Protipovodňová opatření na řece Svratce. Architektonická soutěž o nové nábřeží Svratky, schody do řeky, cyklostezka, snad i koupání v řece. Neustálé prodlužování stavby, havarijní stav železničního viaduktu.

Hotovo až v 2025

Nábřeží Svratky

20.únor 2024
Železniční vlečka na brněnské výstaviště je již zrušena. Koleje ale ještě zůstávají. Po nich se někteří zkracují cestu na Poříčí.

Nábřeží Svratky

Na druhé straně viaduktu, u ulice Poříčí je již vybetonovaná stěna protipovodňová opatření na řece Svratce. 

Nábřeží Svratky

Koryto řeky je přesunuto na opačnou stranu. U ulice Poříčí se bagruje náplavka, kde by se řeka mohla v případě nutnosti rozlít.

Nábřeží Svratky

Havárije viaduktu nad řekou Svratkou

Prosinec 2022
Havarijní stav železničního mostu přes řeku Svratku výrazně omezí vlaky jedoucí na brněnském hlavním nádraží. Příčinou náhlé zhoršení stavu starého kamenného mostu je nejspíše výstavba protipovodňových opatření. To staví město Brno.

Předvánoční kontrola mostu odhalila poškození pilířů a jedné klenby. V blízkosti základů mostu probíhá stavební činnost, která ale nebyla s vlastníkem ostu, Správou železnic, projednána. Jde zejména o zřízení štětovnicové stěny v korytě řeky Svratky. To jsou ty ocelové stěny, které jsou zatlučeny do koryta řeky. Okraje štětovnic jsou opatřeny zámky, které jsou určeny k mechanickému spojení dvou sousedních štětovnic. Toto mechanické spojení zvyšuje pevnost vytvořené štětovnicové stěny vůči tlaku podloží a zlepšuje nepropustnost stěny. Vzdálenost stěny od základů mostu je zhruba jen dva metry.

Rozsah poškození kamenného mostu je natolik závažný, že je nutno dlouhodobě vyloučit jednu kolej.

Poškozená brněnský žel. viaduktu nad řekou Svratkou

Leden 2023: poškozené jsou dva oblouky viaduktu. Z krajní koleje je vyloučen provoz, vlaky mohou jezdit jen po třech ze čtyř kolejí.

Poškozená brněnský žel. viaduktu nad řekou Svratkou

Oba krajní oblouky jsou zpevněny, aby se nebortily. Průjezd pro cyklisty je zachován. 

Poškozená brněnský žel. viaduktu nad řekou Svratkou

Tohle může být jedna z příčin poškození viaduktu: štětovnicové stěny. To jsou ty plechové stěny, které jsou zatloukávány bucharem do koryta řeky, aby usměrnily tok a umožnily pracovat v místě původního toku řeky Svratky.

Poškozená brněnský žel. viaduktu nad řekou Svratkou

Nově jsou doplněny štětovnicové stěny i před viadukt, aby zadržovaly vodu. 

Poškozená brněnský žel. viaduktu nad řekou Svratkou

Pod tímto poškozeným obloukem viaduktu tekla řeka. Dnes je tok zasypán, aby řeka dál nenarušovala (?) základy mostu.

Poškozená brněnský žel. viaduktu nad řekou Svratkou

Na snímku jsou vidět zeleně označené trhliny na pilířu viaduktu. Ty zřejmě poklesly a způsobily porušení i oblouk viaduktu.

Poškozená brněnský žel. viaduktu nad řekou Svratkou

Zeleně jsou vyznačeny trhliny v oblouku viaduktu. 

Poškozená brněnský žel. viaduktu nad řekou Svratkou

Pohled z druhé strany troj-mostu. Tudy původně tekla řeka. Dnes je tento úsek zasypát.

Rozšiřování koryta řeky Svratky

Protipovodňová opatření na řece Svratce

Září 2022
Sučásti budování protipovodňových opatření jsou i přeložky inženýrských sítí. 

Protipovodňová opatření na řece Svratce
Protipovodňová opatření na řece Svratce

Štětovnicové stěny. Jednotlivé segmenty jsou zatloukány do koryta řeky, aby umožnily stavět na dně původního koryta Svratky

Protipovodňová opatření na řece Svratce
Protipovodňová opatření na řece Svratce
Protipovodňová opatření na řece Svratce

Co bude až to bude?

