V létě 2017 se opravovali mosty a Pražský viadukt vedoucí z Brna hlavního nádraží na Židenice. Protože se tyto opravy nedali dělat za provozu, byla od soboty 3. června přes celé prázdniny až do neděle 10. září 2017 úplná výluka (!)  mezi brněnským Hlavním nádražím a Židenicemi.  Vlaky tudy nejezdily. Výluka se dotkla cca 300 vlaků denně. Škoda, že už není přeložena šalina Plotní. Výluka brněnského nádraží 2017.

Výluka léto 2017 končí, pokračování příští rok

5.září 2017
Výluka brněnského hlavního (horního) nádraží již pomalu končí. IV.nástupiště je opravené a na tzv. Pražském viaduktu, vedoucím na Židenice, se finišuje. Od pondělí 11.září budu zase všechny vlaky směřovat na Hlavní (Horní) nádraží.

Další velké výluky brněnského hlavního nádraží nás čekají už příští rok. Více v příspěvku Výluka brněnského nádraží v roce 2018 a 2019.

Výluka

Výluka brněnského nádraží – ilustrační obrázek

Co dál ?

6.září 2017
Zájem cestujících o Dolní nádraží v létě 2017 předčil očekávání, a vyvolal postupné doplňování služeb. Naštěstí počasí přálo. Pro příští roky je ale nutné připravit i „mokrou“ variantu, tedy čekárny a pokladny uvnitř budovy. Příchod lidí na nástupiště jen z jednoho čela vyvolávalo zpoždění vlaků. Pro příští léta proto musí být lepší příchod i na 1.nástupiště. Rovněž dopravní situace před nádražím nebyla dobrá – autobusy č. 60 a 61, regionální autobusy mířící do garáží, auta, cyklisté, lidé… 
Co je dnes již prakticky jisté, do příští výluky přibude na Dolním nádraží i plnohodnotné druhé nástupiště. K němu již nebude přístup přes závoru, ale podchodem. Navíc toto 2.nástupiště bude oboustranné. Díky tomu budou moci být na Dolním nádraží odbavovány osobní vlaky na třech kolejích, plus průjezd nákladních vlaků.
Bude postavena nová, provizorní, odbavovací hala s pokladnami, čekárnou a se záchody.

Přestože je vše zde nyní „budované“ jen (dlouhodobým) provizoriem, ještě bych doporučil:

 • vyznačit přechod pro chodce přes nájezd na autobusové nádraží,
 • za-asfaltovat děravé chodníky vedoucí na Dolní nádraží, popřípadě chodníky rozšířit.
 • Podstatně rozšířit parkoviště, místa je tu dost,
 • vybudovat vyvýšené nástupní ostrůvky na zastávce autobusů, včetně jejich zastřešení.
 • Zbourat všechny chátrající budovy po cestě na nádraží a
 • zlepšit značení a místně i povrch na cyklostezce od Dolního nádraží k řece Svratce.
 • K lepšímu dopravnímu napojení Dolního nádraží bych propojil městský okruh jednosměrnou silnici z ulice Opuštěná, kolem řeky Svratky. Využil bych k tomu stávající silnici k autobusovým garážím. Doprava by dále pokračovala po stávající ulici Rosická. Chybí asi 75 metrů silnice. Díky tomu by mohly k Dolnímu nádraží zajíždět auta a autobusy rovnou z městského okruhu od Poříčí. Například BUS 44 by tak, s malou zajížďkou, obsloužil jak Dolní nádraží, tak Zvonařku. Zde by byla autobusová zastávka, mnohem blíže Zvonařce, než-li je tomu dnes.
  Škoda, velká škoda, že už není šalina Plotní. Napojení na šalinu by cestování výrazně ulehčilo. Třeba se jednou dočkáme.

