Šalinění je strategický závod veřejnou dopravou v Brně a okolí. Cílem tříhodinového závodu je získat co nejvíce bodů za projeté linky, zastávky a speciální bonusové zastávky převážně na území města Brna (zóny 100 a 101) a v jeho blízkém okolí. Každý závodník si sám volí svoji trasu a sbírá body podle její výhodnosti. Oficiální webové stránky Šalinění jsou zde.

Protože se závod koná každoročně již desátý rok, vždy v pátek, přibližně ve stejné době a pravidla, včetně bodování, jsou stejná, lze jednotlivé ročníky porovnávat z pohledu efektivnosti veřejné dopravy.

Účastníci vědí čas a místo setkání, ale přesný čas a místo startu závodu nevědí. Účastníci jsou „naloženi“ do šaliny či vlaku (jako v 10.ročníku 2017) a odvezeni a předem neznámé místo v Brně. Po cestě je jim rozdán seznam bonusových zastávek. Pokud na takové zastávce nastoupíte / vystoupíte, máte bonusové body. Protože předem neznáte čas a místo startu závodu, nemůžete si trasu naplánovat.

10.ročník Šalinění

10.ročník Šalinění (rok 2017) začínal nástupem do zvláštního vlaku na Dolním nádraží. který odvezl účastníky na předem neznámé místo. Teprve zde byl start.

V okamžiku výsadku je start závodu a máte 180 minut na samotný závod. 

Body jsou za každý přestup, jednotlivé druhy veřejných dopravních prostředky mají rozdílné počty bodů. Body máte i za každou projetou zónu, nejen ty brněnské. Jakou trasu si zvolíte je na Vás. Jaké veřejné dopravní použijete je na Vás.  Do cíle se musíte dostat pokud možno na čas, za každou minutu pozdě se Vám citelně strhávají body.

Analýza výsledkové listiny Šalinění

Pro každý z deseti ročníků Šalinění jsem vyhodnotil medián dosažených bodů účastníků co dojeli. Každého závodu se totiž účastní mnohem více hráčů, ale protože je silná penalizace za pozdní příjezd do cíle, mnozí účastníci v průběhu závodu odpadnou a do cíle nedorazí.
Medián („těžiště“ hodnot) jsem vybral proto, že se jedná o robustnější charakteristiku než je průměrná hodnota. Ta je mnohem citlivější na odlehlé (extrémní) body.
Histogramy a kumulativní četnosti pro jednotlivé ročníky Šalinění jsou v grafech.  

Medián za rok 2017 je 312 bodů (10.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 73

Medián za rok 2016 je 343 bodů (9.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 64

Medián za rok 2015 je 339 bodů (8.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 50

Medián za rok 2014 je 320 bodů (7.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 44

Medián za rok 2013 je 257 bodů (6.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 43

Medián za rok 2012 je 308 bodů (5.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 42

Medián za rok 2011 je 287 bodů (4.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 31

Medián za rok 2010 je 322 bodů (3.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 26

Medián za rok 2009 je 217 bodů (2.ročník)
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 39

Medián za rok 2008 je 145 bodů (1.ročník).
Počet účastníků co dojeli (byli hodnoceni): 29

Závěrem

Díky stálým pravidlům lze porovnávat jednotlivé ročníky mezi sebou. Resp. porovnávat nejen účastníky, ale i „trať“, tedy jak kvalitní je brněnská a příměstská veřejná doprava. Šalinění představuje Test veřejné dopravy a přestupních vazeb.
Počty účastníků (co dojeli a jsou klasifikováni) trvale roste, z původních 29 na 73 v posledním ročníku. Více účastníků ale vytváří větší konkurenci, bonus je totiž i za linku, kterou nikdo jiný nejede. Přesto se Medián zvyšuje. Z původní hodnoty 145 na více jak dvojnásobek. To vidíme i na grafech, které se v posledních ročních více a více blíží normálnímu rozdělení – vítězové neodskočili od pelotonu. Přestože mnozí účastníci jedou závod opakovaně a zlepšují se, hlavním výsledkem je, že kvalita veřejné dopravy roste, zejména z pohledu přestupních vazeb.