Noční rozjezdy slaví 20 let

Snad nenajdeme v Brně člověka, který se někdy nesvezl nočním rozjezdem. Hlavní nádraží se každou celou a někdy i půl hodinu zaplní autobusy, které naberou, koho mohou a rozvezou je do všech koutů města i za jeho hranice. Tímto systémem, který je fenoménem Brna, se inspirovala řada měst nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Snad nenajdeme v Brně člověka, který se někdy nesvezl nočním rozjezdem. Hlavní nádraží se každou celou a někdy i půl hodinu zaplní autobusy, které naberou, koho mohou a rozvezou je do všech koutů města i za jeho hranice. Tímto systémem, který je fenoménem Brna, se inspirovala řada měst nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Vývoj noční dopravy v Brně

První noční spoje brněnské veřejné dopravy se sice objevily již ve 30. letech minulého století, jednalo se však o spoje reagující na aktuální společenské a kulturní akce města. Nejednalo se tedy o pravidlený provoz.

Pravidelná noční doprava byla v Brně zavedena 2. června 1946. Zpočátku šlo o pět linek šalin. Přestupní uzel byl na náměstí Svobody a jen dvě z linky jezdily přes dnešní uzel u nádraží.  Teprve později začaly na šaliny v přestupních uzlech navazovat autobusy a trolejbusy. První noční autobusové linky se v Brně objevily v polovině 60. let.

Na konci 80. let minulého století jezdila většina spojů šalin, autobusů a trolejbusů od 20 do 23 hodin v prodlouženém intervalu 15-20 minut. Zajímavostí byla linka č. 72, která sice „ukončila“ svůj provoz již v 18 hodin, ale znovu ji zahájila od 21:30 do 22:30 pro odvoz pracujících z odpolední směny.
V době od 20 do 23 je zajištěn přestup a čekání i na zpožděné spoje v uzlu Stará Osada, Semilasso, na zastávce Krejčího (ve Slatině) a na Komenského náměstí.

Noční dopravu na konci 80. let zajišťuje 8 linek tramvají, 7 autobusových a 5 trolejbusových. Některé však na noc mění svoji trasu tak, aby pokryly co největší území města. Noční linky se sjíždějí u nádraží několik minut před 23:25 – 0:05 – 1:00 – 2:00 – 3:00 – 4:00 – 4:30. Na rozjezd šalin pak čekají na Mendláku navazující trojbusové linky 137 a 145, a na České linka 136. A dále autobusy na Staré Osadě a v Bystrci. V případě poruchy vyčkávají u Grandu náhradní autobusy.
Ve 3:30 je organizován ještě tzv. režijní spojení, kdy šaliny a autobusy od nádraží svážejí řidiče DPMB na čtvrou hodinu do vozoven.

Nastupují noční autobusy

Noční rozjezdy Brno
Plán nočních rozjezdů v Brně jak je vylepován na zastávkách. Zde na zastávce Výstaviště hlavní vstup v říjnu 2020
Noční rozjezdy Brno
Noční rozjezdy Brno, ulice Nádražní. Foto DPMB

Autobusové noční linky nesou číselné označení 89-99 a jsou v provozu od 23 do 5 hodin, o víkendu pak do 6 hodin. Na jeho začátku a konci platí interval 30 minut (do půlnoci), po půlnoci jezdí po hodině. Do víkendových spojů však kvůli velké poptávce cestujících Dopravní podnik města Brna vložil ještě několik tzv. „půlkových rozjezdů“.

K současnému systému, který je unikátní jednotným uzlem, započala cesta 1. září 2000, kdy došlo k zásadní změně v nočním provozu brněnské MHD. Kromě tramvajových linek 1 a 8 převzaly noční provoz autobusové linky 92–99 s výjimkou linky 98.

Od 1. ledna 2004, kdy byla spuštěna první etapa integrace dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, už zajišťují noční provoz pouze autobusy. Přidány byly linky 90, 91 a 98, které nahradily tramvajové linky.
Tato změna přinesla cestujícím větší obsloužení území a pro Dopravní podnik možnost údržby tramvajových tratí i v nočních hodinách (nebo i odpojit celou elektrickou síť), případně testování tramvají během nulového provozu nebo dokonce jízdu tramvají v noci na objednávku.

Už v prosinci 2006 se ale ukázalo, že na některých linkách nabídka nestačí a proto před půlnocí vyjíždí posilové spoje, tyto však jezdí jen zkrácenou trasu, například v případě linky 92 jen na Haškovu (a v tomto případě se jedná o krátký autobus, nikoliv o kloubový).