Plán protipovodňových opatření na řece Svratce

Plán protipovodňových opatření na řece Svratce: vpravo je železniční viadukt a vlevo šedě vyznačen Svratecký most na Heršpické od Hornbachu.
Ten tenký šedý most je současná pěší lávka nad řekou.
Zdroj: https://voda.brno.cz/

Plán protipovodňových opatření na řece Svratce

Plán protipovodňových opatření na řece Svratce: vlevo šedě vyznačen Novosadský most po kterém jezdí šalina od Ronda na Renneskou třídu. Šedý most vpravo je pak Svratecký most na Heršpické od Hornbachu.
Zdroj: https://voda.brno.cz/

Plán protipovodňových opatření na řece Svratce

Plán protipovodňových opatření na řece Svratce: vpravo nahoře je část haly Rondo. Vpravo je Novosadský most jak po něm jezdí šalina osmička. Na plánu jsou v řece dva nové ostrovy. 

Plán protipovodňových opatření na řece Svratce

Vpravo je most na Vídeňskou jak po něm jezdí šaliny k Miloušům. Uprostřed je na řece vyznačena současná (uzavřená) lávka pro pěší. Ta půjde zbourat a místo ní vznikne asi 40 metrů proti proudu (doleva) nová lávka. V plánu rovněž vyznačena. 

 • pro zpřírodnění řeky bude rekonstruována většina stávajících nábřežních zdí
 • bude rozšířeno koryto a upraveno do pozvolnějšícho přechodu do dna řeky
 • budou vytvořeny tůně a mělké peřejnaté úseky
 • v korytě řeky budou vybudovány ostrůvky, nasypány štěrkové lavice
 • v rámci protipovodňové ochrany bude vybudováno 310 m nových zemních hrází, 1450 m železobetonových stěn, 175 m navýšení terénu
 • průtok bude zvýšen na stoletý průtok Q100 neovlivněný transformačním účinkem vodních nádrží Brno a Vír s převýšením hrází o 30 cm
 • přístup pro návštěvníky bude umožněn po pěšinách vedoucích v těsné blízkosti vody a po obslužných a promenádních stezkách a cyklostezkách (5300 m pěšin a 2800 m stezek)
 • stávající lávka Táborského bude zrušena a bude zbudována nová lávka posunutá cca 40 m proti proudu řeky
 • u jezu Riviéra bude vytvořen úsek pro sportovní plavbu
 • u Mlýnského potoka bude vytvořen mokřad a periodické tůně, záliv a jezírko bude využitelné pro koupání
 • podél ulice Poříčí bude zbudována kolonáda se vstupním objektem a s výtahem pro vozíčkáře a zázemím pro veřejnost
 • naproti kolonádě bude zbudované dřevěné molo na pilotách
 • budou doplněny lavičky, mobiliář, informační tabule

Pokáceno

Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022
Kácení stromů kolem řeky Svratky, únor 2022

Stavba začala

10. ledna 2022

Dnes byla zahájena stavba protipovodňových opatření na řece Svratce. Na nábřeží v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici dostane řeka více prostoru a Brňané místo k procházkám, sportu i odpočinku. Projekt je financován z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. 

Proměna více než tří kilometrů obou břehů Svratky je připravena na základě návrhu zpracovaného týmem architekta Ivana Rullera. Hlavním cílem navržených úprav je ochránit město a jeho obyvatele před stoletou vodou a zpřístupnit dopodus blokované pozemky pro výstavbu.

Nábřeží se dostane blíže vodní hladině a vznikne krásná rekreační i volnočasová zóna. Prostředí bude bezbariérové, a tak vhodné pro vozíčkáře, seniory či maminky s dětmi. Spolu s vysazením více než 600 nových stromů vznikne u Svratky živá zóna pro setkávání lidí. Příkladem je třeba areál bývalé chatové osady Favorit na Bauerově, kde budou vytvořeny nádrže, tůně a mokřady, přes které navíc vznikne nová lávka. V rámci změn v lokalitě potěšíme také cyklisty – na cyklostezce vzniknou dva nové cyklopodjezdy, a to pod mosty na Vídeňské a na Renneské,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: Vysoutěžená cena prací, které potrvají do října 2023, je 1,26 mld Kč bez DPH…“ 

Budou rovněž přeloženy vodovody a kanalizace a namísto sto let staré kmenové stoky vznikne nová.  Jakmile skončí budování protipovodňových opatření, naváže na. ně rekonstrukce ulice Vídeňské včetně rozšíření mostu.

