Cílem modernizace trati z Brna přes Vyškov do Přerova je její zdvojkolejnění a zvýšení rychlosti až na 200 km/hodinu. Současná jednokolejná trať nevyhovuje jak rychlostně, tak kapacitně. Je třeba zajistit kvalitní dopravní obslužnost Vyškovska.

Nové vyškovské nádraží a nová čtvrť

prosinec 2023

Spolu s novou tratí projde modernizací i vyškovské nádraží. Budou zde dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště, k nimž povedou dva podchody. Bezbariérový přístup zajistí výtahy a nájezdové chodníky. To znamená pět nástupních hran. Rekonstrukce se dočká i nádražní budova. Vzniknou i nová parkovací plochy ve dvou lokalitách hned u nádraží.

Mezi lety 2025 a 2030 se bude stavět úsek Vyškov – Nezamyslice a úsek Blažovice – Vyškov pak v období 2026 – 2031. Takže v roce 2031 se dostanou Brňáci do Vyškova za 15 minut.

 Správa železnic chystá kromě nového vlakového nádraží také podchod, který propojí oblast před a za nádražím. Zde má vzniknout nová obytná čtvrť. Lidé tak už nebudou „muset“ přebíhat koleje. Bourání skladů na plodiny by mělo proběhnout na podzim 2024 a nové domy a obchody by měly být hotovy do roku 2035.

Další odklady, další výluky

Náhradní doprava za vlak směr Vyškov

1. října 2021
Náhradní doprava za vlak směr Vyškov. Páteční odpoledne a zase výluka na Vyškov a dál. Kdy už konečně se začne stavět pořádná železnice z Brna do Přerova !?

Dlouho odkládaný projekt modernizace nejslabšího místa české železniční sítě. Současná jednokolejná trať přes Vyškov nedovoluje jízdu osobních vlaků. Rychlíky na sebe musejí čekat ve stanicích na křížení. Minuty tečou.
Po modernizace se jízdní doba z Brna do Přerova zkrátí ze současných 80 minut na 30 minut. Nejedná se ale o Vysokorychlostní železnici, ale „jen“ o klasickou moderní trať. Výstavba bude probíhat v několika etapách, počínaje od Přerova směrem na Brno. Trať povede v nové stopě, tunely a zářezy v krajině. Žádné úrovňové přejezdy. Nové stanice, ty současné projdou modernizací. Po naplnění kapacity i této trati se plánuje výstavba souběžně vysokorychlostní železnice z Brna do Přerova (-Ostravy).

Jako první úsek stavby bude Nezamyslice – Kojetín se zahájením v únoru 2024. O půl roku později se má začít stavět úsek Kojetín – Přerov. Úsek z Vyškova do Nezamyslic má přijít na řadu v únoru 2025, stejně jako Blažovice – Vyškov. Poslední se začne stavět úsek z Brna do Blažovic v roce 2026. Dokončení celé stavby v roce 201.

320 km/h kolem Přerova

červen 2023

Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí nového 12km úseku VRT Moravská brána I, která se prodlouží z Prosenic do Brodku u Přerova.  

Stejně jako již projektovaná VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi na Přerovsku bude i navazující úsek do Brodku u Přerova sloužit výhradně vlakům osobní dopravy s rychlostí až 320 km/h. Projektanti navrhnou umístění a technické řešení 12kilometrové trati, její napojení na stávající koridor Praha – Ostrava a doprovodnou infrastrukturu. Součástí zakázky je také geografický informační systém (GIS) pro veřejnost, inženýrsko-geologický průzkum nebo zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí EIA.

 Prodloužení z Prosenic do Brodku u Přerova vychází ze schválené studie proveditelnosti (Brno –) Přerov – Ostrava z roku 2021. Přinese nám to zkrácení jízdních dob mezi jednotlivými městy.

VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi, na kterou má prodloužení VRT do Brodku u Přerova navázat, je součástí nového železničního spojení mezi Brnem a Ostravou. Poslední návrh vedení této vysokorychlostní trati si můžete podívat v GIS portálu.

Proč se budou do Vyškova stavět dvě tratě?

Z Brna do Vyškova a Přerova se bude nejprve stavět obyčejná dvoukolejná trať. Jejim cílem je zajistit dopravní obslužnost Vyškovska pro regionální dopravu a kapacitu pro nákladní vlaky na trase Brno – Ostrava. A teprve následně se bude stavět druhá trať a to Vysokorychlostní pro rychlé spojení z Brna do Ostravy.

Dnes je v trase Brno – Vyškov – Přerov jednokolejná trať. Ta z kapacitních důvodů neumožňuje jízdy regionálních  vlaků.  Takže nejprve potřebujeme obyčejnou dvoukolejnou trať. Díky ní obsloužíme toto území a pak, s odstupem 20-30 let, se bude stavět Vysokorychlostní železnici pro spojení Brno-Ostrava.

