Špunt v rozvoji města

Velké plány ze 60.let 20.století a výsledkem z 80.let je torzo původního velkého záměru. To je dnešní obchodní dům PRIOR u nádraží a jeho okolí. Teď se bude bourat, aby na jeho místě vyrostl nový komplex ulic, náměstí, bytů a obchodů Dornych.

Směna pozemků domluvena

Komplex Dornych 2023-05

Plán lokality Brno New Town Square: na severu je stávající nádraží. Vpravo je šalina po Dornychu. Na jihu (na obrázku dole)  je široká silnice po ulici Úzká. Zdroj: tisková zpráva města Brna (květen 2023)

Komplex Dornych 2023-05

Ta stejná oblast jako na snímku nahoře. S leteckou fotkou dnešního stavu.

Komplex Dornych 2023-05

Návrh komplexu Dornych doznal za rok příprav výrazných architektonických změn. Škoda, že byla změněna oválná budova. Rovněž dvě původně samostatné budovy jsou nově „spojeny“ do jedné, což možná vytváří až zbytečně velký blok.

16.května 2023
Město Brno se dohodlo se společností CRESTYL na majetkoprávním vypořádání a na vlastnických vztazích budoucích i stávajících veřejných prostranství v této lokalitě. Celému procesu dnes dali zelenou zastupitelé. Město směnou získá kromě nemovitostí i 20,5 milionu korun.

CRESTYL připravuje výstavbu polyfunkčního komplexu Dornych, namísto dnešního obchodního domu Tesco,

Polyfunkční komplex DORNYCH připravuje společnost Brno New Town Square, jež je členem české developerské skupiny CRESTYL, která se zaměřené na budování víceúčelových projektů – rezidenčních, obchodních a kancelářských nemovitostí.

Komplex tvoří šest nadzemních budov na společné podnoži o třech podzemních podlažích, a dále související dopravní a technickou infrastrukturu a sadové úpravy.

„Celý tento prostor bude mít významnou funkci spojnice mezi historickým jádrem města a nově vznikající jižní čtvrtí Trnitá. Z toho důvodu je v zájmu jak města, tak stavitele, aby bylo území dobře prostupné v tomto severojižním směru. Celý návrh je proto orientovaný jako podélně uspořádané náměstí mezi ulicí Úzkou a budoucím městským parkem, který má vzniknout na území kolejiště dnešního vlakového nádraží. V území byla směněna řada menších pozemků, tak aby developer sjednotil pozemky k zastavění a město se stalo vlastníkem přilehlých pozemků s komunikacemi,“ vysvětlil radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

Ve prospěch města bude kromě pozemků převedena i finanční náhrada, a to ve výši 20,6 Kč.

Model nového komplexu Dornych

V říjnu 2021 proběhla na Nové radnici města Brna prezentace dřevěného modelu širšího centra Brna. Součásti byly i ulice Dornych a Zvonařka až k novému hlavnímu nádraží. A také uspořádání domů, ulic a náměstí na místě současného PRIORu u nádraží.

Model víceúčelového komplexu polyfunkčního komplexu Dornych namísto dnešního obchodního domu Tesco

Bílá budova na snímku dole (označena 7) je současné hlavní nádraží. Vedle je budova pošty. Za ním jsou místo kolejiště již stromy v parku. Vlaky jezdí z nového brněnského nádraží. Možná někoho překvapí mezera mezi poštou a nádražím. Návrh totiž počítá s návratem staniční budovy do původního stavu. Proluka mezi nádražím a poštou byla totiž zastavěna až mnohem později. I když se to tak dneska už nejeví.
Za parkem, na snímku nahoře, je uspořídání ulic a náměsti na místě současného obchodního domu PRIOR, který bude odstraněn. Průchod z podchodu od současným nádražím co směřuje do vaňkovky a na Zvonařku je zachován.
Vlevo vidíte šalinu na Plotní.

