Městská třída

Plán nové Brněnské městské třídy

V Brně má vzniknout Nová městská třída. Široká ulice, široké chodníky, dva jízdní pruhy, uprostřed chodník a stromořadí. Něco jako Třída Kpt. Jaroše. Už více jak 20 let let je v územním plánu města Brna. Jejím účelem je jiho-východní propojení Nám. 28. října – Vaňkovka – Zvonařka. Nové propojení otevře a zpřístupní doposud zanedbaná území, brownfiledy, a umožní jejich rozvoj. Místo vybydlených domů, jakýchsi skladů a dřevěných dílen novou bytovou výstavbu. Výrazně se pomůže i veřejné dopravě v Brně – trolejbus by okružně propojil Žabovřesky – Lužánky – ul. Milady Horákové – Zábrdovice – oblast Trnitá – Zvonařka. Tím vytvoří nové okružní spojení. Auta zůstanou na Malém městském okruhu. 

[dropshadowbox align=“none“ effect=“lifted-both“ width=“auto“ height=““ background_color=“#c5bfd6″ border_width=“2″ border_color=“#dddddd“ ]Na přelomu 2017 / 2018 se v Brně rozběhla velká debata o Nové městské třídě. Další vývoj sledujte pod tímto článkem.[/dropshadowbox]

Trolejbusy Řeka 2035

Nové linky trolejbusů kolem nového nádraží ve variantě Řeka kolem roku 2035

Ale kvůli nové městské třídě se musí bourat a ne zrovna málo. Bylo by to určitě největší bourání od 70.let 20.století, kdy vznikl například Malý městská okruh. Nová městská třída povede z široké ulice Drobného (do ul. Traubova, demolice sudých čísel) – křižovatka Milady Horákové – Příční (demolice lichých čísel) – křižovatka Bratislavská – průraz na Cejl – v Zábrdovicích průraz kolem Tepláren – kolmo pod Pražským železničním viaduktem (která by už v té době neměl stát) – přes areál Mosilany – u ulice Křenová by se napojila na Vlhkou – křižovatka Křenová – průraz přes jakýsi brownfiled na ul. Mlýnská – přes nově vznikající areál Vlněny – Dornych – Zvonařka – Nové brněnské nádraží.

Odkládání a nejistota kolem projektu Nové městské třídy způsobuje každý den škody. Zanedbaná území jsou dále zanedbaná, nové domy se nestaví a stávající domy se neopravují. 

Jak se Vám líbí Nová městská třída?

Trolejbusy Žabovřesky - nádraží

Trolejbusy Žabovřesky – Kounicová – Šumavská – Nová městská třída – Hlavní nádraží

Trolejbusová trať linek 34 a 36 vede Žabovřesky – Kounicova – Šumavská – Sportovní – Nová městská třída – nové Hlavní nádraží. Ze zastávky Klusáčkova jsou linky 34 a 36 vedeny po nové trati přes Sportovní, Nám. 28. října a Novou městskou třídu k nádraží. Přesné ukončení linky v oblasti Trnitá-Heršpická je závislé na variantě přestavby Železničního uzlu Brno. Více o vedení trolejbusů a dalších linek MHD najdete v příspěvku Studie proveditelnosti – MHD

Nová městská třída vychází podle starších plánů z ulice Drobného do ulice Traubova, kde by si vyžádala demolici domů sudých čísel. To jsou ty domy na dolním obrázku vpravo. Za křižovatkou park na Nám. 28.října.

ulice Traubova

Nová městská třída – ulice Traubova dnes

 

ulice Traubova

Nová městská třída – ulice Traubova dnes. Pohled od severu na jih

 

Ulice Traubova

Nová městská třída – ulice Traubova dnes. Pohled od Milady Horákové. Domy určené k demolici vpravo.

Před několika lety proběhl (?) protest proti demolici domů a záměru výstavby Nové městské třídy – Traubka je naše. V novém plánu ve Studii proveditelnosti 2017 se již nepočítá (?) s průrazem přes ulici Traubova, ale trolejbus se napojuje z ulice Drobného (kde jsou již dnes trolejová vedení (!) do ulice Milady Horákové. Nová městská třída pak začíná až v křižovatce s ulici Příční.