Základní interval je 60 minut, před půlnocí se však jezdí po 30 minutách (o víkendu pak i po 30 minutách až do druhé hodiny ranní).

Noční obsluha brněnského letiště nočními autobusy byla plně pokryta až od prosince 2008, kdy vznikla linka 89 spojující Kníničky a letiště s okolní průmyslovou zónou.

Ačkoliv mají noční autobusové linky jeden centrální přestupní uzel, na trase některých linek jsou garantovaná přestupní místa: Anthropos, Humenná, Jírova a Svratecká. Cestující tak nemusí vždy cestovat až na nádraží.

Jistou perličkou v pokrytí Brna dopravou je oblast Masarykovy čtvrti. Od prosince 2013 vzniklo spojení Náměstí Míru – Kounicovy koleje – Tábor – Klusáčkova linkou 80. Toto spojení si objednala městská část. Do té doby byl tento úsek obsluhován jen linkou 92, respektive od prosince 2008 linkou 89.

Noční spoje míří i mimo Brno 

Noční autobusy v režii DPMB neobsluhují však jen území Brna. Některé spoje jezdí do Bílovic nad Svitavou, Kuřimi, Lelekovic, Podolí, Prací, Sokolnic, Újezdu u Brna a Vranova. Kromě toho od hlavního nádraží vyjíždí také noční spoje regionálních linek, nejvzdálenější destinací je z pátka na sobotu Znojmo.

Některé noční spoje však mají výchozí bod mimo centrum Brna, jedná se o linky 201 (jedenkrát v noci před nepracovním dnem ze Staré osady do Křtin), 302 (dvakrát v noci před nepracovním dnem Kníničky – Rozdrojovice – Kuřim), 303 (dvakrát v noci každý den Bystrc – Veverská Bítýška), 313 (dvakrát v noci před nepracovním dnem Kuřim – Lipůvka), 403 (dvakrát v noci před pracovním dnem do Ostopovic, před nepracovním dnem pětkrát, z toho jednou až do Popůvek), 501 (jednou v noci před pracovním dnem, čtyřikrát v noci před nepracovním dnem do Nebovid), 510 (dvakrát v noci před nepracovním dnem z Modřic do Ořechova, toto spojení však není uvedeno jako návazné na linku N94). Odjezdy všech těchto nočních regionálních spojů však nejsou jednotné, některé odjíždí společně s půlnočními rozjezdy, některé později, některé dříve.

Noční autobusová spojení doplňují i noční vlaky odjíždějící z hlavního nádraží. Na lince S2 jsou spoje do Letovic a do Křenovic, na lince S3 do Břeclavi (s návazností na vlak do Hodonína) a Tišnova, na lince S4 do Zastávky u Brna a na lince S6 dva spoje do Nesovic, respektive jeden i do Nemotic. Společný čas odjezdů je přibližně 40 minut po půlnoci v noci před nepracovním dnem, některé linky mají i spoje navíc.

Noční spoje se přizpůsobují

Idylický text by mohl vyznívat tak, že noční rozjezdy jsou úspěšné a nabízí tak možnost se rychle dopravit i v nočních hodinách po Brně, někdy i rychleji než za dne. I tak se však nočním spojům nevyhla úsporná opatření. Následkem ekonomické krize v roce 2008 a 2009 město Brno získalo z rozpočtového určení daní méně peněz a muselo sáhnout k úsporným opatřením. Ta se v případě rozjezdů projevila tak, že vybrané spoje byly zkráceny. Například u linky N93 některé spoje přestaly jezdit až do Útěchova a ukončily tak jízdu už v Soběšicích. Tento systém však rozbil zavedený systém možnosti dostat se vždy z nejvzdálenějšího bodu do jiného vzdáleného bodu. Pro cestu z Útěchova do Mariánského údolí tak bylo nutné od té doby vyčkat 30 minut na nádraží.

Další významnou změnou v systému nočních rozjezdů byl leden 2013. Statutární město Brno přistoupilo k redukci objednávky objemu dopravy, což vedlo k prodloužení provozu nočních spojů až do 7:00 o víkendech (interval 20 minut). Toto prodloužení s sebou přineslo dvě zásadní nevýhody:

Po páté hodině ranní se mění režim zastavování na zastávkách. Jestliže do páté hodiny ranní bylo možné projet rychleji zastávky a tím dodržet jízdní řád, s touto změnou to již tak dobře nešlo.

Ačkoliv noční rozjezdy pokrývají dobře město, některé úseky nebyly po této změně pokryty zcela ideálně, což se nehodilo pro dopravu na začátek ranní směny. Vybrané denní linky tak v těchto dvou hodinách ráno tak tedy získaly účelové spoje pro dopravu zaměstnanců.

