Šalina Plotní: půl století odkládaný projekt na přeložení šaliny k novému autobusovému nádraží Zvonařka (které mezitím zestárlo a půjde asi k zemi) a rozšíření silnice do Komárova. Projekt šaliny Plotní vznikl v souvislosti s výstavbou rychlého (podpovrchového) tramvajového napojení Komárova s Brnem. Dvě generace prošly. Urbanisté, kteří v 60.letech přišli s tímto plánem už mezi námi nejsou. Věčně odkládaný projekt, brněnská nerozhodnost …

Plotní je hotová!

Středa 30. června 2021

Sen mnoha generací, mnohokrát odkládaný a měněný projekt se stal skutečností. Dnes, na vysvědčenou středu proběhlo slavnostní stříhání pásky. Od čtvrtka 1. července budou ulici Plotní už jezdit šaliny dle jízdního řádu.

Na přesunu šaliny do ulice Plotní a zkapacitnění Dornychu i Zvonařky se pracovalo tři roky. Na stavbě za 1,2 miliardy korun už zbývá dokončit pouze značení, nezbytný mobiliář a některé chodníky.

„…Plotní je nyní nově vyhrazena pouze městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. Naopak rozšíření Dornychu přineslo více prostoru pro auta… Nyní řidičům slouží na Dornychu dva pruhy v každém směru. Lokalita je bezpečnější i pro pěší a cyklisty. Přesunutím městské hromadné dopravy na Plotní bude dobře dostupné jak autobusové nádraží na Zvonařce, tak obchodní Galerie Vaňkovka a nové nádraží. Navíc to umožní budoucí rozvoj chystané čtvrti Trnitá,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na stavbě se jako investor podílely vedle města také Dopravní podnik města Brna, Ředitelství silnic a dálnic a Teplárny Brno. Práce začaly v březnu 2018, poslední mobiliář a dopravní značení mají být hotové do 12. srpna letošního roku. Na Zvonařce vznikly zálivy pro autobusové zastávky tak, aby autobusy nebrzdily další dopravu.

Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou
Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou
Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou
Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou
Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou

Na Plotní položili dělníci nové koleje, na základě legislativních norem odděluje trať od obytných domů protihluková stěna, která odhluční bytovou zástavbu a zároveň neomezí proslunění domů. Navíc byla v celé délce jízdní dráhy v jejích jednotlivých konstrukčních vrstvách použita nejnovější technologie zabraňující šíření vibrací a hluku projíždějících tramvají. Na dvou místech plní protihlukové stěny zároveň funkci zastřešení tramvajových zastávek. Jedná se o nově vzniklé zastávky Zvonařka a Železniční,“ popsal ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou
Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou
Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou

Na přibližně 1,4 kilometru dlouhé trati jsou čtyři nové zastávky s informačními panely. Vznikl zde také prostor pro cyklisty. Modernizovány byly také veškeré inženýrské sítě v oblasti, včetně kanalizace a vodovodu. Kabelové sítě nově vedou kabelovodem, který umožní jejich opravu v případě havárie bez nutnosti omezit dopravu. Tam, kde to bylo možné, je vysázena nová zeleň včetně trávníků v kolejovém pásu a obnovou prošlo také veřejné osvětlení a dopravní značení.

Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou
Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou
Slavnostní otevření ulice Plotní se šalinou

V oblasti se pracovalo také na horkovodech. „K rekonstrukci Plotní jsme se připojili, abychom rozšířili stávající síť horkovodů a mohli do nové čtvrti Trnitá dodávat naše ekologické teplo. I my tuto lokalitu vnímáme jako rozvojovou, kde časem budou vznikat nové budovy. V současnosti již máme domluveny dodávky např. do nového polyfunkčního objektu Železniční a developerské společnosti mají o budoucí napojení na teplo v této lokalitě velký zájem,“ vysvětlil ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Doba trvání: 3 roky a 4 měsíce

Délka tramvajové trati:  1.400 m

Délka kanalizací

Dornych: 2 000 m
Plotní: 1 800 m
Kovářská: 200 m
Kalová:  130 m
Úzká:   150 m

Délka plynovodů

Dornych:  1 400 m
Zvonařka: 350 m
Široká: 30 m
Kovářská:  180 m
Svatopetrská: 360 m
Plotní: 860 m

Délka vodovodů

Dornych: 1 260 m
Svatopetrská: 650 m
Kovářská: 240 m
Spěšná: 100 m
Zvonařka: 220 m
Plotní: 1 060 m

Protihlukové stěny   

Plotní: 650 m
Dornych: 90 m

Vysazená zeleň

Stromy:  125 ks
Keře: 3 750 ks

Počet zbouraných objektů: 9 včetně nadchodu/lávky

Délka horkovodu: 740 m

Skleněné stěny na Plotní

duben 2021
Skleněné protihlukové stěny, černé gunové pohlčovače hluku od kol šalin, dřevěné zastávky na Plotní.

Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021
Šalina Plotní v dubnu 2021

Plotní v prosinci 2020

Šalina Plotní v prosinci 2020
Šalina Plotní v prosinci 2020
Šalina Plotní v prosinci 2020
Šalina Plotní v prosinci 2020
Šalina Plotní v prosinci 2020
Šalina Plotní v prosinci 2020

Takhle jste si to přáli? Stěna uprostřed Plotní ulici

Listopad 2020
Stavební práce za poslední měsíc výrazně pokročily vpřed. Koleje šaliny jsou položeny, zdá se, už po celé délce. Natažené jsou už i troleje. Na zemi je základní vrstva asflatu. Po Plotní se už dá chodit i jinak než v gumácích. A také vyrostly sloupy budoucí protihlukové stěny. Dvojité. Nejsem si ale jistý, jestli zrovna toto si představovali místní, když schvalovali vedení šaliny po své ulici. Tak jako tak, těším se, že snad už brzy tu pojede šalina. Nechce se mi věřit, že by to mělo být až za devět měsíců.

Protihlukové stěna Plotní

Dvojitá protihlukové stěna na ulici Plotní bude chránit obyvatele domků po levé straně od hluku projíždějících šalin.
To prý měla být podmínka místních, aby svolili se šalinou.

Plotní ulice v Brně a protihlukové stěna

Pohled z ulice Plotní směrem k Brnu. Po pravé straně slévárna UXA. Za chvíli už bude takový pohled skrytý za stěnou. Podle mne takov stěna degraduje ulici. Rozděluje ji na dvě, vzájemně neprostupné, části.
Původně jsem si myslel, že tu bude široký chodník, stromořadí a nějaká přízemní protihluková stěna, která pohltí hukot kol projíždějící šaliny.

Šalina Plotní

Pohled do Komárova. Protihlukové stěny se u křižovatky s Kovářskou přerušují, snad kvůli přechodu pro chodce.
U uliční řady jsou už i základy budoucího chodníku.

Plotní ulice v Brně a protihlukové stěna

Stojím na budoucí zastávce šaliny na ul. Plotní, u křižovatky s Kovářskou. Vlevo první nový dům. Stihli jej dokončit v čase, kdy už měla být šalina Plotní hotova. Tak snad první zájemce o bydlení neodradila rozkopaná ulice. Doufám, že tu budou rychle přibývat další nové domy.