Brno Dolní nádraží se opět otevře cestujícím na jaře 2018. Příští rok bude půlroční výluka vlaků z Třebíče a od Moravských Bránic. A tak jak osobáky linky S4 a S41, tak rychlíky R11 od Jihlavy budou končit na Dolním nádraží. Proto, během několika měsíců, vznikne na Dolním nádraží druhé plnohodnotné ostrovní nástupiště, které bude bezbariérové a hlavně podchod
A o rok později, 2019, převezme Dolní nádraží většinu železničního provozu z dosavadního hlavního nádraží. Podle prvních informací by přes Dolní nádraží měly jezdit a zastavovat všechny rychlíky od Prahy na Břeclav a Vídeň / Bratislavu. Tedy stejně jako letos. A nově i rychlíky z Brna přes Břeclav do Olomouce. Díky oboustrannému 2.nástupišti (a podchodu) zde budou nově zastavovat i osobní vlaky linky S3 od Tišnova přes Brno na Vranovice / Břeclav. Rychlíky od Šumperka / Ostravy by měly zajíždět, možná, do Krpole. Tak uvidíme.

Dolní

Brno Dolní nádraží, vzor 2017

Jak jezdíme v létě 2017 v Brně vlakem

 • Všechny osobní vlaky od Bílovic, Blanska a Letovic (trať 260, linka S2) jsou ukončeny v Židenicích. Pak musíte dojít pěšky na Kuldovu pod most a přestoupit na šalinu.
 • Všechny Rychlíky linky R19 od Blanska (od Prahy) zastavují v Židenicích a pokračují na Dolní nádraží. Kde skončí a musíte vystoupit. Z Dolního nádraží jezdí autobus Náhradní dopravy 60 a 61 k uzlu u dosavadního Hlavní nádraží. Autobusy zastavují na nástupišti, kde staví šalina č. 8.
 • Rychlíky IC, EC, RailJety linky Ex3 na Prahu, na Vídeň a na Bratislavu zastavují jak v Židenicích, tak na Dolním nádraží. Z Dolního nádraží pak autobusem Náhradní dopravy 60 a 61 a nebo ze Židenic pěšky a pak šalinou.
 • Rychlíky linky R9 od Křižanova (z Prahy) a Tišnova, jedoucí po trase 250, končí v Králově Poli. Pak můžete pokračovat šalinou.
 • Osobní vlaky od Křižanova, Tišnova a Kuřimy zastavují v Králově Poli a přes Lesnou pokračují do Židenic. A dále jedou přes Dolní nádraží (kde ale bohužel nezastavují) do Modřic. V Modřicích svoji jízdu ukončí a vy můžete přestoupit na osobáky směr Vranovice a Břeclav.
 • A aby toho nebylo, v červenci a srpnu je zastaven provoz v úseku​ Tišnov – Vlkov u Tišnova, a to kvůli opravě tunelů a stanice Řikonín.
 • A rovněž o prázdninách pokračuje rekonstrukce stanice Kuřim, která si vyžádá jednokolejný provoz v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim – Tišnov.

„Cílem oprav není zlepšení jeho (viaduktu) parametrů, ale prodloužení životnosti.“ … „Opravovat musíme, aby mohl být v provozu železniční uzel, který je v současnosti na hranici svých technických možností. Kapacita nádraží je ve špičkách již zcela vyčerpána. Opravy v následujících letech musí zajistit plynulý provoz do realizace nového nádraží“
Miroslav Konečný ze SŽDC, která je investorem oprav. Brněnský Metropolitan, červen 2017. 

Panorama

Panorama: Dolní brněnské nádraží zcela vpravo, vedle Zvonařka, Vaňkovka. Dále Horní (horní) nádraží. Uprostřed Petrov, vlevo od něj Špilberk, zcela vlevo Spielberk Office.

Dolní nádraží, trocha historie

Dolní, nebo také Rosické, nádraží bylo uvedeno do provozu 2.ledna 1856 jako osobní i jako nákladní nádraží, spolu se sklady a zázemím pro parní lokomotivy. Později bylo Dolní nádraží propojeno dvojkolejnou spojkou s Horním (dnešním hlavním) nádražím. Tento násep vedl kolem Vaňkovky. Od 70.let 20.století vede přes Dolní nádraží tzv. nákladní průtah městem Modřice – Heršpice – Dolní nádraží – Černovice – Židenice – Maloměřice. Na místě Dolního nádraží se od 30.let 20.století plánuje Nové brněnské nádraží.  