Příční

Křižovatka ulic Milady Horákové a Příční. Zde vychází Nová městská třída na jih

 

Příční

Pohled z ulice Příční do ulice Milady Horákové

 

Ulice Příční

Ulice Příční dnes – tyto domy s lichým číslem by měla postihnout demolice. Místo nich trolejbus, chodník, stromořadí. Prostě Nová městská třída

Křižovatka ulice Příční – Bratislavská. Tudy povede průraz až na Cejl.

Cejl

Křižovatka Příční – průraz na Cejl. Nová městská třída.

Dole na snímku pohled z Cejlu do průrazu do ulice Příční. Srovnej horní a dolní obrázek. 

Cejl

Ulice Cejl. Tudy by měl vést průraz pro Novou brněnskou městskou třídu

Na druhé straně ulice Cejl jsou Teplárny a nějaké sklady.  

Zábrdovice

Zábrdovice, souběžná „ulice“ s Vlhkou. Tudy by po demolici měla vést Nová městská třída. V čele domy na ul. Cejl. Bohužel průchod z Cejlu není dnes ještě možný.

Nová městská třída pokračuje tímto nevzhledným brownfieldem k Pražskému železničnímu viaduktu. Všechny tyto „garáže“ půjdou odstranit.

Zábrdovice

Zábrdovice – blížím se ve stopě nové městské třídy k Pražskému viaduktu (trať Hlavní nádraží – Židenice).

 

Zábrdovice

Pražský viaduktu – za ním areál Mosilany a Křenová ulice

 

Nová městská třída

Pohled z vlaku z tzv. Pražského viaduktu na místo pro Novou městskou třídu.

 

Nová městská třída Brno

Pohled z tzv. Pražského viaduktu na místo pro Novou městskou třídu. Vpravo Teplárny. V dáli ulice Cejl.

Pod Pražským železničním viaduktem by měly jezdit trolejbusy. Resp. místo něho. Ve variantě nového nádraží Řeka by celý tento viadukt by mohl být odstraněn. Nebo prohlášen za kulturní památku (?). Místo vlaků by mohl po nevyužívaném drážním tělese vzniknout třeba brněnská Drážní promenáda. Cesta pro pěší, cyklisty a vozičkáře. A nebo by po viaduktu mohla jezdit šalina – Stará Osada – nové Židenické nádraží – Mosilana – uzel šalin u nádraží – AZ Tower – Heršpice. Ale s tou šalinou je to jen můj nápad, jak využít mimoúrovňovou cestu.

Mosilana

Pražský železniční viadukt dnes. Pohled z areálu Mosilany.

 

Mosilana

Areál Mosilany. Zde by měla po demolici, pokračovat široká nová městská třída. V čele věž kostela na ulici Křenová

 

Mosilana

Areál Mosilany dnes. Po demolici Nová městská třída.

Takový obrázek dole vidí každý den tisíce lidí přijíždějící vlakem do Brna. Definice Brownfieldu. Definice Urbanistického stínu. Definice neschopnosti po desetiletí řešit brněnské územní problémy.

Brownfield

Mezi ulicí Vlhká a Skořepka. Prakticky v centru Brna.

Po průchodem areálem Mosilany se nová Městská třída napojuje do ulice Vlhká. A jde kolmo na ulici Křenová. Za ní pokračuje demolicí jakýchsi dřevěných dílen do již vybouraného území nové Vlněny a dál na Zvonařku. Trolejbus pokračuje k novému brněnskému nádraží

Vlhká

Ulice Vlhká. Zde by se měla napojovat Nová městská třída a pokračovat kolmo přes ul. Křenová

 

Vlhká

Pohled zpět na Pražský železniční viadukt a malou podjezdovou výškou. Jak dlouho tudy ještě budou jezdit vlaky?

 

Křenová

Nová městská třída bude za ul. Křenová pokračovat průrazem až na Zvonařku a k novému brněnskému nádraží.