Model víceúčelového komplexu polyfunkčního komplexu Dornych namísto dnešního obchodního domu Tesco
Model víceúčelového komplexu polyfunkčního komplexu Dornych namísto dnešního obchodního domu Tesco

Natočené pohledy na připravovaný multifukční komplex Dornych. Na snímku vlevo nahoře vidíte galerii Vaňkovky.

Bourání začne roku 2022

Duben 2021
Tak jsme se o krok posunuli vpřed. Od začátku dubna běží na Stavebním úřadu Brna-střed řízení o povolení odstranění Prioru u nádraží (později Tesco, dnes OD Dornych).
Věc to není snadná. Před podáním žádosti o demolici předcházel průzkum z čeho všechno je ten barák postaven. Zda tam je či není azbest, kolik je tam m3 betonu, kolik se dá recyklovat…
Mimochodem, pokud někdo tu stavbu hájí a chtěl by na ní „uvalit“ nejraději památkovou ochranu, tak vězte, že tohle je torzo, zmršené torzo nikdy nedokončené původního záměru. Takhle to vůbec nemělo vypadat.
PS: v diskuních fórech zaznívá, že je nové brněnské nádraží ve varinatě Petrov nemohlo vzniknout právě kvůli OD Prior. Není to provda. Ve Studii proveditelnosti byla popsána jako proveditelná i varianta se zbouráním obchodního domu. Navíc v té době byl již několil let na prodej. 
Obchodní dům Dornych

Na terase obchodního domu Dornych i v únoru 2020 serou holubi na procházející lidi

30.května 2020
S bouráním starého PRIORu u současného nádraží začne společnost Crestyl v roce 2022. Následně plánuje stavbu nových domů. Vznikne jich šest a mezi nimi bude zakryté náměstí.
Zástavba bude navazovat na uvolněné pozemky po současném Horním nádraží.

Bývalý Dům dětí a mládeře na Dornychu

Bývalý Dům dětí a mládeře na Dornychu v únoru 2020. A vedle stojící lékárna a prodejna brýlí z počátku 90.let minulého století. To nejhnusnější co basi ylo postaveno v Brně.
Na co přitom asi projektant té zelené barabizny myslel?
Tak jako tak, oboje půjde zbourat.

Ulice Dornych v únoru 2020

Ulice Dornych v únoru 2020.
Doslova koncentrace vizuálního smogu.

První vizualizace nového obchodní centra Dornych

Obchodní centrum Dornych

V prosinci 2019 byly zveřejněny první vizualizace nového centra Dornych. Skládat se bude ze šesti budov a podzemního parkování. Dále tu budou obchody a byty.

Obchodní dům Dornych, vizualizace 2019

Podmínkou města Brna je, že cesta z ulice Josefské pod uzlem šalin a stávajícícm nádražím směrem do Vaňkovky, do Zvonařky a k novému nádraží, bude stále průchozí.

Obchodní dům Dornych

Zákres šesti nových budov na místě bývalého OD Prior. 

PRIOR u nádraží jako špunt rozvoje města

říjen 2019

OD Prior v Brně, staré Tesco

OD Prior v Brně, někdy nazávané staré Tesco či Tesco u nádraží. Pohled z uluce Uhelná. Nádražní násep mám za zády.

OD Prior v Brně, staré Tesco

OD Prior v Brně u nádraží, pohled od nádraží

OD Prior v Brně, staré Tesco

OD Prior v Brně, staré Tesco. V roce 2019 bylo rozhodnuto, že všechno půjde pryč

Parkoviště za OD Prior v Brně

Parkoviště za OD Prior v Brně u ulice Uhelná. Díváme se ve směru brněnského metra vedeného ze starého města k novému hlavnímu nádraží.

Alt.text: Pohled na OD Prior

Pohled na obchodní dům PRIOR u brněnského horního nádraží v dubnu 2019. Ta široká ulice je ulice Úzká. Ta se původně jmenovala ulice Tovární a to až do října 1950, kdy poprve získala název Úzká a to proto, že byla opravdu úzká, aby prošla pod železničním viaduktem, ktery vedl z Dolního na Horní nádraží kolem Vaňkovky.

