za Židenickým nádražím, vedle Zábrdovického koupaliště, u řeky Svitavy bývala kdysi dávno velká fabrika. Zbrojovka se ji říkalo. Vyrábělo se tam všelicos, pušky i psací stroje. Dokonce i nějaký ten počítač. Vše odvál čas. Přišel čas na změnu

Nový most přes řeku Svitavu

Vernisáž výstavy KAM Nový most přes řeku Svitavu
Vernisáž výstavy KAM Nový most přes řeku Svitavu
Vernisáž výstavy KAM Nový most přes řeku Svitavu
Vernisáž výstavy KAM Nový most přes řeku Svitavu

21. dubna 2022
V modernizované budově původní motorárny se koná vernisáž výstavy Nový most přes řeku Svitavu spojené s vyhlášením výsledků architektonické soutěže. Akci a soutěž pořádal KAM Brno.

Wiliam Matthews Associates: návrh nového mostu přes řeku Svitavu

Wiliam Matthews Associates: soutěžní návrh nového mostu přes řeku Svitavu. 1. místo.

Porota ocenila štíhlou konstrukci, velkoryse pojatý povodňový park rozšiřující nábřeží řeky Svitavy. Řešení je jendoduché, jsou tam chodníky, cyklotrasy, na mostovce je místo pro všechny druhy dopravy včetně troljbusů. Krásně je řešeno napojení na pěší trasy v areálu nové Zbrojovky.

Slabinou je komplikované řešení křižovatky před Motorárnou.

Mně osobně se tento návrh líbí.

Wiliam Matthews Associates: návrh nového mostu přes řeku Svitavu
Wiliam Matthews Associates: návrh nového mostu přes řeku Svitavu

Široká mostovka, chodníky a cyklotrasa na kraji. Na snímku vlevo je vidět volné místo pod mostem, kudy vedou chodníky a cyklotrasy a kam se může řeka, v případě potřeby, bezpečně rozlít.

Wiliam Matthews Associates: návrh nového mostu přes řeku Svitavu
Wiliam Matthews Associates: návrh nového mostu přes řeku Svitavu
P.P.Architects - PRIS a návrh nového mostu přes Svitavu. 2. místo v soutěži
P.P.Architects - PRIS a návrh nového mostu přes Svitavu. 2. místo v soutěži

P.P.Architects – PRIS a návrh nového mostu přes Svitavu. 2. místo v soutěži.

Tento soutěžní návrh navrhuje most. v oblouku. Důvodem je rozšíření koryta řeky a jejiho okolí.

Současně zachovává současný most pro rekreační účely.

Refuel - první odměněný návrh

Refuel – první odměněný návrh zobrazuje most o rozměrech 56 x 28 metrů s dvojici ocelových příhradových nosníků. Porota ocenila dominantní a krásnou příhradovou konstrukcí.

Problematické  je ale podle poroty dopravní napojení. Což je celkem podstatné. A také záměr zástavby hned u řeky, které porota považuje za diskutabilní, a je hlavně v rozporu s územním plánem.

Jakub Klaska a druhý odměněný návrh

Jakub Klaska a druhý odměněný návrh. Krátké spojení obou břehů řeky, ale za ceny výrazného zásahu do břehů řeky u mostu. Problematické je také odstranění historického komína sladovny.

Návrh obsahuje kaskádovité břehy v blízkosti mostu. Do koryta řeky je zasahováno poměrně razantně, břehy se sbíhají směrem k mostu po toku řeky. Při příchodu povodně mohou být problémy i tři mostní profily umístěné blízko sebe. 

Poloha nového mostu přes řeku Svitavu

Dubnový podvečer po vernisáži. Současná situace na břehu Svitavy v řešeném území. 

Poloha nového mostu přes řeku Svitavu

Modul s umístěním nového mostu přes řeku Svitavu

Nová nová podoba Nové Zbrojovky

Vznikající čtvrť Nová Zbrojovky

Vznikající čtvrť Nová Zbrojovky. Vpravo široké kolejiště přes židenické nádraží. Žlutě vyznačené hlavní silniční tahy včetně nového mostu přes řeku Svitavu.

Vznikající čtvrť Nová Zbrojovky
Vznikající čtvrť Nová Zbrojovky

Celková plocha areálu 22,4 ha. 50 % plochy je vyčleněna na byty, 45 % na kanceláře a zbylých 5 % na služby. Během 10-15 let by tu mělo vzniknout až 2.500 bytů pro 6.500 obyvatel.