Rovné nástupiště

Brno Dolní nádraží – rovná dlouhá a bezpečná nástupiště. Přibudou k ním i další nástupiště a podchod?

Na Dolním nádraží je obnoven rozhlas, je zde výdejna jízdenek a také záchody. Na zajištění provozu na Dolním nádraží utratí SŽDC 12 mil Kč.

Plánek výluk a aktuální jízdní řády najdete na webu KORDIS.cz.

Kde je Dolní nádraží a Jak se na Dolní nádraží dostanu

Dolní brněnské nádraží se nachází v širším centru Brně, za Vaňkovkou, za autobusovým nádražím Zvonařka. Z historického jádra Brna směrem na Komárov. 

Cesta veřejnou dopravou – ze zastávky „Hlavní nádraží“ odjíždí autobusy číslo 60 a 61 směr Dolní nádraží. Autobusy zastavují přímo u Dolního nádraží. Při cestě zastavují i na zastávce mezi Vaňkovkou a Priorem (Tesco) a také u Autobusového nádraží Zvonařka.  Jízdní doba 6 minut. Více o spojení a jízdní řád na webu brněnského Dopravního podniku.
Bohužel autobusové zastávky na Dolním nádraží nejsou bezbariérové a nejsou na zastávce ani přístřešky.

Dolní nádraží

Kde je Dolní brněnské nádraží – mapa

Přímo u Dolního nádraží je mnoho parkovacích míst, ale jsou hojně využívané.

Pěšky od Vaňkovky asi 4 minuty.

Na kole: po cyklostezce od Komárova nebo od Ronda kolem řeky Svratky, z odbočky na nádraží asi 400 metrů.

Cyklostezka

Cesta pro pěší a pro cyklisty ze stezky od řeky Svratky na nádraží. Asi 400 metrů.

Co se opravuje a proč

Opravy v roce 2017 nás přijdou na cca 170 mil. Kč a týkají tzv. Pražského viaduktu mezi ulicemi Koliště a Vlhká a dále 4. nástupiště na Hlavním nádraží. Druhé a třetí nástupiště bylo opravováno v roce 2016. Fotoreportáž z rekonstrukce brněnských nástupišť z roku 2016 můžete vidět zde. 

Letošní opravy, rok 2017, se již nedají oddalovat. Do viaduktu zatéká a jeho životnost pomalu končí. Ani po opravě se však cestující žádného znatelného zlepšení nedočkají. Žádná modernizace, zvýšení kapacity nebo zvýšení bezpečnosti. A na vyšší IV. nástupiště, které by umožnilo pohodlnější a bezpečnější nastupování také zapomeňte. Protože nádraží v oblouku.  

3.července 2017
Staví se druhý přístřešek.

Dolní nádraží

Dolní nádraží – stavba 2.venkovní čekárny

30.červen 2017
U každého nádraží musí být parkoviště. Zcela zaplněné parkoviště u Dolního nádraží. Louka je velká, snad by se dalo rozšířit. Zatímco u Horního (hlavního) brněnského nádraží se nedá moc odlišit, kdo přijel autem, aby mohl pokračovat vlakem, zde, na Dolním nádraží je to jasné. Ještě minulý měsíc zcela prázdné parkoviště. Dnes zcela zaplněné. U každého nádraží musí být pořádné parkoviště. 

Parkoviště

Dolní brněnské nádraží a zcela zaplněné parkoviště

26.červen 2017

Víte, kolik si účtují taxikáři za svezení z brněnského Horního (Hlavního) nádraží na to Dolní? 120 Kč. Pozitivní je, že dneska na Dolním nádraží přibyl stánek s chlazeným a párty lavice na sednutí.

Občerstvení

Občerstvení na Dolním nádraží

Silniční provoz kolem Dolního nádraží houstne. Jezdí sem jak linkové autobusy 60 a 61, zajišťující spojení s uzlem na ul. Nádražní, ale dozadu jezdí i regionální autobusy na „odpočinek“ po šichtě. K tomu taxíky a kola. Za pozornost stojí nebývalý nárůst počtu parkujících aut. Je vidět, že u nádraží musí být pořádné místo k zaparkování. To chybí jak u toho Horního (Hlavního), tak i Dolního.  

