Jsou tomu skoro 3 roky, co České dráhy získaly první soupravu Railjet z celkových sedmi. A počátkem března najel první „český“ Railjet již milión kilometrů. Je tedy čas se podívat a porovnat nákup dvou sérií ucelených jednotek RailJet a Pendolino. Nákup ucelených souprav RailJet & Pendolino aneb co se povedlo a nepovedlo s odstupem času.

Pendolino

Pendolino

Pendolino na Dni železnice v Břeclavi

Projekt Pendolina byl od počátku zatížen vážnými chybami, byť původní záměr byl dobrý. Pendolino, v překladu „kyvadýlko“, má naklápěcí skříň vozu, v obloucích dojde ke změně těžiště, díky čemuž lze i na klasických tratích jezdit rychleji. Maximální provozní rychlost Pendolina je v zahraničí až 250 km/hodinu. Bylo tedy žádoucí nasadit i u nás moderní ucelené soupravy, které by dokázaly plně využít modernizovaných železničních koridorů.

Soutěž na vozy s naklápěcí skříní byla vyhlášena v roce 1995 a v soutěži zvítězilo konsorcium několika firem, v čele s Alstom-em. Část výroby se měla realizována i v Praze v ČKD. Prvním problémem byl, že ČKD zkrachovalo. Výrobu tedy plně převzala italská strana.

Pendolino

Pendolino na Dni železnice v Chebu

Hlavní problém ale nastal, když se zjistilo, že proces homologace pro českou železnici bude mnohem delší a obtížnější než se čekalo. Výrobce souprav Alstom nebyl dlouho schopen upravit integrovanou lokomotivu (trakční jednotku) tak, aby byla provozuschopná i u nás. Zpoždění nabralo roky, cena zakázky šla díky penále dolů a nakonec byl i počet objednaných soupravy snížen na polovinu, tedy na sedm.
První soupravy vyjely až v roce 2003, ale pravidelný provoz začal až v prosinci 2005, tedy 10 let (!) od vyhlášení soutěže.

A protože rychlost na našich železnicích nikde nepřekračuje 160 km/hodinu, byl záměr provozovat Pendolina na lince Vídeň – Brno – Berlín, nebo aspoň Praha – Berlín. Zde, na německé straně, by Pendolino prokázalo svoje rychlostní možnosti a také by její provoz v zahraničí pomohl se splácením zakázky.

Pendolino

Pendolino – sedačky 2.třídy

Ale zatím neexistovala dohoda mezi Českými dráhami a Německými železnicemi, že by soupravy Pendolina vůbec do Německa mohly jezdit. To by se však dalo ještě doladit. Další rok zabraly homologace pro Slovensko a pro Rakousko. Další snaha o homologaci i pro Německou železnici se radši již nikdo nedovážil navrhnout. Navíc, při sníženém počtu souprav, bylo nemožné tuto linku osadit stejným typem vlaku v pravidelném dvouhodinovém taktu jak německá strana požadovala. Pendolino je tak nyní homologováno jen pro českou, rakouskou a slovenskou železnici. Co dál?

Původní záměr jezdit do Německa tedy padl. A tak byly soupravy nasazeny nejprve na linku z Prahy do Brna a Vídně (3 soupravy) a později do Bratislavy (3 soupravy). Na těchto tratích však Pendolino nedokáže plně využít svůj potenciál projíždět s naklápěcí skříní oblouky rychleji. Byť v testovacím režimu Břeclav – Brno dokázala souprava Pendolina ustavit český rychlostní rekord 237 km/hodinu.

Pendolino

Nástup do Pendolina

Ale v běžném provozu jezdily soupravy na Slovensku max. 140 km/hodinu a severně od Brna na Letovice jezdily pod 100 km/hodinu. Nakonec bylo, moudře, rozhodnuto provozovat Pendolino na lince Ostrava – Praha. A občas jej protáhnout i jinam, víkendově do Plzně či Mariánských lázní.

Cestovné na Pendolino je dražší než v jiných vlacích a Pendolino si tak zachovává určitou exkluzivitu hlavně díky rychlosti do Ostravy, kterou jiné vlaky nedosahují.