Šalina Plotní

Na zastávce šaliny na Plotní. Vpravo ulice Železniční a nově založený park se svatým Janem Nepomuckým.

Plotní

Odbočka do ulice Železniční.

Koleje už vedou až ke Zvonařce

Koleje na Plotní v Brně

Je čtvrtek 24.září 2020a na ulici Plotní jsou už položeny koleje pro šalinu a to až za křižovatku s ulicí Zvonařka. Koleje už maj i první vrstvu asfaltu a podél už stojí i sloupy pro trolejové vedení. To zatím chybí.

Koleje na Plotní v září 2020

Křižovatka Zvonařka – Plotní. Koleje už vedou za křižavtku. Je položen finální asfalt pro dva pruhy. Dá se tedy předpokládát, že se již brzo doprava vrátí i do zbylých dvou pruhů. 
Stavba šaliny Plotní má být hotova až v srpnu 2021. Pokud ale máme nataženy koleje ke Zvonařce, možná by stálo za úvahu přivést sem šalinu ještě letos. Alespoň provizorně s úvratí mezi Vaňkovkou a Dornem.

Ulice Plotní u ÚAN Zvonařka

Koleje šaliny ale končí hned za křižovatkou. Dál je jen udusaná zem. Po přechodu přes silnici, či po světelné signalizaci, tu ještě není ani náznak.

Autobusové nádraží Zvonařka dnes

Původní provizorní odbavovací hala autobusového nádraží Zvonařka vydržela déle, než se čekalo. Teďse mění na zázemí pro řidiče. 

Plotní do ulice Široká

Jsme pod železničním mostem, na území Komárova. Díváme se z ulice Plotní do ulice Široká. Zde stojí poslední, osaměly, barák. A za ním je schovaná slévárna litiny UXA.
Na Plotní jsou teprve základy pro buducí drážní těleso.

Ulice Plotní v září 2020

Tady se již pokládá trochu větší „obruba“ kolem budoucího kolejiště. A v čele snímku už stojí první nový barák. Své nájemníky zřejmě uvítá dříve, než bude dokončena Plotní.

Ulice Plotní v září 2020

Pohled od Komárova do ulice Plotní. Tudy do roka pojede (konečně) šalina. A co že to jsou ty betonové špalky? Nevím. Možná základy pro budoucí protihlukovou stěnu. 

Ulice Kovářská

Modernizuje se nejen Plotní a Dornych, ale i jejich spojnice, ulice Kovářská. V uplynulých letech prošlo několik domů na Kovářské rekonstrukcí a teď si „užívají“ obyvatelé dalšího prachu ze stavby.

Ulice Plotní v září 2020

U parku u ulice Železniční už začínají nové kolejnice do Komárova. Stačí položit už „jen“ cca půl kilometru kolejí. Práce pod povrchem už asi taky skončili, tak se to snad už pohne viditelně kupředu. Zcela hotovo by mělo být do konce letních prázdnin  2021.

Park Komárovská

Kolem parku se sochou sv. Jana Nepomuckého jsou už položeny koleje až do Komárova.

Kalová za novým nádražím

Léto 2020, poloha současné ulice Kalová. Prodloužená bude až na Komárovskou. Mimochodem víte, že někde v těchto místech by měla ústit na povrch šalina z Bystrce?

Vyústění podpovrchové šaliny v Komárově

Předpokládané pokračování ulice Kalové

14.srpna 2020
Znáte ulici Kalovou? Máte pravdu, je pojmenovaná podle místa, kde se dříve v Komárově ukládal odpad. Ulice vznikla až v roce 2015 jako spojnice Masné a Dornychu (viz mapa). No a nyní se připravuje prodloužení zmíněné Kalové až po napojení na ulici Komárovskou.

Aby toho bylo možné dosáhnout, schválili brněnští radní spolupráci města Brna a společnosti Trikaya Asset Management. Část pozemků v bloku ulic Železniční, Komárovská a Kalová totiž vlastní naše město, zatímco další část zmíněná společnost. Ta by zde chtěla postavit domy a byty. Ale k tomu potřebuje celý blok lépe dopravně propojit s Dornychem a Svatopetrskou, potažmo Plotní.

V memorandu se společnost Trikaya Asset Management zavazuje bezúplatně zajistit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení k realizaci veřejné dopravní a technické infrastruktury v řešeném území. Pokud vám název této společnosti nic neříká, tak vězte, že postavilla a staví domy a byty dole v Králově Poli  u řeky Ponávky poblíž NC Krpole.

Do budoucna dojde ještě ke zprůjezdnění ulic Komárovskou a Železniční za novým nádražím tak, aby byl průjezdné jak pro auta, tak i pro veřejnou dopravu a chodce.

Celá nová čtvrť Trnitá budemít rozlohu cca 140 hektarů a bude zde bydlet 10 až 15 tisíc lidí. A právě zajištění kvalitní dopravní dostupnosti tohoto území je prvořadým úkolem města.

Svatopetrská – koleje jsou na místě

Svatopetrská v Brně

Červen 2020
Na ulici Svatopetrská směrem do Komárova jsou již položeny nové koleje pro šalinu.

Šalina do Komárova

Tato část kolejiště do Komárova již vypadá dobře. Dokončeny jsou i chodníky a okolí se již upravuje. Chybí ještě troleje.

Vyústění podpovrchové šaliny v Komárově

Pohled do ulice Železniční. Zřejmě právě v této ulici bude ústit podpovrchová šalina z Bystrce a od hlavního nádraží.
A na této křižovatce Plotní – Železniční se bude šalina napojovat na trať do Komárova, aby pak pokračovala po Hněvkovského do Přízřenic.

Šalina Plotní červen 2020

Připraven podklad pro pokládání kolejí, ulice Plotní.
A co že jsou to ty betonové válce uprostřed cesty a ty betonové dlaždice u silnice?
Já si myslím, že to jsou základy pro protihlukovou stěnu o které se tolik mluvilo.

Ulice Plotní a slévárna UXA

Tady se stavba vleče. Zpoždění několik měsíců. Je půl paté a na stavbě nikdo.
Vpravo na snímku je hlavní brán do slévárny litiny UXA. Za ní administrativní budova slévárny, dole je zaměstnanecká jídelna.
Pro dopravu do fabriky se používá vjezd z Dornychu.

Křižovatka ulic Kovářská - Plotní

Křižovatka ulic Kovářská – Plotní. Na rohu bývala masna. Uvidíme, jestli tuto rekonstrukci přežije. 

Plotní - dolní nádraží

Cesta z ulice Plotní na Dolní nádraží. V těchto místech ještě před pár lety stávaly domy a jedna malá hospoda se zahrádkou. Ta prej byla mizerná, že ji musela zavřít hygiena.

Ulice Široká v Brně

Poslední dům na ilici Široká. I ten půjde zbourat. Za ním se objevil pavlačák. Ten z druhé strany sousedí s halou slévárny.