Počítali jste, kolikrát jsme po „cestě“ protnuli dráty trolejbusů a spoje šalin? Kolik nových přestupních bodů by mohlo vzniknout? Dočkáme se Nové městské třídy?

Pište a sdílejte.


Pokračování kolem Nové městské třídy

9.února 2018
Rovněž iDnes.cz se věnují zvažované Nové dopravní tepny od Cejlu ke Zvonařce. Severojižní spojka souběžná s Kolištěm směřující ke Zvonařce se poprvé v územním plánu objevila již v roce 1968 jako rychlostní komunikace mezi dálnicí D2 od jihu a Svitavskou radiálou, která směřuje z Brna ze severu. Ve stávajícím územním plánu z roku 1994 je zakreslená již „jen“ jako městská třída. Jaké jsou možné varianty.

  • Nejdelší varianta od ulice Drobného přes Traubovu, Příční, Bratislavskou, Cejl a Vlhkou a přes Křenovou až na Zvonařku.
  • Zkrácená varianta začínající z ulice Milady Horákové.
  • Nejnovější a nejkratší varianta je vedená z ulice Cejl přes neobydlené plochy.

Nová městská třída, alespoň pro městskou veřejnou dopravu, by měla být. „V severojižním směru mezi ulicemi Rooseveltova a Gajdošova totiž není žádná varianta MHD. Pokud se třída nepostaví, budou se všichni dopravovat tramvajemi (šalinami po Lidické a Veveří – dodávám). Plánovaná třída je atraktivní pro cestující i tím, že počítá s trolejbusy, které jsou rychlejší než tramvaje,“ uvedl Všetečka z KAM.

Přidal jsem tento komentář:
Je dobře, že se o Nové městské třídě opět mluví. Její význam je především pro městskou veřejnou dopravu, a zpřístupnění dnes nevyužívaných brownfieldů mezi Cejlem, pražským viaduktem, areálem Mosilany, Křenovou, Zvonařkou. Pokud by trolejbus po Nové městské třídě jezdil již dnes, využívalo by jej 30 – 34 tisíc lidí denně. Tím by se výrazně ulehčilo šalinám na Lidické a Veveří (dnes až 50 tisíc lidí denně). Debata o trolejbusu po této polo-okružní lince je podobná, jako kdybychom se dnes rozhodovali, zda-li má jezdit trolejbus po Kotlářské, Úvoze …

Zatím je to vybydlená oblast, spousta nějakých „garáží“ či „skladů“ v těsném sousedství centra Brna. Čekající na zbourání a novou výstavbu. Bez zpřístupnění pro auta, pro veřejnou dopravu a bez chodníků to ale nepůjde. Vzhledem k množství křížení bych se určitě nebál toho, že Nová městská třída bude využívaná pro tranzit. A ulice Traubova se bourat nebude. Teď se jedná, jestli trolejbus bude najíždět z M. Horákové nebo až z Cejlu.

+9/0

8.února 2018
Kancelář architekta města Brna bude znovu prověřovat projekt Nové městské třídy. Včetně prověření možnosti zrušení části plánované Nové městské třídy od náměstí 28. října po Cejl. Důvodem je odpor proti bourání ulice Traubové a možná i poloviny ulice Příční.

31.leden 2018
Podle Archiweb chtějí projekt plánované Nové městské třídy zrušit dvě strany brněnského zastupitelstva Žít Brno a Strana zelených. Obava je z velkého bourání domů a obava z vytvoření nového tranzitního průjezdu městem Brnem. Ostatní strany vznik nové ulice, která by zpřístupnila doposud nevyužívaná území, s připomínkami podporují. Např. omezení tranzitní dopravy.

Přidal jsem tento komentář:
Hlavním smyslem Nové městské třídy je otevřít „zadní dvory“ mnohých dnes zanedbaných a dopravně obtížně dostupných brownfieldů v těsném sousedství centra a vést tudy novou trolejbusová linku, která by výrazně pomohla veřejné dopravě v Brně. A co jsem slyšel, Traubova ulice se bourat nebude. Trolejbusu bude najíždět z M. Horákové.