V roce 2008 je představen projekt Městské rychlodráhy
Autorem je šéf dopravní komise Rady města Brna Josef Veselý.

Hlavním dílem projektu je nová dvojkolejná železniční spojnice z nového brněnského nádraží do toho současného. Tato propojka má vést středem Jižního centra kolem Zvonařky a Vaňkovky ve výšce asi šesti metrů nad uliční síti.
Městská dráha je ale širší dopravní řešení. Zahrnuje i stávající trať a viadukty ze současného hlavního nádraží do Židenic a dál. Ruší ale současná trať z Hlavního nádraží přes Heršpice. Místo ní projekt navrhuje šalinu.

Prezentaci městské rychlodráhy v PDF autora Josef Veselý, březen 2008, najdete zde.

Veselý - městská rychlodráha

Josef Veselý – 3/2008 – návrh žel. spojení nového nádraží var. Řeka středem Jižního centra na stávající brněnské nádraží a dál na Židenice.

 

Veselý - městská rychlodráha

Josef Veselý – 3/2008 – koncepce žel. spojení s využitím stávající tratě Židenice – hl. nádraží – spojka středem Jižního centra na nové hlavní nádraží

Politické pozadí

Celý projekt Mětské rychlodráhy je silně propojen s tehdejším děním na brněnské radnici.

  • V listopadu 2004 se stoupenci nádraží v centru, strana Zelených, dostávají do krajského zastupitelstva. 
  • V září 2006 představili vlastní projekt na přestavbu Železničního uzlu Brno s nádražím v centru – později označována jako varianta Petrov.
  • Po volbách na podzim 2006 se utváří městská koalice Strana Zelených, ČSSD, Zlatuškovým Brnem ’06 a s Lidovci. 
  • V březnu 2007 byla zveřejněna Koncepce přestavby Železničního uzlu Brno s nádražím v poloze podél ulice Nádražní. Již tehdy se návrh nádraží v centru označoval jako „varianta B“. Zadavatel byla Občanská koalice Nádraží v centru. Zpracovali T. Alter, J. Kalčík, P. Lédl, I. Lejčar, O. Plašek, M. Rebeš a kolektiv
  • Během necelého roku byla na objednávku brněnské radnice vypracována i srovnávací multikriteriální Analýza variant přestavby Železničního uzlu Brno. Autorem této tzv. Zlatuškové analýzy je firma CityPlan a ČVUT. Podrobn  popis najdete v tomto příspěvku. Ta jako první se pokusila porovnat obě navržené varianty polohy nádraží: Řeka a Pod Petrovem.
  • V roce 2008 je zveřejněn projekt Městské rychlodráhy propojující obě „hlavní“ nádraží.

Rozkol ve straně Zelených

Následně se část zastupitelů a radních za strany Zelených přiklání k variantě modernizace železničního uzlu Brno s novým nádražím na místě toho Dolního. Plus Městská rychlodráha.
Druhá část zastupitelů a straníku však tuto možnost odmítá, čímž nastává v brněnské straně Zelených rozkol. Část členů odchází.

Většina vedení brněnské strany Zelených však i nadále podporuje variantu nového nádraží Řeka, za podmínky „rychlodráhy“ do centra. Vedení slovy Martina Andera to odůvodňuje obavou, že bez snahy zelených a lidovců by nezůstala ve hře ani ta městská rychlodráha. 

Tím celý návrh na městskou rychlodráhu taky skončil.

Podrobněji o tehdejší poltické situaci v tomto příspěvku.