Brněnská Vlněna – jak se staví nová Vlněna. Zvedání Brna nad řeku. Fotoreportáž ze dne, kdy se stará Vlněna (naposledy) otevřela veřejnosti. Keltové a náhon potoka.

2019

únor 2019
Nová Vlněna v Brně, únor 2019
Nová Vlněna v Brně, únor 2019
Nová Vlněna v Brně, pohled od kavárny směrem do ulice Rumiště
Nová Vlněna v Brně, pohled od kavárny směrem do ulice Rumiště
Dorn mezi Plotní a Dornychem
Dorn mezi Plotní a Dornychem. Před nám rozkopaná ulice Plotní, když už za pár měsíců budou jezdit auta do Komárova
Pohled na Vlněnu z Dornychu
Pohled na Vlněnu z druhé strany, od křižovatky Dornychu a Zvonařky. Stojím na bývalé zastávce šaliny Zvonařka.
Výstavba nové Vlněny v únoru 2019

Výstavba nové Vlněny v únoru 2019

Výstavba nové Vlněny v únoru 2019

Výstavba nové Vlněny v únoru 2019, pohled z ulice Přízová do ulice Mlýnská

 

2018

Vlněna Brno

Nová Vlněna – není to lepší než ta stará fabrika? Listopad 2018

O kolik se zvedlo Brno

Pátek 9.listopadu 2018
Město Brno, jak víme ze školy, vzniklo na soutoku řek Svitavy a Svratky. Ten soutok ovšem před tisíci lety nebyl jako dnes u Olympie v Modřicích, kde se stýkají cyklostezky, ale mnohem výše po proudu řek. Brněnská oblast byla tehdy protkána kanály, vedlejšími rameny a křivolakými řekami. Očividně to ale dříve lidem nevadilo a postavili zde své obydlí. Město se pomalu zvedalo až na dnešní úroveň. Vidíme to u Zábrdovického kostela, který je utopen o dobrý metr pod uliční síti. na Křenové ulici jsou právě archeologické vykopávky – základy domů dobrý metr až dva dole. A na místě Vlněny? Odhadem nás dělí od úrovně ulici našich předků dva až tři metry.  Ne všude však k takovému zvednutí došlo. U nemocnice Milosrdných bratří na ulici Vojtova bylo v létě 2018 pod hřištěm odkryto letní ležení římské armády a hroby keltů a germánů (4. – 3 .století před.n.l.) . Těsně pod povrchem. Na tomto břehu řeky se tedy uliční síť nezvedala. To dokazuje i výška kostela a kláštera Milosrdných bratří. Zato nám ale řeky zajely do hlubokých koryt. 

Vlněna

Nová Vlněna v Brně bude stát na středověkých a keltských základech. I dnes jedou čerpadla, aby se staveniště nezatopilo vodou. Vpravo v pozadí vidíte Dorn na Plotní, vlevo pak domy na ulici Mlýnská

 

Vlněna

Archeologické náleziště na místě Vlněny. Toto místo bylo obydleno již před mnoha a mnoha staletími.

Jdu se mrknout na první bar / kavárnu, která se dnes otevírá v Nové Vlněně. Cestu ale začínám na Křenové ulici, kde je u zastávky šaliny odkryta brněnská minulost. Archeologové tu cosi kutají. Po ulici Rumiště až k nárožnímu baráku, kde dříve posedávali bezdomovci a čekali na nocleh v charitě. Nárožní barák je ale obehnán modrým plechem – rekonstrukce. Kolmo na východ z ulice Rumiště na Mlýnskou stávala počmáraná zeď. A za ní byla Vlněna. Zeď a stará Vlněna už zmizely. A teď je to vskutku ohromující pohled na otevřené staveniště. Jdu do kavárny, resp. na její terasu. V zapadajícím slunci je pode mnou, v hloubi dvou až tří metrů, velké archeologické naleziště.

Minulost ale již brzo zmizí pod novou výstavbou a z terasy kavárny s vyhlídkou na archeopark bude nejspíše rovná ulice. 

