Druhé nejvytíženější nádraží v Brně se chystá změnit tvář. Do konce roku 2025 nabídne komfortnější cestování díky moderní nádražní budově, která poslouží i jako zázemí pro přilehlý dopravní terminál. Přestaví se také kolejiště, všechna nástupiště budou bezbariérová. Stávající podchod se rozšíří, zároveň propojí přednádraží s Myslínovou ulicí.

Začíná modernizace Králova Pole

Předseda vlády Petr Fiala.

Hlavní prioritou vlády České republiky je zlepšení stavu dopravní infrastruktury. „Investice do modernizace a rozvoje železnice a dalších dopravních systémů jsou důležité nejen pro rozvoj české ekonomiky. Jsou také prostředkem, jak přimět spoluobčany, aby v ještě větší míře využívali veřejnou dopravu. Jako Brňana mě navíc těší, že se modernizace nádraží nevyhýbá ani jihomoravské metropoli,“ uvedl při zahájení stavby předseda vlády Petr Fiala.

Ministr dopravy Martin Kupka.

Stanice Brno-Královo Pole není jen železničním uzlem, ale také klíčovým bodem městské a příměstské dopravy. Zajišťuje spojení s Vysočinou a slouží jako vstupní brána do krajské metropole pro stále se rozvíjející obce Tišnovska. Toto nádraží se zařadí mezi moderní stanice splňující současné požadavky na pohodlné cestování,“ zdůraznil ministr dopravy Martin Kupka a přidal kousek básně.

generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Práce budou probíhat nejen v samotné stanici, ale také na první koleji od Brna-Maloměřic až po Kuřim. Rekonstrukci navíc úzce koordinujeme s modernizací stanice Vlkov a úseku do Křižanova a také se stavbami města a kraje přímo v Brně,“ doplnil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

6.prosince 2023
Dnes začala modernizace krpoláckého nádraží a navazujících úseků tratí. Nejviditelnější změnou je zbourání stávající nádražní budovy a stavba nové, dvoupatrové. Nová hala bude mít v přízemí pokladny, obchody a záchody. Uprostřed haly budou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem. Je to přitom již třetí nádraží Brno-Královo Pole. Tohle tu vydrželo 70.let.

Stávající budova ustoupí nově budované už v červenci roku 2024. Po dobu její výstavby bude zázemí pro cestující zajišťovat provizorní čekárna s kapacitou 250 osob u prvního nástupiště.

  • Přestaví se rovněž kolejiště v celé stanici. Vzroste kapacita pro odstavování souprav dálkových vlaků, pro potřeby nákladní dopravy dojde k prodloužení vybraných kolejí.
  • Současně vzniknou nová nástupiště s moderním zastřešením.
  • Stávající podchod se prodlouží – nově povede napříč celým nádražím až na druhou stranu přespotok Ponávku do Myslínovy ulice.
  • Bezbariérový přístup k vlakům zajistí výtahy.
  • Nový informační a orientační systém pak usnadní cestování nejen ve stanici, ale i na přilehlých zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká.
  • V průběhu dvou let bude vyměněno i zabezpečovací zařízení. Dojde k obnově mostů, propustků a silničního nadjezdu. Vlaky budou moci stanici projíždět rychlostí až 120 km/h.

Bohužel práce se dotknou cestování. Omezení provozu je v plánu od března 2024 až do listopadu 2025. Projeví se sníženou kapacitou trati především v regionální dopravě, a to prodloužením intervalu z dnešních 15 na 30 minut.

Celkové náklady stavby dosahují 2,9 mld Kč. Zhotoviteli prací budou společnosti OHLA ŽS, Subterra, FIRESTA-Fišer a TRAMO RAIL.
Projekt Rekonstrukce stanice Brno-Královo Pole je navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Proměna nádraží může začít

Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole

Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole, podzim 2023. Zdroj Správa železnic

Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole, podzim 2023. Zdroj Správa železnic

Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole, podzim 2023. Zdroj Správa železnic

Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole, podzim 2023. Zdroj Správa železnic
Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole, květen 2023. Zdroj Správa železnic

Modernizace druhého nejvytíženějšího nádraží v Brně může začít. Správa železnic vybrala zhotovitele, kterými jsou společnosti OHLA ŽS, Subterra, FIRESTA-Fišer a TRAMO RAIL.

Komplexní rekonstrukce stanice Brno-Královo Pole a přilehlých úseků vyjde na 2,9 mld Kč. Zásadní proměnou projde zázemí pro cestující, vznikne nový moderní dopravní terminál. První práce začnou příští měsíc, hotovo by mělo být do konce roku 2025.