Kompletní servis musí být i při tak malý počet souprav zajištěn u nás, protože se soupravy neprovozují v okolních státech. Což při tak malém počtu souprav představuje vysoké investice na jednotku.

RailJet

Před lety přišla výhodná nabídka z Rakouska, kde si tamější dráhy objednaly více ucelených souprav, než potřebovaly. Česká vláda v červnu 2011 napřed souhlasila s nákupem 16 souprav opět pro linku Berlín – Brno – Wien. Nakonec byl počet souprav snížen jen na sedm a budou provozovány na trase Praha – Brno – Vídeň (-Graz). Toto nešťastné rozhodnutí učinil tehdejší generální ředitel ČD Dalibor Zelený. Investice do RailJetů by se měla vrátit do deseti let, možná i dříve. Což je dobrý výsledek.

RailJet je oddělená souprava a lokomotiva. Lokomotivy Taurus, které začaly RailJety tahat byly v té době provozovány v Rakousku a homologovány i na českou železnici. Soupravy byly dodány včas a hned nasazeny do provozu. Po celou dobu jezdí ve dvouhodinovém taktu na lince Vídeň – Brno – Praha, dnes prodloužena do Grazu. Na rozdíl od Pendolina zde platí obyčejný tarif českých drah, vyjma té nejvyšší třídy. A od Jízdního řádu 2016/2017 je dokonce ranní spoj provozován v okolí Brna i v režimu IDS-JMK.
Protože RailJet jezdí i v Rakousku, provádí se v Praze jen základní servis, zatímco důkladnější revize a servis je smluvně domluven ve Vídni.

RailJet

RailJet – sedačky 2.třídy

Zbylé soupravy si nakonec odebrala Rakouská strana, protože se ukázalo, že ucelené jednotky jakými jsou RailJety jsou provozně mnohem výhodnější. A tak nám z Rakouska proudí stovky použitých, byť modernizovaných osobních vozů na dálkovou dopravu, které jezdí na české železnici. Zatímco v Rakousku intenzivně provozují ucelené jednotky.

Denně je v provozu šest souprav, sedmá je v záloze, popřípadě zaskakuje za Pendolino. Jedna souprava denně najede 1230 km. 

Jaký je komfort z pohledu cestujícího

Z mé zkušenosti jako cestujícího je znát, že RailJet je o generaci mladším vlakem. Cestování v Pendolinu je stísněné jako v letadle, čemuž přispívají i malá okna. RailJet je naproti tomu mnohem pohodlnější. Přestože místa na nohy i tu zrovna moc není a je dobré si vybírat sedačky se stolkem. K pocitu pohodlí přispívají velká okna, širší dveře. Průchod mezi vozy je pohodlný. WC je u RailJetu oddělené od míst k sezení dvěma dveřmi. V RailJetu je oddíl pro cestování s dětmi i s mini-kinem a hlavně s místem pro kočárky a ve druhé polovině vozu i pro několik kol. U Pendolina je místo pro kola a kočárky hodně, hodně stísněné.

Závěrem

Nákupy obou souprav provázely velké očekávání a velké problémy. U obou zakázek se počet souprav snižoval na polovinu. U RailJetu byly největší překážky od Kyperské společnosti Škoda Transportion, která opakovaně napadala samotný nákup. U tendru na Pendolino byl několikaletý problém s homologací.
S ohledem na výše popsané jsem přesvědčen, že mnohem lépe si vede RailJet. Škoda, že nebyl nakoupen původní počet objednaných souprav RailJetů. Rakouské zkušenosti ukazují jakým směrem se vydat i na české železnici.

RailJety se budou i nadále servisovat ve Vídni

29.března 2017
CD rozhodly, že dalších deset let se budou RaiJety opravovat ve Vídni. Zakázku za cca 546 mil Kč získala dceřiná společnost rakouských spolkových drah – ÖBB Technikservice. Tedy dílny, kde jsou servisovány jak „české“ RailJety. tak dalších 60 souprav Rakouských dráh. Tedy výhoda z rozsahu. Přesto část malých oprav si budou České dráhy dělat ve vlastní režii, popřípadě pomocí firem Pars nova a CZ Loko.