Kde je v Brně Myší díra?

Samozřejmě, že každý Brňan ví, že se neptám na skutečné chodby hlodavců, ale na podchod pod Horním (hlavním) nádražím. Jak jsem ale zjistil, není odpověď až tak jasná. Liší se podle toho, zda-li jste skoro již „pamětníci“ a pamatujete přelom 80. a 90. let či dříve, nebo jste mladší, popřípadě jste do Brna přišli později.

Pro nás dříve narozené, a usazené Brňáky, je Myší díra úzký průchod pod hlavním nádražím, který byl dlouhá léta jedinou spojnici z města na jih, do oblasti obchodního domu Prior, dnes (ještě) OD Tesco, a dál na Zvonařku. Tedy, pokud jste nechtěli obcházet nádraží a podcházet pod (už tehdy) hnusným železničním viaduktem na Křenovou.

Mysidira

Myší díra – původní průchod pod nádražím

Tento podchod dostal lidové označení Myší díra, protože jste svými roztaženými rukami přehradil skoro celou chodbu. Tento podchod dodnes pod nádražím existuje a je v něm prodej textilu. Původní vchod začínal před nádražím. Dnes je vchod z boku z vykachličkovaného neprůchozího podchodu. Ten je z roku 1958.

To, že tato Myší díra existuje a je plná hořlavého materiálu v nebezpečné koncentraci, je s podivem. Její provoz v žádném případě nemůže přece odpovídat jakýmkoliv proti-požárním předpisům. Stačí jedna odhozená cigareta a z díry plného textilu není úniku.

Ale asi nikdo z Vás neví, že i tato Myší díra je památkově chráněná. Tvořena je železo-betonovou deskou, zabetonovanými kolejnicemi a klenbovou konstrukcí, vše z roku 1903 (!). Jak se píše ve Studii proveditelnosti z roku 2017 „Dle zkušeností jsou konstrukce z tohoto období provedeny z nekvalitního betonu a bez výztuže.“ a z toho vyplývající špatný stav.

Podchod

Neprůchozí podchod pod hlavním nádražím z roku 1958

 

Vchod do Myší díry

Vchod do Myší díry. Zde jsou plechové dveře do myší díry zavřené.

Pro mladší generaci je Myší dírou hranatý mramorový podchod pod hlavním nádražím, spojujícím přestupní uzel před nádražím s OD Prior. Podchod byl stavěn v 80.letech v rámci projektu podpovrchové šaliny. A po svém dokončení měl sloužit jako pohodlná spojnice centra města na přestupní uzel dvou linek Rychlé šaliny, která se měla nacházet v místech mezi dnešním OD Tesco a nádražím.

Galerie myšina

Podchod pod nádražím z 80.let – jeden čas také Galerie myšina

Tento odchod je tedy nikdy nedokončeným torzem původního záměru. Proto z podchodu nevedou schody nahoru na nástupiště. jednoduše proto, že v době svého dokončení v 80.letech jsme měli mít v Brně již nové nádraží. Proto jsou také výstupy z podchodu na šalinu tak nemotorně za rohem, protože v té době jsme již měli jezdit novými linkami rychlých (podpovrchových) šalin.

A proč se tento velký podchod nazývá myší dírou? Osobně si myslím, že název začal být odvozován od Galerie Myšina. Tedy nápadu studentů VUT z roku 2013, kteří hranatý podchod vyzdobili velkoprostorovými malbami, které v čase obměňovali. Odtud již byl jen skok udělat z Galerie myšina – galerii v Myší díře.