Brněnské nádraží má být technickou památkou

Malá Amerika v Brně, sklad
Nyní se zvažuje prohlásit za kulturní památku vedle stávajícího nádraží, které je již na seznamu památek, i depo nákladového nádraží, točnu pro lokomotivy, mosty přes Hybešovu a Křídlovickou ulici, uhelné nádraží a hlavně sklad zvaný Malá Amerika.

„Brněnský nádražní uzel je jednou z nejvýznamnějších průmyslových památek v Česku s velkou historickou hodnotou. Naším cílem je, aby byl unikátní prostor zachován,“ uvedl Aleš Homola, Vedoucí odboru evidence a dokumentace brněnského Národního památkového ústavu. A já s jeho názorem souhlasím.

Za-památkování by výrazně ztížilo jakékoliv investice do modernizace infrastruktury a prakticky by odsoudilo variantu nádraží v centru – Pod Petrovem. Ta právě plánuje na místě Malé Ameriky novou dvou-patrovou výpravní budovu.

Předmětem památkové peče je už dnes na brněnském nádraží:

  • výpravní budova žst. Brno hl.n.,
  • nosná konstrukce peronních přístřešků na I. – IV. nástupišti,
  • litinové zábradlí na nástupiště II – IV. z odjezdového podchodu,
  • mosty přes ulici Křenovou, Hybešovu,
  • budova klempírny a knihaře,
  • budova skladiště VI a VII Brno hl.n. (tzv. Malá Amerika)
  • 14 oblouků původního viaduktu trati Vídeň – Brno,
  • ostatní oblouky viaduktu původní trati Vídeň – Brno.
Ve studii z roku 2014 porovnávající variantu nového nádraží je uvedeno, že výstavbou nového nádraží v centru / Pod Petrovem je „přímo dotčenou nemovitou kulturní památkou jednak výpravní budova hlavního nádraží, ale především objekt bývalého železničního skladiště Malá Amerika spolu částmi bývalého viaduktu původní vídeňské tratě, které se nachází přímo nad podzemní stanicí.“ a dále, že „Most přes ulici Hybešovu nelze zachovat.“
Náhradní autobusová doprava, květen 2016
Náhradní autobusová doprava, květen 2016. Kolikrát ještě zažijí cestující tento stav, než bude nové brněnské nádraží? 
Doufejme, že u nového brněnského nádraží bude pamatováno i na stanoviště náhradní autobusové dopravy. 
Kola před brněnským nádražím, květen 2016
Kola před brněnským nádražím, květen 2016. Doufejme, že před novým brněnským nádražím bude pamatováno i na místa pro stání kol.

Boj o stavědlo číslo 5

Stavědlo číslo 5 v Brně na nádraží

Od 90.let 19 století stojí na horním brněnském nádraží Stavědla. V těchto domcích z červeného režného zdiva železničáři, na povel z nádraží, obsluhovali vyhýbky a tím tzv. stavěli dopravní cestu pro vlaky. Proto stavědla.

V lednu a únoru 2019 se rozhořela debata, zdali se mají tyto dvě poslední stavědla zachránit jako technická památka. Nakonec SŽDC ukončila bourací práce a teď se řeší co s nimi a kdo se bude o ně starat. Více v příspěvku Stavědlo číslo 5.

2.2018
Kvůli nově podané žádosti na prohlášení památkové ochrany Stavědla číslo 4 a 5 se opravy horního (hlavního) brněnského nádraží protáhnou o několik týdnů. Památková ochrana se dnes nevztahuje ani na viadukt Hybešova, na sklad Malá Amerika, uhelné výsypky a na sklady u Grandu. 

Severní nákladové nádraží

Severní nákladové nádraží v Brně
Na nákladové rampě severní části brněnského nádraží. Je únor 2019
V roce 1848 je přivedena do Brna železnice ze severu, od České Třebové a vzniká Brněnské dvoj-nádraží. I na severu vznikají sklady, nákladní rampy a manipulační koleje. Pozůstatky jsou tu dodnest. Zatím, zřejmě, bez památkové péče. Dnes jsou tyto sklady „schované“ za stáním autobusů u Grandu.
Více v příspěku Autobusové nádraží u Grandu.

Závěrem

Co máme uchovat z technického dědictví našich předků? Kdo se o to bude starat a platit za údržbu?