V Brně má vzniknout Nová městská třída. Široká ulice, široké chodníky, dva jízdní pruhy, uprostřed chodník a stromořadí. Něco jako Třída Kpt. Jaroše.
Už více jak 30 let let je v územním plánu města Brna.

Křížení s Křenovou ulici

Severojižní spojka souběžná s Kolištěm směřující ke Zvonařce se poprvé v územním plánu objevila již v roce 1968 jako rychlostní komunikace mezi dálnicí D2 od jihu a Svitavskou radiálou, která směřuje z Brna ze severu.

Městská třída

Původní plán nové Brněnské městské třídy.

Účelem nové městské třídy je propojení Nám. 28. října – Křenky – Vaňkovky a Zvonařky. Toto nové propojení otevře a zpřístupní doposud zanedbaná území, brownfiledy a umožní jejich rozvoj. Místo vybydlených domů, dávno zapomenutých skladů a dřevěných dílen, by měla vyrůst tolikpotřebné obytné domy.

Výrazně se pomůže i veřejné dopravě v Brně. V plánu je trolejbus, ktrý by polo-okružně propojil Žabovřesky – Lužánky – ul. Milady Horákové – Zábrdovice – oblast Trnitá – Zvonařka. Tím by se vytvořilo nové spojení.

Auta by přitom měla zůstat na stávajícím Malém městském okruhu a v budoucnu využívat Velký městský okruh.

Trolejbusy Řeka 2035

Návrh nového linkového vedení trolejbusů po dostavbě nového hlavního nádraží. Dvě linky, pracovně označené jako 34 a 36, by právě využívaly Novou městskou třídu. Zdroj: Studie proveditelnosti ŽUBrno, podzim 2017

Trolejbusy Žabovřesky - nádraží

Ale kvůli Nové městské třídě se musí bourat a ne zrovna málo. Nemělo by to už ale být tolik, jak se počítalo v původním plánu ze 70.let. Tehdy se uvažovalo s tranzitní cestou sever- jih v parametrech ulice Sportovní. Tedy dva a dva pruhy.
Cílem mělo být rychlé odvedení aut z města. Tento plán byl ale na přelomu 70/80.let změněn, protože se začal budovat Velký městský okruh s tunely pod Vinohrady. S plánem dokončení do konce století. Myšleno 20.století.

Přesto se demolici nevyhneme: Nová městská třída povede z široké ulice Drobného (do ul. Traubova, demolice sudých čísel) – křižovatka Milady Horákové – Příční (demolice lichých čísel) – křižovatka Bratislavská – průraz na Cejl – v Zábrdovicích průraz kolem Tepláren – kolmo pod Pražským železničním viaduktem (který by už v té době neměl stát) – přes areál Mosilany – u ulice Křenová by se napojila na Vlhkou – křižovatka Křenová – průraz přes jakýsi brownfiled na ul. Mlýnská – přes nově vznikající areál Vlněny – Dornych – Zvonařka – Nové brněnské nádraží.

Bohužel odkládání a nejistota kolem projektu Nové městské třídy způsobuje každý den škody. Zanedbaná území jsou dále zanedbaná, nové domy se nestaví a stávající domy se neopravují.

Trolejbusová trať linek 34 a 36 by měla vést: Žabovřesky – Kounicova – Šumavská – Sportovní – Nová městská třída – nové Hlavní nádraží.
Ze zastávky Klusáčkova jsou linky 34 a 36 vedeny po nové trati přes Sportovní, Nám. 28. října a Novou městskou třídu k nádraží.
Více o vedení trolejbusů a dalších linek MHD najdete v příspěvku 
Studie proveditelnosti – MHD

Procházka Novou městskou třídou

ulice Traubova

Nová městská třída vychází podle starších plánů z ulice Drobného do ulice Traubova, kde by si vyžádala demolici domů sudých čísel. To jsou ty domy vpravo. 
Dole, za křižovatkou je vidět park na nám 28.října.

ulice Traubova

Trasa Nové městské třídy: ulice Traubova dnes.
Pohled od severu na jih

Ulice Traubova

Současný stav ulice Traubova. Pohled z ulice Milady Horákové. Domy uvpravo jsou rčeny k demolici.