Nebezpečnej Dornych

Šalina Dornych 2020

Červen 2020
Na ulici Dornych jsou již položeny nové koleje šaliny. A první vrstva asfaltu. Koleje pokračují už kolem Vaňkovky.
Vzhledem ke skluzu celé stavby by možná stálo za úvahu zprovoznění alespoň části šaliny kolem Vaňkovky k Dornu. Zde by mohla provozorně na těch několik měsíců vzniknout úvrať pro obracení oboustranných šalin. 

Přechod na Plotní

V souvislosti s pokračujícícmi pracemi byl na Dornychu dočasně zrušen přechod pro chodce. Přechod, který využívali zejména ti, co přijeli šalinou co mířili k Vaňkovce nebo do PRIORu. 
Přestože byl přechod zrušen, je stále hojně využíván. A když říkám hojně, nemyslím tím jednotlivce, ale celé skupiny lidí. 
Pokud například přijede na zastávku Úzká autobus č. 40 a jdete do Vaňkovky, nemáte šanci přes silnici jinudy přejít. Vznikají tu proto velmi nebezpečné situace.

Plotní v květnu 2020: zpoždění narůstá

Šalina Plotní květen 2020

Stav prací na ulici Plotní v květnu 2020.
Současně se rozběhla i rekonstrukce a natírání autobusového nádraží Zvonařka.

Ulice Potní

Silnice pryč, chodníky po obou stranách pryč, nájezd na autobusové nádraží pryč, dopravní tabule nad hlavou pryč …  náhle je tu plno místa.
Před námi železniční most na dráze Brno-Dolní nádraží – Židenice. Po jeho obou stranách byly vysekány náletové dřeviny.

Ulice Plotní v květnu 2020

Pohled z pod železničního mostu do ulice Plotní. V dáli Dorn, vlevo stávající odbavovací hala autobusového nádraží Zvonařka.
Tudy by za rok a … měly už konečně jezdit šaliny. Původní termín prosinec 2020 byl už posunut na jaro 2021. Ale ani tento termín nebude splněn.
Podle objemu prací si radši ani netrufám odhadnout, kdy by měly být dokončeny.

Modernizace ulice Plotní na jaře 2020

Po celé délce ulice Plotní až do Komárova na Svatopetrskou probíhají práce. No probíhají. V pátek odpoledne tu už nikdo nebyl.
V lešení vidíte už první nový dům. Kéž by se k němu brzo přidaly i další baráky a utvořily novou domovní řadu.
Původní smíšená zástavba po pravé straně ulice byla zbourána.

Roh ulice Plotní a Široká

Největší šok (nebo překvapení) mi způsobil roh ulice Plotní a Široká. Ten velikánskej rohovej barák už zmizel.

O tom, že se mají bourat domy na ulici Široká (to je ta úzká ulice kolem žel. náspu) jsem viděl. Ale myslel jsem, že až s rozšiřováním železniční tratě.
K zemi má jít i ten osaměle stojící dům a rovněž tak zadní dvůr slévárny UXA. Ulice Široká nejspíše zanikne. Zatím je dům na Široké obýván.

Roh ulice Plotní a Široká

Jak mi prozradil jeden místní, rohovej barák měl narušenou statiku a posledních několik roků jej proto už nechávali vybydlet. 

Roh ulice Plotní a Široká

Po zboření rohového domu se otevřel pohled do vnitrobloku s pavlačákem na ulici Plotní. Kdo by to čekal, že mezi slévarnou UXA a domy na ulici Plotní a Široká je takový vnitroblok.
Uvidíme, jak bude nově vytvořený roh zastavěn.

Bourání ulice Plotní

Plotní v únoru 2020

Tak ještě rok. Přeložení šaliny z Dornychu na Plotní má několikaměsíční skluz a s dokončením stavby se proto počítá až na začátku roku 2021.

Dornych u Vaňkovky, únor 2020

Na souběhu ulic Plotní a Dornych u Nové Vlněny. 

Železniční násep u Vaňkovky, únor 2020

Pozůstatek po dvoukolejné železniční spojce z Dolního na Horní nádraží. Uvidíme, co se stane s tou opěrnou zdí. Já si myslím, že ji odtěží. 

Zvonřka - Plotní

Křižovatka Zvonařka – Plotní. U autobusového nádraží už konečně zmizela i poslední (a ta nejsmradlavější) část provizorní lávky od zastávky šaliny Zvonařka. Půl století provizória je pryč. 

Zbytek žel. náspu u Vaňkovky, únor 2020

Zbytek žel. náspu u Vaňkovky. Tedy spíše opěrné zdi, zbytek hlíny je již odvezen. Na tuhle mini oblast jsme zvědav, jak bude vypadat. Zda-li se rozšíří Vaňkovka, která tu končí „useknutým“ barákem

Ulice Plotní vedle Zvonařky, únor 2020

Ulice Plotní vedle Zvonařky. V čele železniční most po kterém jezdí vlaky z Dolního nádraží na Židenice. Tento most, resp. železniční násep odděluje i Brno-střed od Komárova.

Plotní a autobusové nádraží Zvonařka, únor 2020

Pohled po Plotní do Brna. Vlevo provizorní odbavovací hala brněnského autobusového nádraží Zvonařka. Podle plánů tu měla jezdit šalina už v 70.letech minulého století. Nestalo se. A hala také měla vypadat úplně jinak.
Mimochodem, kdysi dávno, v roce 1869-70 tudy po Plotní skutečně už šaliny jezdily. Byly to nákladní šaliny co jezdily z Dolního na Horní (hlavní) nádraží než vznikl železniční násep.

Ulice Plotní na jaře 2020

Ulice Plotní směrem do Komárova. Ten bílý dům vlevo je na křížení ulic Široká a Plotní. Už je, zřejmě, opuštěný a určen k bourání a to kvůli rozšiřování železniční tratě z nového brněnského nádraží.
Naopak bílý dům v čele obrázku je prvním novým bytovým domem na ulici Plotní. Z Plotní se prostě stává nová dobrá adresa.

Železniční most nad ulici Plotní, únor 2020

Železniční most nad ulici Plotní. Už padesát roků tu stojí a snad ještě pár roků vydrží, než bude nahrazen novým, širším mostem.
Je vidět, že jeho stav není moc dobrý, dešťová voda a mráz dělá svoje.

Roh ulice Plotní a Široká

Pohled na rohový dům ulic Plotní a Široká.

Ulice Plotní na jaře 2020

Ulice Plotní v únoru 2020, kanalizace, vodovod, plyn, elektřina … prostě všechny inženýrské sítě budou v novém. A nejen ony. Ten dům pod zelenou plachtou je již prvním novým domem na ulici Plotní.

Plotní ulice v Brně, únor 2020

Jsme na konci ulice Plotní, která volně přechází v ulici Svatopetrskou. Vlevo je park a díváme se směrem do centra Brna

Svatopetrská ulice v Brně, únor 2020

Na začátku ulice Svatopetrská se již pokládají koleje šaliny ve směru do Komárova.