V rámci výstavby vznikne pět kilometrů pěších cest, přibližně tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty, nové lavičky nebo náplavka.

Zhotovitelem je sdružení „PPO nábřeží Svratky – Brno“ složené ze společností OHLA ŽS, HOCHTIEF CZ, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

Poliklinika patří městu. A bude se bourat.

Středa 12. ledna 2022
Osud nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích se zdá býti zpečetěn. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit chystané nabytí pozemků od státní organizace Správa železnic. O získání areálu kolem původně zamýšlené polikliniky usiluje město už od roku 2015. 

Rozsáhlý areál ve Štýřicích je momentálně v podstatě ruinou. Mnoho budov bylo pouze rozestavěno, a to včetně samotné polikliniky, dále i objektu garáží a autodílny. Stavby obklopuje velký nezastavěný pozemek. Jakémukoli dalšímu budování bude muset předcházet demolice a vyčištění pozemků. Celkově město Brno za pozemky zaplatí 60 mil Kč.

Už v tuto chvíli je už hotový plán na democlici. Zároveň Kancelář architekta města připravuje etapu IX protipovodňových opatření v okolí Štýřického nábřeží. Ty by měly být hotovy během několika let. Součástí bude i nová lávka přes řeku pro pěší a lokální biocentrum v ochranném režimu.
Do území objektu nedokončené železniční polikliniky také zasahuje plánovaná přestavba brněnského železničního uzlu. V oblasti se bude stavět nová komunikace, která spojí ulici Pražákovu a Rosickou, a k ní i chodník a veřejné osvětlení. Vznikne zde i tramvajové kolejiště.

Polikliniku je třeba zbourat. Vznikne park

Poliklinika na břehu řeky Svratky

Nikdy nedokončená železničářská poliklinika na břehu řeky Svratky.

10. března 2021
Město Brno kupuje pozemky i s torzem polikliniky ve Štýřicích. Areál nedokončené železniční polikliniky, mezi řekou Svratkou a odstavným kolejištěm, dlouhodobě chátrá. Město se jej rozhodlo získat od Správy železnic již v roce 2015. Vlastník, Ministerstva financí, jej ale tehdá neprodalo. Legislativa se naštěstí změnila. Takže je možné ji dnes koupit za částku dle znaleckého posudku 49,6 mil Kč. Prodej musí schválit jak brněnské zastupitelstvo, tak i vláda ČR.

Torzo nedokončené polikliniky stojí v cestě protipovodňovým opatřením na řece Svratce a revitalizace toku údolní nivy v oblasti Štýřického nábřeží. V budoucnosti by se na opuštěných pozemcích měl vzniknout mimo jiné městský park, která bude navazovat na blízkou cyklostezku vedoucí do Vídně, na zahrádkářskou kolonii a řeku.
Rozsáhlý areál ve Štýřicích je momentálně v podstatě ruinou. Mnoho budov bylo pouze rozestavěno, a to včetně samotné polikliniky, dále i budovy garáží, autodílny. Součástí je velký nezastavěný pozemek kolem. Jakémukoli dalšímu budování bude muset předcházet demolice a sanace pozemku.

Do území objektu nedokončené železniční polikliniky také zasahuje plánovaná přestavba Železničního uzlu Brno. V oblasti se bude budovat nová komunikace, která spojí ulici Pražákovu a Rosickou, a k ní i chodník a veřejné osvětlení. Také vznikne tramvajové kolejiště se smyčkou a technologickým vybavením. Díky těmto změnám bude oblast připravena k dalšímu urbanistickému vývoji jihu Brna. Do budoucna se počítá také se vznikem obchodů a služeb,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Nová lávka pro pěší

Mapa lávky pro pěší v Brně na řece Svratce

Mapa umístění lávky pro pěší nad řekou Svratkou. 

12. května 2021
Brno se chystá postavit novou lávku z Táborského nábřeží, přes řeku Svratku na ulici Poříčí. Stávající stará lávka bude zbourána.  Nová lávka bude přibližně 45 metrů proti proudu řeky od současného lávky. Tedy až za křižovatkou s ulicí Rybářská.
Lávka by se měla stát spojnicí mezi Hospicem svaté Alžběty sídlícím na Červeném kopci a jeho okolím, které je za řekou.
Aby se mohlo pustit do práce, radní města dnes schválili smlouvu s Povodím Moravy. Ta vlastní příslušný pozemek ke stavbě. Podle odhadů by se s pracemi mohlo začít na jaře 2022. Vše je ale třeba koordinovat s budovanými protipovodňovými opatřeními. Hotovo by mělo být za osm měsíců. Tedy na konci roku 2022.