Příční

Křižovatka ulic Milady Horákové a Příční. Nová městská třída pokračuje na jih směrem ke Křenové ulici.

Příční

Pohled z ulice Příční do ulice Milady Horákové. Před několika lety proběhl (?) protest proti demolici domů a záměru výstavby Nové městské třídy s názevm Traubka je naše. V novém plánu ve Studii proveditelnosti 2017 se již nepočítá (?) s průrazem přes ulici Traubova, ale trolejbus se napojuje z ulice Drobného (kde jsou již dnes trolejová vedení do ulice Milady Horákové. 
Nová městská třída pak začíná až v křižovatce s ulici Příční.

Ulice Příční

Domy s lichým číslem na ulici Příční by měly jít pryč. Místo nich trolejbus, chodník, stromořadí.
Prostě Nová městská třída.

31.leden 2018
Podle webu Archiweb chtějí projekt plánované Nové městské třídy zrušit dvě strany brněnského zastupitelstva Žít Brno a Strana zelených. Obava je z velkého bourání domů a obava z vytvoření nového tranzitního průjezdu městem Brnem. Ostatní strany vznik nové ulice, která by zpřístupnila doposud nevyužívaná území, s připomínkami (omezení tranzitní dopravy) podporují.

Cejl

Křižovatka ulice Příční – Bratislavská. Tudy povede průraz rovno až na Cejl.

Cejl

Pohled z ulice Cejl do mezery, kudy by měla vést průraz pro Novou brněnskou městskou třídu.

Zábrdovice

Na druhé straně ulice Cejl jsou brněnské Teplárny a nějaké sklady až do Zábrdovic. Tady se díváme do souběžná „ulice“ s ul. Vlhkou.
Místo těchto skladů a zdí povede Nová městská třída. Dnes tu zatím průchod z Cejlu není možný.

Zábrdovice

Nová městská třída pokračuje tímto nevzhledným brownfieldem k Pražskému železničnímu viaduktu. Všechny tyto „garáže“ půjdou odstranit.
Na snímku nízký podjezd železniční trati Hlavní nádraží – Židenice. Po zprovoznění nového nádraží bude tato trať zrušena. Tím se toto území ještě více otevře.

Zábrdovice

Za Pražským viaduktem je areál Mosilany a Křenová ulice.

Pohled z vlaku z tzv. Pražského viaduktu na místo pro Novou městskou třídu.

Pohled z vlaku, z Pražského viaduktu, na trasu Nové městské třídy. 

Pohled z tzv. Pražského viaduktu na místo pro Novou městskou třídu.

Ještě jeden pohled z tzv. Pražského viaduktu.
Vpravo Teplárny,  v dáli domy na ulici Cejl. Jednou by tudypo široké ulici měly jezdit trolejbusy, po stranách silnice budou stromy a obytné domy.

Mosilana

Pod Pražským železničním viaduktem by měly jezdit trolejbusy. Přesněji řečeno místo něho.  Po dokončení nového brněnského nádraží bude viadukt i železniční ásep zbytečný a místo něho by mohla vzniknout třeba brněnská Drážní promenáda: cesta pro pěší, cyklisty a vozičkáře.
A nebo by po 
viaduktu mohla jezdit šalina – Stará Osada – nové Židenické nádraží – Mosilana – uzel šalin u nádraží – AZ Tower – Heršpice. 
Tak jako tak, musíbýt zvětšen podjezd a konečně odstraněn bariérový efekt železničního náspu.

Mosilana

Areál Mosilany dnes. Zde by měla po demolici, pokračovat široká městská třída.
Uprostřed už je vidět věž kostela na ulici Křenová.

Mosilana

Mosilana

Brownfield

Mezi ulicí Vlhká a Skořepka. Prakticky v centru Brna. Takový obrázek vidí každý den deseti-tisíce lidí přijíždějící vlakem do Brna nebo jim projíždějící.
Definice Brownfieldu – definice 
Urbanistického stínu. Definice neschopnosti po desetiletí řešit brněnské územní problémy.
Od jara 2020 je plac využíván jako stanové městečko pro brněnské bezdomovce, s cílem zamezit šíření čínského moru.