Kolem trati aneb co vidíme z vlaku

Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021

Budova původní nástrojárny byla přebudován na kancelářskou budovu

Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021

Opěrná zeď železniční trati ze Židenického nádraží směrem na Maloměřice. Na straně ke Zbrojovce je těleso odbočující vlečky.

Čas na demolici

květen 2021

Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021
Nová Zbrojovka v Brně, květen 2021

První ulice v nové čtvrti

10.2020
Procházka novou brněnskou čtvrtí Zbrojovka. 

Nová Zbrojovka

Hlavní ulice přes Novou Zbrojovku začíná na křižovatce ulic Lazaretní a Šámalova. 

Nová Zbrojovka
Nová Zbrojovka

Silnice na ulici Lazaretní ke klášteru premonstrátů. Vlevo Vojenská nemocnice.

Nová Zbrojovka

V pozadí železniční násep židenického nádraží. Nádraží se bude přesouvat o pár set metrů jižněji nad ulici Bubeníčkovu. Stávající podchod se tak ocitne na konci nástupišť, ale bude průchozí. Takže ze Zbrojovky už nebude třeba složitě ocházet trať, abyste se dostali na vlak.

Nová Zbrojovka

Na konci hlavní ulice, u železniční trati Židenice – Maloměřice je bývalá nástrojárna. Čerstvě zrekonstruovaná a přejmenovaná na ZET.office.
Vlevo na snímku ještě zbytky původního areálu. Vpravo pak parkoviště a místo pro další výstavbu.

Nová Zbrojovka
Nová Zbrojovka
Nová Zbrojovka

Budova nástrojárny pocházela ze 70.let (?) 20.století. Nástrojárna sloužila k výrobě a ostření obráběcích nástrojů, například soustružnických nožů, fréz, vrtáků … ale také k výrobě lisovacích forem. Obecně se jedná o menší výrobky s požadavky na vysokou přesnost. Proto jejich výroba mohla probíhat ve vícepatrové budově.

Nová Zbrojovka

Parková úprava, cesty, zeleň a sportoviště. Ale za ohradou jsou ještě zbytky starého čekající na svoji proměnu. Těším se, až bude zpřístupněna řeka Svitava i tohoto břehu.

Nová Zbrojovka
Nová Zbrojovka

Jsou zachovány původní stromy, přibyly cesty, trávníky a ….

Nová Zbrojovka

… a sportoviště. Lavičky, místa k odpočinku.

Nová Zbrojovka

Při procházkách vidíme i zbytky původních staveb.

Nová Zbrojovka
Nová Zbrojovka
Nová Zbrojovka

Parkoviště před ZET.office u židenického nádraží.

Nová Zbrojovka

Autobusová zastávka v Nové Zbrojovce. Areál by měl být v budoucnu průjezdný pro veřejnou dopravu, zatím je tu zastávka s točnou.

Nová Zbrojovka
Nová Zbrojovka
Nová Zbrojovka

A další zeleň a další sportoviště.

Nová Zbrojovka

Výstup z areálu do ulice Baarovo nábřeží, resp. na most u splavu na Gargulákovou.

Nová nástrojárna

Nástrojárna Zbrojovky Brno
3.2019 Pohled ze Židenického nádraží na první dokončovaný objekt Nové Zbrojovky: původní nástrojárnu Zbrojovky Brno
Zbrojovka Brno
3.2019 Původní nástrojárna už má nový plášť.
Původní nástrojárna Zbrojovky v Brně
Původní nástrojárna Zbrojovky v Brně pohledem z vlaku
Recyklace brownfiledu Zbrojovky v Brně
3.2019 Recyklace brownfieldu Zbrojovky v Brně

Nářaďovna zůstává

květen 2018
Stará Zbrojovka už pomalu mizí, prakticky celá část u Židenického nádraží je už vyčištěna. Na severním konci je výšková budova bývalé nářaďovny. Tu majitel ponechává, ale úplně ji očistil na skelet a za cca 500 mil Kč se z bývalé nářaďovny stane moderní kancelářská budova. Nájemníci by se do ní měli stěhovat na podzim 2019. 

Je třeba ještě vyřešit příjezd do areálu. Nyní lze do areálu vjíždět pouze z 
Lazaretní ulice kolem zábrdovického kostela. Vzniknout by měla silnice ze severovýchodu na tělese bývalé železniční vlečky jako prodloužení ulice Markéty Kuncové.

V areálu má v průběhu 15 let vzniknout asi 20 nových objektů, některé jako novostavby, jiné rekonstrukcí těch starých. Kromě kanceláří mají v nové čtvrti Zbrojovka vzniknout nové byty, služby, částečně zůstane i výroba.