Více o Táborského lávce ve vlastním příspěvku.

Začalo to kácením

10.červen 2019
U cyklostezky z Brna do Komárova (-Vídně), u odbočky na Dolní brněnské nádraží jsou nové schody do řeky Svratky. A k tomu posezení u vody. První nesmělý krok k zpřístupnění řeky Svratky lidem. 

Schody do řeky Svratky

Na obou březích řeky Svratky je nově přístup až do vody. K tomu posezení ve stínu stromů. 

Schody do řeky Svratky

Až do vody vedou nové betonové schody. Poslední stupeň je i v tomto parném létě pod hladinou vody. Bohužel, pohodlně přejít na druhou stranu řeky nejde. Byť i tam jsou schody do vody.
Musíte se brodit či spíše řeku Svratku přeplavat.

Schody do řeky Svratky

Lavice jsou i přes den schovány pod stromy a poskytují chládek. Bohužel tím, že jsou pod stromy, jsou dřevěné prkna občas pokryta hovínky ptáků, co zpívají v korunách stromů. Další hromádky jsou od kuřáků. Pokud si chcete zde sednout, doporučuji deku (a potom ji vyprat) nebo smetáček.
Mezi prknama jsou škvíry. Lehce jimi propadne třeba telefon. Ale mezi plochou betonu a spodkem lavice je škvíra, taže propadlé věci lehce zase vytáhnete.

Schody do řeky Svratky

Zelený pás kolem kolem řeky Svratky poskytuje v parném létě osvěžení.

Plážový volejbal Brno u řeky Svratky

Hned přes cestu je hřiště pro plážák a další sportovní aktivity. Pět minut chůze pak vlak.
Pokud se chcete po sportu nebo jízdě vlakem osvěžit v řece, máte možnost. Není tu však žádné převlékárna.

Schody do vody Brno

Přístup k vodě z cyklostezky není vůbec označen. A chybí mi tu i odpadkový koš. Uvidíme, jak radnice Brno-střed bude pečovat o schody do vody. PS: kolo můžete opřít / uzamčit o zábradlí.

Řeka Svratka bude v novém až dolů k IKEA

Listopad 2018
Radní města Brna schválili zkrášlení dalších dvou úseků řeky Svratky.

 1. úsek navazuje na již připravovaný úsek u ulice Poříčí. Začíná u železničního viaduktu v Uhelné ulici a pokračuje až dolů na jih za Kšírovou ulici k železničnímu mostu přerovské tratě. Po levé straně zahrnuje cyklostezku a rozvojovou oblast u nového brněnského nádraží. Dnes se zde, na louce, již budují první sportoviště. Předpokládané náklady na tento 1.úsek jsou 560 milionů korun.
 2. úsek na něj navazuje. Začíná mostem v Sokolově ulici a končí soutokem Svratky s potokem Leskava, u odpočivadla IKEA. Náklady kolem 460 milionů Kč.
Řeka Svratka u viaduktu u ulice Uhelná, nahoře za zábradlím cyklostezka.

Řeka Svratka u železničního viaduktu u ulice Uhelná. Nahoře, za zábradlím, je cyklostezka.

Pohled z cyklostezky u řeky Svratky na Dolní nádraží, na louce již rostou první sportoviště.

Pohled z cyklostezky u řeky Svratky na Dolní nádraží. Na louce již rostou první sportoviště (září 2018)

Na obou úsecích se rozšíří koryto Svratky tak, že se dolů k řece přesunou cyklostezky. Ty dnes vedou nahoře a od řeky jsou odděleny škaredým zábradlím, zatímco řeka teče dole v korytě.
Náklady na odkup pozemků od soukromníků jsou kolem 100 milionů korun.

Úpravy řeky Svratky již začaly. Zde zpřístupnění řeky

V září 2018 začaly první úpravy řeky Svratky. Zde do prázdnin vznikne příchod do řeky.

Zpřístupnění řeky Svratky u cyklostezky, odbočka na Dolní nádraží.

Zpřístupnění řeky Svratky u cyklostezky, zde u odbočky k Dolnímu brněnskému nádraží.

