Dolní nádraží

Dříve zanedbaný kus země. Opuštěný, ale s velkým potenciálem. To je brněnské Dolní (rosické) nádraží a jeho okolí. Dočkáme se změny k lepšímu?
Využijí brňáci a Brno svoji šanci k růstu?

Brněnské Dolní nádraží bylo uvedeno do provozu 2.ledna 1856 jako koncové nádraží Brněnsko-rosické dráhy. Roku 1887 už bylo nádraží průjezdné na sever na Židenice. Od 30 let 20.století je s ním počítáno jako s novým brněnským hlavním nádražím. A od prosince 2018 na něm stavěla více jak polovina všech vlaků v Brně. Co se na něm děje a jaký je jeho stav dnes?

Demolice na Dolním nádraží v Brně

Demolice na brněnském dolním nádraží

Pondělí 25. září 2023
České dráhy začali bourat chátrající cihlový sklad na Dolním nádraží. Konečně. Protože tohle byla ostuda Brna. Stav budovy navíc ohrožoval chodce, kteří tudy chodili na vlak nebo čekali na autobus. Sám jsem se v minulosti doptával Správy železnic a ČD, kdy s tím něco udělají. Impulsem k činu jim zřejmě byla nedávný tragický požár z druhé straně trati.

Cihlový sklad (?) z 19.století stál na pozemku ČD. Vedle stojící vybydlený činžák patří radnici Brno-Střed. Snad i on půjde taky brzo k zemi.

Demolice na brněnském dolním nádraží
Demolice na brněnském dolním nádraží
Demolice na brněnském dolním nádraží
Demolice na brněnském dolním nádraží
Demolice na brněnském dolním nádraží
Demolice na brněnském dolním nádraží

Podepsáno Memoradum u spolupráci

Podpis memoranda o spolupráci při výstavbě nového brněnského nádraží

Podpis memoranda o spolupráci při výstavbě nového brněnského nádraží: zleva náměstek generálního ředitele Správy železnic Mojmír Nejezchleb, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, primátorka města Brna Markéta Vaňková, ministr dopravy ČR Martin Kupka a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

Podpis memoranda o spolupráci

Čtvrtek 4, května 2023

Dnes v poledne bylo na Dolním nádraží podepsáno memorandum o spolupráci při přípravě a modernizaci brněnského železničního uzlu. Přestavbu zajistí stát ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Brnem. 

Modernizace zahrnuje výstavbu nového hlavního nádraží, vznik nového přestupního terminálu v Černovicích a modernizaci tratí na území Brna. Stavební práce by mohly začít v roce 2028 a budou trvat 6 let.

Memorandum deklaruje spolupráci Ministerstva dopravy, Správy železnic, Státního fondu dopravní infrastruktury, Jihomoravského kraje a Brna.

Již proběhla architektonická soutěž na podobu nového brněnského nádraží.
Díky vítěznému návrhu nizozemského týmu architektů Benthem Crouwel Architects a West 8 víme, jak bude nové hlavní nádraží vypadat. Zároveň už architekti společně s dalšími odborníky začali pracovat na podrobné studii řešení celého území hlavního nádraží a jeho blízkého okolí,“ uvádí primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Protože „Správa železnic intenzivně pracuje na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí. Je zpracována studie proveditelnosti na VRT Praha–Brno–Břeclav/Ostrava, což znamená, že plánovanou modernizaci železničního uzlu v Brně můžeme dobře koordinovat i s budoucími záměry v oblasti VRT. Realizují se i související stavby s těsnou vazbou na brněnskou aglomeraci, například elektrizace trati do Zastávky u Brna,“ říká náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Zde je třeba zmínit, že již při modernizaci a rozšíření dálnice pod Brnem se myslí na průchod vysokorychlostní železnice.

Možná se zdá, že memorandum je jen takový kus papíru bez právní moci. Ale získání jeho podpisu nebylo samozřejmé. Teď je to napsáno černé na bílém, že všichni signatáři memoranda jsou připraveni se společně podílet na územněplánovací přípravě, architektonických řešeních dopravních terminálů, prověření záměru severojižního kolejového diametru a na přípravě projektové dokumentace, majetkoprávního vypořádání a spolufinancování z úrovně investorů.

Součásti příprav je za město Brno i napojení nového nádraží na šalinu a to jak z Hybešky, tak z Křenové (Masné). Trasa šaliny je v novém územním plánu a okolní výstavba musí tuto trasu respektovat.

Dále je důležité, že v rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2023 jsou zajištěny peníze pro plynulou přípravu přestavby brněnského železničního uzlu.

Co dál? Po zpracování záměru projektu a jeho schválení Ministerstvem dopravy v závěru letošního roku se přistoupí ke zpracování dalších stupňů dokumentace, pro něž bude závazným podkladem právě architektonická studie zpracovaná vítězným týmem.