Od ledna 2013 jsou pro zpřesnění systému všechny noční linky označeny písmenem N. Původně se spekulovalo o tom, že by se díky této úpravě zavedl v nočních rozjezdech zvláštní příplatek, to se však nestalo. V noci před nepracovním dnem byla také zrušena spojení nočních linek ve 2:30 a 3:30 u hlavního nádraží.

Jistým bonusem však bylo obnovení systému možnosti dostat se vždy z nejvzdálenějšího bodu do jiného vzdáleného bodu.

Od prosince 2013 došlo k úpravě provozu nočních linek o víkendu, provoz byl zkrácen do 6:00, interval však v této době zůstal půlhodinový. Spoje ve 2:30 a 3:30 již obnoveny nebyly.

Od 16. prosince 2017 jsou o víkendech nově zavedeny noční autobusové spoje na linkách 108 (Brno, hlavní nádraží 0:30 – Znojmo, aut. nádr. 1:40) a 602 (Brno, hlavní nádraží 0:30 – Rousínov, aut. st. 1:05), který bude z Rousínova (1:05) pokračovat jako linka 730 do Vyškova (1:32). Kromě uvedených nových spojení jezdí od brněnského hlavního nádraží také noční spoje na linkách 405 (v pracovních dnech v 0:00, o víkendech ve 2:00), 505 (o víkendech ve 3:00) a 702 (o víkendech v 0:00).

Od prosince 2018 do prosince 2019 byla vlaková doprava v Brně ovlivěna velkou vlakovou výlukou, což znamenalo vytvořit noční spojení k Dolnímu nádraží. Toto bylo řešeno vybranými nočními spoji na lince 61.

Na jaře 2020 přišla v souvislosti s opatřením proti koronaviru tato omezení nočních spojů:

Od noci na sobotu 28. března 2020 došlo k omezení provozu na linkách N89–N99: v noci před nepracovním dnem byla zrušena spojení v 0:30, 1:30, 4:30, 5:20 a 5:40, naopak zavedeno bylo spojení v 5:30, celotýdenně byly zrušeny posilové spoje odjíždějící 5 minut před půlnocí od hlavního nádraží. Od stejného data došlo k dočasnému zrušení nočních spojů na regionálních vlakových a autobusových linkách.

Od noci 26./27. června 2020 byly obnoveny posilové spoje nočních linek odjíždějící před pravidelným půlnočním spojením ve vybraných směrech, úprava provozu v nepracovních dnech zůstává v platnosti.

Od 1. července došlo k obnovení dalších spojů, vrátilo se například noční spojení Brna se Znojmem.

K 1. září došlo ke změně: V noci před nepracovním dnem byla obnovena spojení nočních autobusových linek v časech 0:30 a 1:30. I nadále však zůstávají zrušeny rozjezdy v časech 4:30, 5:20 a 5:40, naopak je zavedeno spojení v 5:30. Před rozjezdy v 5:30 a 6:00 jsou nově řazeny posilové spoje vybraných denních linek.

Rozjezdy za časů morové epidemie: aktuální stav

0d noci z 16./17. října 2020 jsou s ohledem na aktuální situaci kolem epidemie COVID-19 a nižší poptávce po přepravě dočasně zrušeny noční regionální autobusové spoje na většině regionálních linkách IDS JMK. Noční spoje jsou i nadále zachovány na linkách 403 a 501.

Noční víkendové a sváteční odjezdy vlaků z Brna mezi 00:30 a 00:45 hodin jsou zachovány bez omezení.

 

Aktuální změny platí od prvního nočního rozjezdu 9. října 2020 a to až do odvolání.
Linky: N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98 a N99

  • V noci před nepracovním dnem se ruší spojení v 0:30 a 1:30.
  • V noci před pracovním dnem bude základní provoz nočních linek beze změn.
  • Celotýdenně se ruší část posilových spojů, zejména spoje odjíždějící ve vybraných směrech 5 minut před pravidelným spojením v 0:00.

O autorovi

Autorem příspěvku je Miroslav Hruška.
Absolvent magisterského oboru regionální rozvoj na Mendelově univerzitě, blogger na iDNES.cz, majitel webu Lesnický Slavín, redaktor magazínu ŽelPage.cz a především pracovník pro TIC Brno.
Ve volném čase přispívám na esperantskou Wikipedii, jezdím na kole, různě cestuji (hlavně do Polska, pro které mám vášeň) a čtu různé knížky.
V květnu 2020 jsem spustil novou stránku o Lesnickém Slavínu, oblasti nedaleko Brna.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com