Proč nestačí postavit jen Vysokorychlostní trať?

Vysokorychlostní trať je, zjednodušeně, jako dánice. Jejim cílem je zajistit kapacitní a rychlé spojení velkých měst vedené mimo obce. Vést po stejných kolejích vysokorychlostní vlaky, osobáky a nákladní vlaky je podobné jako kdyby na dálnici byly zastávky autobusů, popřípadě každou chvíli byl připojovací pruh pro výjezd autobusu ze zastávky. A k tomu by po stejné trase jezdily pomalé nákladní vlaky, které by bylo nutné často předjíždět.

Od železnice, které má sloužit pro obsluhu kraje regionálmí vlaky požadujeme, aby po trase byly v rozumných vzdálenostech zastávky v obích. Tomu se musí přizpůsobit vedení tratě v krajině.

Stěvět proto souběžně dvě koleje pro normální vlaky a dvě koleje pro vysokorychlostní tratě by znamenalo, že se trať vyhne mnoha obcím, zastávky a přestupní uzly budou mimo dosah lidí. 

Průchod VRT přes některé obce by znamenal výrazný zásah v podobě bourání domů kvůli narovnávání trat. Je to podobné, jako kdybychom chtěli k silnicím 1. třídy přidat další pruhy a tuto vést v režimu dálnice.

Vejdou se nové vlaky na současné brněnské nádraží?

Ne nevejdou. Dokončení modernizace trati z Vyškova bude znamenat skokový nárůst počtu osobních vlaků. Tyto vlaky nelze do současného brněnského uzlu zavést. Není pro ně kapacita.
Buď se tedy i po dokončení modernizace trati z Vyškova neobjeví osobní vlaky a bude se čekat na dokončení modernizace brněnského žlezničního uzlu nebo, pravděpodobněji, budou vlaky končit před Brnem, popřípadě v Židenicích.

B-01 Blažovice – Rousínov – Vyškov

Předpokládané náklady: 10, 3 mld Kč (k 9. 2018)
Termín stavby: duben 2022 – listopad 2028 (k 9. 2018)

B-02 Vyškov – Nezamyslice

Předpokládané náklady: 7, 9 mld Kč (k 9. 2018)
Termín stavby: duben 2022 – listopad 2028 (k 9. 2018)

M-01 Nezamyslice – Kojetín

4. stavba, cca 10 km úsek Nezamyslice – zastávka Němčice na Hané – zastávka Měrovice na Hané – Kojetín. Ve většině délky v nové stopě, u Němčic 750 metrů dlouhý hloubený tunel (tedy kopaný shora). 

Protože se staví převážně v nové stopě, většina stavby bude probíhat při zachování provozu na současné trati. Poté dojde k úplné výluce a propojení dokončených úseků.

Předpokládané náklady: 4,3 mld Kč (k 9. 2018)
Termín stavby: duben 2022 – listopad 2028 (k 9. 2018)
Navazující stavbou je modernizace trati Nezamyslice – Prostějov – Olomouc, a Kojetín – Hulín.

B-02 Kojetín – Přerov

5. stavba, cca 17 km úsek, zvýšení rychlosti ze 100 na 200 km/hodinu. Odstranění všech 14 úrovňových křížení mimo-úrovňovým řešením, nebo jejich zrušením.

Nové nádraží v Kojetíně (současná lávka nad kolejištěm bude zrušena) – Chropyně – Věžky – Kojetín

Předpokládané náklady: 5,6 mld Kč (k 9. 2018)
Termín stavby: duben 2022 – listopad 2028 (k 9. 2018)

Setkání ve Vyškově

Ve středu 26.února 2020 proběhlo první setkání Správy železnic s radními Vyškova. Důvodem byla připravovaná nová trať a hlavně nové vyškovské nádraží, které bude znamenat konečně normální nástupiště a samozřejmě podchod. Zatím je odhadovaná cena nové trati 55 mld Kč a počátek stavby se plánuje na rok 2025. 

Návrh vysokorychlostní tratě (Brno) – Přerov – Ostrava zpracuje sdružení francouzské firmy Egis Rail a české společnosti Sudop Praha. Egis Rail, který se podílel na projektování řady francouzských vysokorychlostních tratí,

Mezi Brnem, Vyškovem a Přerovem bude postavena klasická želenice na 200 kilometrů v hodině. Teprve za Přerovem se bude brněnská větev napojovat na trať od Prahy. Odtud až do Ostravy se bude jezdt po plnohodnotné vysokorychlostní trati 300 kilometrů v hodině. A právě tohoto úseku se týká připravovaná Studie proveditelnosti.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com