Malování a parkování na Mendláku

Malování na stěny Mendlovo náměstí
Malování na stěny Mendlovo náměstí
Malování na stěny Mendlovo náměstí
Malování na stěny Mendlovo náměstí
Malování na stěny Mendlovo náměstí
Malování na stěny Mendlovo náměstí

Leden 2020
Parkoviště u Svatoanennského špitálu je velké, ale obnažené cihlové stěny okolních domů jsou spíše depresivní. Autům to ale nevadí.

Když ale zavítáte do vnitrobloku mezi ulice Křížová, Václavská, uvdíte skutečné umění malování na stěny domů.

Bourání už začalo

Prosinec 2019
Rohový dům u parkoviště Nemocnice U svaté Anny už šel k zemi. Co místo něho bude? Víte to někdo? Čistí se už místo pro šalinu z Mendlova náměstí na Hybešovku?

Mendlovo náměstí v Brně, demolice domu, rok 2019

Opuštěný, přes léto plachtou s reklamou zakrytý, dům je už připraven k demolici.

Mendlovo náměstí v Brně, bourání v roce 2019

Mendlovo náměstí v Brně, bourání začalo na podzim a začátkem prosince 2019 je už hotovo.

Mendlovo náměstí v Brně, bourání v roce 2019

Sundáním toho starého baráku to tu prokoklo a je vidět, jak velký prázdný plac se skrýva za domy.
A jak blízko je to odsud na Hybešku.
Tudy povede šalina z Mendlova náměstí na Hybešku.

Soutěž o nový Mendlák

Vizualizace nové podoby Mendlovo náměstí v Brně, 2019

Vizualizace nové podoby Mendlovo náměstí v Brně ze soutěže z roku 2018.
1.cena v ideové soutěži: Michal Palaščák a Michal Poláš, Jan Flídr.

Vizualizace nové podoby Mendlovo náměstí v Brně, 2018

Prázdný betonovo-asfaltový plac proměnit na zelené místo, příjemné k pobytu v době letních veder

Listopad 2018
Jsou vyhlášeny výsledky architektonické soutěže o novou podobu Mendlova náměstí. Dopravní řešení počítá se změnou trasování šalin a silnic. Cílem je vše zjednodušit, zpřehlednit a zklidnit.

Vizualizace Mendlova náměstí po přeložení šaliny

Vizualizace nové podoby Mendlova náměstí po přeložení šaliny a úpravě silnic 

Vizualizace Mendlova náměstí

Je zrušena smyčka pro šaliny a konečně dostavěn dům uprostřed Mendlova náměstí. Smyčka sloužila pro otáčení šalin pro cestu do vozovny. DPMB ale se zrušením této smyčky počítá a vzniká nová smyčka v přední části vozovny v Pisárkách, kde právě probíhají úpravy a modernizace celého areálu.

Dopravní řešení Mendlova náměstí

Detail nového vedení šalin a silniční dopravy přes Mendlovo náměstí v Brně. 

Všimněte si nového vedení šaliny z Mendlova náměstí rovnou na Hybešku podél areálu Sv. Anny. Zůstává zachována i šalina č. 2 po Václavské. Uvidíme, zda-li nebude lepší vést i dvojku novou trasu přes Mendlák.  Rovněž šalina ž. 6 jede z Mendláku na Pekařskou po nové trase a to mezi Gymnáziem a Nemocnicí, nikoliv po Úvoze jako dnes.

září 2018

Nové dopravní řešení Mendláku

Celkový pohled na plánované dopravní řešení Mendlova náměstí

Celkový pohled na plánované dopravní řešení Mendlova náměstí

Do fotomapy zakreslny nové silnice a trasy šalin přes Mendlovo náměstí. Zdroj: Soutěž o novou podobu Mendláku – Kancelář architekta města Brna.

mendlovo-namesti-dopravni-reseni

Schéma nového dopravního řešení Mendlova náměstí a jeho okolí

Nové trasy MHD přes Mendlák

Nové zastávky šaliny na Mendláku

Jednou z nejkritizovanějších věcí na současném Mendlově náměstí jsou zastávky šaliny. Nové uspořádání vše zjendodušuje. Společné zastávky šalin u sebe, už žádná jendička na jednom konci a šestka na druhém konci jako dnes.

