Architekt Bruno Bauer 1880-1938 je autorem 120 patentů v oblasti železobetonových skeletových konstrukcí. Bauer byl prezidentem vídeňské komory inženýrů a architektů a stavebním radou. V Králově Poli na Šumavské postavil v roce 1915 vojenské konfekční dílny.

Centrum Šumavská

Prosinec 2021

Nad původními dílnami vojenských stejnokrojů nově roste tří-podlažní nástavba. Dále je v západní části suterénu vloženo mezipatro, které bude sloužit  k parkování.
Navržené stavební úpravy zahrnují:

  • přeorientování vstupu do ulice Šumavské,
  • hlavní vstup bude nově umístěn do prostoru dvora, kde vzniká velkorysá vstupní dvorana s centrálními výtahy,
  • jež bude dále pokračovat ve formě spojovacího krčku mezi dvěma podélnými křídly až do nejvyššího podlaží.
  • Samotná nástavba (5. až 7. NP) krytá zelenou střechou je navržena jako ocelová konstrukce, která bude vynášena mohutnými sloupy umístěnými ve dvoře, oproti hlavnímu objemu budovy bude mírně ustoupena a bude opláštěna skleněnou fasádou pro zdůraznění kontrastu mezi novým a starým.
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II

CERIT science park II

Září 2021

Stávající administrativní centrum vzniklo přestavbou původních vojenských konfekčních dílen z roku 1915. Jejím atorem byl architekta Bruno Bauera. Centrum tvoří budova obdélníkového půdorysu s vnitřním dvorem. Stavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Hlavní vstup je orientován do Chaloupeckého náměstí. Vjezd do dvora je z kratší strany z ulice Šumavské. Více o projektu přestavby na CERIT science park je zde.

Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Centrum Šumavská - CERIT SCIENCE PARK II
Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com