Historie

Sklad na ulici Hybešova vznikl při přestavbě a modernizaci brněnského nádraží na konci 19.stolětí, kdy bylo potřeba vyřešit vzrůstající nákladní železniční dopravu a překládku zboží. Protože velkou část zboží tvořil tovar dovážený lodmi ze zámoří do Hamburku, vžilo se pro sklad označení Malá Amerika. 

Tropatrový sklad byl postaven v roce 1894 až 1897 v pozdně historizujícím stylu. Proto ty neomítnuté cihly, věžičky a ozdůbky na fasádě. Autory jsou Fischel Hartwig a Ast Wilhelm. Ke skladu vedly koleje ve dvou patrech, na úrovni okolních kolejí Severní dráhy a o úroveň níže. Mezi všemi třemi patry byly nákladní výtahy. Původně měly nákladní rampy pilovité uspořádání (šikmý příjezd povozu, náklaďáku k rampě), která navrhl F. W. Ast.

Sklad Malá Amerika je už několik let navržen za kulturní památku. Tento nejistý stav komplikuje jakékoliv snahy o jeho další využití. Na jedné straně se musí s takto navrženým objektem zacházet, jako kdyby byl prohlášen kulturní památkou, na straně druhé není finanční podpora. Zatím je Malá Amerika „jen“ prvek kulturní památky Hlavní nádraží Brno a leží na území Městské památkové rezervace Brno. 

V současnosti je využíváno spodní patro pro velko-sklady s nápoji a tvrdým alkoholem. Přilehlý plac je využíván jako parkoviště. V horním patře jsou občasné kulturní a kulinářské akce. Nahoře se hrají bojové hry. Díky špatnému stavu a nejisté budoucnosti se do objektu neinvestuje.

Malá Amerika se dostala i do centra debat o nové poloze hlavního nádraží v Brně. Ve variantě nového nádraží v centru, označované jako Petrov, se počítalo s přestavbou skladu na nové nádraží. Nebo naopak s jeho úplným zbouráním, protože přestavba a využití pro nové dvoupatrové nádraží by bylo technicky velmi komplikované a tudíž drahé.

 

Koleje jdou pryč

Malá Amerika v Brně u horního (ještě dnes hlavního) nádraží v Brně, 12.2018
Je prosinec 2018. Přes prázdniny probíhaly opravy a částečná modernizace kolejí k V. a VI.nástupišti brněnského horního (hlavního) nádraží, aby tu bylo možné železniční provoz ještě několik potřebných let zachovat. Než bude v Brně nové hlavní nádraží. 
Malá Amerika v Brně u horního (ještě dnes hlavního) nádraží v Brně, 12.2018
Původně (ještě do července 2018) se koleje přimykaly těsně k nákladní rampě skladu zvaného Malá Amerika. Tyto koleje, včeně kolejí vedoucíh dnes k V. a VI.nástupišti totiž původně sloužily pro nákladní dopravu do města Brna. 
Malá Amerika v Brně u horního (ještě dnes hlavního) nádraží v Brně, 12.2018
Malá Amerika v Brně u horního nádraží v Brně, 12.2018
Malá Amerika v Brně u horního nádraží v Brně, 12.2018
Zboží se z vagónů vykládalo buď na rampu (snímky nahoře), nebo se sypalo dolů do skladu přes tyto „okna“. Nejspíše se jednalo o obiloviny či chmel, protože pro uhlí sloužily uhelné sklady o několik set metrů jižněji.
Malá Amerika v Brně u horního nádraží v Brně, 12.2018
V čele skladu, ve směru na jih, je tato rampa. Všimněte si nejen kolejí vlevo, které vedly k rampě skladu, ale i koleje vpravo. Naposledy jsem tu viděl parkovat (byly odstaveny) osobní železniční vagóny.
Malá Amerika v Brně u horního nádraží v Brně, 12.2018
Stojím na rampě skladu Malá Amerika, a dívám se na jih, na koleje od Břeclavi a Vídně. Vpravo na snímku nákladní rampa. Od prosince 2018 zde vpravá kolej končí již před skladem.
Malá Amerika v Brně u horního nádraží v Brně, 12.2018
Pohled ze stejného místa na sever k hlavnímu brněnskému nádraží. Původně tu vedla ještě jedna kolej blíže ke skladu, aby bylo možné zboží pohodlně překladat mezi vagóny a skladem.
Malá Amerika v Brně u horního nádraží v Brně, 12.2018
Čelo skladu. Na tomto snímku to není patrné, ale sklad má ještě jedno spodní patro. A i k tomuto spodnímu patru vedla kolej. Její zbytky, včetně mostu a rampy jsou stále patrné. Na tomto vydlážděném place se nejspíše obracelypovoz tažené koňmi a později nákladní vozy, které odsud odvážely zboží.
Malá Amerika v Brně u horního nádraží v Brně s Petrovem
Dlážděná plocha či spíše střcha spodního patra. V tom jsou dnes sklady a prodejny, věšinou nápojů a tvrdého alkoholu.
Malá Amerika v Brně u horního nádraží v Brně, 12.2018