 

Vlněna

Nová Vlněna roste jak z vody. Mám radost. Čím více kanceláří, tím více bytů bude v Brně. protože dnes stovky a stovky firem sídlí v bytech a domech, a tím zvedají ceny nájemného. Pokud se podaří postavit kancelářské budovy, uvolní se byty a nájemné klesne na přijalelnou mez.

První etapa dokončena

11.října 2018
Developerská společnost CTP dokončila první fázi výstavbu nové Vlněny. A kancelářské plochy jsou už obsazeny z 90 %. Což je sakra dobrý výsledek. Mezi nájemci jsou Avast, Moravia IT, Oracle a SRTV. Úplné dokončení areálu Vlněny se plánuje na rok 2020. Doufám, že zbourají i zbývající domy u bývalé zastávky šaliny Zvonařka. Celková investice bude kolem 160 milionů eur (4,1 miliardy Kč).

Nová Vlněna

srpen 2018
Nová Vlněna již dostává svůj tvar

Vlněna

Nová Vlněna, pohledem od Vaňkovky

 

Vlněna

Nová Vlněna, pohledem z ulice Plotní

2014

Ve čtvrtek a v pátek 9. a 10. října 2014 proběhly komentované prohlídky areálu bývalého textilního podniku Vlněna v Brně, mezi ulicemi Dornych a Přízová.
Současný majitel, firma CTP, plánuje do deseti let většinu toho zbourat a postavit místo fabriky byty, kanceláře, hospody a obchody. Zůstat by měla jen tzv. Bochnerův palác na ulici Přízová, který je památkově nejcennější. Je to ta budova s hodinami co se zastavily v 6:05 a na střeše je logo Vlněna.

Demokracie

Jaká nás čeká budoucnost?

Čas bourání, čas stavění

Po 20 letech chátrání by bourání asi 50 objektů mělo začít co nejdříve. Původně CTP plánovala demolice již v roce 2014. Podle TV reportáže ČT1 ze čtvrtka 12.května 2016 začalo bourání až tento týden a mělo by skončit do listopadu 2016.  Bourání probíhá zevnitř. Zůstat by měly dvě budovy a jeden komín, jako připomínka let minulých. Stavět se má na jaře 2017 a hotovo by mělo být za 10 až 12 let. Tedy kolem roku 2030.

Nova-Vlnena

Vizualizace Nové Vlněny

2016

Jaká bude Nová Vlněna

září 2016
Nové domy, byty, hospody, kanceláře a ulice. Nová Vlněna vzniká poblíž dosluhujícího autobusového nádraží Zvonařka, vedle nové Vaňkovky a poblíž nového brněnského nádraží. Investor CTP koupil pozemky bývalé textilky v roce 2011 od firmy Portland Trust. Projekt z architektonické dílny Studio acht počítá s 11 kancelářskými budovami s 8 až 9 patry, kde bude po dokončení 85 000 m2 kanceláří. Celkem se má prostavět 4 mld Kč. Hned v první fázi Vznikne 35 000 m2 kancelářských ploch, která mají být dokončeny v 1Q roku 2018.

Vlněna

Brněnská Vlněna

Součásti výstavby bude i obnova potoku Ponávka, dnes schovaného v kanálu. Z původních budov zůstane zachován a opraven památkově chráněny Bochnerův palác z roku 1860. To jen ten barák s logem Vlněna a zastavenými hodinami v průčelí.
Česko-holandské Studio acht dělá s CTP již dříve na Spielberk Office Center. Ve všech budovách budou v přízemí obchody, restaurace a služby. CTP provozuje i čtyř-hvězdičkový hotel Courtyard by Marriott, 15 pater a 201 pokojů.
Zdroj: Building World magazine, září 2016. Str. 56 až 59.

Vlněna

V nové Vlněně jsou motivem propojené čtyři budovy

Historie Vlněny, a co ji předcházelo

Podnik Vlněna vznikla po 2.světové válce sloučením několika podniků, z nichž ten největší – brněnský, založil v roce 1828 česko-německý podnikatel Johann Bochner. Po jeho smrti podnik vedla jeho manželka Anna. Ta jej roku 1856 předala synům Theodorovi a Edmundovi. Ti podnik rozšířili a zmodernizovali.
Podnikání šlo bratrům od ruky a tak roku 1895 byl dokonce jeden z bratrů, Edmund, který se věnoval i dobročinnosti, obdařen šlechtickým titulem s přídomkem Edler von Stražisko, plus erb s dvěma ozubenými koly.