Vizualizace nové Zbrojovky u řeky Svitavy

Vizualizace možné podoby Zbrojovky v Brně
Vizualizace možné podoby Zbrojovky v Brně v podání ateliéru KUBE. U řeky klidné bydlení, omezení vlivu dopravy. Přechod na druhou stranu řeky. Už žádné ploty a bariéry v průchodnosti městem.
Vizualizace možné podoby Zbrojovky v Brně

K4 – Architects & Engineers jejich návrh na Zbrojovku Brno. Ta vysoká budova by mohl být hotel. Návrh ponechává část původních továrních objektů a mění je v byty.

Věž jako rozhledna Zbrojovka Brno

Věž jako rozhledna. To já návrh z dílny CMC architects. Přitom i oni zachovávají tuto nejstarší část Zbrojovky – Beranku – a mění ji v byty.

Opěr lávka u věže
A69 architekti zachovávájí věž, u ní staví lávku přes Svitavu a nové byty k řece.

DEN OTEVŘENÝCH VRAT

9.června 2018
V sobotu, za krásného slunného, počasí byl veřejnosti zpřístupněn areál Zbrojovky. Na této ohromné ploše stávala kdysi velká fabrika, která začínala již za Rakouska výrobou kanónů. Za 1.republiky svoji výrobu obohatila o výrobu Z-aut. Ta skončila ve 30.letech s příchodem socialismu do Německa. Bylo třeba začít zbrojit a bránit vlast. Areál byl v roce 1930 rozšířen i o textilní část u řeky, která byla odkoupena od spol. M. Beran a která tvoří nejstarší budovy (1892).
Původní textilní výroba byla zrušena a nahrazena výrobou ručních palných zbraní. Po 2.světové válce začala výroba traktorů, které se postupně vyčlenily do samostatného závodu Zetor.
Od 80.let minulého století se Zbrojovka Brna orientuje na kancelářskou a výpočetní techniku. Výroba a opravy zbraní postupně končí. Vyrábí se zde psací stroje Consul, dálnopisy (vzdálený přenos textových zpráv), kalkulačky, stroje na děrné štítky a další paměťová média.
Po otevření svobodného trhu nemá nevýkonná a drahá výpočetní technika z Brna šanci a Zbrojovka v roce 2006 definitivně končí. V roce 2016 celý areál kupuje firma CPI Property Group a začíná výstavba nové Zbrojovky.

Na Den otevřených vrat přišlo mnoho starých lidí, kteří tu pracovali a vzpomínali, jak a kde montovali počítače, dálnopisy, … Asi jim muselo být smutno, když viděli, jak jejich pracoviště se mění v suť a drť a místa kudy kdysi chodívali jako mladí jsou již srovnána se zemí a připravena na novou výstavbu. 

Těším se že areál bude otevře, bude průchozí, povede tudy nová trasa pro trolejbusy od Židenického nádraží na Tomkovo náměstí. Bude konečně zpřístupněn i levý břeh řeky Svitavy, byť zde mají vzniknout protipovodňová opatření.

Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno v červnu 2018 při Dni otevřených vrat

Zbrojovka Brno v červnu 2018

Zbrojovka Brno v červnu 2018

Zbrojovka Brno, kryt pro zaměstnance

V jedné z hal brněnské Zbrojovky bylo možné projít i „lehkým“ krytem pro zaměstnance.

Zbrojovka v Brně

Zbrojovka v Brně včetně vlečky

Zbrojovka v Brně

Zbrojovka v Brně před demolici posledníh starých objektů

Zbrojovka v Brně

V těchto dílnách ještě v červnu 2018 sídlili rozličné drobné firmy. Zároveň se jedná o nejstarší část Zbrojovky, původně textilky, u řeky

Zbrojovka v Brně

U řeky Svitavy se nachází nejstarší část bývalé fabriky Zbrojovky. Všimněte si toho komínu, který se objevuje i v nových plánech na znovu oživení Zbrojovky jako vyhlídkov věž u řeky. Kousek od ní by měla být i lávka na druhou stranu

Zbrojovka Brno

Takové průchody mezi výrobními halami jsem viděl i ve Vlněně. Ostatně tato část Zbrojovky byla původně textilka.

