Moravské náměstí v Brně

  • 2016 vyhlášena architektonická soutěž
  • 2020-21 vyřizování stavebního povolení
  • březen 2022 zahájení prací
  • v pondělí 21.listopadu 2022 slavnostní otevření
  • 6 let práce
  • 130 mil. Kč

Nový park na Moravském náměstí

Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022

Pondělí 21.listopadu 2022, po šesti letech práce, je park upraven.

Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022
Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022
Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022
Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022
Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022

Až do jara 2023 budou cestičky oploceny, aby rostliny měly čas pořádně zakořenit

Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022
Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022
Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022

Nekonečné dřevěné lavice, proměnlivé v tvaru, v noci podsvícené. Tohle se mi opravdu líbí.

Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022

Park je připraven i pro děti a jejich hry. Autorem návrhu „dětských prvků“ je Richard Loskot

Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022
Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022

Na první pohled působí kamenná plocha uprosztřed parku stroze a opuštěně. Uvidíme, jak se bude líbit lidem

Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022

Kamenná plocha se mírně svažuje k těmto tryskám. V létě by zde měla stříkat voda pro osvěžení

Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022

Trsky na vodu a osvětlení je i po obvodu kamenného placu v parku. Přes zimu bude voda, samozřejmě, vypnuta. 

Moravský park v Brně po rekonstrukci na podzim 2022

I na letošní vánoční svátky bude na Moravském náměstí vyhlídkové kolo. Bude umístěné zde, na tomto zdánlivě neupraveném místě. Ale v zemi jsou už připravenny základy na kterých bude otáčivá atrakce stát.

Trojice oceněných

Moravské náměstí

Moravské náměstí v Brně v představách žáka základní školy. Foto z výstavy v Urban centru.

Trojice

Trojice oceněných návrhů v soutěži o park na Moravském náměstí v Brně (rok 2016)

V roce 2016 byla vyhlášena architektonická soutěž na Nový park na Moravském náměstí v Brně. A dnes, v březnu 2017 máme již vítěze architektonické soutěže.

  1. místo a určeno k realizaci: consequence forma s.r.o.
  2. místo: Jakub Kopec, Klára Zahradnčková
  3. místo: Zdeněk Fránek, Pavel Čučka, Radek Feňo, Adam Ambrus

Oceněné práce i ty další můžete až do 10.května vidět v Urban centru na Staré brněnské radnici.

Urban centrum je na Staré radnici. Projděte kolem turistického informačního centra, pod krokodýlem, pak přes nádvoří nahoru směrem ke Špalíčku. A než vyjdete na ulici Mečová, jsou vlevo dřevěné dveře. 

1.místo

Moravské-náměstí

Vizualizace vítězného návrhu parku na Moravském náměstí

Consequence

Autoři vítězného návrhu jsou: consequence forma s.r.o Jana Šipulová, Martin Sládek, Václav Navrátil za spolupráce Petra Buganská, Barbora Kudelová, Moare.

Tento návrh se mi osobně také nejvíce líbí.
Krásné je, že odvrhuje přímé línie, pravoúhlá křížení. Jak rozmachem pravé ruky vede hlavní chodník z křižovatky Joštova & Rašínova na křižovatku Koliště & Lidická. Tedy hlavní pěší trasu. Druhá – okružní – užší trasa navazuje na stávající chodníky. Ponechává plac pro stánky, kolotoče, v létě pro oblíbený vodotrysk. Vodotrysku bude, se stoupající globální teplotou, ve vyprahlém městě potřeba více a více. Od rušné silnice Malého městského okruhu je park na severní straně oddělen hustou zelení a stromy. Park je otevřen směrem do města, do historického jádra Brna. 

Moravák
Nádrž

2.místo

Moravák

Vizualizace návrhu co obsadil 2.místo v soutěži na podobu parku na Moravském náměstí

Tento návrh mne moc nezaujal.
Plac bez cestiček, zřejmě všude zpevněná plocha. V jižních částech Evropy v pohodě, v Brně v zimě a po dešti by to mohl být problém.