Dočkali jsme se. Lávka Plotní je pryč

8.října 2018
Smyslem této provizorní lávky bylo vytvořit cestu pro pěší od zastávky šaliny Zvonařka s autobusovým nádražím a to doby, než bude přeložena šalina na ulici Plotní.
Teď ale šaliny budou jezdit po Plotní a zastavovat rovnou u autobusového nádraží. Takže lávka je zbytečná. Auta dostala širší Dornych, Komárovští rychlejší šalinu a cestující na autobus budou mít pohodlnější dopravu. A tak jediným, koho ta zrušená lávka možná poškodí je Vaňkovka, protože cestující se Zvonařky rovnou nasednou na šalinu a je to.

Lávka pro pěší na Plotní

O víkendu z 5. na 6.října byla odstraněna lávka pro pěší spojující po čtyřicet let zastávku šaliny Zvonařka s autobusovým nádražím Zvonařka.

Lávka pro pěší nad ulici Plotní

Byla rovněž odstraněna druhá část lávky a to lávka nad ulici Plotní. Kusy mostu jsou nyní složeny na místě bývalého železničního náspu, který dvojkolejnou tratí kdysi spojoval Dolní nádraží s tím Horním

Lávka pro pěší na Zvonařku

Lávka byla po celou dobu jen provizorním stavem, než bude přivedena šalina na ulici Plotní a zastávka bude u Autobusového nádraží Zvonařka. To se po více jak čtyřiceti letech stalo, a proto mohla být lávka odstraněna.

Zbytky lávky pro pěší na Zvonařku

Složené kusy lávky u Vaňkovky. Budou rozřezány a odvezeny do šrotu.
Železniční násep bude srovnán a po sto-padesáti letech a sto letech provozu definitivně zmizí. Za pár let nebudou lidi věřit tomu, že tudy, kolem Vaňkovky kdysi jezdily vlaky a pak jsme po tom náspu chodili pěšky na autobus na Zvonařku.

Zbytky lávky pro pěší na Zvonařku

Původní opěrná stěna železničního mostu nad ulici Zvonařka. Všimněte se, že původní výška mostu pro vlaky byla na tom „schodu“ níž, než byla výška pro lávku pro pěší. Ta musela jít nahoru kvůli malé podjezdové výšce.

Lávka na Zvonařku v Brně

Ještě teď si vybavují ten smrad, který vítal cestující, když scházeli z lávky dolů na Zvonařku. Věčné šero Zvonařky a smrad.

Zbytky lávky u smyčky šaliny Zvonařka

Zbytky lávky u bývalé smyčky šaliny Zvonařka. Smyčka byla využíváná pro posilové šaliny čísla 12 směr Královo Pole Červinkova / Tesla a/nebo pro posilové šaliny P1 jezdící na brněnské výstaviště. 

Lávka na Zvonařku

Tato lávka pro pěší se stala na víc jak čtyřicet roků nechtěným „památníkem“ brněnské neschopnosti postupovat vpřed. Budovat podle plánu. Neměnit plány pro možná lepší, ale nikdy nerealizovaná řešení. Nechť její zbourání symbolicky uvolní cestu k rozvoji města jižním směrem, propojí Komárov s Brnem. 

Kde jsou na Dornychu zastávky autobusů?

31.srpna 2019

Od soboty je otevřen Dornych pro veškerou dopravu. A uzavřena je naopak Plotní, kde od pondělí 2.září začíná modernizace a budování šaliny. Proto se veškeré městské i regionální autobusy vrátily na Dornych.
Zde budou jezdit a zastavovat ale  jen jeden rok, než bude dokončena Plotní a jak šaliny, tak autobusy se již definitivně přesunou na Plotní.
Kde jsou tedy na Dornychu zastávky autobusů a jak vypadají?

Zastávka Oracle v Brně

Na své místo se vrátila zastávka městských a regionální autobusů Oracle. Pardon, chci napsat zastávka Zvonařka.

Zastávka Oracle v Brně

Autobusová zastávka Zvonařka ve směru do Brna. Protože je provizorní, a ještě se ani neví, kdy s eboudou bourat další domy, není zde žáný přístřešek ani lavička na sednutí.  

Zastávka Zvonřka v Brně

Zastáva Zvonařka směr Komárov je až za křižovatkou s ulici Zvonařka. Jinými slovy je naproti samošce. Ani zde není žádný přístřešek ani lavička na sednutí.  

Zastávka Kovářská v Brně

Zastávka Kovářská v Brně. Je na stejném místě, kde stavily šaliny. Rok tu budou zastavovat autobusy.

Zastávka Kovářská v Brně

Zastávka Kovářská ve směru na Komárov je po přechodě na druhou stranu. Pokud jste byli, jako já, zde přebíhat silnici, tak teď už jen na semafory.
V pozadí slévárna UXA, ty dva cihlové komíny jsou již památkově chráněné. 

Zastávka Konopná v Brně

Zastávka Konopná v Komárově ve směru do Olympie. tady není ani přístřešek, zatím ani pořádný chodník a cesta na zastávku je cestou kolem plotů a přes staveniště.

Zastávka Konopná v Brně

Zastávka Konopná v Komárově směrem na jih

Jak se vám líbí nový Dornych?

26.srpna 2019

Dornych Brno

Koncem srpna je rozšířená silnice na Dornychu již těsně před dokončením. Otevíráme v sobotu 31.srpna v noci. Snímek byl pořízen z křižovatky Dornych & Zvonařka, vlevo je samoška. A ta auta patří stavařům.
Most s vlakem je železnice Židenice – Brno dolní (budoucí nové hlavní) nádraží.

Rozšířená silnice na Dornychu těsně před dokončením

Pohled opačným směrem. Stojím pod železničním mostem a dívám se směrem na křižovatku se Zvonařkou, v dáli výškový dům Dorn a vpravo Nová Vlněně

Ulice Dornych a slévárna UXA

Železniční most, postavený v 70.letech minulého století, byl přes 40 roků připraven na rozšíření silnice na Dornychu.Tak dlouho se mluvilo o nutnosti zlepšení spojení s jižní části našeho města. 

Dornych v Brně

Líbí / nelíbí? Ještě pomalovat nosníky železničního mostu a ulici Dornych můžeme slavnostně otevřít

Nový Dornych

Křižovatka u ulice Kovářská, odbočka vlevo je do areálu bývalých Škrobáren. Ta zeď vpravo je výrobní hala slévárny UXA. I ta musela být posunuta o pár metrů kvůli rozšíření ulice Dornych.
Podél slévárny vzniká nový chodník.

Křižovatka Dornych & Kovářská

Světelná křižovatka Dornych & Kovářská, tudy vede i přechod pro chodce. Původně právě tady bývala zastávka šaliny Kovářská, pamatujete? Byla na znamení a při cestě do Komárovajste vystupovali směrem k dřevěnému, skoro plaňkovému, plotu slévárny UXA.

Křižovatka Dornych & Kovářská

Pohled od křižovatky Dornych & Kovářská zpět k železničnémi mostu nad ulici Dornych. Vpravo areál bývalých škrobáren (který je mimochodem průchozí až na Masnou) a vlevo slévárna UXA.
Po obou stranách Dornychu je nový chodník.

