Dočkali jsme se. Šalina jezdí až k bohunickému špitálu. Cílem je napojení Bohunické nemocnice a kampusu na šalinu. Protože dosavadní spojení trolejbusy z Mendláku již dlouhodobě nestačilo. Nová trať šaliny v délce jednoho kilometru odbočuje ze stávající tratě v zastávce Osová ve Starém Lískovci. Pod povrchem (600 metrů dlouhým hloubeným tunelem) prochází Mikuláškovo náměstí a pod silnici míří do zastávky u nemocnice. Na trati jsou dvě zastávky: Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice. To vše od konce roku 2022.

Kde jsou zastávky v Bohunicích

12.2022
Nějak se nám na novém uzlu v Bohunicích motají cestující. Zejména ti přespolní.

Umístění zastávek v přestupním uzlu Brno Bohunice

Nástupiště 1 a 2. Šalina číslo 8 jede na střídačku z prvního a z druhého refýže.

Umístění zastávek v přestupním uzlu Brno Bohunice

Konečná šaliny číslo 8 u bohunické nemocnice a kampusu.

Umístění zastávek v přestupním uzlu Brno Bohunice

Nástupiště číslo 4. Odsud odjíždí:
<<< trolejbus 25 směr Štefánikova čtvrť
<<< trolejbus 37 směr Mendlák (přes Kohoutovice)
<<< autobus 40 směr Bohunice, Studentská
<<< autobus 50 směr Bystrc ZOO
<<< expresní linka E56 směr Královo Pole, nádraží
<<< autobus 69 Bohunice, Ukrajinská
<<< noční linka N90 směr Kamenný vrch – Kohoutovice, hájenka 

Umístění zastávek v přestupním uzlu Brno Bohunice

Nástupiště č. 5 (hodně vpředu). Odsud jezdí:
<<< trolejbus 25, Starý Lískovec, 0sová
<<< autobus 40 Tuřany, smačka / Tovární
<<< autobus 50 Komárov, Mariánské nám.
<<< autobus 51 Útřední hřbitov (přes Moravany)
<<< autobus 69 Bosonohy
<<< noční linka N90 Hlavní nádraží a Ořešín

Umístění zastávek v přestupním uzlu Brno Bohunice

Nástupiště č. 6. Odsud odjíždí:
<<< autobus 50 ZOO (přes Troubsko)
<<< autobus 401 Domášov, Velká Bíteš
<<< autobus 402 Popůvky, Veverské Knínice

Umístění zastávek v přestupním uzlu Brno Bohunice

Nástupiště č. 7. Odsud odjíždí:
<<< autobus 405 Zastávka
<<< autobus 406 Ivančice
<<< autobus 100 (Jihlava)

Hotovo: slavnostní otevření a první jízda

9.2022
Slavnostní předání stavby bohunické linky šaliny městu. První jízda.

První šalina do Bohunic k nemocnici
První šalina do Bohunic k nemocnici
První šalina do Bohunic k nemocnici
První šalina do Bohunic k nemocnici
První šalina do Bohunic k nemocnici
První šalina do Bohunic k nemocnici
První šalina do Bohunic k nemocnici
První šalina do Bohunic k nemocnici

Nové zastávky jsou už na místě

jaro 2022
Zastávky nového přestupního uzlu Bohunice, špitál jsou už na svých místech. A protože první šalina by tu měla přijet až konce roku, nabízí se otázka, zdali aspoň zastávy pro trolejbusy a městské a regionální autobusy otevřevou dříve. Nebo budeme stát na slunci či na dešti na provizorní zastávce ještě několik měsíců?

Zastávky v Bohunicích u špitálu, jaro 2022
Zastávky v Bohunicích u špitálu, jaro 2022
Zastávky v Bohunicích u špitálu, jaro 2022
Zastávky v Bohunicích u špitálu, jaro 2022
Zastávky v Bohunicích u špitálu, jaro 2022

Dočkáme se někdy pokračování k nové atltické hale a snad i dolů do Pisárek? A dočkáme se vůbec někdy i nové atletické hale?

Omezení v dopravě

Vizualizace nové zastávky Osová

Přesun zastávky Osová pod most a napojení stávající trati na odbočku do tunelu ke Kampusu si vyžádá dočásné přerušení provozu šalin.

Letos na jaře a v létě si stavba vyžádá i omezení stávajícího provozu. Kvůli napojení nové trati na stávající koleje a změnou zastávky Osová dojde k přerušení provozu šalin v úseku Švermova – Starý Lískovec a Celní – Starý Lískovec.

„V květnu, červnu a pak v září počítáme s tím, že budou tramvajové linky 6 a 8 ukončené ve smyčce Švermova. O letních prázdninách linky 6 a 8 odkloníme z Celní do smyčky Ústřední hřbitov. Náhradní dopravu zajistíme autobusovými linkami …,“ vysvětlil dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

V okolí zastávky Osová dojde během výluky k výměně kolejiště v délce 450 metrů.