V budoucnu se počítá s výstavbou protipovodňových opatření kolem celého toku řeky Svratkya to na případnou stoletou vodu. Opatření musí být taková, jako kdyby nebyla brněnská přehrada.
Naštěstí hranice oné stoleté vody není moc vysoká, asi jen metr nad okolní louky. Ale i tak bude železniční vlečka na výstaviště zrušena a cyklostezka přesunuta na protipovodňový násep dál od řeky.
I toto zpřístupnění do vody bude muset být trochu upraveno (poznámka z listopadu 2018). 

Nábřeží řeky Svratky v novém

Koryto řeky Svratky, jaro 2018

Koryto řeky Svratky na jaře 2018

březen 2018

340 mil. Kč je cena za kterou by město Brno chtělo oživit nábřeží Svratky od koupaliště Riviéra až po viadukt v Uhelné ulici. Místo hlubokého koryta pěší a cyklo promenáda, park. Plus protipovodňová opatření.  Hotovo by podle náměstka Martin Ander mělo být do konce roku 2022. Vše podle vítězného návrhu Patrik Tuza z firmy A Plus.

Brno připravuje i další protipovodňová opatření na Svratce v Komárově, na Svitavě v Husovicích nebo na Ponávce poblíž centra.

Viadukt na řece Svratce v Brně, jaro 2018

Železniční viadukt na řece Svratce v Brně, jaro 2018

Co k tomu dodat? Myslím si, že všechno je lepší než  tomu dnes. Ale opět veškerá zvelebení končí u železničního náspu, u viaduktu u ulice Uhelná. A pak, mezi nízkým podjezdem pod tratí na dnešní hlavní (Horní) nádraží a podjezdem pod tratí na Dolní nádraží v Komárově „hic sunt leones“.
Kde jinde než právě tady, kolem řeky, kde je ještě místo, rozvinout pás zeleně a oživit území jak je tomu třeba dál po proudu v Komárově.
Opět vidíme, jak ten nešťastný železniční násep rozřezává naše město na část dobrou a část opuštěnou, zanedbanou. Snad i v mysli části architektů. Ani cyklo-odbočka na Zvonařku zde není vyznačena.
A vlečka na výstaviště, která tudy ještě vede, bude dříve než později stejně zrušena jako nepotřebná.

Jeden čtenář, P.M., mi vytknul, že používám demagogické výroky o rozřezávání města Brna železničním náspem. Na což jsem reagoval:

Než se začne s modernizací žel. uzlu Brno, klidně může vzniknout i v Jižním centru (Zvonařka) kolem řeky pás zeleně a nějaká ta plocha pro hřiště. Resp. už to tam mohlo třicet roků být a sloužit veřejnosti. Samozřejmě je nutné počítat s plochou pro rozšiřování kolejiště pro nové nádraží var. Řeka, ale do té doby tam klidně mohou růst stromy. Výše popsaný projekt revitalizace řeky začíná u Riviéry a skutečně končí u viaduktu Uhelná. A jestli současný žel. násep dělí město či ne, může posoudit každý z nás. Stačí se projekt vlakem nebo si sednout u Ronda na kolo a vyjet na jih. A dívat se kolem sebe, kde se bydlí, kde rostou nové stavby, kde je upravené město, a kde jsou brownfieldy, vyschlá tráva a laciné autobazary. A co tvoří tuto hranici. Pak se můžeme bavit o tom, jak ji překonat.
Zde doporučuji výborný rozhovor s urbanistou v brněnském Metropolitanu, str. 20-21. …

Výsledky soutěže Nábřeží řeky Svrtaky

Ivan Ruller: vítězný návrh okolí řeky Svratky v Brně

Vítězný návrh okolí řeky Svratky v Brně: Ivan Ruller se svým týmem. Z mého pohledu velmi střídmý návrh, po obou stranách řeky Svratky cesty a pěšiny a zeleň.

červen 2017
Soutěž o novou lepší podobu brněnské náplavky řeky Svratky vyhlásilo město Brno, které jmenovalo prvních 5 členů poroty. Druhá šestičlenná část byla nezávislá na městu. K hodnocení byly pak přizváni ještě dva experti poroty.

V soutěži byly oceněny tři nejlepší návrhy a uděleny dvě odměny. Vítězná návrh Ivan Ruller a spol, 2.místo atelier Bauchplan ).( a 3.místo Consequence Forma. Všechny návrhy, vítězné i ty neúspěšné si můžete do konce června 2017 prohlédnout v divadle Reduta na Zelném trhu.