Mendlovo náměstí - trolejbusy-schéma

Změní se i vedení trolejbusů… 

Schéma vedení šalin přes nový Mendlák

Schéma vedení šalin přes nový Mendlák. Jednička pojede z Mendláku rovnou na Hybešku kolem sv. Anny přes nový průraz. Tím se zkrátí cesta o jednu křižovatku. Dvojka z Plotní pojede jako dnes. Výsledkem jsou společné zastávky šalin na Mendlově náměstí

Mendlovo náměstí - autobusy - schéma

… a autobusů.

září 2019
Staronové řešení je zpátky ve hře. Plánovaný, poté zrušený a zase plánovaný průraz pro šalinu z Mendlova náměstí kolem nemocnice U sv. Anny, rovnou na Hybešku je zpět. To je, podle mne, nejlepší řešení, které zkrátí a zjednoduší cestování od Hlavasu na Mendlák. Umožní zřízení jedné zastavky šaliny a oddělí veřejnou dopravu od té individuální, tj. od cyklistů a automobilistů. Těm ubude nejen křížení se šalinou, ale i s chodci. Celá přestavba Mendlova náměstí je ale práce na roky a roky s náklady ve stovkách miliónů Korun.

Průraz Mendlova náměstí na Hybešku

Mendlovo náměstí – Nemocnice sv. Anna, místo plánovaného průrazu z ulice Hybešova pro šaliny.

červenec 2018
Znovu se debatuje o plánovaném průrazu z Mendlova náměstí do ulice Hybešova.

Osobně si myslím, že mělo dojít k plánovanému průrazu trasy šaliny z ohybu ulice Hybešova, kolem špitálu a parkoviště, rovnou na Mendlák. A současně k opuštění ulice Václavská od šaliny. Tím by se výrazně zjednodušila dopravní situace jak na Mendláku, tak na okolních křižovatkách a zrychlily šaliny i auta.
+4/0

KONTEJNERY

srpen 2018
Na Mendlově náměstí přibyly kontejnery. barevné kontejnery. Někomu se líbí, někomu ne. Za mne, je to rozhodně lepší než předtím. Dnes je tu místo pro posezení a občerstvení. Zatím se zdá, že se žebráci drží bokem na původních lavičkách u zastávky MHD. Což byla velká obava při zprovoznění.
Také by se mi líbila celková rekonstrukce Mendlova náměstí. Mít stánek s občerstvením, který by nebyl provizoriem. Ale ukazuje se,  jak je pro samosprávu obce obtížné prosadit jakýkoliv záměr proti odporu majitelů okolních pozemků, majitelů bytů, protichůdných požadavků na veřejnou a individuální dopravu. Zatím asi maximum možného. Jak se Vám líbí?

Mendlovo náměstí a rekonstrukce zastávky trolejbusů a autobusů.

Mendlovo náměstí a rekonstrukce zastávky trolejbusů a autobusů. Zastřešení a nově přibyla kavárna amísto k odpočinku z kontejnerů. Proč ne?

Barevné kontejnery nabízejí občerstvení

Barevné kontejnery nabízejí občerstvení a místo k posezení ve stínu

Mendlovo náměstí

Snímek je z neděle, kdy bylo zavřeno. Ve všední den jak plac pod slunečníky, tak okolní tráva slouží jako místo oddychu

Cesta z Mendlova náměstí

Původní „gerilově“ prošlapaná stezka z Mendlova náměstí je již cestou oficiální.