Přestavba celého brněnského uzlu jako celku bude zahájena v roce 2028, přičemž jedním z prvních milníků je schválení záměru projektu. Pokud bude vše probíhat podle současných předpokladů, nové hlavní nádraží začne fungovat v celém rozsahu v roce 2034.

Takovou nultou etapou bude přesun židenického nádraží a modernizace mostu nad ulici Bubeníčkova (rok 2025), resp. řešení odbočky železnice v okolí ulice Klíny v Židenicích (rok 2024)

A co brněnská podzemka?
Stále probíhá Studie proveditelnosti na brněnskou podzemku. Hotovo by mělo být znám do konce roku 2023. Studie by měla doporučit nejen trasu, ale i způsob dopravy (šalina, klasické metro něco jiného).

Nákladní šalinou po Plotní ulici

V Brně máme dvě ulice, které vůbec neodpovídají svému názvu. Tou první je ulice Úzká a o kousek dál ulice Široká.
Ulice Úzká je dnes naopak široká ulicí mezi obchodní galerii Vaňkovka a OD PRIOR u nádraží. Původně však místo galerie Vaňkovka byl strojírna a místo PRIORu dílny. Šířka samotné ulice Úzká byla určena podjezdem pod železničním viaduktem, který přiváděl vlaky z Dolního (rosického) na Horní (dnes hlavní) nádraží. Ulice Úzká tak původně skutečně byla úzkou uličkou mezi strojírnami. Tak tomu bylo až do budování malého městského okruhu.
Ulice Široká je naopak krátkou uličkou mezi železničním náspem a slévárnou UXA v Komárově. Železniční násep po kterém dnes jezdí vlaky z Dolního nádraží do Židenic vznikl až v 60.letech 20.století. Ulice Široká to však má již spočítané. Zanikne jakmile se začně rozšiřovat trať z nového hlavního nádraží do Židenic. Ukrojen bude i kus zadního dvora slévárny UXA.

Slévárna UXA v Brně z ulice Kovářská

Slévárna UXA v Brně při pohledu z opačné strany, tedy z křižovatky ulic Kovářská a Dornych. Za mnou je areál původních škrobáren. Na snímku vpravu vidíte železniční most nad Dornychem po kterém jezdí vlaky z Dolního nádraží do Židenic.
Z opačné strany, z ulice Plotní, je slévárna UXA „schovaná“ za domovní řadou. 

Už delší dobu jsem pátral, zdali do slévárny UXA vedla železniční vlečka. Důvody jsou dva: do slévárny bylo nutno vozit velké množství koksu a železa k tavení, naopak pak odvážet hotové odlitky. Přestože, nebo právě proto, že Dolní (Rosické) nádraží bylo tak blízko, zavedení trati do slévány se přímo nabízí. Pokud takové spojení existovalo, nejspíše vedla trať na zadní dvůr slévárny po dnešní ulici Široká.
Druhou indicií je mírný sklon místní komunikace z Dolního nádraží kolmo do ulice Plotní. To byl v případě kolejí umožňovala pohodlnou jízdu vlakem. Nikde jsem však nenašel nákres takového spojení.

Už jsem myslel, že mám důkaz. V souvislosti s přeložením šaliny z ulice Dornych do ulice Plotní, připomněl historik brněnské MHD Jiří Štursa, že po ulici Plotní již v minulosti šaliny jezdily. A to už roku 1869 jako nákladní šalina z Dolního na Horní nádraží. Ano, v té době nebylo velkého rozdílu mezi vlakem a šalinou a nákladní vozy byly přetahovány ze železnice na městskou dráhu a takto putovaly do brněnských fabrik.

Dolní (rosické) nádraží bylo sice uvedeno do provozu již 2.ledna 1856 jako koncové nádraží Brněnsko-rosické dráhy (BRE), ale impulsem k propojení obou brněnských nádraží bylo až sloučení se Společností státní dráhy (StEG).

Teprve nyní se začíná budovat násep pro výhodnější dvoukolejné spojení nad úrovni uliční sítě. Dvoukolejná trať vedla z Dolního nádraží podél ulice Plotní, kolem Zvonařky, kolem Vaňkovky, nad křižovatkou ulic Úzká a Dornych, s napojením na Horní (dnes hlavní) nádraží.
Soukromá Společnost státní dráhy (StEG), totiž provozuje jak Dolní (rosické) nádraží, tak sklady a trať na Horním (hlavním) nádraží. Logicky proto potřebovala obě trati propojit.

