Podnik Vlněna vznikla po 2.světové válce sloučením několika podniků, z nichž ten největší – brněnský, založil v roce 1828 česko-německý podnikatel Johann Bochner. Po jeho smrti podnik vedla jeho manželka Anna. Ta jej roku 1856 předala synům Theodorovi a Edmundovi. Ti podnik rozšířili a zmodernizovali.
Podnikání šlo bratrům od ruky a tak roku 1895 byl dokonce jeden z bratrů, Edmund, který se věnoval i dobročinnosti, obdařen šlechtickým titulem s přídomkem Edler von Stražisko, plus erb s dvěma ozubenými koly.

2020 únor

Brněnská Vlněna v únoru 2020
Brněnská Vlněna v únoru 2020

Křižiovatka ulic Mlýnská – Rumiště. 

Brněnská Vlněna v únoru 2020
Brněnská Vlněna v únoru 2020
Brněnská Vlněna v únoru 2020
Brněnská Vlněna v únoru 2020

2019 duben

Brněnská Vlněna v květnu 2019
Brněnská Vlněna v dubnu 2019

Pohled přes stavební jámu k ulici Mlýnská. 

Brněnská Vlněna v dubnu 2019
Brněnská Vlněna v květnu 2019

2019 únor

Brněnská Vlněna v únoru 2019
Brněnská Vlněna v únoru 2019
Brněnská Vlněna v únoru 2019
Brněnská Vlněna v únoru 2019
Brněnská Vlněna v únoru 2019

2018 duben

Brněnská Vlněna v dubnu 2018

Pohled do vnitrobloku Vlněny z ulice Mlýnské

Brněnská Vlněna v dubnu 2018

Oprava paláce na ulici Přízová

2016 září

Brněnská Vlněna v září 2016
Brněnská Vlněna v září 2016
Brněnská Vlněna v září 2016
Brněnská Vlněna v září 2016
Brněnská Vlněna v září 2016
Brněnská Vlněna v září 2016
Brněnská Vlněna v září 2016

Jaká bude Nová Vlněna

září 2016
Nová Vlněna vznikne poblíž dosluhujícího autobusového nádraží Zvonařka, vedle nové Vaňkovky a v blízkosti nového brněnského nádraží.
Investor CTP koupil pozemky bývalé textilky v roce 2011 od firmy Portland Trust. Projekt z architektonické dílny 
Studio acht počítá s 11 kancelářskými budovami s 8 až 9 patry, kde bude po dokončení 85 000 m2 kanceláří. Celkem se má prostavět 4 mld Kč.
Hned v první fázi Vznikne 35 000 m2 kancelářských ploch, která mají být dokončeny v 1Q roku 2018.

Nova-Vlnena

Vizualizace Nové Vlněny ze září 2016

Vlněna
Vlněna

Součásti výstavby bude i obnova potoku Ponávka, dnes schovaného v kanálu. Z původních budov zůstane zachován a opraven památkově chráněny Bochnerův palác z roku 1860. To jen ten barák s logem Vlněna a zastavenými hodinami v průčelí.
Česko-holandské Studio acht dělá s CTP již dříve na Spielberk Office Center. Ve všech budovách budou v přízemí obchody, restaurace a služby. 
Mimochodem CTP provozuje i čtyř-hvězdičkový hotel Courtyard by Marriott: 15 pater a 201 pokojů.

Zdroj: Building World magazine, září 2016. Str. 56 až 59.

Poslední prohlídka staré Vlněny

Ve čtvrtek a v pátek 9. a 10. října 2014 proběhly komentované prohlídky areálu bývalého textilního podniku Vlněna v Brně, mezi ulicemi Dornych a Přízová.
Současný majitel, firma CTP, plánuje do deseti let většinu toho zbourat a postavit místo kanceláře, hospody a obchody. Zůstat by měla jen tzv. Bochnerův palác na ulici Přízová, který je památkově nejcennější.
Je to ta budova s hodinami co se zastavily v 6:05 a na střeše je logo Vlněna.

Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014
Komentovaná prohlídka Vlněny, říjen 2014

Od středověku do novověku na území Vlněny

Ulice Dornych je pojmenovaná podle středověké osady, která stávala jižně od Svrateckého náhonu. Roku 1348 zde bylo na 127 domů plus řemeslné provozy. Ve skutečnosti se jednalo o dvě obce, o ves Dornych a 1.brněnské předměstí. Tato předměstská čtvrť se také nazývala podle polohy „Před Židovskou bránou“ nebo „Sladovnická“. Vesnice sice byla u řeky, v záplavovém pásmu a navíc před hradbami města, spokojeně ale žila až do příchodů švédských vojsk (1643 – 1645), které ves během obléhání Brna zničili.

Po třicetileté války dochází k obnově území a domů kolem dnešní ulice Mlýnská. Díky výhodné poloze u řeky, zde před rokem 1790 vzniká první textilní manufaktura. Roku 1791 získal majitel textilky oprávnění k výrobě jemného sukna. Majitel J. Ch. Biegmann, vlastnil i další provozy u ulice Mlýnská a na Křence. V roce 1799 měl celkem 132 textilních stavů a zaměstnával až 3 000 dělníků. Což z něho činilo jednoho z největších brněnských zaměstnavatelů v celé historii Brna a brněnské metropolitní oblasti. 

Jak jsem se dále dočetl na ceduly visící na plotě při ulici Mlýnská, která popisuje probíhající archeologický průzkum:
Náhod byl od 16.století regulován a měl zpevněné břehy kůly. Na březích byly roubené domky a dílny. V 18.století byl náhon dále regulován a po obou březích vznikaly sádky (?). V roce 1843 byla zbudována přeložka svrateckého náhodu, koryto vyzděno a sloužilo k zásobování továren vodou. Náhod byl zasypán po II.světové válce z hygienických důvodů.

Vedle vlněny, byl dalším továrním provozem, který byl zčásti v archoelogickém průzkumem potvrzen, strojírna pana T. Bracegirdle a syn z 1.pol. 19.století.  Ta stávala při ulici Mlýnská a její základy byly odhaleny jen zčásti, protože většina se nacházejí pod ještě stojícícmi domy u ulice Mlýnská. Roku 1872 tuto fabriku převzala společnost M.A.Schwarz, která se roku 1896 stala součásti Akciové společnosti pro vlnařský průmysl.

Středověk a Vlněna

Popis k obrázku: ta dolní ulice (19) je Dornycha ty dvě stavby jsou Přádelna a vedle Tkalcovna.
Ulice vlevo je Přízová v čele s palácem Th. a E. Bochnerových von Stražisko (1864-1867) a dále tzv. Stará a Nová tkalcovna z let 1921-22.

Středověké osídlení Vlněny

Rok 75 před.n.l. a Keltové ve Vlněně

3.června roku 75 před naším letopočtem
Během roku 2016 většina objektů Vlněny šla k zemi a na uvolněné místo nastoupili na podzim archeologové. Ti tu odkryli pozůstatky po našich keltských předcích z období mezi lety 50 až 150 před n.l. Je to jediné místo poblíž historického jádra Brna, kde se našly keltské pozůstatky. Nejbližším dalším keltským osídlením byly Maloměřice na severu a v Modřicích na jihu dnešního města.
To, že toto území skoro na soutoku řeky Svratky a Svitavy, v zátopovém území, bylo dlouhodobě osídleno, mne překvapilo. 

Nahon

Březen 2017: Středověké výdřevy potoka, který propojoval řeky Svitavu a Svratku.

Vlnena-Keltove

Archeologické vykopávky z jara 2017. V nejnižší vrstvě keltské osídlení na území Vlněny

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com