Zatáčka na Dornychu směrem do Komárova

Zatáčka na ulici Dornych směrem do Komárova. Zde dochází k zúžení silnice.

Ulice Plotní

Od září 2019 se stavební práce přesunou na ulici Plotní. Ta bude pro dopravu uzavřena. Levá část ulice Plotní již byla vybourána a přiravena na rozšíření.

Ulice Plotní

Tato stavba nového obytného domu mi udělala nesmírnou radost. Je to první nový dům, který roste na levé straně ulice Plotní ve směru do Brna. Pochopitelně odsunutý od silnice, která se bude rozšiřovat.
Než bude dům dokončen, budou tudy jezdit šaliny z Brna do Komárova, a v budoucnu snad až do Olympie. Za pár let, kousek odsud, bude nové brněnské nádraží a ulice Plotní bude velmi atraktivní adresa.

Ulice Dornych

Ulice Dornych, vlevo výškový Dorn, vpravo nová Vlněna. I tato část ulice Dornych je v srpnu 2019 těsně před dokončením.

Ulice Dornych, vpravo výškový Dorn, vlevo pslední domy před demolicí

Ulice Dornych, vpravo výškový Dorn, vlevo poslední domy před demolicí a stavbou nových budov Vlněny.

Ulice Plotní

Pohled z provizorního přemostění ulice Plotní od točny šaliny na autobusové nádraží Zvonařka. Provizorium trvající před čtyřicet roků.
Právě tudy, kolem Vankovky, vedla dvojkolejná železniční trať z Dolního na Horí nádraží. Později sloužil železniční násep pro pěší cestu do Brna. Po více jak sto-padesáti letech byla nakonec snesen.
Vlevo ještě vidíte zbytky jeho opěrné zdi.

Nový Dornych

Stojíme před křižovatkou ulice Dornych se Zvonařkou, město Brno za zády, Komárov před námi. 

Srpen a na Dornychu je už asfalt

4.srpen 2019

Dornych v Brně

Nová světelná křižovatka s přechodem u ulice Kovářská. Tady v těchto místech byla původně zastávka šaliny.

Dornych v Brně

V červenci a srpnu 2019 se na ulici Dornych už pokládá asfalt. Tady jsme na budoucím přechodu a ostrůvku uprostřed silnice. Vlevo na obrázku je slévárna UXA, která přišla, podobně jako další objekty na této straně ulice, o nějaký ten metr pozemku.  Získala nový plot.

Ulice Dornych

Nový povrch zskávají i chodníky, ten vlevo je zcela nový. Za nim slévárna litiny UXA, vpředu železniční most Židenice – Brno-Dolní nádraží.

Ulice Kovářská v Brně

Ulice Kovářská v Brně má domy jen po jedné straně. Stranu druhou tvoří slévárna UXA.
Za posledních pár let ale i tato ulice výrazně prokoukla a nyní získala i nový asfaltový povrch a chodníky. Parkovací místa využívají většinou slévači z UXAy.

Zatáčka na ulici Dornych

Vedle domu, kde sídlí firma FIDES, ještě nedávno stával starý dům. Už ho není. Posledních několik let byl už v dezolátním stavu, neboť byl dlouhodobě určen k demolici.

Na obrázku vpravo bývalé škrobárny, dnes čtvrť měnící se k nepoznání. Doporučuji k procházce, celý areál je volně průchozí a dostanete se až k řece Svitavě.

Ulice Dornych a Široká v Brně

Stojím pod železničním mostem na ulici Dornych. Vpravo je křižovatka s ulici Široká. Před námi slévárna UXA.

Ulice Dornych a Široká v Brně

Pohled na ulici Dornych z pod železničního mostu

Ulice Dornych a Široká v Brně

I po rozšíření tu, pod železničním mostem, zůstal autobazar Coledos o kterém se po Brně šíří různé zvěsti. Já osobně jsem tu třeba nikdy žádného zákazníka neviděl. Samotná ulice Široká bývala v minulosti určitě široká, když tudy vlaky jezdily v úrovni ulice. Po vyzdvižení tratě v 70.letech tvoří Širokou už jen zaparkovaná auta. V budoucnu ulice Široká zmizí úplně, neboť na jejím místě bude rozšířená trať. Ta by měla sebrat i část slévárny UXA.

Ulice Dornych a Zvonařka v Brně

Nový asfatový povrch už získává ulice Dornych i ke křižovatce s ulici Zvonařka.

Křižovatka Dornych a Zvonařka v Brně

Celá jedna strana ulice Dornych byla vybourána, zde jakýsi dům / sklad u křižovatky se Zvonařkou. 

Konec železničního náspu

červen 2019

Železniční násep kolem Vaňkovky v Brně

Tady byl žlezniční násep. Chcete jej zpátky? Asi těžko. Po jeho odstranění došlo k rozvoji celého území. Kdyby tu ten železničn násep byl, byl by tu stále jen brownfield, zanedbané území uvnitř Brna, kolem trati. Vnitřní periférie.

Železniční násep kolem Vaňkovky v Brně

Jsme u zbytku původního železničního náspu. Stačí málo a už se tu vytváří zanedbané území. Odpadky. Architektonický stín. A takových zanedbaných míst kolem tratí máme po Brně mnoho kilometrů.

Železniční násep kolem Vaňkovky v Brně

Tak, a tento násep je již minulostí. Už žádný násep, který by rozřezával město Brno a vytvářel vnitřní perférie.

Železniční násep kolem Vaňkovky v Brně

Pohled na zbytky železničního náspu kolem Vaňkovky v Brně. Tudy vedly dvě koleje z Dolního na Horní nádraží. Směrem k Vaňkovce byla kamenná zeď.

květen 2019

Železniční násep Zvonařka

Pospěšte si, za chvíli tento násep, a provozorní ocelová lávka, na Zvonařku už zmizí.
Za povšimnutí stojí původní výška železničního mostu. Ten překlenoval ulici Úzká ve výšce toho prvního betonového „odskoku“ na obrázku. Ten metr nad tím byl navýšen až mnohem později na přelomu 70. a 80.let pro pěší lávku, aby pod mostem mohly projíždět auta. Do té doby zde byl nízký „tunýlek“ jako na dalších místech v Židenicích a Zábrdovicích.

Železniční násep u Vaňkovky

Dnes už těžko k uvěření, že tady, místo toho širokého chodníku kolem Vaňkovky, byl přes sto let železniční násep. Čtyři či pět metrů vysoký, asi 12 metrů široký a na něm dvě železniční koleje pro vlaky z Horního na Dolní nádraží?
Jeho zbytky již v květnu 2019 mezí.

Baseň u Zvonařky

Baseň na betonu železničního náspu u Zvonařky. S náspem zmizí i tato báseň.

Železniční násep kolem Vaňkovky

V květnu 2019 se bagry pustily do zbytků železničního náspu, který rozřezával město Brno od roku 1870. Dnes je již těžko uvěřitelné, že tady kolem Zvonařky, Vaňkovky a Prioru kdy vedla dvoukolejná spojovací trať z Dolního na Horní nádraží.