Dolní nádraží a odbočka na Horní nádraží

Dolní nádraží v létě 2019. Zřejmě původní sklad Rosického nádraží a před ním vidíte odbočku, která od roku 1870 přiváděla vlaky po železničním náspu na Horní (dnes hlavní) nádraží

Dolní nádraží a odbočka na Horní nádraží

Odbočná dvoukolejná spojka z Dolního nádraží na nádraží Horní. Dnes po pár metrech končí, původně ale tudy jezdily vlaky nad Plotní a nad Dornychem.

Koleje pro nákladní šalinu začínaly v místech dnešního autobusového nádraží u Grandu. Odsud pokračovaly  pod železniční viadukt (kudy dnes jezdí šaliny na Křenovou ulici).  Nákladní šalina pak zabočila doprava a po Dornychu pokračovala do Trnité ulice. Teprve pak zabočila do ulice Zvonařka (!) a z ní do ulice Plotní a k Dolnímu (rosickému) nádraží.
Taková komlikovaná trasa však podle historika pana Štursy vydržela jen krátce. Již v roce roce 1871 dělníci koleje rozebrali poté, co byla roku 1870 postavena dvojkolejná spojka ze severního zhlaví Hlavního nádraží na severní zhlaví Dolního nádraží.
Čímž konči na sto padesát let kolejová doprava po ulici Plotní

Sklady Společnosti státní dráhy v Brně

Původní sklady Společnosti státní dráhy v Brně ve stavu roku 2019. Nacházíme se za autobusovým nádražím u Grandu. A právě odsud odjížděly nákladní šaliny tažené parní lokomotivou na Dolní nádraží.

Více o skladech soukromé Společnosti státní dráhy na jdete v tomto příspěvku.

Severní zhlaví Dolního nádraží v Brně

Severní zhlaví Dolního nádraží v Brně. Rychlík přijíždí od Židenic po mostě nad ulici Plotní. Dá se předpokládat, že stopa trati je sice zachována do dnešních dnů, ale původně nejspíše vedla trať níže nad uliční síti.
Vlevo pak odbočka na Horní nádraží.
Podle plánku vpravu by pak nákladní tramvaj odbočovala mezi těmito tratěmi.

Nákladní šalina z Dolního nádraží na Horní nádraží

V plánku je zakreslena jak dvoukolejná železniční trať z Dolního nádraží na to Horní (postavena roku 1870), tak čárkovaně i nákladní šalina z roku 1869. Ta ale měla být již roku 1871 (?) rozebrána. Proto je zde, nejspíše, jen čárkovaně. Souběh obou nákladních spojení by nedával moc velký smysl.
Současně z plánku vyplývá odbočení tramvaje z Dolního nádraží, které bylo mezi tratí na Židenice (Veselí nad Moravou) a spojkou na Horní nádraží.

Ulice Plotní na jaře 2020

Ulice Plotní na jaře 2020. Buduje se přeložka šaliny z ulice Dornych do ulice Plotní. Právě v těchto místech měla jezdit před sto padesáti lety nákladní šalina z Dolního na Horní nádraží.
Teprve později (1870) byla vybudována mimo-úrovňová dvoukolejná spojka na náspu. Její poslední pozůstatky mizí až na jaře 2020.

Ulice Plotní na jaře 2020

Pohled do ulice Plotní od Vaňkovky. Tento železniční most byl postaven až v 60.letech jako nová spojnice Dolního nádraží do Zidenic.
Za mostem začíná Komárov. Sjezd ze železničního náspu do ulice Plotní tedy byl před mostem.

Sjezd z Dolního nádraží do ulice Plotní

únor 2020: sjezd z Dolního nádraží do ulice Plotní. Hlavní kolejiště nádraží je na snímku vlevo.
Sklon mne svádí k tomu, že právě toto je cesta, po které možná vedla vlečka do ulice Plotní, do slévárny. Důkazy však nejsou.

Sjezd z Dolního nádraží do ulice Plotní

V polovině sjezdu z Dolního nádraží do uliční sítě. Dům v popředí je na rohu ulic Plotní a Široká. Hned za nim je slévárna UXA.

Sjezd z Dolního nádraží do ulice Plotní

Vyústění sjezdu z Dolního nádraží do ulice Plotní. Stojím na ulici Plotní, vpravo vidíme žel. most průtahu na Židenice. A ten dům uprotřed za křovím, je vybydlený dům za tratí na ulici Rosická. Je to skutečně jen kousek.

Kamenný násep na Dolním nádraží v Brně

Na konci, u ulice Plotní je vidět původní (?) zpevnění železničního náspu. Nahoře je narážedlo na slepé koleji.

Dolní nádraží pohledem od Komárova, únor 2020

Dolní nádraží pohledem od Komárova.
Únor 2020.

Slepá kolej na Dolním nádraží v Brně směrem do ulice Plotní. Ale vede vodorovně, končí tedy v úrovni plus jedna, nad uliční síti.
Únor 2020.

