Rubrika: Studie proveditelnosti ŽUB 2017

Když KAM jel k nám

Kancelář architekta města Brna uspořádalo osm setkání s občany Brna. Aby řekla, proč se rozhodla podpořit variantu nového nádraží ve variantě Řeka a vysvětlila své důvody a odpovídala na dotazy. Debaty se většinou skládaly ze dvou části: prezentace stanoviska kanceláře a dotazů posluchačů, a druhé méně formální debaty „na stojáka“ u mapových podkladů. Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Přepravní prognóza

Čtvrtý díl Studie proveditelnosti se věnuje individuální a veřejné dopravy v Brně a na Jižní Moravě. Jak jednotlivé varianty modernizace Železničního uzlu Brno ovlivní přepravní chování obyvatel Brna, brněnské metropolitní oblasti. Kde by měly být nádraží, jaká by měla být navazující veřejná doprava. Přepravní prognóza dalšího vývoje veřejné dopravy v okolí Brna. […] Chcete vidět více? Pokračování
Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Jak cestujeme včera, dnes a zítra

Čtvrtý díl Studie proveditelnosti se věnuje individuální a veřejné dopravy v Brně a na Jižní Moravě. Hodnotí zájem lidí o dopravu a to v minulosti a v současnosti. Odhaduje i předpokládaný vývoj do budoucnosti. Součástí této části Studie proveditelnosti jsou i výsledky sledování dopravního chování obyvatel Jihomoravského kraje. Díl B4 Dopravní model a přepravní prognóza, […] Chcete vidět více? Pokračování
Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Izochrony a časová dostupnost nového nádraží

Čtvrtý díl Studie proveditelnosti popisuje kolik času zabere se dostat z okolních měst do Brna a do cíle cesty v jednotlivých variantách. Tato část Studie proveditelnosti popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Izochrony a Časová dostupnost. Ztrátové časy během výluky. A jak to bude vypadat až i do Brna pojede VRT […] Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – počty cestujících na brněnských nádražích

Čtvrtý díl Studie proveditelnosti popisuje dnešní chování cestujících, kteří využívají železnici, veřejnou dopravou a auta, aby se dostali do Brna do škol, do práce, za zábavou či nákupy. Tato část Studie proveditelnosti popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Jak bude které stanice vytížena. Díl B4 Dopravní model a přepravní […] Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Posouzení odpovědi čtyř akademiků

V listopadu 2017 Rada města Brna oslovila čtyři akademické pracovníky, kteří se profesně zabývají dopravou. Těm byly předloženy otázky týkající se cestování a nákladů města Brna v jednotlivých variantách modernizace železničního uzlu Brno. Ti, na základě čerstvě vydané Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno 2017, vypracovali posouzení Dopravní posouzení. A tento týden ve středu 10. ledna 2018 […] Chcete vidět více? Pokračování
Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Zhodnocení a moje doporučení

Jaké je moje zhodnocení a kterou variantu Nového nádraží Brno doporučuji? Jsem přesvědčen, že varianta Řeka je nejen lepší než varianta Petrov. Ale že varianta Řeka je dobrá sama o sobě. Po prostudování, trojitém přečtení veškerého textu, studiu přiložených map, plánů a tabulek. Po vycházkách na Dolní nádraží, do okolních stanic, procházení městem Brnem křížem […] Chcete vidět více? Pokračování Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Simulace stability navržených variant

Navržených 11 variant modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, zda jsou schopny přenést předpokládaný objem osobní a nákladní dopravy Jak odolávají případným nepravidelnostem v provozu. Zda se případné zpoždění šíří z vlaku na vlak, či zda problémy na jedné trati, na jedné koleji, způsobují dominový efekt a zhroucení jízdních řádů v celém […] Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Shrnutí

Koncem října 2017 zveřejnila Správa železniční dopravní cesty finální verzi Studie proveditelnosti. Cílem Studie je navrhnout a popsat možné varianty řešení brněnského železničního uzlu, které splňují zadání. To znamená vyřešení kapacitních problémů současného brněnského uzlu a komplikovaného vedení tratí po Brně. Dále kapacitní problémy hlavního nádraží, které nevyhovuje jak počtem nástupišť, tak i jejich délkou. Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Stabilita a odolnost varianty Petrov

Navržených 11 variant řešení modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, které otestují, jak je navržené traťové uspořádání a navržené jízdní řády stabilní a jak odolává případným nepravidelnostem v provozu. Testuje se, zda-li se například vlaky z různých směrů pravidelně nesjíždějí u jedné výhybky čímž by vznikaly zpoždění, zda-li navržená železniční infrastruktura má […] Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – Stabilita a odolnost varianty Řeka

Navržených 11 variant řešení modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, které otestují, jak je navržené traťové uspořádání a navržené jízdní řády stabilní a jak odolává případným nepravidelnostem v provozu. Testuje se, zda-li se například vlaky z různých směrů pravidelně nesjíždějí u jedné výhybky čímž by vznikaly zpoždění, zda-li navržená železniční infrastruktura má […] Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017 – rizika

Šestý díl Studie proveditelnosti 2017 Železničního uzlu Brno hodnotí v kapitole 12 jaká jsou rizika, která mohou ohrozit projekt přestavby brněnského uzlu v některé ze zvolených variant. Hodnotí pravděpodobnost vzniku rizika a závažnost rizika na projekt. Studie navrhuje opatření na zmírnění rizika na přijatelnou míru. Zpracování takové rizikové analýzy je nezbytnou součástí zpracování každé Studií proveditelnosti. Pokračování Pokračování – Read More

Přečtěte si více

Studie proveditelnosti 2017

Po takřka ročním odkladu způsobeném přidáváním dalších a dalších požadavků na doplnění Studie bude v pondělí 30.října 2017 představena Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno. Cílem Studie není jasné rozhodnutí, ale popis jednotlivých variant jak zlepšit současný neutěšený stav zamotaného brněnského železničního uzlu včetně popisu Nového brněnského hlavního nádraží. Studie popisuje výhody a nevýhody navržených variant,. Chcete vidět více? Pokračování – Read More

Přečtěte si více
načítání

Sleduj nás

facebook