Z pozorování, autobusy jezdí poloprázdné. Žádný nával cestujících se nekoná. Dokonce po příjezdu vlaku většina cestujících jde pěšky směre do Vaňkovky, i když za chvíli jede autobus a jiní lidé čekají. 

Na Dolním nádraží se objevili i půjčovací kola. „Druhý“ stojan je na Horním (Hlavním) nádraží. 

Půjčovna

Půjčovna kol na Dolním brněnském nádraží

V pondělí byly TOI-TOI-ky přesunuty. V letošním teple zapáchaly a tak byly přesunuty na druhou stranu budovy. Současně přibyl automat na nápoje, kávu a na jídlo. Teče pitná voda.

U výpravní budovy se sype a dusá drť. Zdá se, že v blízké době přibude další přístřešek.  

Brno Židenice

9.červen 2017
Židenice – poslední stanice před Dolním nádražím. Všude schody, žádné výtahy. Na šalinu, na zastávku Kuldova, daleko. Přitom už asi čtyřicet roků je v plánu přesun židenického nádraží o kousek na jih, na most nad ulici Bubeníčková, nahoře vlak, dole šalina. Tím vznikne snadný přestup vlak & šalina, popřípadě BUS a trolejbus do nově vznikající čtvrti Nová Zbrojovka. Ale dokud nebude rozhodnuto o poloze nového brněnského nádraží, není jasné, kterým směrem natočit nástupiště. napřed Nové hlavní nádraží, a pak to Židenické. Jak dlouho ještě budeme asi čekat?

Nádraží Brno-Lesná

Trochu překvapivě, část vlaků od Tišnova končí / začíná ve stanici Brno-Lesná. Pak souprava směřuje na odstavné nádraží, kde přehodí lokomotivu a jedou zpět na Tišnov. Naštěstí na Lesné průvodčí prochází vlak. Jinak bych skončil odstaven. 

Průběh oprav

Tady budeme přinášet aktuální zprávy a fotky z probíhající výluky.

Den druhý, neděle 4.června 2017 na Dolním nádraží
Spojení Dolního s Horním (Hlavním) nádražím zajišťují posílené autobusy číslo 60 a 61. Ty v uzlu u hlavního nádraží zastavují jako šalina č. 8. Vynechávají tedy zastávku Úzká mezi Vaňkovkou a Tescem. Na Dolním nádraží jsou již dvě nástupiště, ale jednostranné. Pro osobní vlaky jsou tedy jen dvě koleje. Protože mezi nástupišti není podchod, bezpečný přechod zajišťují závory na zámek.  Zázemí pro cestující je více jak skromné.

Na trati do Židenic bude obnoveno trakční vedení, návěstidla a dojde k výměně kabelových tras. Odstraní se koleje a štěrk až po úroveň stávající izolace. Odstraní se zábradlí, římsy a části čelní stěny. Po nutné sanaci horní části odkrytých kleneb se položí podkladový beton s vodotěsnou izolací a zpět se zasype štěrkem. Celkové náklady na opravu mostu přes Křenovou ulici činí 55 milionů korun. Práce již začali v roce 2016 a opět pokračují od jara 2017.

Obnova IV.nástupiště bude probíhat o prázdninách, tedy od 1. července a skončit by měly posledního srpna. Stát bude 68 milionů Kč. Hrana nástupiště ale i nadále bude nízká, jen 30 cm nad temenem koleje a ve vzdálenosti 1650–1725 mm od osy koleje. A to kvůli našemu nádraží v oblouku. Povrch nástupiště bude betonová dlažba s vodicí linií a dalšími signálními a varovnými pásy pro slepé. Podoba zastřešení bude zachováno: ocelové a litinové konstrukce se demontují, opraví se, popřípadě poškozen nahradí.

Více o opravě IV.nástupiště se dočtete v příspěvku Brněnská nástupiště.

