Architekt Bruno Bauer 1880-1938 je autorem 120 patentů v oblasti železobetonových skeletových konstrukcí. Bauer byl prezidentem vídeňské komory inženýrů a architektů a stavebním radou. V Králově Poli na Šumavské postavil v roce 1915 vojenské konfekční dílny.

Parkovací dům Šumavská

Parkovací dům na Šumavské

Parkovací dům na Šumavské, vizualizace, květen 2022

Parkování na Šumavské 2021

Parkování na Šumavské dnes

Parkování na Šumavské 2021

duben 2022
Brno začalo hledat stavební firmu, která by do roku 2023 postavila par-kovací dům v Šumavské ulici a upravila jeho okolí. 
Kapacita parkovacího domu je 411 míst, pro návštěvníky a lidi z okolních administrativních i obytných budov bude k dispozici také venkovní parkovací plocha s kapacitou 202 míst, na ní bude platit zóna B rezidentního parkování.

Po dostavbě tak bude na venkovní ploše dvojnásobek parkovacích míst než nyní. Asfaltovou plochu pro parkování má doplnit zeleň a stromy.

U křižovatky ulic Veveří a Pod Kaštany má vzniknout fontána či kašna. Parkovací dům s obsluhou umožní také parkování vozidel na plynový pohon na střeše budovy (bou mít vyhrazeno 42 míst), v budově bude umístěna i trafostanice, která umožní instalaci dobíječek pro elektromobily.

Výstavba parkovacího domu a úprava jeho okolí by měla trvat 14 až 16 měsíců, hotovo by mělo být do konce roku 2023. Město předpokládá, že stavba vyjde zhruba na 315 mil. Kč, z rozpočtu města půjde na stavbu 86 mil Kč. Dalším investorem stavby budou Brněnské komunikace.

Centrum Šumavská

Prosinec 2021

Nad původními dílnami vojenských stejnokrojů nově roste tří-podlažní nástavba. Dále je v západní části suterénu vloženo mezipatro, které bude sloužit  k parkování.
Navržené stavební úpravy zahrnují:

  • přeorientování vstupu do ulice Šumavské,
  • hlavní vstup bude nově umístěn do prostoru dvora, kde vzniká velkorysá vstupní dvorana s centrálními výtahy,
  • jež bude dále pokračovat ve formě spojovacího krčku mezi dvěma podélnými křídly až do nejvyššího podlaží.
  • Samotná nástavba (5. až 7. NP) krytá zelenou střechou je navržena jako ocelová konstrukce, která bude vynášena mohutnými sloupy umístěnými ve dvoře, oproti hlavnímu objemu budovy bude mírně ustoupena a bude opláštěna skleněnou fasádou pro zdůraznění kontrastu mezi novým a starým.
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II

CERIT science park II

Září 2021

Stávající administrativní centrum vzniklo přestavbou původních vojenských konfekčních dílen z roku 1915. Jejím atorem byl architekta Bruno Bauera. Centrum tvoří budova obdélníkového půdorysu s vnitřním dvorem. Stavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Hlavní vstup je orientován do Chaloupeckého náměstí. Vjezd do dvora je z kratší strany z ulice Šumavské. Více o projektu přestavby na CERIT science park je zde.

Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com