Recyklace Zbrojovky Brno

Stavební suť tvoří více jak třetinu hmotnosti všeho odpadu na naši planetě. Tady probíhá recyklace Zbrojovky Brno

Recyklace Zbrojovky Brno

Tady je již pozemek vyčištěn a připraven na novou výstavbu Nové Zbrojovky Brno

Záplavové území Zbrojovky

Záplavové území Zábrdovice, stav 6.2018

Celéplocha Zbrojovky, a samozřejmě přilehlé Zábrdovice jsou záplavové území. Zde předpokládaný stav vody při stoleté vodě. Plán z června 2018

Bagry se roztančily

Stará Zbrojovka Brno v listopadu 2017

Stará Zbrojovka Brno v listopadu 2017 pohledem z vlaku ze Židenického nádraží

Listopad 2017
Dnes mám radost. Konečně se roztančily bourací bagry nad Zbrojovkou. Srovnat tu hrůzu se zemí a začít stavět novou čtvrť, nové byty, nové hospody, nové obchody, nové kanceláře …

Nová Zbrojovka

Nová Zbrojovka - vizualizace 2016

Nová Zbrojovka – vizualizace 2016

září 2016
Už se snad bourá, ale už příští rok se má začít stavět 
Nová Zbrojovka, u Židenického nádraží. Ano, ano. Je to velká hnědá plocha v pravém okně vlaku jedete-li od Židenic na jih.
Do dvacetihektarového židenického brownfieldu chce dát své peníze CPI Property Group. Asi čtyři mld korun.

Lidí chtějí nové byty (asi 800), hospody, obchody (cca 3.600 m2), kanceláře (30.000 m2) a fabriky (40.000 m2). Jen pár objektů CPI nechá, jako připomínku staré fabriky na zbraně a dojde k jejich konverzi. Inspirací je bývalá továrna Siemens v Berlíně. Hotovo by mohlo být kolem roku 2027.
První stavby by mohly být dokončeny v roce 2020.

Vizualizace Nové Zbrojovky. Zdroj: CPI

Vizualizace Nové Zbrojovky, zde Nástrojárna za Židenickým nádražím, zdroj: CPI

Doufám, že ze Židenického nádraží prodlouží podchod, aby byla tato čtvrt lépe přístupná i od vlaku. I když i to Židlické nádraží čeká na svůj přesun. Nad ulici Bubeníčková. Ale i tady se musí čekat, až se brňáci rozhodnou, kde bude to jejich nové nádraží, a aby přednádražní plocha již nebyla tím nejškaredějším místem v Brně.

Vizualizace Nové Zbrojovky. Zdroj: CPI

Vizualizace Nové Zbrojovky. Zdroj: CPI

nova-zbrojovka-2016-05

Vizualizace Nové Zbrojovky. Zdroj: CPI

Vizualizace Nové Zbrojovky. Zdroj: CPI

Vizualizace Nové Zbrojovky. Zdroj: CPI, rok 2016.

Trolejbus do Nové Zbrojovky

Trolejbusy Tomkovo náměstí - nová Zbrojovka - Kuldova - Stará Osada

Trolejbusy Tomkovo náměstí – nová Zbrojovka – Kuldova – Stará Osada

„Areál Zbrojovky je v současnosti přístupný pouze hlavní branou z ulice Lazaretní. Nově navržená koncepce areálu předpokládá komplexní dopravní napojení ze čtyř bodů:

  • mimo stávajícího hlavního vstupu to bude
  • rozšířením ulice Šámalovapodél areálu lázní,
  • dále pak ze severní strany areálu ulicí Markéty Kuncové a Vrbí a zejména
  • potom koncepce navazuje na dříve zpracované dopravní studie oblasti, řešící napojení na Velký městský okruh vybudováním nové křižovatky v prostoru Tomkova náměstí, dopravní spojky Nová Dukelská podél území nynější motorárny Zetoru a napojení na areál Zbrojovky nově budovaným přemostěním Svitavy v severní části areálu.

V návaznosti na uvedená napojení návrh uvažuje s protažením trolejbusových linek č. 25 a 26 areálem Zbrojovky a z toho vyplývající obslužnost celého území MHD.“

Dopravní napojení nové obytné čtvrti Nová Zbrojovka

Dopravní napojení nové obytné čtvrti Nová Zbrojovka

Obsluha rozvojového území Zbrojovka: Spoje linek 25 a 26, které jsou dnes ukončené ve vozovně Husovice, jsou nově vedeny přes areál Zbrojovky do zastávky Stará Osada. Prodloužení linky 27 ze zastávky Stará Osada do zastávky Tomkovo náměstí. Zavádí se obsluha tří nových zastávek v prostoru Zbrojovky.

Více o rozvoji brněnské veřejné dopravy do roku 2035 (2050) v příspěvku SP2017 Veřejná doprava.

Nová Zbrojovka navazuje na městský okruh nad Tomkovým náměstím, kdy výstavba této etapy byla oznámena v říjnu 2016. Více o Městském okruhu v Židenicích najdete v příspěvku Kulturou proti chátrání.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com