Město Brno by rádo bylo chytrým městem. Ale co to znamená být „Smart“ City Brno?
Aneb jak být chytrým Brnem a chytrou brněnskou metropolitní oblastí?

První brněnský hackathon

11. dubna 2022
Brno o víkendu uspořádalo společně s uskupeními Czechitas a BrnoAI první městský hackaton. Hackathon je akce na které programátoři fakt intenzivně pracují na zadaném projektu, aby jej v zadaném čase vyřešili a vytvořili použitelnou aplikaci.
V tomto případě se jednalo o hackathon nad otevřenými daty města Brna z portálu data.brno.cz. Cílem bylo vyvinout aplikaci, která povede ke zlepšení života obyvatel nebo rozvoje města.  

Do brněnského hackathonu se zapojilo 50 účastníků ve 12 týmech. Zahájení proběhlo v sobotu 9. dubna a soutěž skončila po 24 hodinách v neděli 10. dubna. Poté týmy prezentovaly porotě a ostatním účastníkům akce svoje aplikace, nápady, řešení či prototypy.  

Vítězný tým DataSentics vytvořil řešení, které rozšiřuje možnosti použití auta jezdícího Brnem a monitorujícího vozy parkující v zónách rezidentního parkování. Tým navrhl a naprogramoval postup, při kterém dokážou kamery rozeznat a nahlásit i přeplněné koše :-)
V budoucnu by mohlo být využití mnohem širší, třeba hlášení výmolů, zničeného mobiliáře, padlých stromů a podobně.

Druhý tým přišel s nápadem třídit a vizualizovat data z hlasování brněnského zastupitelstva. Nyní lze hlasování zobrazovat pouze jednotlivě, nově by bylo možné vyhledávat potřebné informace napříč lety i hlasováními, a to tzv. fulltextově. 

Tým na bronzové pozici ukázal řešení, jak by mohlo město lépe a komplexně uchopit systém dotací. Soutěžící vytvořili podání žádosti pomocí elektronického formuláře, generování transparentního přehledu nebo zobrazení podpořených projektů v mapě. Identifikaci podávajícího pak řeší bankovní identitou, k dispozici je i chatbot (umělá a předem definovaná konverzace s žadatelem), který zodpoví případné dotazy.

Vítězné týmy na prvních třech pozicích získaly finanční ocenění. Vítěz si odnesl 20 tisíc korun, stříbrný tým 15 tisíc a bronzový tým 10 tisíc. Vítězným týmům ocenění předal tajemník Magistrátu města Brna Oliver Pospíšil. „Pokud se pořádání hackathonu osvědčí, zamýšlí město tuto akci v budoucnu zopakovat,“ dodal Oliver Pospíšil.

Tak vzhůru na městská data!

Jízdní řády se otevírají k volnému použití

Železniční zastávka Vojkovice nad Svratkou

Železniční zastávka Vojkovice nad Svratkou. Ilustrační obrázek.

Díky zveřejnění elektronického jízdního řádu s volnými podmínkami užití tak mohou vzniknout nové vyhledávací nástroje a aplikace pro hledání nejlepšího spojení.  Například v Londýně jich po uvolnění jízdního řádu vzniklo několik desítek,” sdělil Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky.

Jízdní řády pro Jihomoravský kraj v otevřeném formátu jsou dostupné tady.

Jízdní řád veřejné hromadné dopravy – datová sada, jež slouží jako podklad pro plánovací aplikace, jako je například IDOS je k dispozici k volnému využití prostřednictvím datového portálu data.brno.cz.

Elektronický jízdní řád je ekvivalentem papírových jízdních řádků, které známe z každé zastávky veřejné hromadné dopravy. Nad elektronickým jízdním řádem však možné provádět dopravní a dostupnostní analýzy. Příkladem je třeba aplikace Dostupnost hromadnou dopravou JMK, kde si kdokoliv může ověřit časovou dostupnost veřejnou hromadnou dopravou z libovolného místa v kraji. Aplikace pracuje nejen se samotným jízdním řádem, ale i s docházkovou vzdáleností na zastávky a případnými přestupy.

Pro elektronické jízdní řády je celosvětově používán formát GTFS (General Transit Feed Specification) a stejně tomu tak je i v případě jízdního řádu od společnosti KORDIS. Stejný jízdní řád je používán i ve standardních vyhledávačích jako IDOS, Google nebo Seznam.

Další důležitým milníkem bude otevření dat o poloze vozidel hromadné dopravy. Otevření této datové sady je nyní v tomto formátu v přípravě. Polohy vozidel jsou již dlouhodobě vizualizovány společností KORDIS v aplikaci mapa.idsjmk.cz a předávány dalším cca 20 subjektům, kteří mají s KORDIS uzavřenou smlouvu. Nově bude umožněn všem zájemcům volný přístup k těmto datům.

Jsme zvědaví, jak naroste poptávka po těchto datech, protože již nyní zpracovávají naše servery cca 250 tisíc dotazů na polohy jednotlivých spojů a aktuální odjezdy za pracovní den a je vidět, že o tyto data je zájem,” dodal Jiří Horský, ředitel společnosti KORDIS.