Slepá kolej na Dolním nádraží v Brně, únor 2020

Dolní pokračuje: leden 2020

Provoz na Dolním nádraží v Brně v lednu 2020

Na brněnském Dolním nádraží i po skončené Velké vlakové výluky pokračuje pravidlený osobní provoz. Důvodem je, že současné hlavní nádraží kapacitně nestačí ani současnému provozu.
A byl jsem překvapen, kolik lidí využívá ranní vlak na Dolní nádraží.

Provoz na Dolním nádraží v Brně v lednu 2020

Zastavení ranního vlaku do Židlochovic. Celkem vystoupilo, odhaduji, kolem třiceti až čtyřiceti lidí. 

Co se děje na brněnském Dolním nádraží pos končení velké vlakové výluky

Na brněnském nádraží se zdánlivě moc toho nezměnilo. Odpadkové koše jsou zakryté (nikdo je nevynáší), výtah je uzamčen. Informační tabule pod přístřeškem fungují i dál. Jestli je otevřena i čekárna, to jsem nezkoušel.
Spěchal jsem se totiž podívat,  kam ti lidé vlastně jdou?

Co se děje na brněnském Dolním nádraží pos končení velké vlakové výluky

Skupinka cestujíících se rozdělila do dvou směrů: většina z nich podle oblečení, baťůžků a tašek na notebooky, zamířila do práce do výškových budov za řekou Svrtakou. Už během loňské výluky jsem si všiml, že lidé využvají této cesty do práce.
Druhá skupina zamířil na Zvonařku a dál do Vaňkovky.  

Před Dolním nádražím v Brněv lednu 2020

Montovaná čekárna, stávky s pouličním občerstvením i záchody jsou odvezeny. 

Před Dolním nádražím v Brněv lednu 2020

Rovněž čekárna města Brna a městského turistického info centra je pryč. Ploha je uvolněna. 

Dolní nádraží v Brně v lednu 2020

Výluka v roce 2018 / 2019

Kontejnery z Vizovic na Dolním nádraží v Brně

Vizualizace nové čekárny a info centra na Dolním nádraží v Brně

Vizualizace nové čekárny a info centra na Dolním nádraží v Brně, jaro 2019. Jaká bude skutečnost?

Nové info centrum na Dolním nádraží v Brně

Již za pár dní se na rohu ulic Rosická a Trnitá otevírá nové info centrum, čekárna a občerstvenní na Dolním nádraží v Brně.

Dočasné stánky jsou bez vytápení, proto bude jejich provoz en do prvních podzimních mrazíků.

Nové info centrum na Dolním nádraží v Brně

Nové info centrum na Dolním nádraží má mimo jiné informovat o přípravě a výstavbě nového brněnského nádraží. Mimochodem, ten vybydlený dům bez oken patří občanům městské části Brno-střed. 

Nové info centrum na Dolním nádraží v Brně

Jsme na rohu ulic Trnitá a Rosického.  Teď je tu ještě chodník, za pár let tady nad námi povede první kolej anástupiště nového brněnského nádraží. Před ní bude odbavovací hala a tam, kde jsou dnes parkoviště bude jezdit šalina. 

Kontejnery na louce II

15.dubna 2019
V dubnu 2019 se objevily na louce před brněnským Dolním nádražím kontejnery. A také stavební stroje. Rozmístění kontenerů je však natolik podivné, že pochybuji, že by sloužily jen jako stavební buňky. Uvidíme.

Kontejnery na Dolním nádraží v Brně

Na jaře 2019 vyrostlo na louce před brněnským nádražím kontejnery. Jejich účel zatím nevíme

Kontejnery na Dolním nádraží v Brně

Kontejnery u brněnského Dolního nádraží

Podivné kontejnery v Brně
Podivné kontejnery v Brně

Vypadá to, jako kdyby si někdo hrál. No, podlézat pod nimi bych nechtěl :-)

Parkoviště a štěrková plocha

Nové parkoviště K + R před brněnským nádražím

Je jaro a před brněnským nádražím je otevřeno nové parkoviště K+R. 

Plocha před Dolním nádražím

Na jaře 2019 je vyrovnán pozemek před brněnským Dolním nádražím. Tady budou stánky, prodejny a služby včetně informačního centra. Pomalu se to tu mění, ale přece jen. Důvodem proč se staví až teď je to, že tyto stánky nebudou vytápěny.

Nová zastávka a obchody

Nová autobusová zastávka u Dolního nádraží
Nová autobusová zastávka u Dolního nádraží, únor 2019
Plocha u Dolního nádraží v Brně

Zkraje roku 2019 se okolí Dolního nádraží mění. Tráva a křoviska kolem cesty zmizely. Hned je to lepší. Na pozemku se dělají terenní úpravy, u zastávky autobusů, na křižovatce ulic Rosická a Trnitá, by mělo vzniknou parkoviště typu Kiss and Ride pro pět aut. Což na vysednutí a polibek stačí.