  

Středověk a Vlněna

Ulice Dornych je pojmenovaná podle středověké osady, která stávala jižně od Svrateckého náhonu. Roku 1348 zde bylo na 127 domů plus řemeslné provozy. Ve skutečnosti se jednalo o dvě obce, o ves Dornych a 1.brněnské předměstí. Tato předměstská čtvrť se také nazávala podle polohy „Před Židovskou bránou“ nebo „Sladovnická“.  Přestože vesnice byla u řeky, v záplavovém pásmu a navíc před hradbami města, spokojeně žila až do příchodů švédských vojsk (1643 – 1645), které ves během obléhání Brna zničili.

Po třicetileté války dochází k obnově území a domů kolem dnešní ulice Mlýnská. Díky výhodné poloze u řeky, zde před rokem 1790 vzniká první textilní manufaktura. Roku 1791 získal majitel textilky oprávnění k výrobě jemného sukna. Majitel J. Ch. Biegmann, vlastnil i další provozy u ulice Mlýnská a na Křence. V roce 1799 měl celkem 132 textilních stavů a zaměstnával až 3 000 dělníků. Což z něho činilo jednoho z největších brněnských zaměstnavatelů v celé historii Brna a brněnské metropolitní oblasti. 

Jak jsem se dále dočetl na ceduly visící na plotě při ulici Mlýnská, která popisuje probíhající archeologický průzkum:
Náhod byl od 16.století regulován a měl zpevněné břehy kůly. Na březích byly roubené domky a dílny. V 18.století byl náhon dále regulován a po obou březích vznikaly sádky (?). V roce 1843 byla zbudována přeložka svrateckého náhodu, koryto vyzděno a sloužilo k zásobování továren vodou. Náhod byl zasypán po II.světové válce z hygienických důvodů.

Vedle vlněny, byl dalším továrním provozem, který byl zčásti v archoelogickém průzkumem potvrzen, strojírna pana T. Bracegirdle a syn z 1.pol. 19.století.  Ta stávala při ulici Mlýnská a její základy byly odhaleny jen zčásti, protože většina se nacházejí pod ještě stojícícmi domy u ulice Mlýnská. Roku 1872 tuto fabriku převzala společnost M.A.Schwarz, která se roku 1896 stala součásti Akciové společnosti pro vlnařský průmysl.

Brněnská Vlněna a její historie

Popis k obrázku: ta dolní ulice (19) je Dornycha ty dvě stavby jsou Přádelna a vedle Tkalcovna. Ulice vlevo je Přízová v čele s palácem Th. a E. Bochnerových von Stražisko (1864-1867) a dále tzv. Stará a Nová tkalcovna z let 1921-22.

Brněnská Vlněna a její historie

Rok 75 před.n.l. a Keltové ve Vlněně

3.června roku 75 před naším letopočtem
Během roku 2016 většina objektů Vlněny šla k zemi a na uvolněné místo nastoupili na podzim archeologové. Ti tu odkryli pozůstatky po našich keltských předcích z období mezi lety 50 až 150 před n.l. Je to jediné místo poblíž historického jádra Brna, kde se našly keltské pozůstatky. Nejbližším dalším keltským osídlením byly Maloměřice na severu a v Modřicích na jihu dnešního města.
To, že toto území skoro na soutoku řeky Svratky a Svitavy, v zátopovém území, bylo dlouhodobě osídleno, mne překvapilo. 
Vlněna, Středověké výdřevy potoka – spojnice řek Svitavy a Svratky
Vlněna, Středověké výdřevy potoka – spojnice řek Svitavy a Svratky
Vyčištěný pozemek Vlněny v březnu 2017
Archeologický průzkum Vlněny, březen 2017
Při archeologickém průzkumu na jaře 2017 byly odkryty dřevěné „břehy“ mlýnského náhonu – koryta potoka, který dnes začíná u Alberta v Zábrdovicích, pokračuje pod Křenovou ulici a vlévá se v Komárově do Svratky.