Brněnské nádraží kolem roku 1900

Na brněnské horní nádraží právě příjíždí vlak z Dolního ndraží. Foceno kolem roku 1900, tedy asi po třiceti letech provozu železniční spojky. Asi za sto let budou někteří brňáci požadovat její obnovení pod hesly o rychlodráze z Dolního na Horní nádraží.

Železniční násep Brno

Po skončení železničního rovozu, v 70.letech 20.století, slouží železniční násep jako pěší spojnice z Horního nádraží, resp. od nově postaveného obchodního domu PRIOR na autobusové nádraží Zvonařka. Jedná se jen o provizorium.

Vaňkovka kolem roku 1921

Vaňkovka kolem roku 1921. V té době sloužila Vaňkovka jako strojírna. Na snímku je dobře vidět železniční most nad ulici Zvonařka.

Mimochodem, malíř musel být velmi zručný. Protože malíř musel obraz poskládat. Zde nikdy nebylo místo, odkud by se mohl dívat takto z výšky. Jediný vyšší bod je komín slévárny UXA.

Dorn a železniční násep u Vaňkovky

Přestože většina železničního náspu byla odstraněna na přelomu 20. a 21.století v souvislosti s přestavbou Vaňkovky na nákupní centrum, i ten malý zbytek stačil k tomu, aby zde, v architektonickém stínu, mezi náspem a budovu Vaňkovky vzniklo nevzhledné zákoutí pro špínu a bezdomovce.
Na snímku nový Dorn na ulici Dornych za náspem. 

PRIOR u nádraží, Brno

Dkončení obchodního domu PRIOR u brněnského horního nádraží v 80.letech. V popředí původní železniční násep a z něho rampa, kerá sloužil jako chodník. Vše je jen provizorium do přeložení šaliny na ulici Plotní …

Dornych v květnu 2019

Dornych v květnu 2019

V květnu 2019, po dlouhém období sucha v Brně, konečně pršelo. A došlo k nárůstu nedobrovolně parkujících aut v ulicích. „Kéž bychom užměli zprovozněný Dornych!“
Podle snímku z května 2019 jsou již pod-povrchové práce na Dornychu hotové, slévárna UXA už má nový plot, a začínají povrchové práce.
Kéž by do prázdnin by se tudy mohlo jezdit. 

Plotní v únoru 2019

Kdysi smyčka šaliny Zvonařka, únor 2019

Tady bývala smyčka šaliny Zvonařka. Zbytky kolejí jsou ještě patrné u ulice Zvonařka. Snímek je z února 2019

Křižovatka Zvonařka - Dornych. Dalšá z ukousnutých domů

Křižovatka Zvonařka – Dornych. Další z ukousnutých domů, který zčásti musel ustopit nové širší silnici. Snímek únor 2019

Železniční most nad ulici Dornych

Železniční most nad ulici Dornych ze 70.let. Již tehdy se počítalo s rozšířením silnice Dornych, proto ta rozteč podpěr mostu. Trať vede z (Dolního) nového brněnského hlavního nádraží na Židenice. Trať se v těchto místech bude rozšiřovat. 

Zbytky tramvajového kolejiště na ulici Dornych, únor 2019

Zbytky tramvajového kolejiště na ulici Dornych. Stojím na křižovatce s ulici Zvonařka, samoška Lídl je vlevo, únor 2019

Železniční most nad ulici Dornych u slévárny UXA

Průjezd žlutého vlaku po železničním mostě nad ulici Dornych u slévárny UXA v Brně. Vlevo je ulice Široká, která je všechno jen ne podobná svému názvu. Navíc ulice Široká, na které dnes parkují jen auta, bude v souvislosti s výstavbou nového brněnského nádraží zrušena. Bude ukrojena i část zadních dvorů slévarny UXA.

Výstavba silnice na Dornychu v únoru 2019

Výstavba silnice na Dornychu v únoru 2019. Vpravo haly slévarny UXA. Část haly (ta světlá) byla už před lety vykoupena a odbourána. Zmizel i plot a část dvora slévárny. Zmizela i zastávka Kovářská. Vlevo již vidíme štěrkový základ pro novou silnici. 

Dům v zatáčce na ulici Dornych

Dům v zatáčce na ulici Dornych, za křižovatkou s ulici Kovářská. Jsem zvědav, jestli dům bude zachován, nebo půjde dolů. ůnor 2019

Slévárna UXA z Dornychu

Pohled z ulice Dornych na zadn část slévárny UXA. Původní plaňkový plot musel ustoupit silnici na Dornychu. Únor 2019

Domek ve slévarně UXA

Domek ve slévarně UXA, za ním býval zadní vjezd do slévárny. Foto z února 2019

Pohled na Dornych od Komárova směrem k Brnu

Pohled na Dornych od Komárova směrem k Brnu, vpravo za tím opravených domem je Svitavský náhon a dále pak ulice Škrobárenská a řeka Svitava. Ač se to nezdá, je to odsud k řece jen kousek. Doposud v cestě stály různé fabrické ploty a Brno tady bylo neprůchozí, únor 2019

Ulice Dornych za zatáčkou do Komárova

Ulice Dornych za zatáčkou do Komárova. Na snímku je dobře vidět, jak už půl století je jedna strana ulice vybouraná a čekala na dokončení nové silnice. 

Svatopetrská ulice v Brně

Modernizace ulice Dornych a Plotní se dotkne i ulice Svatopetrské v Brně. Snímek z února 2019

Dornych z vlaku

Staveniště Dornych u Lídlu v Brně

Staveniště Dornych u Lídlu v Brně, říjen 2018. Snímek je pořízen z vlaku

Zadní část slévárny UXA ulice Dornych v Brně

Pohled na zadní dvůr slévárny UXA u ulice Dornych z vlaku, říjen 2018. I část slévárny musela ustoupit rozšiřování silnice na Dornychu. Další zábor slévárny UXA bude v souvislosti s budováním nového brněnského nádraží, protože se změní počet kolejí ze dvou na čtyři, resp. v těchto místech budou ještě výhybky nového brněnského nádraží

Dornych v září 2018

Dornych na konci září 2018, u ulice Kovářská, zatáčka na Dornychu

30.září 2018
Nedělní procházka po Dornychu na konci září 2018 u ulice Kovářská. Jsem překvapen objemem prací. Z plánu jsem znal rozsah stavby, ale skutečnost překvapila.
Jsem moc rád, že se buduje. Právě se kopou podpovrchové inženýrské sítě.

Dornych v neděli 30.září 2018. Vlevo slévárna UXA. Její čelní zeď již byla před lety posunuta.  Vlevo ústí z ulice Kovářská - stromy jsou pokáceny, ulice rozšířena a mnohé domy jsou opravené.

Vlevo na Dornychu slévárna UXA. Čelní zeď výrobní haly byla již před lety, kvůli plánovanému rozšíření silnice, posunuta.
Jedna modernizace vyvolává další modernizaci. Vlevo ústí z ulice Kovářská: zde u plotu slévárny stály vysoké stromy. Pokácené. Ulice je rozšířena a mnohé domy už opravené. 