Festival komiksů KOMA 2018

Festival komiksů KOMA 2018

Opět po roce tu máme víkendový festival komiksů KOMA 2018. Různí autoři, ruzné témata, komiksy z různých krajina . a z různé doby.

Festival komiksů KOMA 2018

Festival komiksů KOMA 2018: jsem tu v neděli dopoledne, takže zatím jen pár umělců hrálo nad návštěvníky přesilovku.

Festival komiksů KOMA 2018

Dobrý svařák přišel v chladném podzimu vhod. K tomu, pro dceru co sledovala animáky z pohovky, sladkou palačinku. 

Festival komiksů KOMA 2018

Nádraží v centru a osud Malé Ameriky

Malá Ameriak ve varinatěnového nádraží v centru - Petrov
Ve zvažované varianta nového nádraží Pod Petrovem by  nadzemní a podzemní stanice byla v místě Malé Ameriky. Zde M. Amerika v ostrovním provedení.
Vyznačeno vedení tratí v podzemí pod ulici Nádražní, směr Zelný trh a Kohoutovice. VI. nástupišť v podzemní části. Více v příspěvku Nové nádraží ve variantě Petrov
Příční řez Malou Amerikou s novým nádražím v centru
Varianta nádraží Pod Petrovem: schéma nové dvou-podlažní stanice v místě Malé Ameriky dle návrhu Koalice Nádraží v Centru. V nadzemní části by byla příměstská doprava, v podzemí, v tunelové části, dálková doprava.
Tunely pod centrem Brna. Dle návrhu OK Nádraží v Centru
Samostatný problém podzemní stanice pod Malou Amerikou představuje památkově chráněné stavby … Přímo dotčenou nemovitou kulturní památkou bude jednak výpravní budova současného hlavního nádraží, ale především objekt bývalého železničního skladiště Malá Amerika spolu částmi bývalého viaduktu původní vídeňské tratě, které se nachází přímo nad podzemní stanicí. Ve studii je doporučeno kvůli vysoké finanční náročnosti záchrany stavby Malé Ameriky její zbourání.

 

Více v příspěvku Nádraží ve varinatě Petrov.

Budoucnost centra Brna s nádražím Pod Petrovem

V úterý 10.května 2016 proběhlo v Domě umění v Brně vyhlášení architektonické soutěže „Budoucnost centra Brna“ o podobu Jižního centra ve variantě nádraží Pod Petrovem. Zde přináším jen pár obrázků, které ukazují sklad malá Amerika a jeho možné budoucí využití.
V létě 2018 bylo rozhodnuto o výstavbě nového nádraží ve variantě Řeka. Koleje v okolí Malé Ameriky budou za pár let odstaněny a sklad může najít nové využití. 

Více se soutěži věnuji v příspěvku Soutěž: Budoucnost centra Brna Pod Petrovem

Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
3.místo – Detail návrhu, rozvinutí řeky se objevuje i v dalších soutěžních návrzích
Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
3.místo: detail nadzemní a podzemní stanice. Podle odborníků je zachování objektu Malé Ameriky při dolní stanici technicky těžko proveditelné.
Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
3.místo v urbanistické soutěži: u Malé Ameriky mají vyrůst dva „klasické“ tubusy pro vlaky
Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
3.místo – Malá Amerika se mění v nové nádraží Pod Petrovem. Podzemní stanice je ještě o patro níže
Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
3.místo – Vizualizace od Petrova. Žádná auta. Taková realita asi nebude.
Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
Neoceněný návrh: za pozornost stojí vstup do podzemní stanice.
Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
Neoceněný návrh: v nákresu vidíme horní i tunelovou část nového nádraží Pod Petrovem.
Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
Soutěžní návrhy o nádraží v centru Brna: M. Amerika
Neoceněný návrh: Malá Amerika je pod střechou nového nádraží.