Přináším zde pár snímků oceněných návrhů i těch, které mne osobně zaujaly. Obecně bych řekl, že tentokrát zvítězila střídmost před výraznými nápady.

1.místo Ivan Ruller

Ivan Ruller se svým týmem: nábřeží řeky Svratky

Oddělení cest pro pěší, bruslaře a cyklisty bylo porotou velmi kladně hodnoceno – Ivan Ruller a první místo v soutěži

První místo obsadil Ivan Ruller se svým týmem. Z mého pohledu velmi střídmý návrh, po obou stranách řeky Svratky cesty a pěšiny a zeleň. Právě oddělení cest pro pěší, bruslaře a cyklisty bylo porotou velmi kladně hodnoceno. Tam, kde to místo u řeky dovoluje, navrhuje Ruller vytvoření malé „kolonády“ – nějaké ty obchody, občerstvení, záchody … Žádné velké zásahy do okolí řeky. Tento návrh se mi líbí.

Ivan Ruller: řeka Svratka v Brně

1. místo tam, kde to místo dovoluje, navrhuje Ruller vytvoření malé „kolonády“ – nějaké ty obchody, občerstvení, záchody … Žádné velké zásahy do okolí řeky.

1. místo a Ivan Ruller

1. místo a Ivan Ruller a kol.

2.místo

2.místo v soutěži - ateliér bauchplan

2.místo v soutěži o nábřeží řeky Svratky: ateliér bauchplan. 
Druhý v pořadí návrh se mi moc nelíbí. Výrazně vizuálně odlišený pravý a levý břeh, oba bez jasných cest, jen tráva.

3.místo

Zato třetí oceněný návrh je velice zajímavý, ale vyžaduje už velké zásahy do okolí řeky. Což bylo i porotou hodnoceno jako mínus.
Obsahuje například schody u Ronda směřující do vody & konflikt s městským okruhem, navrhuje i další pěší most. Po obou stranách cesta, zřejmě jedna pro pěší  druhá pro cyklisty (?), výrazné rozšíření přírody.
Bylo by to hezké.

3.místo v soutěži: atelier CONSEQUENCE FORMA.

3.místo v soutěži: atelier CONSEQUENCE FORMA.

3.místo: CONSEQUENCE FORMA, ale vyžaduje už velké zásahy do okolí řeky.

3.místo a návrh CONSEQUENCE FORMA už vyžaduje velké zásahy do okolí řeky Svrtaky. Mně se ale líbí.

Co mne zaujalo

MAD Arkitekter z Norska

MAD Arkitekter z Norska umisťují na řeku Svratku plovoucí „příhradové konstrukce“, kde by mohlo být třeba hřiště, malé divadlo, místo pro odpočinek

MAD Arkitekter z Norska umisťuje na řeku plovoucí „příhradové konstrukce“, kde by mohlo být třeba hřiště, malé divadlo, místo pro odpočinek. S břehem spojené lávkou. Při stavu vody v řece Svratce asi nerealizovatelné, ale jako nápad výborný. Třeba na brněnskou přehradu. Toto se mi moc líbí. Vizualizaci najdete v galerii pod článkem.

Connatural by „rozsekal“ pravý břeh na malé bloky

Connatural by „rozsekal“ pravý břeh na malé bloky, už by nebylo jasné, kde končí ulice a začíná náplavka a řeka.
Na levém břehu široká cesta.
Zajímavé, ale vyžadovalo by to silné zásahy do okolí. Oceňuji napojení na brněnsko Riviéru a na výstaviště, od velodromu až po Z-tko.

Connatural - zajímavý nápad na napojení na Riviéru a na výstaviště

Connatural by „rozsekal“ pravý břeh na malé bloky

Návrh břehu řeky Svratky: Pelčáa a partner architekti

Návrh břehu řeky Svratky: Pelčák a Partner architekti – u ulice Poříčí & Vídeňská by levý břeh byl kolmo do vody, pravý břeh by díky tomu získal více místa pro schody a cesty.