Mendel Plaza

Mendlák: území pro budoucí Mendel Plaza

Mendlák: území pro budoucí Mendel Plaza

Nákres plánovaného Mendel Plaza u Mendlova náměstí v Brně

Nákres plánovaného Mendel Plaza u Mendlova náměstí v Brně

Vizualizace nových domů u Mendlova náměstí

Vizualizace nových domů u Mendlova náměstí

květen 2018
První výkop snad již v roce 2019 a do roku 2024 postavit u Mendlova náměstí, na místě po bývalé textilky, nové obytné domy a kanceláře. Vše podle architektonického návrhu Tomáš Pilař z kanceláře Kuba & Pilař architekti. Investorem je soukromá společnost Mendel Plaza.

prosinec 2016
Areál brownfieldu – po opuštěné textilce – je tří hektarové území hned vedle Mendlova náměstí, mezi ulicemi Veletržní, Rybářská, Křížová a Bělidla. Za návrhem stojí brněnská architektonická kancelář Kuba & Pilař architekti, která je mimo jiné tvůrcem obchodního domu Omega na náměstí Svobody.
První dům by měl začít růst ve druhé polovině roku 2017. Jisté to však zatím není, protože se teprve vyřizuje stavební povolení.

Již dříve se zde plánovalo obchodní a společenské centrum o dvou domech. V roce 2014 získal projekt územní rozhodnutí, investor však nakonec od záměru ustoupil.

Zatím se uvažuje s 500 byty a dalšími nebytovými jednotkami, 3000 m² kanceláří a 17.000 m² komerčních prostor. Plus 900 parkovacích míst v podzemí. Nejvyšší dům má mít 15 nadzemních podlaží, jiné budou nižší. Návrh počítá i se zelení, která má být i na střechách domů. Pro brněnské chodce je důležité, že dosud uzavřený areál Krasu bude průchozí, například ulice Veletržní s Křížovou, průjezd bude možný z Rybářské na Bělidla.

Je to již čtvrtý brněnský brownfield: největší plochu má Zbrojovka, O projektu Nové Zbrojovky jsem psali zde. Od léta 2016 se bourá Vlněna. Nové byty vznikají u Červeného mlýna v Králově Poli, kde také léta chátrala továrna na výrobu nábytku. Částečně nový život má areál bývalých mrazíren u Masné ulice.

Zdroj: Archiweb: V bývalém Krasu v Brně má stát soubor pěti polyfunkčních domů. 

Anketa mezi občany: co s Mendlákem?

1998-02-10-Brnensky-vecernik-Mendlák

Mendlově náměstí, Brněnský večerník, 13.února 1998

1998-02-10-Brněnský-večerník-Mendlák

Co si myslí občané o Mendlově náměstí, Brněnský večerník, 13.února 1998

2.října 1998
Jen 6 % lidí si myslí, že oblast Mendlova náměstí není historicky cenná. Tento názor zastávali převážně mladí lidé – do 20 let – pro které je Mendlák jen dopravním uzlem. Těmto „mladým“ je ale dnes už přes čtyřicet. Bylo by tedy zajímavé srovnat, jak by na tuto otázku odpovídali lidé dnes, po dvaceti letech průtahů.  Možná by vyzdvihli nedaleký pivovar a restauraci, která se výrazně za ty roky zlepšila a ovlivňuje pozitivně i negativně život na Mendláku.

Lidé si v roce 1998 stěžovali především na dopravní řešení „náměstí“, pak na všelijaké stánky na náměstí a na hnusný zelený barák uprostřed. Třetina lidí by vyloučila auta z náměstí úplně, kritiku si zaslouží i doprava pro pěší.

V roce 1998 lidem na Mendlově náměstí nejvíce chybí lavičky, zeleň, záchody, kavárna, cukrárna a také telefonní budky. Dotázaní by chtěli i nějaký ten vodní prvek. 

Co lidem chybí na Mendlově náměstí, Brněnský večerník, 13.února 1998

Co lidem chybí na Mendlově náměstí, Brněnský večerník, 13.února 1998

Co lidem chybí na Mendlově náměstí, Brněnský večerník, 13.února 1998

Co lidem chybí na Mendlově náměstí, Brněnský večerník, 13.února 1998

Závěrem

Mendlovo náměstí před sto léty

Mendlovo náměstí před sto léty

Hned vedle Medlova náměstí v Brně je areál bývalé oděvní fabriky Kras. Právě zde má vyrůst pět domů nazvaných Mendel Plaza. V pěti objektech mají být byty, kanceláře, obchody a služby. Mendlovo náměstí – Mendlák – Kras: čas na změnu, bourat a stavět.