Vlakové nádraží v Králově Poli projde v letech 2023–2024 rekonstrukcí, kterou zajišťuje Správa železnic. Ve stejném termínu plánuje město proražení podchodu pod železniční stanicí směrem k ulici Myslínova. Vzhledem k nutné koordinaci prací došlo k dohodě, že všechny práce provede státní organizace a Brno uhradí náklady spojené se svým záměrem. 

Máme všechna razítka

27. února 2023
Drážní úřad vydal stavební povolení pro rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole. Práce by měly začít v roce 2024. Jak uvedl ZDopravy.cz, Úřad v povolení stanovil celkem 19 podmínek, žádná ale není z kategorie mimořádných a jde v podstatě o běžné povinnosti stavebníka. 

Současné nádraží půjde k zemi a vyroste nová, ale menší. Dojde ale k prodloužení podchodu pod tratí až na druhou stranu do ulice Myslínova. Vše za cca 300 mil Kč. Spolu s modernizací Krpoláckého nádraží se bude opravovat trať do Kuřimi za cca 2,9 mld Kč.

Farma zvířat na nádraží v Krpoli

Farma zvířat na nádraží v Krpoli

V únoru 2023 se na nádraží v Králově Poli objevila farma zvířat. Abych byl přesný, za sklem vidíte nádraží v Krpoli zarostlé v bujné vegetaci. V trávě na kolejích jsou vlci, staniční budova je bez střechy, ale je tu odjezdová tabule. Zvířata nahradila lidi.

Farma zvířat na nádraží v Králově Poli
Farma zvířat na nádraží v Králově Poli
Farma zvířat na nádraží v Králově Poli

Lávka k ulici Myslínova

Vizualizace nového nádraží Brno-Královo Pole

Vizualizace nového nádraží Brno-Královo Pole, zdroj: rch.architects v TZ MMBrno

Vizualizace nového nádraží Brno-Královo Pole
Vizualizace nového nádraží Brno-Královo Pole

25. května 2022

Nádraží v Králově Poli projde v letech 2023–2024 rekonstrukcí. V rámci ní dojde k proražení podchodu pod železniční stanicí směrem k ulici Myslínova. Vzhledem k nutné koordinaci prací došlo k dohodě, že všechny práce provede státní organizace a Brno uhradí náklady spojené se svým záměrem. Smlouvu o spolupráci dnes schválili radní.

Cílem je pohodlná, rychlá a bezpečná cesta pro pěší od ulice Myslínova.

„Předpokládané náklady města Brna na prodloužení podchodu, jeho osvětlení a zastřešení výstupu z něj jsou vyčísleny na 17, 5 Kč bez DPH, definitivní částka bude samozřejmě známa až po výběru zhotovitele. Kromě toho město plánuje navazující lávku přes Ponávku do ulice Myslínova, což je samostatná stavba, avšak se stejným termínem dokončení,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

Více než 70 let stará a pro dnešní potřeby nevyhovující nádražní budova bude zbourána, místo ní vznikne nový dvoupodlažní bezbariérový objekt se službami a zázemím pro cestující.
Dojde i ke kompletní výměně kolejiště, vybudování nových zastřešených nástupišť s bezbariérovým přístupem, informačního a orientačního systému i zabezpečovacího zařízení.

Součástí investiční akce je také rekonstrukce koleje č.1 v celém úseku z Brna-Maloměřic až do Kuřimi. Cílem je zkrácení jízdní doby tranzitních spojů v úseku Maloměřice – Královo Pole, zlepšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti. Po dobu výstavby nové výpravní budovy bude zázemí pro cestující zajištěno pomocí mobilních kontejnerů.

Rekonstrukce nádraží by měla odstartovat v lednu 2023. Vše má být hotovo do konce roku 2024. Kompletní stavba úseku od Brna-Maloměřice až Kuřim by měla stát okolo 2,8 mld Kč. 

Malby na nádraží v Brně Králově Poli
Malby na nádraží v Brně Králově Poli

Malby v podchodu na nádraží v Brně Králově Poli

Malby na nádraží v Brně Králově Poli

Malby na výstupech z podchodu na nádraží v Brně Králově Poli

Malby na nádraží v Brně Králově Poli
Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com