Začala první etapa dlouho připravované úpravy břehů řeky Svratky od Riviéry, kolem Velodromu, přes Poříčí, kolem Ronda až k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici. Cílem je ochránit město před vodou, zpřístupnit řeku lidem a odblokovat pozemky pro další výstavbu.

Proti povodním

Protipovodňová opatření jsou rozdělena do několika etap. Realizace těch nejdůležitějších jsou plánovány v těchto termínech:

2021–2023 Poříčí (etapy VII a VIII)

2023–2025 Trnitá (etapy IX, X a XI)

2024–2026 Zbrojovka (etapy XXI a XXII)

2025–2027 Sokolova (XXX)

2026–2030 Jih (etapa XXXI)

První dopravní omezení: Bauerova a Poříčí

15. únoa 2022
S prvními výraznějšími dopravními omezeními v souvislosti s budováním protipovodňových opatření se setkají řidiči v oblasti Bauerovy a Poříčí od 15. února.
Od křižovatky Poříčí s Vídeňskou po Velodrom při Bauerově budou uzavřeny oba jízdní pruhy ve směru na centrum a Olomouc. Jízdní pruhy ve směru na BVV budou v režimu 1+1, tedy jeden jízdní pruh ve směru a centrum a Olomouc a jeden jízdní pruh ve směru na výstaviště.

V úseku Křížkovského – Vídeňská tak bude uzavřená polovina vozovky podél břehu a doprava povede v polovině silnice u zástavby. Průjezd bude možný vždy v jednom pruhu každým směrem.
Cestující městskou veřejnou dopravou čeká uzavření autobusové zastávky na Poříčí u Ronda.

Částečně bude uzavřený kruhový objezd z Bauerovy na Křížkovského, přičemž zůstane zachován jednosměrný průjezd směrem na Mendlovo náměstí.

Uzavírka se dotkne i komunikace a parkoviště na Táborského nábřeží.

V oblasti křížení Vídeňské a Uhelné s Poříčím bude částečné omezení jízdního pruhu kvůli kácení stromořadí.

Od 15. února budou také uzavřeny cyklostezky v úseku Štýřické nábřeží – Heršpická – Renneská – Bakalovo nábřeží – Vídeňská – Táborského nábřeží na levém i pravém břehu.

Výše popsaná omezení se budou v závislosti na postupu prací dále upravována. Celkový rozsah uzavírek zahrnuje úsek stavby od Velodromu až po viadukt před ulicí Uhelnou. Předpokládaný termín ukončení stavby je 31.10.2023.

Odblokování pozemků pro výstavbu

10. ledna 2022
Začali jsme stavět protipovodňová opatření okolo Svratky a to v úseku od Riviéry po viadukt přes Uhelnou ulici. Město za stavbu zaplatí 1,3 mld Kč, přičemž většinu peněz dostaneme z Prahy.
Pro nás Brňany bude mít stavba, která by měla skončit na podzim 2023, význam i v tom, že umožní zpřístupnit řeku pro odpočinek a rekreaci podle navrhu zesnulého architekta Ivana Rullera.

Úsek, který stavbaři upraví, je delší než tři kilometry. Díky stavbě se ve městě také uvolní pozemky pro novou výstavbu. Dnes jsou blokované právě proto, že jim hrozí povodně.

Základním motivem opatření je rozšíření koryta řeky a snížení vysokých břehů. „Prostředí bude bezbariérové. Vysadí se zde přes 600 stromů a bude zde nová zóna pro odpočinek a setkávání lidí,“ řekla Vaňková. U bývalé chatové osady Favorit u Bauerovy ulice vzniknou mokřady, nádrže a tůně a přes ně povede lávka. Postaví se také dva nové podjezdy pro cyklisty pod Vídeňskou a Renneskou.

Součástí stavby je i nová kmenová stoka místo sto let staré, budou se překládat vodovody a kanalizace. 

Město bude ve stavbě protipovodňových opatření pracovat i řadu nadcházejících let v dalších etapách. Celkem jde o 23 kilometrů toků Svratky a Svitavy. Aktuálně se projektuje navazující úsek kolem plánovaného nového nádraží a bude se zpracovávat projekt pro úsek od dálnice D1 na jih až k Modřicím.

Co nás dále čeká

V rámci výstavby vznikne pět kilometrů pěších cest, přibližně tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty, nové lavičky nebo náplavka.
Navazující etapa kolem nádraží se nyní už projektuje. Rada města Brna také v listopadu minulého roku schválila financování projektové přípravy dalších dvou nových prioritních etap, a to XXX a XXXI, v jejichž rámci dojde ke komplexní ochraně celé lokality od dálnice D1 na území města Brna až k Modřicím, kde budou vybudována protipovodňová opatření na Svratce, Svitavě a Leskavě.

„Naším cílem je projekčně připravit další etapy, dohromady nás tak čeká 23 kilometrů Svratky i Svitavy v novém. Mimo jiné půjde o ochranu nové čtvrti Trnitá, nového hlavního nádraží, jihu Brna i Nové Zbrojovky,“ uvedl Michal Sedláček, městský architekt a ředitel Kanceláře architekta města Brna, která je nositelem strategického projektu protipovodňových opatření města Brna.

Kompletní informace na stránkáh voda.brno.cz

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com