Oblast nové Bohunice: nemocnice, univerzitní kampus, připravovaná atletická hala, nákupní centrum a byty. Tisíce lidí proudí každý den mezi Bohunicemi a městem. Spojení s Brnem je však svízelné. Přetíženým trolejbusům z Mendlova náměstí má za pár let pomoci podpovrchová šalina z Osové. Ale ani to nebude asi stačit.  

Onderka, Mrázek …

První, kdo s nápadem na brněnskou lanovku z Pisárek do Bohunic přišel byl bývalý brněnský primátor, pan Onderka. Nápad zapadl. O jeho vzkříšení se v roce 2016 postaral radní Mrázek. Lanovka by byla relativně levná a svažitý terén by zvládla asi za 4,5 minuty. S hodinovou kapacitou pětset lidí. Což jsou ovšem jen čtyři trolejbusy nebo dvě šaliny.  

Lanovka má, vedle své malé kapacity, vadu na kráse v nutnosti přestupu. Je to izolovaný dopravní systém. Spojující jen dva body. Pokud už sedíte nebo stojíte v trolejbusu, už se vám moc nechce v Pisárkách přestupovat, zvláště, kdyby lanovka končila u Kampusu a vy chcete pokračovat k nemocnici.

Podle mne, městský dopravní systém má zajišťovat spojení přes více stanic, třeba Mendlovo náměstí, Pisárky, Výstaviště, Riviera, Atletická hala, Kampus, špitál Bohunice, nové nádraží ve Starém Lískovci, kde bude přestup na regionální autobusové linky. Takový systém by se mi vskutku líbil. 

Čertův kopec se šalinou

Šalina Pisárky - Riviera - Bohunice kampus
V roce 2018 proběhla architektonická soutěž o novou podobu brněnského výstaviště. Jednou z otázek zadání bylo, jak otevřít výstaviště, jak zajistit lepší dopravní napojení výstaviště? Běžně uzavřený areál totiž představuje velkou neprostupnou plochu. V návrzích byla i lávka spojující nový dopravní terminál u vozovny v Pisárkách (šalina, lanovka), přes výstaviště s Rivierovu.

Návrh lanovky počítá jen s dvěma stanicemi: Pisárky a Bohunice. Místo izolovaného dopravního řešení navrhuji obyčejnou šalinu, která by propojovala (nejen) Pisárky s Bohunicemi. Můj návrh:

 • šalina by odbočovala ze stávající trati u vozovny v Pisárkách.
 • Trať by vedla vodorovně po mostě nad plochou výstaviště k Rivieře, souběžně se stezkou pro kola a pro pěší.
 • Na výstavišti by měla šalina zastávku pavilón P nebo Z zajišťující pohodlný vstup do velkých zadních pavilónů. Když bude koncert, divadlo, nebo výstava, už nemusíte obcházet výstaviště.
 • Další zastávka by byla nad silnici Bauerova: přestup na okružní BUS, výstup k Riveře nebo k zadní bráně výstaviště.
 • Šalina by dále pokračovala do svahu, do šikmého tunelu nahoru do Bohunic.
Šalina Pisárky - Riviera - Bohunice kampus
 • Červeně je vyznačen tunel pro šalinu z Pisárek do Bohunic. Šalina by pokračovala k nové atletické hale,
 • zastávka Bohunice kampus a
 • zastávka Bohunice špitál. Zde by se napojovala na budovanou trať z Osové.
 • Takto by byla nová trasa šaliny oboustranně napojena na stávající síť veřejné dopravy.
Šalina Pisárky - Riviera - Bohunice kampus - sklon tratě
Dokáže obyčejná šalina zvládnout takové stoupání? Dokáže šalina bezpečně vyjet z údolí řeky, od Riviery nahoru do Bohunic na tak krátké vzdálenosti?

Na webu Mapy.cz jsem si zobrazil profil Čertova kopce. Výška 200 m.n.m. odpovídá řece Svratce. Výškový rozdíl je cca 70 metrů. Vodorovná délka nejméně 700 metrů. Tzn. sklon trati by byl max. 6,3 stupně. 

Ve skutečnosti by sklon byl nižší, protože šalina by nezačínala na úrovni řeky, ale na mostě nad silnici Bauerova a nad Rivierou.  

Podle směrnice pro dovolené sklony tratí smí být max. sklon u nově budovaných tramvajových tratí 7 stupňů. To vyhovuje.

Zdroj: Směrnice T08-revize 3, Provozně technické podmínky tramvajových tratí na území městs Brna a v jeho okolí. Dostupné na toto webu jako DOC.