Připravovaná modernizace zahrnuje výstavbu nové nádražní budovy, která bude zároveň součástí přilehlého dopravního terminálu. Půjde o prosklený a zčásti dvoupatrový objekt.
V přízemí se vybudují pokladny, obchodní prostor a sociální zázemí. Uprostřed haly budou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem.
Po dobu výstavby nové budovy bude zázemí pro veřejnost zajišťovat provizorní čekárna pro 250 (!) osob. Zásadní přestavbou projde kolejiště ve stanici, koleje se prodlouží, postaví se nová nástupiště a jejich zastřešení. Stávající podchod se rozšíří a zároveň prodlouží, aby propojil přednádraží s Myslínovou ulicí. Bezbariérový přístup k vlakům zajistí výtahy.

Dojde i k rekonstrukci části trati z Brna-Maloměřic až po Kuřim. Komfort cestujících pomůže zvýšit nový informační a orientační systém nejen přímo v královopolské stanici, ale také na zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká.
Součástí stavby bude rovněž obnova 13 mostů, 10 propustků, silničního nadjezdu a pěti opěrných zdí. Stanice získá i nové zabezpečovací zařízení.

Rekonstrukce železničního spodku a svršku umožní průjezd stanicí rychlostí 120 km/h.

Hodnota stavebních prací činí 2 947 820 093 Kč. Stavba je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole, květen 2023. Zdroj Správa železnic
Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole, květen 2023. Zdroj Správa železnic

Vizualizace nádraží Brno-Královo Pole, květen 2023.
Zdroj Správa železnic

Máme všechna razítka

27. února 2023
Drážní úřad vydal stavební povolení pro rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole. Práce by měly začít v roce 2024. Jak uvedl ZDopravy.cz, Úřad v povolení stanovil celkem 19 podmínek, žádná ale není z kategorie mimořádných a jde v podstatě o běžné povinnosti stavebníka. 

Současné nádraží půjde k zemi a vyroste nová, ale menší. Dojde ale k prodloužení podchodu pod tratí až na druhou stranu do ulice Myslínova. Vše za cca 300 mil Kč. Spolu s modernizací Krpoláckého nádraží se bude opravovat trať do Kuřimi za cca 2,9 mld Kč.

Farma zvířat na nádraží v Krpoli

Farma zvířat na nádraží v Krpoli

V únoru 2023 se na nádraží v Králově Poli objevila farma zvířat. Abych byl přesný, za sklem vidíte nádraží v Krpoli zarostlé v bujné vegetaci. V trávě na kolejích jsou vlci, staniční budova je bez střechy, ale je tu odjezdová tabule. Zvířata nahradila lidi.

Farma zvířat na nádraží v Králově Poli
Farma zvířat na nádraží v Králově Poli
Farma zvířat na nádraží v Králově Poli

Lávka k ulici Myslínova

Vizualizace nového nádraží Brno-Královo Pole

Vizualizace nového nádraží Brno-Královo Pole, zdroj: rch.architects v TZ MMBrno

Vizualizace nového nádraží Brno-Královo Pole
Vizualizace nového nádraží Brno-Královo Pole

25. května 2022

Nádraží v Králově Poli projde v letech 2023–2024 rekonstrukcí. V rámci ní dojde k proražení podchodu pod železniční stanicí směrem k ulici Myslínova. Vzhledem k nutné koordinaci prací došlo k dohodě, že všechny práce provede státní organizace a Brno uhradí náklady spojené se svým záměrem. Smlouvu o spolupráci dnes schválili radní.

Cílem je pohodlná, rychlá a bezpečná cesta pro pěší od ulice Myslínova.

„Předpokládané náklady města Brna na prodloužení podchodu, jeho osvětlení a zastřešení výstupu z něj jsou vyčísleny na 17, 5 Kč bez DPH, definitivní částka bude samozřejmě známa až po výběru zhotovitele. Kromě toho město plánuje navazující lávku přes Ponávku do ulice Myslínova, což je samostatná stavba, avšak se stejným termínem dokončení,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

Více než 70 let stará a pro dnešní potřeby nevyhovující nádražní budova bude zbourána, místo ní vznikne nový dvoupodlažní bezbariérový objekt se službami a zázemím pro cestující.
Dojde i ke kompletní výměně kolejiště, vybudování nových zastřešených nástupišť s bezbariérovým přístupem, informačního a orientačního systému i zabezpečovacího zařízení.

Součástí investiční akce je také rekonstrukce koleje č.1 v celém úseku z Brna-Maloměřic až do Kuřimi. Cílem je zkrácení jízdní doby tranzitních spojů v úseku Maloměřice – Královo Pole, zlepšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti. Po dobu výstavby nové výpravní budovy bude zázemí pro cestující zajištěno pomocí mobilních kontejnerů.

Rekonstrukce nádraží by měla odstartovat v lednu 2023. Vše má být hotovo do konce roku 2024. Kompletní stavba úseku od Brna-Maloměřice až Kuřim by měla stát okolo 2,8 mld Kč. 

Malby na nádraží v Brně Králově Poli
Malby na nádraží v Brně Králově Poli

Malby v podchodu na nádraží v Brně Králově Poli

Malby na nádraží v Brně Králově Poli

Malby na výstupech z podchodu na nádraží v Brně Králově Poli

Malby na nádraží v Brně Králově Poli
Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com