Cihlový skld na Dolním nádraží v Brně
Cihlový sklad na Dolním nádraží v Brně v únoru 2019. Prší, zatéká, okna chybí. jak dlouho ještě ten sklad bude stát? Neohrožuje své okolí? Právě pod ním je nová zastáva autobusu číslo 61.

Plechový varat byly přes zimu od zámkem, od února jsou opět otevřeny.

Do těchto míst by měly přibýt i osm kontejnerů, které budou sloužit jako info centrum, čekárna a záchody. Dále lavičky pro dobíjení mobilních telefonů a zóna s wi-fi připojením.

Prosinec 2018: výluka začala

Brno Dolní nádraží
Brno – Dolní nádraží při příchodu od parkoviště autobusů. Betonovým zábradlím je chráněn chodník od silnice. Na silnici je ale minimální provoz, cyklisté a veřejná doprava: taxíky a autobusy. Vstup do nádraží je v polovině mezi těmi dvěma budovami. Po cestě stánek s občerstvením
Brno Dolní nádraží - fotka
Brno – Dolní nádraží při pohledu z druhého nástupiště. Východ podchodem nebo výtahem, který je však jen na jednom konci nástupiště. 
Čekárna a pokladny na Dolní nádraží
Od konce prosince 2018 slouží veřejnosti nová čekárna a pokladny uvnitř budovy Dolního nádraží. Při vstupu se dáte napravo kolem budovy po nakloněné rovině. V zimě a za deště se nemusíte bát, protiskluzový povrch. 
Čekárna na Dolním nádraží
Vpravo od vstupu do budovy vás uvítají dva automaty na drobné občerstvení. Vpravo jsou pak čtyři pokladny a první část čekárny. Druhá, větší čekárna je vlevo od vchodu, trochu skryta za rohem. Všude čisto, čerstvě vymalováno, teplo a ticho.
Nástupiště na Dolním nádraží
onečně jsme se dočkali i v Brně pořádného a bezpečného nástupiště. Na snímku II.nástupiště na brněnském Dolním nádraží, přístupné podchodem schody nebo výtahem. Na nástupišti jsou sedátka a lavičky pod přístřeškem. Informační tabule.
Dvě nová nástupiště v Brně
Pohled na obě nová nástupiště. Nevýhodou je, že přístup je jen z jedné strany a cestující mají sklon se shromažďovat na jeho jednom konci. Ale vlaky jsou skutečně dlouhé.
Obvykle, ale neberte mne za slovo, staví vlaky na jih, na Břeclav a na Vídeň u 1.koleje, tedy u nástupiště u budovy. A vlaky jedoucí na sever, na Židenice a dál u 2.kolej na ostrovním nástupišti kam musíte podchodem.  
Vstup do podchodu na Dolním nádraží
Vstup do podchodu na Dolním nádraží. Všechno je nové, čisté. Doufejme, že to takvydrží po celý rok. Pokud výtah, tak je vidět na obrázku mísrně vpravo.
Výtah na ostrovním nástupišti, přístup k 2. a ke 3.koleji
Výtah na ostrovním nástupišti, přístup k 2. a ke 3.koleji. Je až na samém konci nástupiště.
Info tabule na Dolním nádraží
Info tabule na Dolním nádraží. Tady je třeba zmínit,

  • že si zde nehrajeme na číslo nástupiště a číslo koleje, ale jen na čísla kolejí. Pro cestující je to, myslím, jednodušší, když rozhlas a tabule napíší „že vlak přijede na třetí“, je to jasné, jde se na třetí.
  • Druhá pozmínka: čísla kolejí, ke kterým přijede vlak se objevují ne více jak deset minut před příjezdem vlaku. 
  • Není zde Příjezdová tabule, jen odjezdová. Byla by zbytečná, skoro všechny vlaky tudy zastavují a projíždí. Málokterý tu končí.  

Co se nepovedlo

Sklad na Dolním nádraží

Pro milovníky rozpadajícíh se budov ráj na zemi, pro nás ostatní ohyzdná budova. A hlavně, je to rozpadající se objekt. Nakoukl jsem dovnitř, propadlé stropy, střecha do které teče, … říkám, že toto je nebezpčné! A kolem chodí lidé na autobus a do města.
Vlastníkem této „budovy“ jsou ČD (nikoliv SŽDC)

Stihne se to? Listopad 2018

Je 17.listopad 2018 a dělníci intenzivně pokračují ve vsýtavbě nutného podchodu a výstahu na druhé, ostrovní, nástupiště. Do nového jízdního řádu zbývající už jen tři týdny!
Je 17.listopad 2018 a dělníci intenzivně pokračují ve výstavbě nutného podchodu a výtahu na druhé, ostrovní, nástupiště. Do nového jízdního řádu zbývající už jen tři týdny!
Stihli to! Bylo nutno pracovat i v noci, ale protože v okolí nežijí žádní lidé, nikdo si nestěžoval na hluk a rušení nočního klidu.