Pelčák a Partner architekti

Velmi zajímavý návrh z atelieru Pelčák a Partner architekti. Zatímco u ulice Poříčí & Vídeňská by levý břeh zcela vybetonovali kolmo do vody, pravý břeh by díky tomu získal více místa pro schody a cesty. Dál po proudu řeky u Ronda, u Bakalova nábřeží, u nového soudu a Spielberk office, by zasáhli do břehu Svartky ještě výrazněji. Pozvolný přechod do vody, zeleň.

Trochu mne mrzí, že přestože asi jako jediný zakomponovali do svého návrhu i podjezd pod železničním viaduktem, nenavrhli odklonit městský okruh dál od řeky a vést jej severněji pod železničním viaduktem. Tím by získali cenné místo pro „řeku“ a její okolí.
Viadukt se bude v roce 2018 a 2019 stejně rekonstruovat, a dnešní nevyhovující úzký podjezd bude třeba rozšířit tak jako tak. 

Pelčák a Partner architekti

Neoceněný návrh: Pelčák a Partner architekti. Jako jediný se snaží řešit přechod & podchod po úzkým hrdlem železničního viaduktu.

Pelčák a Partner architekti

Pelčák a Partner architekti

Návrh Kohki Hiranuma architect & associates

Velm zajímavý návrh Kohki Hiranuma architect & associates. Vzdušná konstrukce jako přechod řeky Svratky

Le Studio Dieśe

Le Studio Dieśe – nevím, co si mám myslet. Ale jejich návrh mne zaujal

M&P architekti

M&P architekti – pozvolný široký přechod do řeky. Mít tak více místa…

M&P architekti

M&P architekti

Linda Boušková - řeka Svratka

Linda Boušková a kol: Nevítězný, ale oceněný návrh – z hlediska krajinářského, způsobů protipovodňových opatření a návratu k přírodnímu charakteru – jej porota považuje v rámci soutěže za výjimečný.

Architektonická soutěž na novou řeku

Řešené území kolem řeky Svartky - nová brněnská náplavka

Řešené území kolem řeky Svartky – nová brněnská náplavka (2016)

Prosinec 2016
Město Brno vyhlásilo architektonickou soutěž „Nábřeží řeky Svratky„. Cílem soutěže je krajinářský a urbanistický návrh brněnského nábřeží řeky Svratky od brněnského výstaviště, na pravém břehu Kamennou kolonií, kolem Ronda až k železničnímu viaduktu nad řekou Svratkou, mezi ulicemi Pražákova a Uhelná. Brněnská náplavka.
Řeka Svratka je v tomto úseku takřka nedostupná, schovaná v hlubokém kamenném korytě. Součásti opatření musí být i protipovodňové opatření a současně návrh pro aktivní i pasivní využívání zatím opomínané hodnoty města, kterou představuje řeka Svratka.
Datum odevzdání soutěžních návrhů je 28. února 2017. 

Tento úsek řeky Svratky je tím nejatraktivnějším pro oživení a pro jeho využití jako zajímavého veřejného prostoru, kde se mohou lidé potkávat, trávit svůj volný čas. Hledáme pro něj řešení, které bude ladit s životem města a ve kterém zároveň budou protipovodňová opatření navržena co nejvíce jako přírodě blízká,“ upřesňuje Ander, člen zastupitelstva města Brna a člen poroty.

Výsledky soutěže by tak měly být zveřejněny spolu s výstavou návrhů v průběhu jarních měsíců 2017. Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Vítěz získá 550 000 Kč, oceněny budou i další dvě místa.

Město Brno připravilo webové stránky Nábřeží řeky Svratky o probíhající soutěži. Tyto stránky však již na jaře 2019 neexistují.

Divadlo Reduta, kde bylo možné vidět všechny návrhy soutěže o úpravu břehů řeky Svratky

Divadlo Reduta, kde bylo možné vidět všechny návrhy soutěže o úpravu břehů řeky Svratky

Divadlo Reduta, kde bylo možné vidět všechny návrhy soutěže o úpravu břehů řeky Svratky

Závěrem

Uvidíme, jak bude vypadat finální realizace břehu řeky Svratky. Horší než dnes to už být nemůže. Řeka je stísněna v betonovém korytě, oba břehy jsou svázány v několika dopravních uzlech.

Větší zásah do okolí řeky je možný až jižněji od železničního viaduktu dál po proudu řeky, kolem budoucího Jižního centra Brna, nového brněnského nádraží, dál do Komárova. B

rněnská náplavka – architektonická soutěž na zatraktivnění území kolem řeky Svratky, od výstaviště po ulici Opuštěná. 

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com