„Pro obsluhu této tratě nakoupí Dopravní podnik města Brna nové obousměrné a klimatizované Škoda ForCity Smart 34. Rámcová smlouva umožňuje nakoupit až 40 šalin v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun.

Prvních pět má výrobce dodat nejpozději do února 2023, všichni však doufáme, že s nimi budeme na konci roku 2022 novou trať k Univerzitnímu kampusu slavnostně otevírat,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Jsme v polovině, a jdeme pod zem

Šalina Osová - Univerzitní Kampus

Tunel usnadní cestování do špitálu a univerzitního kampusu, kam denně míří více než 40 tisíc lidí, ať už do nemocnice, za studiem nebo za prací. Cestující se sem dostanou z centra pohodlně šalinou za 15 minut.

Šalina Osová - Univerzitní Kampus
Šalina Osová - Univerzitní Kampus

Z katedrály sv. Petra  Pavla byla socha převezena na stavbu a zasazena k portálu tunelu. Sochu sv. Barbory střežící nový tunel kolemjdoucí přehlédnou jen stěží – váží 120 kg a měří 90 cm. Během tří měsíců ji z italského mramoru z oblasti Carrara vytvořili pracovníci Kamenoprůmyslu Komárek v Letovicích ve spolupráci se sochařem Albertem Sotem.

Šalina Osová - Univerzitní Kampus

Biskup Vojtěch Cikrle požehnal sochu svaté Barbory, kterou Dopravní podnik města Brna umístil u portálu vznikajícího tunelu pro šaliny v ulici Netroufalky.

Šalina Osová - Univerzitní Kampus

Svatá Barbora je patronkou důlních staveb a dělník, kteří zde pracují. Což v případě hloubené stavby je trochu paradoxní, ale jak je vidět z obrázku, dělníci teprve teď budou odstraňovat zeminu pod betonovou deskou stropu. 

Šalina Osová - Univerzitní Kampus

V této chvíli jsou hotové všechny podzemní stěny hlavní části tunelu. Probíhají betonáže stropu, který bude dokončený v celé trase od Osové po Kampus do konce dubna 2021.

Šalina Osová - Univerzitní Kampus

V průběhu května 2021 dělníci strop zasypou a od přelomu léta a podzimu začnou s úpravami terénu včetně osazení zelení.

Prací na povrchu bude po zasypání tunelu postupně ubývat a velká část činností se v létě přesune do podzemí, odkud budeme vyvážet zeminu a připravovat pokládku kolejí. Pro místní obyvatele to výhledově znamená snížení prašnosti a hluku v oblasti.

Zastávka šaliny „nová“ Osová

Vizualizace nové podoby zastávky šaliny Osová

Svoji novu podobu a polohu získá i zastávka šaliny Osová. Důvodem posunutí pod most je blízké odbočení do tunelu k nemocnici. Výhodou bude i přímý přestup na autobusy a trolejbusy směr železniční zastávka Lískovec.

Vizualizace nové podoby zastávky šaliny Osová

Na zastávce Osová se budou sjíždět šaliny od Dunajské a shora z Bohunic.

Vizualizace nové podoby zastávky šaliny Osová

Pro zajištění provozu k Bohunické nemocnici a do kampusu musí být pořízeny nové oboustranné šaliny.

Zastávka šaliny Nová Jihlavská

Vizualizace zastávky Nová Jihlavská

Vizualizace zastávky Nová Jihlavská (duben 2021)

Vizualizace zastávky Nová Jihlavská

Zastávka Nová Jihlavská bude zahloubená od zem. Proto světlá vzdušná konstrukce. 

Vizualizace zastávky Nová Jihlavská

Nástupiště na zastávce Nová Jihlavská je řešeno jako ostrovní, tj. dveře šaliny se budou otevvírat na druhou stranu než je obvyklé na jiných Brněnských zastávkách. 
Podstatnější je, že přístup je jen po dvojici pojízdných schodů a nevidím žádný výtah.

Zastávka Bohunice Kampus

Zastávka Bohunice Kampus
Zastávka Bohunice Kampus

Přestupní uzel u Bohunického špitálu bude rovněž změněn. Po mnoha letech i zastávky autobusů a trolejbusů budou mít pořádné přístřešky.

Podepsáno, začínáme

Zastávka šaliny Bohunické nemocnice

Ve středu 26.června byla podepsána smlouva o výstavbě nové linky šaliny k Bohunické nemocnici. Celková cena trati z Osové nahoru k nemocnici vyjde na 1,4 mld Kč. Městu Brno pomohou dotace z Bruselu a Prahy. Termín dokončení do roku 2022.

Jakub Pláteník a jeho názor na FaceBooku

Nelze se zavděčit všem. Ne všichni jsou z prodloužení šaliny k nemocnici do Bohunic nadšeni. Například Jakub Pláteník a jeho názor na FaceBooku ČT Brno ze dne 26.června 2019.

Kdo nám ji postaví?

