podchodu společného pod celým novým nádražím.

Výhodou je společné nádraží pro vlak i regionální a dálkové autobusy. Výhodou je mimoúrovňový přístup na stanoviště autobusů z podchodu. A že bude vše na jednom nástupišti a pod střechou. Konečně se dočkáme i vyhrazených zastávek pro NAD za vlak. Vlakové výluky byly, jsou a vždy budou.

Naopak jako nevýhodu nového autobusového nádraží vidím v relativně velké vzdálenosti od zastávek MHD. Ty totiž budou na opačné straně nádraží. Cestující tak z autobusu sejdou do podchodu (který je ale v úrovni okolních ulic) a musí projít pod celým nádražím. Zastávky jsou navrženy před nádražím. Ke zlepšení dojde po dubudování podzemky. Stanice bude uprostřed pod nádražím, kolmo k nástupištím.

Fotky modelu a snímky vizualizace byly pořízeny na výstavě v křížové chodbě Nové radnice v Brně. Září 2023.

Model jižní čtvrti na Nové radnici

Aktualizovaný model nové jižní čtvrti města Brna, říjen 2023 Nová radnice

Aktualizovaný model nové jižní čtvrti města Brna, říjen 2023 Nová radnice

Aktualizovaný model nové jižní čtvrti města Brna, říjen 2023 Nová radnice

Nové brněnské nádraží

Benthem Crouwel, vizualizace nadraží
Benthem Crouwel, vizualizace nového brněnského nádraží (červenec 2021, TZ města Brna)

Benthem Crouwel, vizualizace nového brněnského nádraží (červenec 2021, TZ města Brna)

Benthem Crouwel, vizualizace nového brněnského nádraží (červenec 2021, TZ města Brna)
Benthem Crouwel, vizualizace nového brněnského nádraží (červenec 2021, TZ města Brna)
Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com