Moravák
Moravák

3.místo

Moravák

Vizualizace 3.místo v soutěži na podobu parku na Moravském náměstí

Návrh co obsadil 3.místo.
Asi snaha o vytvoření stupňovitého divadla (?).
Schodovité uspořádání by byl asi problém například pro pořadatele zimních i letních zemědělských trhů. Využití jako divadla pod širým nebem? Nevím, nevím

Moravák
Moravák

Návrhy, co mne zaujaly

Neoceněné

Můj výběr toho co mne zaujalo z dalších, neoceněných návrhů.

Jestli všechno půjde podle plánu, rekonstrukce parku na Moravském náměstí by měla proběhnout v roce 2018.
Tak se to snad do komunálních voleb se stihne.

Všechny fotografie byly pořízeny na výstavě v Urban centru na výstavě architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže „Park na Moravském náměstí v Brně“
Výstava tvrá od 29.března do 10.května 2017. 

10
10
10

Několik návrhů umisťuje do parku stavby, kavárny, záchody.
Návrh (nahoře) architektů Martin Kaláb, Daniel Kuda a Soňa Hlaváčková (č.10) předkládá několikaúrovňové členění, doslova mimoúrovňovou křižovatku pro pěší. Podle mne moc složité.

11
11

Široká vydlážděná cesta a trojúhelník.
To je soutěžní návrh autorů Alexandr Kotačka, Eva Pyková, Martin Král

8

Tento návrh bych nazval Kolonáda.
Autoři Jiří Damec, Dana Wilhelmová, Viktor Filipi a Eva Damcová

8
9

Trojuhelník a pavilonem či spíše s rozhlendou.
To je návrh Svatopluka Sládečka

9

Historie

Moravské náměstí

V čele parku na Moravském náměstí stával tzv. německý dům. Vyhořel na konci války.

Dnešní Moravské náměstí a park bylo těsně před brněnskými hradbami. Takže z důvodu dobrého rozhledu obránců, nemohl být na místě dnešního parku, po celý středověk, žádná zástavba.

Pořádný vývoj začal až po zbourání hradeb a vzniku okružná třídy (ringu) kolem historického jádra Brna.

V čele parku byl centrum německé kultury a v parku stál i pomník našeho císaře Josefa (ten je dnes v blázinci – myslím tu sochu). Na konci války německý dům vyhořel a byl zbourán.

Po 2.světové válce sloužil park i jako provizorní pohřebiště pro padlé ukrajinské a rumunské vojáky (asi 13 ? hrobů), než byly jejich ostatky přeneseny na centrálku.
V roce 1946 byl zde položen základní kámen k pomníku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. K jeho realizaci po únorovém vítězství fašistů již nedošlo. A základní kámen byl v roce 1948 odstraněn.

Pak se dlouho nic nedělo. Až po okupaci Československa sovětskou armádou bylo v letech 1970 až 1972 park upravován k výstavbě pomníku Komunisté. V té době vznikla i kašna. Pomník od Axmana, Moráně a Bartkové byl po revoluci v roce 1989 odstraněn. Zůstala pouze betonová nádrž.

Jednota v rozmanitosti

Německý dům

Německý dům na Moravském náměstí. Aspoň symbolicky, jako obry z lešenářských trubek.

Pro festival Léto 2017, s podtitulem – Jednota v rozmanitosti – byl na nevyužívaném prostoru Moravského náměstí postaven z lešenářských trubek letní pavilón s pódiem, pivní terasou a venkovní galerii.
Obrys odkazuje na vypálený německý dům na konci II.světové války.
Uprostřed na chodníku je rudá hvězda, jako připomínka sousoší komunistů od Pavla Karouse.
Betonové jehlany odkazují na provizorní hřbitov vojáků Ukrajinského frontu, kteří padli při osvobozování Brna v dubnu 1945.
A protože poblíž stály i městské hradby, je tu jednoduchý plot.

Autorem projektu je architektonické studio Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Snaží se tím připomenout všechny historické vrstvy, které se zde v průběhu staletí nahromadily.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com