Říjen 2018

Výstavba podchodu na Dolním nádraží, sobota 20.října 2018
je sobota 20.října a dělníci využívají hezkého počasí. Výstavba podchodu na druhé, ostrovní, nástupiště. Díky němu budou moc zde, na Dolním, provizorně zastavovat až tři vlaky současně.
Výstavba provizorního podchodu, tato část bude již pod kolejemi a na konci budou schody a výtah na druhé, ostrovní, nástupiště.
Výstavba provizorního podchodu, tato část bude již pod kolejemi a na konci budou schody a výtah na druhé, ostrovní, nástupiště.

Na I.nástupišti

Na I.nástupišti brněnského Dolního nádraží
Je říjen 2018 a na I.nástupišti brněnského Dolního nádraží staví vlaky směr Střelice. Toto nástupiště sloužilo i při výluce v roce 2017 a bude sloužit i nadále. Rovné, dlouhé a přímé. Prostě bezpečné a splňující podmínky pro bezbarierové nastupování. 
Na I.nástupišti brněnského Dolního nádraží
Teď je ještě kusé, tedy neprůjezdné. Protože na jeho konci se kope nový podchod. Po jeho dokončení, od prosince 2018, bude i tato kolej průjezdná na Židenice.
Na I.nástupišti brněnského Dolního nádraží
Na I.nástupišti brněnského Dolního nádraží

Dolní nádraží z druhé strany

Dolní nádraží v Brně - rekonstrukce v říjnu 2018
Dolní nádraží v Brně - rekonstrukce v říjnu 2018
Dolní nádraží v Brně - rekonstrukce v říjnu 2018
Dolní nádraží v Brně - rekonstrukce v říjnu 2018
Dolní nádraží v Brně - rekonstrukce v říjnu 2018
Dolní nádraží v Brně - rekonstrukce v říjnu 2018
Dolní nádraží v Brně - rekonstrukce v říjnu 2018
Dolní nádraží v Brně - rekonstrukce v říjnu 2018
Na fotkách výše z října 2018 vidíte práce na Dolním brněnském nádraží z projíždějícího vlaku. 

Srpen 2018

8.2018 Ulice Rosická - cesta od Dolního nádraží do města
8.2018 Ulice Rosická – cesta od Vaňkovky a Zvonařky na na Dolní nádraží. Před nádražím je velké parkoviště, ale to je, pro mne, nepochopitelně, již dnes v srpnu, obsazené, včetně stání na ulici Rosická. Uvidíme, zda-li se parkování pro cestující vlakem podaří nějak rozumně vyřešit.
8.2018 Budova Dolního nádraží má nový kabát, uvnitř probíhají stavební práce
Původní budova Dolního nádraží má od srpna 2018 nový kabát, uvnitř probíhají stavební práce – čekárna, záchody, pokladny. Na rozdíl od minulé výluky, ta nadcházející výluka bude i přes zimu a je třeba nachystat aspoň provizorní zázemí pro cestující.
Od pondělí 3.září 2018 je Dolní nádraží opět provizorně využíváno pro výlukové vlaky z Horního (hlavního) nádraží. Zde začíná rozsáhlá výluka. Na Dolním nyní začínají a končí vlaky od Ivančic. Cestující nastoupí do autobusů Náhradní dopravy, která je odveze na provizorní stanoviště Náhradní dopravy u ulice Uhelná. Jízdní doba autobusů, kteří jezdí kolem Zvonařky, Vaňkovky a přes parkoviště u OD Dornych, je asi 3 minuty.

Více o výluce v roce 2018 a 2019 najdete v příspěvku Výluka brněnského nádraží 2018 a 2019.

Proč se nestaví Nové nádraží Brno?

Asi každého napadne, proč se místo provizorního nástupiště a budovaného provizorního podchodu již nestaví nové brněnské nádraží. Důvodem je, že plánované Nové brněnské nádraží bude mít jinou nivelitu. Bude o nějaký metr výše, než jsou dnes koleje. A to se bez rozsáhlých stavebních úprav nelze udělat. Na ty však ještě není vše připravené. Vše, nyní budované je jen dočasným provizoriem. 