Ohlasy z médií

28.června 2017
„TV Události v regionech“ Množství lidí, kteří letos využívají Dolní nádraží je mnohem větší než v roce 2013, kdy byla podobná výluka při rekonstrukci viaduktu u ulice Nádražní. Tehdy většina lidí jezdila na Židenice. Letošní využívání Dolního nádraží zaskočilo i SŽDC a připravené provizória pro cestující musí být dále a dále posilována. 

Chtělo by se říci, že lidé si na Dolní nádraží začínají zvykat. Já vidím velké plus v zavedení linkových autobusů 60 a 61. V roce 2013 byla „jen“ náhradní doprava k vlakům. Dnes jezdí na Dolní nádraží autobusy průběžně po celý den. Samotného mne ale překvapilo, že více jak polovina lidí jde pěšky, a to i když vidí autobus na zastávce a nastupující lidi. Část lidí jde do Vaňkovky a další se rozejdou do stran. Zajímavé.

21.červen 2017
Středeční „TV Události v regionech“ přinesly další nelichotivou reportáž o stavu na Dolním nádraží. Slibované zlepšení plochy pro cestující se zatím nekoná. Do pátku by měl přibýt alespoň další dřevěný přístřešek. Záchodů je málo a ty stávající plastové budky v letním horku smrdí.  Občerstvení zajišťuje jeden živnostník na kolo-prodejně. Chybí lavičky, chybí více informací, zejména v angličtině, chybí zastřešení. Stížnosti neberou konce.

8.červen 2017
Česká TV přinesla na ČT1 v 18:00 Regionální zpravodajství reportáž o podmínkách na Dolním nádraží. Od pondělí byly posíleny ranní spoje tak, aby vyčkaly příjezdu vlaků. Už se objevil i první soukromník prodávající nápoje. 

Chybí především zastřešení jak na perónech, tak v „čekárně“, která bývá rychle zaplněna.

6.červen 2017

Brno

Pohled na Brno od Dolního nádraží

Uplynulých pár dní odhalilo nedostatky a problémy cestujících s výlukou. Obecně tedy lepší informovanost, více cedulí a pro cestující ještě trochu vybavit Dolní nádraží. Na stránkách iDnes.cz  pod článkem „Zmatky s autobusy, žízeň, málo laviček. Cestující v Brně trápí výluka“ proběhla krátká diskuze. Jedni debatující psali ve smyslu „podívejte se, jak špatně se cestuje k Novému – Dolnímu – nádraží a to sem chcete přesunout celé nádraží“, druzí oponovali. A já jsem si nemohl odpustit jizlivou poznámku: 

Komentář 1
Brňáci, tihle všichni cestující Vám pěkně „děkuji“ za vaši neschopnost se domluvit na poloze Nového nádraží. Jen 2.nástupiště na Dolním nádraží stálo 2,5 mil. Kč, letošní opravy vyjdou na 170 mil. Kč a nic, opakuji nic, se pro cestující nezlepší.
„Cílem oprav není zlepšení, ale prodloužení životnosti.“ … „Opravovat musíme, aby mohl být v provozu železniční uzel, který je v současnosti na hranici svých technických možností. Kapacita nádraží je ve špičkách již zcela vyčerpána…“ Miroslav Konečný, SŽDC, která je investorem oprav. Cit. z Brněnský Metropolitan, červen 2017.
A aby toho nebylo málo, příští rok bude pro změnu takřka roční výluka na jihu. Most a viadukt přes Svratku se již pomalu bortí…. a větší kapacita příjezdových tratí a nové nádraží stále v nedohlednu :-(

+7/−4

Za zajímavější považuji svůj druhý Komentář 2

Centristé prosazující „Nové nádraží Pod Petrovem“ nebo „Nic nedělat“ říkají, že největší výhodou nádraží v centru je a) docházková vzdálenost do centra, b) je u přestupního uzlu šalin. Pokud tedy mají pravdu, očekávám, že i v tyto červnové dny, kdy na hl.nádraží ubylo 300 vlaků a 25 tisíc cestujících denně, bude uzel u nádraží skoro stejně přeplněný jako před týdnem.
Autobusy 60 a 61 od Dolního nádraží, šaliny P6 z Krpole a 2ka od Židenic budou plné lidí směřujících na uzel u nádraží, aby lidé zde a) vystoupili a šli do centra, b) přestoupili na jiné spoje. Je tomu tak? Co myslíte? Je uzel u nádraží stejně nechutně přeplněný jako minulý týden a nebo tomu tak není?​