Slévárna UXA z ulice Dornych

Neděle 30.září 2018
Zadní část slévárny UXA do ulice Dornych. Výrobní hala byla již posunuta před lety (to je ta bílá stěna), tento rok byl zbourán a posunut i plot.

Dornych před tratí u samoobsluhy Lídl

Ulice Dornych u samoobsluhy Lídl

Dornych u přízové, vpravo nový dům Dorn, vlevo pak staveniště Nové Vlněny.

Dornych u ulice Přízová. Vpravo je nový Dorn, vlevo pak staveniště Nové Vlněny. A v popředí zbylé staré domy, které dříve nebo později půjdou rovněž bourat.

Jak skončila smyčka šaliny

srpen 2018

Přeložení šaliny do ulice Plotní, srpen 2018

Mám neuvěřitelnou radost. Ohyzdný barák a pavlačák, co od nepaměti stály u smyčky šaliny Zvonařka, jsou srovnány se zemí. Konečně! A že to trvalo.
Jen pro připomenutí, byl to ten barák na spadnutí u kterého byla nejhnusnější zastávka šaliny v Brně – Zvonařka. V baráku, hned u zastávky, byly vrata, prodejna erotického čehosi a vedle bazar.
Konečně se uvolnilo místo pro něco nového.

Pohled na Dron, přes rozkopaný Dornych

Pohled na nový Dron přes rozkopaný Dornych

Zde byla smyčka šaliny Zvonařka. Nikdy více.

Zde byla smyčka šaliny Zvonařka odkud se chodilo pěšky po provizorním ocelovém mostě nad ulici Plotní. Nikdy více!
Ze smyčky šaliny a autobusů Zvonařka zůstaly v srpnu 2018 už jen nevytrhané zbytky.

Výluka Plotní: jak z Brna do Komárova

12.března 2018
Šalina č. 12 končí od března 2018 ve smyčce Zvonařka. Náhradní dopravu v úseku Úzká – Komárov zajišťují autobusy linky 40, 48 a 63, doplněné o mimořádnou autobusovou linku x12 v úseku Úzká – Komárov. 
Navíc je z Komárova na Úzkou prodloužena i autobus č. 50. Přestup mezi šalinou č. 12 a autobusy bude zajištěn v zastávce Úzká, ale (
!) zastávka autobusů + X12 je u OD Prior (Tesco). Nikoliv na refýži šaliny č.12 (!).
Z Úzké jedou autobusy po Uhelné a pak kolečkem po Opuštěné. Dále po ulicí Plotní přes zastávka Železniční a zastávku Zvonařka

Točna šaliny na Zvonařce

Točna šaliny na Zvonařce: od pondělí 12.března 2018 končí šalina č.12 na Zvonařce. Než i tato bude zrušena.

Křižovatka Plotní - Zvonřka na jaře 2018

Křižovatka Plotní – Zvonřka na jaře 2018

BUS 64 ve směru z Komárova na Červený písek odjíždí nově ze zastávky Mariánské náměstí na parkovišti a pojede po stejné trase jako v opačném směru, tj. přes zastávku Černovická k zastávce Škrobárenská a dále po pravidelné trase. Linka 64 vynechá zastávku Konopná.
BUS 67 pojede od současného starého Hlavní nádraží do Komárov (Mariánské náměstí) nově po KřenovéMasnou kde zabočí na zastávku Hladíková, Škrobárenská a Černovická.
Noční autobusová linka N95 pojede v obou směrech odklonem ulicí Plotní.

V záboru staveniště bez možnosti obsluhy linkami MHD tedy zůstanou zastávky Kovářská (náhradou možno využít zastávek Zvonařka nebo Škrobárenská), Svatopetrská (náhradou zastávka Železniční) a po dobu stavby nebude možno obsloužit ani zastávku Konopná ve směru do centra (možno použít zastávky Komárov nebo Železniční).

Vizualizace šaliny na Plotní

Vizualizace šaliny na Plotní

Vizualizace projektu šaliny na Plotní

Vizualizace křižovatky Zvonařka – Plotní v rámci projektu šaliny Plotní

Poslední jízda šaliny po Dornychu

V neděli 11.března večer proběhla poslední jízda šaliny do Komárova po staré trati přes Dornych. Na dvě stě účastníků, Česká televize a TV Krokodýl. Povznesená nálada. My brňáci se vskutku radujeme i z toho, že něco starého končí a bude se bourat. A snad i budovat. 

Poslední jízda šaliny po Dornychu

Poslední jízda šaliny do Komárova po Dornychu. Zde točna v Komárova. Po více jak sto letech, na 30 měsíců rekonstrukce, aby pak šaliny jezdily nově po Plotní, kolem Zvonařky.
Šalina Plotní, nutná podmínka pro Nové nádraží ve variantě Řeka.
Už 40 let zpoždění.

Začínáme

Přeložení šaliny Potní a stavba nové silnice na Dornychu začíná. Cílem je vytvořit na Dornychu 2+2 jízdní pruhy pro auta ve směru do Komárova.
Šaliny budou přeloženy do ulice Plotní.
Dornych by měl být schopen zvládnout těch 34 tisíc aut denně, co se dnes valí po Plotní.

Přeložení šaliny Plotní. Začínáme 12.března 2018

Závěrečná prezentace projektu pro veřejnost na Nové radnici 31.ledna 2018.
Stavba přeložení šaliny Plotní začíná 12.března 2018

Šalina Plotní - nová trasa šaliny kolem Zvonařky do Komárova

Šalina Plotní: nová trasa šaliny kolem Zvonařky do Komárova, a uvolnění ulice Dornych pro automobilovou dopravu. Šalina Plotní: nutný projekt pro výstavbu nového brněnského nádraží.

 Po dokončení stavby, za 30 měsíců, budou nově po Plotní jezdit jen šalina a autobusy – městské i regionální a ty na ÚAN Zvonařka, plus BUS IKEA a Olympie. Po stejné trase jako šalina budou do Komárova jezdit i noční autobusové spoje. Zrychlí se i samotná šalina. Díky tomu, že šalina č. 12 bude nově jezdit z Brna do Komárova po kratší trase, ušetří se na každé cestě 2 minuty. Po 1,4 km dlouhé trase budou i dvě nové (inteligentní ?) zastávky: Železniční a Zvonařka.

Zastávka Zvonařka konečně kvalitně napojí autobusové nádraží Zvonařka na síť městské veřejné dopravy.

Dosavadní železné lávka pro pěší nad silnici půjde definitivně do šrotu. Zmizí i smyčka šalin Zvonařka. Aby se omezil hluk od šaliny, budou koleje šaliny nad odpružené trati, podobně jako již dnes na ulici Milady Horákové. Přibudou i protihlukové stěny (?).  Plus 250 metrů zelené trávy v kolejišti jako na Nových Sadech. 