OD PRIOR u horního nádraží na podzim 2019

Obchodní dům PRIOR byl stavěn v letech 1974-1984. Úvahy o jeho výstavbě jsou ale již ze 60.let a to jako součást většího urbanistického celku označovaného jako Regionání centrum Brno. Cílem projektu bylo oživit zpustou oblastu za nádražím (dnes bychom řekli brownfield) a současně nabídnout obchodní plochy pro samooblužný prodej, který by byl dostupný rovněž autem.

Architektonická prohlídka OD PRIOR u nádraží

V říhnu 2019 proběhla architektonická procházka po OD PRIOR u nádraží. Zde jsme v jednom z horních pater u oken vedoucích k Vaňkovce.

Výhled z okna v 5.patře OD Prior u nádraží

Jsme v zázemí OD Prior, myslím, že v 5.oatře a díváme se přes ulici Úzkou na Vaňkovku.

Nevyužívané a předimenzované sklady OD PRIOR u nádraží

OD Prior u nádraží už dávno nevyhovuje současným prodejním potřebám. Zde jsme v jednom z prázdných, nevyužívaných a od počátku přehnaně nadimenzovaných skladů OD Prior.

Jak ve škole v 80.letech: nevyužívané zázemí OD Prior u nádraží

Jak ve škole v 80.letech. Zde nevyužívané zázemí OD Prior u nádraží

Nevyužívané sklady OD Dornych

Další z mnoha nevyužívaných ploch uvnitř obchodního domu PRIOR, dnes OC Dornych.

OD Prior a večerní výhled na horní nádraží a Petrov

Výhled z nejvyššího patra OD Prior (dnes OC Dornych) na horní brněnské nádraží a na Petrov

Zázemí OC Dornych v Brně, dříve sterej PRIOR u nádraží

Bez průvodce bychom se ve spletitých chodbách OC Dornych, dříve sterej PRIOR u nádraží, dozajista ztratili.

Detaily z OD Prior u nádraží

Protože v OC Dornych v Brně, dříve sterej PRIOR u nádraží, nikdy neproběhla zásadnější rekonstrukce či přestavba, lze tu ještě dnes spatřit mnohé původní prvky.

OC Dornych v Brně, dříve sterej PRIOR u nádraží

Požární schodiště a …. linolejum na schodech. Ostatně jako všude na chodbách, které vedou do kanceláři. 

Regionální centrum Brno: PRIOR a historie místa

Návrh OD PRIOR v Brně u horního nádraží

Návrh OD PRIOR v Brně u horního nádraží. 

Původní návrh ze 60.let na obchodní centrum jako Brno

Původní plán tzv. Regionálního centra Brno ze 60.let 20.století. Dominantou měl být 23podlažní Dům služeb a cestovního ruchu, u něho měly být dva obchodní domy. Z celého záměru se po dlouhých 20 letech postavil, ale již ve změněné podobě, jen jeden OD a to PRIOR.

Původní plán Regionálního centra Brno ze 60.let 20.století.

Současný PRIOR u nádraží je jen torzem původního záměru. V 60.letech 20.století se počítalo v těchto místech s rozsáhlou zástavbou.
Ta měla začínat u paláce Morava na Malinovském náměstí a táhnout se až k dnešní Vaňkovce. V budoucnu (kolem přelomu 20/21.století) měla výstavba pokračovat na jih k novému brněnskému nádraží.
Původně měly vzniknout dokonce dva obchodní domy. Jeden z nich zaměřený na mladé lidí a druhý na ty staré. Dominantou celého územíměl byl 23podlažní Dům služeb a cestovního ruchu. Autory projektu byli Ivan Ruller a Zdeněk Řihák. Stavba měla probíhat v letech 1972 až 1980 a vzniklo by velké centrum obchodů a služeb.
Nakonec všechno dopadlo jinak.

Z celého komplexu tzv. Regionálního centra Brno vznikl jen jeden PRIOR, navíc z původních 8 pater jenom tři.
Autory tohoto torza jsou Zdeněk Řihák (už zemřel) a Zdeněk Sklepka. 