Od pondělí 3.září 2018 je Dolní nádraží opět provizorně využíváno pro výlukové vlaky z Horního (hlavního) nádraží. Zde začíná rozsáhlá výluka. Na Dolním nyní začínají a končí vlaky od Ivančic. Cestující nastoupí do autobusů Náhradní dopravy, která je odveze na provizorní stanoviště Náhradní dopravy u ulice Uhelná. Jízdní doba autobusů, kteří jezdí kolem Zvonařky, Vaňkovky a přes parkoviště u OD Dornych, je asi 3 minuty.

Proč se nestaví Nové nádraží Brno?

Asi každého napadne, proč se místo provizorního nástupiště a budovaného provizorního podchodu již nestaví nové brněnské nádraží. Důvodem je, že plánované Nové brněnské nádraží bude mít jinou nivelitu. Bude o nějaký metr výše, než jsou dnes koleje. A to se bez rozsáhlých stavebních úprav nelze udělat. Na ty však ještě není vše připravené. Vše, nyní budované je jen dočasným provizoriem. 

1.září 2018 Provizorní Brno Dolní nádraží znovu ožívá
3.září 2018 Provizorní Brno Dolní nádraží znovu ožívá. Vstup na první a také jediné nástupiště. Pokladny a záchody jsou vlevo od vstupu.
Pohled z 1.nástupiště na přístřešek a pokladny provizorního Dolního nádraží.
Pohled z 1.nástupiště na přístřešek a pokladny provizorního Dolního nádraží.
Autobus náhradní dopravy přiváží cestující z Horního nádraží, resp. z provizorního stanoviště Náhradní dopravy Uhelná.
Autobus náhradní dopravy přiváží cestující z Horního nádraží, resp. z provizorního stanoviště Náhradní dopravy Uhelná. Tentokrát je vstup na nádraží, na I.nástupiště až za budovou, za plotem v areálu depa.
Příchod na 1.nástupiště přes koleje, po dřevěném přechodu.
Příchod na 1.nástupiště přes koleje, po dřevěném přechodu. Nemusíte mít strach, koleje vedou jen do Depa historických vozidel (vpravo). Vlevo jsou koleje přerušeny výstavbou provizorního podchodu na II.nástupiště.
Za chvíli už odjíždí vlak do Ivančic
Za chvíli už odjíždí vlak do Ivančic. I.nástupiště na Dolním nádraží.
Rovné, dlouhé, vysoké a bezpečné pro cestující I.nástupiště na provizorním Dolním nádraží
Rovné, dlouhé, vysoké a bezpečné pro cestující I.nástupiště na provizorním Dolním nádraží
Uprostřed Dolního nádraží se kope provizorní podchod k provizornímu II.nástupišti
Uprostřed Dolního nádraží se kope provizorní podchod k provizornímu II.nástupišti
3.září 2018 - výstavba provizorního podchodu na Dolním nádraží v Brně
3.září 2018 – výstavba provizorního podchodu na Dolním nádraží v Brně

Výluka v roce 2017

V létě 2017 se opravovali mosty a Pražský viadukt vedoucí z Brna hlavního nádraží na Židenice. Protože se tyto opravy nedali dělat za provozu, byla od soboty 3. června přes celé prázdniny až do neděle 10. září 2017 úplná výluka (!)  mezi brněnským Hlavním nádražím a Židenicemi.  Vlaky tudy nejezdily. Výluka se dotkla cca 300 vlaků denně. Škoda, že už není přeložena šalina Plotní. Výluka brněnského nádraží 2017.
Osobní vlaky od Tišnova Dolním nádražím jen projíždí na Modřice, kde je přestup na osobní vlaky směr Břeclav.
Osobní vlaky od Tišnova Dolním nádražím jen projíždí na Modřice, kde je přestup na osobní vlaky směr Břeclav.
Páteční shon na Dolním nádraží. A to ještě neprší a není chladno. Co dodat :-(
Páteční shon na Dolním nádraží. A to ještě neprší a není chladno. Co dodat :-(
Budova Dolního nádraží, které při výluce v roce 2017 slouží jako provizorní odbavovací "hala"
Budova Dolního nádraží, které při výluce v roce 2017 slouží jako provizorní odbavovací „hala“
V roce 2017 jsou na Dolním nádraží již dvě nástupiště, ale podchod nikde. Takže přechod přes koleje je "řízen" závorou.
V roce 2017 jsou na Dolním nádraží již dvě nástupiště, ale podchod nikde. Takže přechod přes koleje je „řízen“ závorou.
Závory jsou zvednuté a cestující z 2.nástupiště mohou bezpečně přecházet přes 1.kolej.
Závory jsou zvednuté a cestující z 2.nástupiště mohou bezpečně přecházet přes 1.kolej.
Vlak na 2.koleji, 2.nástupiště
Vlak na 2.koleji, 2.nástupiště
Výjezd z Dolního nádraží na Břeclav a Vídeň.
Výjezd z Dolního nádraží na Břeclav a Vídeň.
Dlouhá rovná, bezpečná, nástupiště na Dolním nádraží
Dlouhá rovná, bezpečná, nástupiště na Dolním nádraží
Druhé nástupiště je zbudované z použitých dílů, jeho cena přesto byla 2,5 mil Kč. Bohužel 2.nástupiště slouží jen jako jednostranné a to pro 2.kolej. Třeba za rok, v roce 2018 při další výluce, bude již oboustranné.
Druhé nástupiště je zbudované z použitých dílů, jeho cena přesto byla 2,5 mil Kč. Bohužel 2.nástupiště slouží jen jako jednostranné a to pro 2.kolej. Třeba za rok, v roce 2018 při další výluce, bude již oboustranné.
2.nástupiště
2.nástupiště