31.květen 2019
900 metrů dlouhou tramvajovou trať nám postaví dvojice firem: Firesta a Metrostav. Založili společný podnik „Tramvajová trať kampus.“ Cena za dílo 1 496 844 925 Kč. Doba výstavby 41 měsíců.
Dalším spoluinvesorem je náš Dopravní podnik města Brna. Ten přispěje další 1 mld kč získanou z Evropských fondů pro rozvoj dopravy.

Tunel pro šalinu začal

Tunel pro šalinu do Bohunic

Pohled na staveniště budoucího tunelu pro šalinu do Bohunic. Tam dole, někde u parkoviště, před silnici bude jeho vyústění …

Bohunice nemocnice šalina

Plac před bohunickou nemocnici diznal na jaře 2019 již malých změn kzlepšení. Přibyly obchůdky. Na pořádnou čekárnu pro cestující si asi budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Plány na napojení šaliny do Bohunic

první plány na napojení Bohunické nemocnice šalinu
Schéma napojení Bohunické nemocnice a univerzitního kampusu šalinou. Předpoklad je 8-osmičkou k nemocnici a 6-šestkou na konečnou ve Starém Lískovci.
Uvidíme, jestli se posune i napojení na regionální autobusy, třeba 401 do Domášova.
Nová zastávka Osová v Brně
Současná zastávka Osová by se měla posunout trochu vzad, protože na jejim současném místě bude již odbočka do tunelu do Bohunic.
Třeba se dočkáme i pohodlného bezbarierového přestupu šalina – trolejbus – regionální a městské autobusy. 
Plán šaliny z Osové do Bohunic
Plán šaliny z Osové do Bohunic
Zastávka šaliny Nová Jihlavská
Zastávka šaliny Nová Jihlavská bude v podzemí a asi jako jediná bude míst ostrovní nástupiště, tzn. dveře se budou otevírat na druhou stranu.
Ukončení šaliny před Bohunickou nemocnici
Vizualizace ukončení šaliny bude před Bohunickou nemocnici. S pokračováním se (zatím) nepočítá. Pro obsluhu bude potřeba oboutranné šaliny protože na konci nebude smyčka, ale řidič si přesedne na druhou stranu a pojede zpět.

Předpoklad je, že k nemocnici bude z města jezdit 8-osmička. A na konečnou do Starého Lískovce jak šalina číslo 6 z Krpole, tak se dá očekávat protažení linky 10, která bude jezdit z Holzové (prodoužení tratě ze Stránské skály do staré Líšně) přes hlavák do Starého Lískovce, a to v intervalu 10 minut, takže buď přímé spojení Hlavák-Lískovec linkou číslo 10 po 10 minut, nebo přestup 8 > 6 každých 5 minut i o víkendu.

Základní data

 • první úvahy v 70. letech 20.století
 • 12. červen 2018 Zastupitelstvo Brna posvětilo stavbu
 • Zahájení: jaro 2019, zřejmě únor 2019, nakonec až podzim 2019 (k poklepání základního kamane došlo 14. října 2019)
 • Cena: 1,3 miliardy Kč (1,4 mld Kč na jaře 2019)
 • Dotace z Operačního programu Doprava Evropské unie má pokrýt 85 %.
 • jaro 2022: dokončení pokládky kolejí v celé délce nové trati
 • léto 2022: zprovoznění všech řídících, bezpečnostních a zabezpečovacích systémů
 • Dokončení, spuštění tramvajové trati do provozu: 2021-22, rok 2022 (nový údaj z jara 2019), konec roku 2022

 • Délka tramvajové trati 912 metrů
 • Délka tunelu 609 metrů
 • 135 000 t je třeba vytěžit a odvést
 • 40 000 m3 betonu bude použito

Historie šaliny do Bohunic

Tramvajová trať do kampusu se připravovala současně se stavbou Fakultní nemocnice v Bohunicích, jejiž stavba byla zahájena roku 1969. Salina měla původně vést Jihlavskou. Vznikly ale další varianty kudy ji vést, a tak byla její stavba opakovaně odkládaná. 

… cesta šalinou do Pisárek

Zpráva o přidělení peněz z Evropské unie je super zpráva. Jen mne mrzí, že konečná stanice u Bohunické nemocnice není zapuštěna pod zem. Protože se (zatím) nepočítá s prodloužením šaliny dál přes frekventovanou silnici Kamenice k rozvojovému území Netroufalky, kde má, myslím, vyrůst i ta atletická hala. Pokud se v budoucnu rozhodneme pro prodloužení tratě, vznikne komplikované úrovňové křížení se silnici.
A to nemluvím o možném propojení tunelem pod Čertovým kopcem přes Rivieru, Výstaviště do Pisárek… ale to je hudba opravdu vzdálené budoucnosti,

Více o vizi na propojení šalinou Bohunic a Pisárek kolem Výstaviště najdete v příspěvku Šalina Pisárky – Bohunice.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com