TAHANICE O MALOU AMERIKU

30.srpna 2016
Na webu iDnes.cz byl článek o tom, jak dosavadní pořadatel kulturních akcí v Malé Americe, sdružení Container41, muselo skočit. Protože pronajimatel hlavního (horního) brněnského nádraží, společnost Brno New Station Development (BNSD), dala pořadatelům výpověď. Důvodem mělo být, že návštěvníci se motali v kolejišti a hrozilo nebezpečí úrazu. Proto také byl zakázán plánovaný Pivní festival.
Ale Malá Amerika nezůstane prázdná. Slibují. Novým pořadatelem má být dosavadní organizátor Food parku, Dana Drásalová. M. Amerika by měla žít každý den a to především ve dne, aby se omezilo riziko nehod. Plný článek Tahanice o Malou Ameriku nekončí. Kultury bude v centru Brna víc.

Můj komentář

Rád jsem na ty akce v Malé Americe chodíval. Škoda, že ta budova půjde zbourat, pokud se rozhodneme pro nádraží v Centru / Pod Petrovem. I když v krásných vizualizacích vidíme, jak pod M. Amerikou je rozsáhlá podzemní žel. stanice a budova M. Ameriky přitom stále stojí na svém místě. A víte, co je zajímavé?
Dlouhá léta nám bylo podsouváno, že za odsunem brněnského nádraží stojí političtí šíbři a rádoby-podnikatelé. Kteří už už čekají na příležitost, jak zpeněžit pozemky pod novým nádražím U Řeky. Nyní ale čteme, že je to právě naopak. Současné brněnské nádraží a přilehlé pozemky, včetně Malé Ameriky, má pronajaté na 40 let firma Brno New Station Development (BNSD).
Co na to Jakub Patočka a jeho skupina kolem Referenda 2014/2016?

Hodnocení: +7/−1

JUSTFEST – OCHUTNEJ SVĚT

JustFest – Ochutnej svět v Malé Americe v Brně, 2016
O víkendu 29.dubna a 1.května 2016 se konal v Malé Americe festival jídla z blízka i daleka JustFest – Ochutnej svět.
Já jsem sem zavítal až v neděli odpoledne, a za vstupné 100 Kč jsem nelitoval.
Díky sluníčku se akce konala převážně venku a ani tentokrát, zdá se, nikdo nespadl z nezajištěné rampy (bez zábradlí)  dolů na dlažbu.
JustFest – Ochutnej svět v Malé Americe v Brně
JustFest – Ochutnej svět v Malé Americe v Brně

Odpojené světy v Malé Americe

.

Výstava obrazů Odpojené světy v Malé Americe v Brně
V pátek 29.dubna 2016 proběhla vernisáž výstavy ve 2.NP skladu Malá Amerikav Brně.
Krásní lidé, úžasné prostředí, dost dobré obrazy.
Doporučuji k návštěvě. Vstup je z jižní strany Malé Ameriky, po zrezivělém schodišti nahoru.
Výstava obrazů Odpojené světy v Malé Americe v Brně
Výstava obrazů Odpojené světy v Malé Americe v Brně, 2016
Blog2016-Odpojene-svety-02
Výstava obrazů Odpojené světy v Malé Americe v Brně
Výstava obrazů Odpojené světy v Malé Americe v Brně
Nahoře, po venkovních schodech v průčelí skladu Malá Amerika. Rok 2016
Výstava obrazů Odpojené světy v Malé Americe v Brně

2009

USA2SA

Výstava v Malé Americe
21.červen 2009
Trocha moderního umění: Malá Amerika, třetí plechové dveře od stánkového baru z Nových Sadů s nápisem USA2SA. Nádherné kousky v úžasném industriálním prostředí.