Výstavba probíhala v letech 194 až 1984 a OD PRIOR u nádraží byl slavnostně otevřen 1.prosince 1984.

Bohužel i u projektu Regionálního centra služeb se projevila typická vlastnost brňáků. nekoncepčnost, rozdělané a nikdy nedokončené projekty, věčné odklady a změny. Něco se naplánuje, nakonec z toho vznikne jen torzo. To je Brno.

Mimochodem, i ten Jihlavský PRIOR od Zdeňka Sklepka bude razantně přestavěn.

Starej Prior u nádraží půjde k zemi

Debata nad zbouráním OD PRIOR v Brně
Debata nad zbouráním OD PRIOR v Brně na FBooku ČT Brno. Je vidět, že i architektura PRIOR-u má své zastánce a někdo si jej dokonce považuje více, nežli vilu Tugendhat.  

Nový majitel, společnost Crestyl, již dříve oznámila svůj záměr OD PRIOR zbourat. Na jeho místě bude postaveno více menších budov (byty, hotel, restaurace, obchody). Vznikne rovněž nové, částečně kryté,  náměstí.  Plány a vizualizace by měly být představeny veřejnosti na podzim 2019.

Tak uvidíme, jestli někoho ne-napadne ten barák navrhnout na památkovou péči jako ukázku socialistické brutalistní architektuty poloviny 80.let.

K zemi půjde i opuštěný Dům dětí a mládeže a ta hrůza z počátku 90.let – lékárna.

Spolčnost Crestyl vlastní byty, kanceláře a obchody v Čechách. Brněnský OC Dornych je prvním jejich projektem na východě, na Moravě.

Názor na OD PRIOR u nádraží v Brně
Názor na OD PRIOR u nádraží v Brně, FBook ČT Brno.

PRIOR u nádraží a městské legendy

Městské legendy Brno a OD Prior

Nový obchodní dům Prior se okamžitě po svém dokončení stal výrazným symbolem Brna. Ale v negativním slova smyslu. Ze začátku se k němu chodilo Myší dírou (neplést se současným podchodem). Což byla hrůza sama o sobě.
Kolem PD Prior vedla nechválně známá cesta na autobusové nádraží Zvonařka. Legendy se vyrojily hlavně na přelomu 80/90.let, kdy na této cestě dřevěné stánky trhovců a počátkem 90.let zde hráli jugoslávští nebo rumunští skořápkáři.
Městské legendy hovoří o přepadávání, znásilňování a všemožných úchylácích co čííhají v přítmí mezi dřevěnými stánky na bezbranné cestující co spíchají na poslední bus na Zvonařku.

OD Prior u horního brněnského nádraží jako součást městských legend

Samotný OD Prior se stal součástí městské legendy o brněnském nádraží. Podle odpůrců výstavby nového brněnského nádraží byl OD Prior postaven schválně tak blízko k hornímu nádraží, aby je nebylo možné rozšířit jižním směrem. A proto musí vzniknout nové nádraží.
Má se jednat o více jak stoleté spiknutí spekulantů s pozemky, kteří nejprve prosadili nový územní plán Brna z roku 1923. Zde byla totiž poprve zakreslena uliční síť, včetně kostela, na jih od horního (hlavního) nádraží. Poté to pokračovalo urbanistickými soutěžemi ve 20. a 30.letech 20.století.
Spiknutí přežilo jak velkou hospodářskou krizi, tak válku, aby se pak projevila za socialismu v 60.letech v plánech na nové brněnské nádraží a zástavbu pozemků na jih od horního nádraží. A plynule pokračovalo přes 90.leta až do současnosti.
Ale vážně. Všechny plány počítaly s tím, že v době dostavby OD Prior bude již nové brněnské nádraží. Proto paradoxně zůstala mezi současným nádražím a OD Prior tolik místa (na stánky), protože zde měl vzniknout velký přestupní uzel. Právě zde se měly křížit dvě linky podpovrchové šaliny a podchod pod nádražím měl vytvořit spojnici starého města s novým uzlem veřejné dopravy.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com