0/−6

Na tento příspěvek reagoval čtenář, který napsal, že moje úvaha je scestná protože právě naopak, pokud tolik lidí cestuje až do centra, aby zde vystoupila a přestoupila, svědčí to o důležitosti současného uzlu nádraží & šaliny. A takový druhý u nového nádraží na Dolním n. nikdy nevznikne.

Co myslíte? Je moje úvaha špatná?
Já si to nemyslím. Tento „experiment“ totiž ukázal, že:

 1. pro drtivou většinu cestujících není současné centrum Brna cílem jejich cesty a
 2. přestupní uzel na ulici Nádražní není uzlem, přes který musí projíždět / přestupovat při cestě vlakem do cíle své cesty v Brně.

Tím samozřejmě nechci zlehčovat výlukovou situaci v dopravě, která je špatná.  Lidé musí více přestupovat, jezdit mnohem déle, chodit na Židenické nádraží pěšinkou v trávě kolem Zábrdovické plovárny  … ale většina z nich, jak si může každý v těchto dnech na vlastní oči ověřit, necestuje přes uzel u Horního – Hlavního nádraží. Tento uzel není cílem jejich cesty. Při novém trasování veřejné dopravy v širším centru lze tok lidí rozprostřít a zefektivnit dojíždění takřka všem. 

červen 2017
Jak uvádí Brno Plus, vláda České republiky již  roce 2002 rozhodla o výstavbě nového brněnského nádraží ve variantě Řeka (Dolní nádraží). A tak veškeré opravy byly dělány jen pro udržení stavu do výstavby Nového nádraží. Bohužel, ani po 15 letech se nekoplo do země a stav současných brněnských tratí se začal prudce zhoršovat. Rozsáhlejší opravy nelze odkládat. A kolik nás naše brněnská nerozhodnost stojí? „V roce 2013 to bylo za 60 mil. Kč, v roce 2016 za 90 mil. Kč a letos nás čekají opravy za 170 mil. Kč“ a ještě větší opravy a rozsáhlejší výluky nás čekají v roce 2018. Plný text článku na jdete na Brno Plus.

Moravské hospodářství popisuje letní opravy a uvádí i co nás čeká v dalších dvou letech, kdy na současné opravy „navážou příští rok opravy výhybek ve stanici a mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. Největší zatěžkávací zkouškou bude klíčová modernizace zabezpečovacího zařízení v roce 2019, která se neobejde bez ročního omezení dopravy.“ Tyhle nutné opravy nás budou stát 2,5 mld Kč. Plné znění textu bylo na webu Moravského hospodářství (a už není, podzim 2020).

Tímhle to nekončí

Další velké výluky nás čekají v roce 2018 a 2019. Opravy nádraží a jeho technologií jsou nutné bez ohledu na pozdější polohu brněnského hlavního nádraží. Opravy budou za asi 2,5 mld Kč. 

Nové brněnské nádraží – Nádraží U Řeky

Nadrazi-u-reky

Nové nádraží U Řeky

Na místě Dolního nádraží má vzniknout nové brněnské hlavní nádraží. Spolu s přivedením šaliny a dalších linek veřejné dopravy a také přisunutím nového autobusového nádraží. Jedná se o jednu ze dvou zvažovaných variant. Varianta nového Hlavního nádraží na místě Dolního nádraží je označována jako U Řeky / Řeka podle nedaleko tekoucí řeky Svratky.  Popis varianty nového Hlavního nádraží U Řeky na Dolním nádraží najdete v příspěvku Nové nádraží Řeka.

Druhá zvažovaná varianta předpokládá výstavbu nového nádraží poblíž stávajícího hlavního nádraží a protože bude mít dvě stanice: povrchovou a podpovrchovou, je tato varianta označována jako Centrum – Petrov / Pod Petrovem. Více o variantě Nádraží Pod Petrovem zde.