2010

26.září 2010
Pár fotek z Výpravy do opuštěných končin města Brna. Aneb, šli jsme se podívat, kde by (mělo/mohlo) stát Nové nádraží. Výpravu jsme začali ve Vaňkovce, kde jsme si dali zmrzlinu a podél Zvonařky se vydali na jih. K nádraží.

Rosického nádraží na ulici Rosického sloužila jako koncová stanice, depo a výtopny pro soukromou železnice z Brna do Božího Požehnání. Ta byla budována v letech 1853 až 1855. Projekt připravili E. J. Herring a A. Rahn (majitel dolů ve Zbýšově), kteří spolu s brněnskými podnikateli založili společnost Brněnsko-rosická dráha pro stavbu dráhy z Brna do Božího Požehnání.

Původní stavby Rosického nádraží na ulici Rosického. Železnice z Brna do Božího Požehnání byla budována v letech 1853 až 1855. Projekt připravili E. J. Herring a A. Rahn (majitel dolů ve Zbýšově), kteří spolu s brněnskými podnikateli založili společnost Brněnsko-rosická dráha pro stavbu dráhy z Brna do Božího Požehnání.
Původní stavby Rosického nádraží na ulici Rosického. Železnice z Brna do Božího Požehnání byla budována v letech 1853 až 1855. Projekt připravili E. J. Herring a A. Rahn (majitel dolů ve Zbýšově), kteří spolu s brněnskými podnikateli založili společnost Brněnsko-rosická dráha pro stavbu dráhy z Brna do Božího Požehnání.
Odbavovací hala Rosického nádraží. Budova je ale dnes veřejnosti nepřístupná. Vpravo jsou garáže a odstavné plochy pro autobusy
Odbavovací hala Rosického nádraží. Budova je ale dnes veřejnosti nepřístupná.

Vpravo, za budovou, jsou garáže a odstavné plochy pro autobusy

Kupodivu nás nikdo z areálu nevyhodil, ba ani na nás nepoštval psy. Tyto průjezdní koleje slouží jako nákladní průtah městem Brna. To je důvod, proč nám přes hlavní nádraží nejezdí náklady.
Kupodivu nás nikdo z areálu nevyhodil, ba ani na nás nepoštval psy. Tyto průjezdní koleje slouží jako nákladní průtah městem Brna. To je důvod, proč nám přes Horní (hlavní) nádraží nejezdí nákladní vlaky.
Veteráni na kolejích. Kolej vpravo vede až na brněnské výstaviště.
Veteráni na kolejích. Kolej vpravo vedou jako vlečka až na brněnské výstaviště.
Více o Rosicko-brněnské dráze na : http://www.rosicko-oslavansko.cz/
Více o Rosicko-brněnské dráze na webu: http://www.rosicko-oslavansko.cz/
Pohled přes rosického nádraží, za tratí je již Komárov. U tratí jsou zbytky zahrádkářské kolonie.
Pohled přes Rosického nádraží, tam za tratí je již Komárov. Komín je od slévárny UXA. ta ještě odlévá, ale komín je již památkově chráně a nepoužívá se. Hned za tratí jsou zbytky zahrádkářské kolonie se zajímavými dřevěnými domky.
Pohled na sever-východ. Vzadu je vidět budova a komín slévárny UXA, A oblouk tratí je již na mostě přes ulici Plotní, který podjíždíme při cestě do Olympie.
Pohled na severo-východ. Vzadu je vidět budova a komín slévárny UXA, A oblouk tratí je již na mostě přes ulici Plotní, který podjíždíme při cestě do Olympie.
Tak a tady všude by mělo být Nové nádraží. Zatím ale koleje zarůstají trávou a reznou odstavené vagóny.
Tak a tady všude by mělo být Nové nádraží. Zatím ale koleje zarůstají trávou a rezaví odstavené vagóny.
Ulice Rosická v roce 2010
Ulice Rosická v roce 2010

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com