Řečkovice

Řečkovické nádraží, jaro 2017

Projektant a architekt Jaroslav Otruba je znám především jako architekt pražského metra, zejména linek A a C. Pro stanice metra vytvořil osobitou barevnou výzdobu v podobě charakteristického hliníkového obkladu stěn stanic metra, které připomínají čočky. mezi jeho díla však patří i nádražní budova Brno Řečkovice.

Jaroslav Otruba se narodil před sto léty, 11.listopadu 1916 v Olomouci. Na počátku jeho profesního života je několik převážně dopravních staveb: budova nádraží, hotelu a dvou obytných domů pro železniční zaměstnance v Prostějově z roku 1947 (realizace 1948–1952), následujícího roku projekt nádražní budovy v Brně Řečkovicích – realizace 1948–1952 a v Přibyslavi realizovaný projekt dvou z celkem tří typů výpravních budov na „nové“ trati Havlíčkův Brod – Brno.

Řečkovické nádraží je na „nové“ trati z Brna přes Křižanov do Havlíčkova Brodu (Prahy). Původní trať z Brna do Tišnova, tzv. Stará Tišnovka, včetně starého řečkovického nádraží, byla místní lokálkou bez většího významu. Po záboru Sudet se hlavní a jediná trať z Brna do Prahy přes Českou Třebovou ocitla na Německém území a bylo urychleně zahájena výstavba trati z Brna přes Vysočinu na Prahu, byť v nepříznivých výškových poměrech. Do války se stihla jen část, včetně tunelů v Brně a u Dolních Louček. Trať byla dokončena až v 50.letech a definitivně hotova, včetně elektrifikace až v roce 1966.

Řečkovické nádraží mělo původně tři koleje, z nichž jedna sloužila pro nakládku zboží z nedaleké chemičky Lachema. Tato třetí kolej byla zrušena už někdy v 70.letech. Proto je nádražní budova tak odsazena od kolejí.

V roce 2016 proběhla rekonstrukce trati a byl zhotoven nový bezbarierový podchod. Samotná nádražní budova je již bez obsluhy, bez pokladny. Ale budova je obývaná.

Z původního záměru, nikdy neuskutečněné smyčky trolejbusů, zůstal před nádražím kruhový objezd, který dnes, v roce 2017, využívá linka městského autobusu.