Vlhká

Pohled z ulice Vlhká na Pražský železniční viadukt.
Jak dlouho tudy ještě budou jezdit vlaky?

Vlhká

Stojíme u Alzáka.
Nová městská třída by se měla napojovat do ulice Vlhká a pokračovat kolmo přes ul. Křenová. Za ní pokračuje demolicí jakýchsi dřevěných dílen do již vybouraného území nové Vlněny, dál na Zvonařku až k novému brněnskému nádraží.

Křenová

Nová městská třída bude za ul. Křenová pokračovat průrazem až na Zvonařku a k novému brněnskému nádraží.

Počítali jste, kolikrát jsme po „cestě“ protnuli dráty trolejbusů a spoje šalin? Kolik nových přestupních bodů by mohlo vzniknout? Dočkáme se Nové městské třídy?

Nová městské třída v roce 2020

Návrh Nové městské třídy 2020

Návrh vedení brněnské Nové městské třídy dle projednávaného Územního plánu v roce 2020.

  • bílý kruh je křížení z ulici Cejl,
  • modrý kruh je křížení se žel. viaduktem a 
  • červený kruh je křžení s ulici Křenovou.

8.února 2018
Kancelář architekta města Brna začala znovu prověřovat projekt Nové městské třídy. Včetně prověření možnosti zrušení části plánované třídy od náměstí 28. října po Cejl. A to kvůli odporu proti bourání ulice Traubové a poloviny ulice Příční.

Dnes zvažované varianty:

  • Nejdelší varianta od ulice Drobného přes Traubovu, Příční, Bratislavskou, Cejl a Vlhkou a přes Křenovou až na Zvonařku.
  • Zkrácená varianta začínající z ulice Milady Horákové.
  • Nejnovější a nejkratší varianta je vedená z ulice Cejl přes neobydlené plochy.

Nová městská třída, alespoň pro městskou veřejnou dopravu, by měla být. „V severojižním směru mezi ulicemi Rooseveltova a Gajdošova totiž není žádná varianta MHD. Pokud se třída nepostaví, budou se všichni dopravovat tramvajemi. Plánovaná třída je atraktivní pro cestující i tím, že počítá s trolejbusy, které jsou rychlejší než tramvaje,“ uvedl Všetečka z KAM.

Místo závěru

Je dobře, že se o Nové městské třídě mluví. Její význam je především pro městskou veřejnou dopravu, a zpřístupnění dnes nevyužívaných brownfieldů mezi Cejlem, pražským viaduktem, areálem Mosilany, Křenovou, Zvonařkou.
Pokud by trolejbus po Nové městské třídě jezdil již dnes, využívalo by jej 30 – 34 tisíc lidí denně. Tím by se výrazně ulehčilo šalinám na Lidické a Veveří (dnes až 50 tisíc lidí denně).
Debata o trolejbusu po této polo-okružní lince je podobná, jako kdybychom se dnes rozhodovali, zda-li má jezdit trolejbus po Kotlářské, Úvoze …

Zatím je to vybydlená oblast, spousta nějakých „garáží“ či „skladů“ v těsném sousedství centra Brna, čekající na zbourání a novou výstavbu. Bez zpřístupnění pro auta, pro veřejnou dopravu a bez chodníků to ale nepůjde. Vzhledem k množství křížení bych se určitě nebál toho, že Nová městská třída bude využívaná pro tranzit. A ulice Traubova se bourat nebude. Teď se jedná, jestli trolejbus bude najíždět z M. Horákové nebo až z Cejlu.

Hlavním smyslem Nové městské třídy je otevřít „zadní dvory“ mnohých dnes zanedbaných a dopravně obtížně dostupných brownfieldů v těsném sousedství centra a vést tudy novou trolejbusová linku, která by výrazně pomohla veřejné dopravě v Brně. 

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com