Celá stavba bude stát 1,2 mld Kč. 50 % z této částky platí naše město Brno.  K tomu 350 mil Kč bude investice DPMB na novou trať šaliny na ulici Plotní, dvě nové zastávky a také na zajištění náhradní dopravy během výstavby. Daších 250 mil Kč přidá ŘSD, protože se buduje silnice I.třídy na Dornychu a 50 mil Kč také Teplárny Brno.

Součásti stavby je i nová kanalizace a archeologický průzkum. Uvidíme, co se najde. Moc toho ale asi nebude. Spodní voda je již ve třech metrech, což mimo jiné bude hodně znesnadňovat výkopové práce.

Poslední šalina po sto let trase pojede v noci 11.března. Výluka začíná 12.března.

Už pomalu přestávám doufat

Už pomalu přestávám doufat, že se toho dočkám. Přeložení šaliny z ulice Dornych na ulici Plotní. A kompletní rekonstrukce Dornychu. Zrychlení spojení do Komárova, zastávky šaliny u autobusového nádraží Zvonařka. Podstatné zlepšení pro chodce kolem Vaňkovky a Zvonařky, a hlavně zlepšení pro řidiče aut. 

Celý projekt Šalina Plotní vznikl již na konci 60.let. Následovalo půl století odkládání. Šalina Plotní je také nutným předpokladem pro dopravní napojení nového brněnského hlavního nádraží a hlavně pro rozvoj tzv. Jižního centra, tedy území od Vaňkovky, Zvonařky k řece Svratce.  Šalina Plotní a nové Jižní centrum Brna. Rychlá šalina v Brně.

Žeby se snad už konečně začalo? Únor 2018

středa 17.ledna 2017
První kopnutí do země by mělo být už v únoru 2018. Ale ještě se musí něco doladit. 

Auta budou jezdit po rozšířené a modernizované ulici Dornych. Ta bude mít nově čtyři jízdní pruhy. Šaliny naopak Dornych opustí a budou jezdit kratší trasou po Plotní do Komárova. Už tedy žádné míšení aut a šalin na jedné úzké ulici.

Plotní se zklidní, lidé konečně po 40 letech od dokončení Zvonařky získají pohodlný přístup na autobusové nádraží a poskytne se i nástupní prostor pro šalinu směr Nové nádraží Řeka.
Hnusná konstrukce nadchodníku nad ulici Plotní půjde do šrotu.

Projekt šaliny Plotní a silnice po Dornychu

Projekt šaliny Plotní a silnice po Dornychu.

Detail rekonstrukce ulice Plotní

Detail rekonstrukce ulice Plotní.

Nejdříve se začne pracovat na Dornychu, který bude zavřený od Svatopetrské až k jižnímu konci ulice. Zhruba po roce se stavba přesune do Plotní ulice. Šaliny přestanou jezdit do Komárova už od začátku stavby. Nahradí je autobusy, které budou jezdit po Plotní.  Jako objízdné trasy pro auta budou sloužit nově postavená ulice Nová Agrozet, která spojuje Dornych přes areál bývalých mrazíren s ulici Masnou.

Na nové tramvajové trati bude zastávka šaliny přímo u autobusového nádraží, které má také projít první zásadní modernizací od svého vzniku (není ale součásti projektu Plotní).

Jižněji vznikne ještě jedna nová zastávka šaliny. V Plotní budou i protihlukové stěny. Teplárny Brno díky stavbě mohou rozšířit síť teplovodu. Dosud teplo dodávaly pouze na Dornych, rozšíří síť i do Plotní. 

A to nejdůležitější nakonec: zastupitelstvo už také schválilo poslední potřebnou směnu domu u současné zastávky Zvonařka. To je ten s tím bazarem. Barák půjde (konečně) k zemi.

Šalina Plotní: co se zlepší

Ulice Dornych kolem roku 2012. U zastávky Kovářská vidíte probíhající demolici rohového domu a zadní části výrobní haly slévárny UXA.

Ulice Dornych kolem roku 2012. U zastávky Kovářská vidíte probíhající demolici rohového domu a zadní části výrobní haly slévárny UXA.

Slévárna UXA ustupujcí autům po Dornychu

Slévárna UXA ustupujcí autům po Dornychu kolem roku 2012. Probíhající demolici zadní části výrobní haly slévárny UXA.

26.srpna 2017
Stavba má začít na podzim 2017 po skončení oprav tzv. Pražského viaduktu mezi dosavadním Hlavním a Židenickým nádražím. A související výluky vlaků 2017 na hlavní nádraží. Dokončení je plánováno na 2,5 roků. Podle webu města Brna se:

  • Šalina se přesune z ulice Dornych do ulice Plotní. Tím se trať narovná a zrychlí cesta do Komárova.
  • Vznikne nová zastávka šaliny  Autobusové nádraží Zvonařka.
  • Zbourá se ten ohyzdný nadchod na Zvonařku
  • Dojde k uvolnění prostoru Dornychu pro automobilovou dopravu. Na Dornychu vznikne tří až čtyřpruhová komunikace, kudy pojedou auta z centra Brna na jih.
  • Hladší průjezd aut zajistí také přestavba křižovatky ulic Dornych a Zvonařka
  • Odstraní se dosavadní smyčka šaliny na Dornychu.
  • Vznikne nový výjezd pro autobusy z ústředního autobusového nádraží Zvonařka ve směru východ a jih.
  • Teplárny Brno rozšíří tepelný rozvod o přípojky mezi ulicemi Zvonařka, Dornych a Plotní a o páteřní přípojku takzvané Jižní centrum.
  • Kompletní rekonstrukcí projdou všechny veřejné plochy v daném prostoru včetně rekonstrukce inženýrských sítí.

Zdroj a více na stránkách města Brna.

Šalina č. 12 budena začátku přestavby Plotní ukončena ve smyčce Zvonařka.

Demolice Plotní

14.listopadu 2010
V Brně se dějí ale věci: do pátku 19.11.2010 můžete posílat své návrhy co byste provedli s územím mezi Trnitou a Opuštěnou ulici. Začala se bourat polovina Plotní ulice a za chvíli se roztančí buldozery i na Dornychu. Barák k demolici je již ohrazen. Co bude se šalinou?
A na Benešové ulici se rovněž dali do chodu stavební stroje. Konečně. Že by tam konečně postavili ten dlouho slibovaný C(Č)D barák? Taková aktivita.

Co se psalo v novinách

Šalina Plotní - Deník 2.června 2008

Šalina Plotní – Deník 2.června 2008

Šalina Plotní - Deník 22.dubna 2008

Šalina Plotní: Deník 22.dubna 2008

Podpovrchová šalina Plotní

Šalina Plotní - MFDnes ze dne 11.března 2005

O šalině na / pod ulici Plotní.
Noviny MF Dnes ze dne 11.března 2005

Jak budeme řešit opravní svízel na ulici Dornych nebo Plotní?
V roce 2005 se uvažuje o mimo-urovňovém řešení dopravního svízelu na Plotní a Dornychu. A to o obnovení původního projektu ze 60.let na podpovrchovou šalinu, která by zajistila rychlé a časté spojení z Komárova, kolem Zvonařky do Brna.