Původní Studie proveditelnosti modernizace železničního uzlu Brno nákladní přesmyk nevyžadovala. Ale nové výpočty zahrnuly prudší nárůst nákladní dopravy a doporučily přidat přesmyk pro nákladní vlaky mezi Židenicemi a Maloměřicemi. Přesmyk umožní mimo-úrovňové vedení nákladních vlaků bez omezení jízdní cesty pro osobní vlaky. Tím dojde k větší stabilitě navrženého dopravního řešení ŽUBrno, omezení zpoždění a rychlejšímu průjezdu nákladních vlaků.

Protože ve výsledné variantě kolej pro nákladní dopravu podchází stávající koleje, nebude se jednat o přesmyk, ale o podsmyk.

Železniční podsmyk Židenice – Maloměřice

Předpokládané vedení přesmyku mezi Židenicemi a Maloměřicemi

Předpokládaná trať podsmyk: na jihu by se oddělovala od koleje 1a u 3. nástupiště a klesala by kolem plotu Nové Zbrojovky. Podešla by současnou trať a vynořila se na původní úroveň před mostem nad ulici Markéty Kuncové. Za mostem by se napojila na současnou kusou kolej do Maloměřic.

Součásti Studie proveditelnosti modernizace železničního uzlu Brno z podzimu 2017 jsou i kapacitní výpočty a to pro všechny zvažované varianty. Pod-varianty, které nevyhověly výpočtů zatížení ve střednědlouhém či v dlouhodobém horizontu byli z dalšího posuzování vyloučeny. Posuzován byl modernizovaný uzel i při zapojení nové vyškovské trati, tak i vysokorychlostních tratí. Posuzován byl celý brněnský uzel.

Na základě těchto výpočtů vyšlo, že není třeba přesmyk pro nákladní dopravu. Navržené uspořádání kolejiště, výhybek a zastávek umožńuje poholdné jízdy osobnách nákladních i VRT vlaků.

S tímto závěrem neslouhlasilo sdružení nákladních dopravců a požadovalo přidání přesmyku. Ten by převáděl jejich vlaky přes čtyři koleje primárně vyhrazené osobní dopravě.

V září 2022 vyslyšela Správa železnic volání nákladních dopravců. Provedla opětovné kapacitní výpočty a navrhla nákladní podsmyk mezi novým židenickým nádražím a Maloměřicemi. 

Předpokládané vedení přesmyku mezi Židenicemi a Maloměřicemi

Na obrázku vyznačen cca 600metrový úsek s klesáním, podjezdem a stoupáním před mostem nad ulici Markéty Kuncové.

Myšlenka přesmyku pro nákladní vlaky se objevil již v návrzích z 90.let minulého století. Tehdy se počítalo s mostem nad současnou tratí do Maloměřic. To by však citelně zasáhlo do současného pohledu na město a určitě by zvýšilo hlučnost v okolí tratí.

Nová varianta proto počítá s podjezdem pod současnou tratí. 

Podsmyk Židenice - Maloměřice

Schéma brněnského podsmyku na trati Židenice – Maloměřice, Zdroj: Správa železnic, srpen 2022.
Délka samotného tunelové mostu (čárkovaně) bude 160 metrů. Sklon ze židenického nádraží bude přijatelných 15 promil, na Maloměřice 25 promil. 

Kudy povede nákladní podsmyk do Maloměřic

Trať Brno-Židenice

Jižní židenické zhlaví před ulici Bubeníčková, jak jezdí pod mostem šaliny. Tady si další (?) odbočující kolej musí ještě zachovávat stávající niveletu.

Přesmyk pod současnou tratí se tak musí vejít mezi židenické nádraží, resp. musí začínat až za prodluženým podchodem do Nové Zbojovky. A na severním konci musí vystoupat před mostem na ulici Markéty Kuncové.

Předpoklady výpočtu:
Průjezdní profil pro vlaky je 4.800 mm
Troleje jsou ve výšce 5.300 mm
Mosty jsou budovány ve výšce min. 6.000 mm na kolejemi.
Když přidáme šířku mostovky cca 2.000 mm, musí nákladní vlak sjet cca 8 metrů a opět vyjet 8 metrů.
Max. dovolené stoupání / klesání pro vlak je 40 promil. Dle návrhu Správy železnic bude max. sklon pohodlných 25 promil.

Železniční most nad ulici Lazaretní, Brno

Most na ulici Lazaretní. Most bude zřejmě rozšířen, ale jeho výška se měnit nebude.

Celkové dostupná délka pro nákladní podsmyk odhaduji na 600 metrů. Pokud vyjdete ze navrženého sklonu trati 15, resp. 25 promil, tak přesmyk vyhovuje. Dá se ale předpokládat, že celkové délka koleje bude s ohledem na oblouky delší a výškový rozdíl menší.

Železniční most nad ulici Markéty Kuncové, Brno

Tady na mostě by už měla kolej z podsmyku do Maloměřic nabrat opět svoji původní niveletu a po mostě pokračovat na sever.

Železniční most nad ulici Markéty Kuncové, Brno

Ulice Markéty Kuncové. Taková široká ulice!
Vzadu židenická kasárna.

Železniční most nad ulici Markéty Kuncové, Brno

Pod mostem nad ulici Markéty Kuncové. Dnes je na vedlejší cestě ke garážím a jeho šířku využívají auta k parkování. 

Železniční most nad ulici Markéty Kuncové, Brno

Nahoře na železničním náspu ve směru do Židenic. Do této koleje bude napojen nový podsmyk pro nákladní vlaky.

Železniční most nad ulici Markéty Kuncové, Brno

Pohled k maloměřickému seřaďocaímu nádraží kam budou směřovat vlaky po podsmyku.

Železniční most nad ulici Markéty Kuncové, Brno
Železniční most nad ulici Markéty Kuncové, Brno

Areál za mostem na ulici Markéty Kuncové. 

Navržený podsmyk pro nákladní vlaky z jihu na maloměřické nádraží se mezi nové židenické nádraží a most nad ulici Markét Kuncové vejde. Určitě neuškodí a pokud zvýší průjezdost železničního uzlu Brno jen dobře.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com