Jestli ani nová podpovrchová šalina z Osové nebude zvládat množství cestujících, bude třeba hledat další dopravní napojení nových Bohunic. Místo lanovky navrhuji šalinu vedoucí nad výstavištěm,do tunelu ve svahu.  Obsloužíme výstaviště, Rivieru, Bohunice ze strany Pisárek. Mohly by vziknout nová (zajímavá) přímá spojení, třeba:

 • Bystr – Pisárky – Výstaviště – Riviera – Bohunice (- Osová – Renneská – Nové brněnské nádraží – Masná – Líšeň)
 • Mendlovo náměstí – Pisárky –  Výstaviště – Riviera – Bohunice – Osová (- Renneská – Nové brněnské nádraží – Plotní – Komárov ) 

Spojení tunelem je realizovatelné, ale drahé. velmi drahé. Pokud ale kapacitně stávající spojení nebude stačit …

Odezva na šalinu do Bohunic

Podpovrchová stanice šaliny Nová Jihlavská

Podpovrchová stanice šaliny Nová Jihlavská

V březnu 2019 byly potvrzeny peníze na výstavbu šaliny z Osové k nemocnici. Což je samozřejmě dobrá zprva. Jen mne mrzí, že konečná stanice u Bohunické nemocnice není zapuštěna pod zem. Protože se (zatím) nepočítá s prodloužením šaliny (tramvaje) dál přes frekventovanou silnici Kamenice k rozvojovému území Netroufalky, kde má, myslím, vyrůst i ta atletická hala. Pokud se v budoucnu rozhodneme pro prodloužení tratě, vznikne komplikované úrovňové křížení se silnici. A to nemluvím o možném propojení tunelem pod Čertovým kopcem přes Rivieru, Výstaviště do Pisárek… ale to je hudba opravdu vzdálené budoucnosti.

Alternativní vedení šaliny do Pisárek

Podobný nápad na propojení Pisárek a Buhunic šalinou má i K.S., který k mému návrhu napsal:
… Akorát mi není jedná jedna věc, proč navrhujete šikmý tunel, když by bylo možné dát do tunelu jen první část u kampusu, vyjít z něj asi na 250m.n.m. a pak jít po povrchu dolů, buď takto: mapy.cz/s/3pIix, nebo takto: mapy.cz/s/3pIiQ čímž by mohla ještě vzniknout zastávka Studentská, opět jako podzemní, a vzniklo by i pro cestující zajímavější. Pak se na to dá ale taky úplně vykašlat a jít kolem Pisárecké mapy.cz/s/3pIjr
Každopádně by to ale chtělo nějak ještě dořešit tangenty, nebo okruhy a třeba i zpacifikovat nepěkné artefakty nechodníků u estakády na Renenské třídě. Také by se snad dalo udělat mimoúrovňové křížení při přejezdu ze středu Vídeňské na kraj. Zajímavé by mohlo být též spojení 1-12 kolem Žabovřeské a 12-1 přes Vozovnu. Rozhodně by se mělo dělat něco s tratí přes Okružní.
Obávám se ale že nové nádraží nebude a skončí se s polepeným Hlavním a něčím na Dolním nádraží.

1.variantní řešení napojení Bohunic a Pisárek šalinou

1.variantní řešení napojení Bohunic a Pisárek šalinou, autor K.S. Podrobněji na odkazu na mapy.cz.

2.alternativní řešení propojení Pisárek - Výstaviště a Bohunic šalinou

2.alternativní řešení propojení Pisárek – Výstaviště a Bohunic šalinou. Autor K.S. Podrobnější na mapy.cz.

3. alternativní napojení šaliny z Pisárek do Bohunic

3. alternativní napojení šaliny z Pisárek do Bohunic. Podrobný plán na mapach.cz. Autor K.S.

Celá debata o možném tramvajovém propojení Pisárek a Bohunického kampusu a nemocnice najdete na webu ZDopravy.cz.

Trasa šaliny po ulici Netrofalky

Ulici Netrofalky na jaře 2020. Vlevo by měl stát nový atletický stadión a vpravo by měla jezdit šalina od bohunické nemocnice dolů do Pisárek.

Kruháč Kamenice - Netroufalky

Problémem povrchového zaústění šaliny u bohunické nemocnice je tento kruháč na ulici Kamenice – Netroufalky.
Uvidíme, zdali šalina do Pisárek bude tuhle frekventovanou křižovatku podjíždět, nebo zde budou jen semafory. 

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com