(Na) Co bude brno?

3. února 2022
byl spuštěn nový web Brna cobude.brno.cz a reklamní kampaň, jejíž součástí je i tramvaj dopravního podniku, kterou zdobí fotografie vodojemů na Žlutém kopci. 

Na portálu https://cobude.brno.cz/ je aktuálně představováno 34 projektů. Cílem je přehledně a na jednom místě seznámit veřejnost s významnými stavbami a rozvojovými záměry. Především s tím, co Brnu přinesou, v jaké fázi přípravy nebo realizace se nacházejí, jak i kdy budou dokončené a jak budou vypadat.

Návštěvníci webu mají možnost pokládat dotazy prostřednictvím formuláře nebo reagovat v anketách, které budou průběžně vyhodnocovány a budou i pro nás sloužit jako cenná zpětná vazba.
Web dále odkazuje na další aktivity města, které se z různých úhlů věnují jeho rozvoji. Jde o strategii #Brno2050, Brněnskou metropolitní oblast, aplikaci s mapou staveb v Brně nebo o participativní rozpočet.

Součástí spuštění webu je i reklamní kampaň za 1,2 mil. Kč a který potrvá s různou intenzitou po celý rok. „Primárně kampaň stavíme na pěti klíčových projektech, které reprezentují rozvoj města v různých oblastech. Jedná se o multifunkční halu u brněnského výstaviště, Janáčkovo kulturní centrum, budování protipovodňových opatření, velký městský okruh a vodojemy na Žlutém kopci. Tato památka bude navíc hodně viditelná, protože tramvaj polepená snímky unikátních podzemních prostor bude po Brně jezdit po celý rok,“ upřesnila primátorka Markéta Vaňková.
Stránky https://cobude.brno.cz/ nahrazují již technicky i graficky zastaralý web kopemezabrno.cz, který bude po nutné úpravě sloužit výhradně k informování veřejnosti o dopravních omezeních a uzavírkách.

Data Brno

Ve čtvrtek 22.března i naše město spustilo Datový portál města Brna.
Data.brno.cz slouží ke sdílení dat o městě Brně, dat samotného města, městských organizací a od dalších poskytovatelů. Tento portál je určený veřejnosti, tedy jak občanům, podnikatelům, studentům, výzkumníkům a odborníkům, tak i novinářům a vývojářům.  „Data jsou naším „novým městským bohatstvím“, které se nyní snažíme zcela využít“ Jaroslav Kacer, náměstek primátora.

Inspiraci u našich jižních sousedů najdete v Rámcové strategii města Vídně zde. 

Co je to Smart City?

Grafity-Vlnena

jaro 2018
Na stěně bývalé Vlněny, autor neznámý

Smart city (chytré město) využívá Informačních a komunikačních technologie a nástrojů (ICT, počítačů) pro lepší správu města a zapojení svých občanů do rozhodování o dalším vývoji svého města. V Chytrém městě již lidé nejdou jednou za čtyři roky ke komunálním volbám, ale jsou průběžně aktivní. Zajímají se o dění ve své obci a spoluvytváří jej. K tomu mají městská data, informace, znalosti. Data, které sbírá jejich obec o obci nejsou tajná.

Cílem chytrého město je být lepším místem pro život: to znamená jednodušší pohyb po Brně, ať jedete MHD, S-vlakem nebo cestujete individuálně – pěšky, autem, na kole. Snadnější parkování kol a aut. Omezit plýtvání časem či zdroji města.

Jak toho docílit? 

Již žádný jednosměrný sběr dat do jakéhosi „Centrálního mozku města“, kde radní rozhodují, ale obousměrnou komunikaci mezi městem, jeho výkonnými a řídícími úřady a občany.
Například semafory na křižovatkách reagující na aktuální dopravní situaci.  Když je volno, nemusí svítit červená. Popelnice hlásí, že jsou naplněné. Uživatele aut dostávají info z parkoviště, že je ještě volné místo – a mohou si „své“ místo zabookovat. Auta a jejich řidiči tak již nemusí objíždět město a hledat místo k zaparkování. Například Centrum dopravního výzkumu uvádí (duben 2017), že zavedení parkujícího místa (tzv. chytrá dlažební kostka) hlásící, že je volné / obsazené stojí asi 8 tisíc korun.

Smart City je propojen i s platebním systéme, komunální odpadem počínej a parkováním konče. Samozřejmě bezhotovostně. Uživatel města může získávat i „kladné“ body za třídění odpadu, za parkování na vlastním pozemku.

Nasbíraná data o brně a brňácích (v agregované a anonymizované podobě) máte na webu Brno v datech.

Chytré město má:

  • chytré životní prostředí – sledování vodovodní a kanalizační sítě, omezování únikům vodou a havárií. Chytré kontejnery na odpad, které sledují zaplnění kontyšu a podle toho „přivolají“ popeláře. 
  • chytrou dopravu – systém sledování provozu, řešení nehod a krizových situací s okamžitým odklonem dopravy. Na světelných křižovatkách se podle aktuální dopravní situace mění nastavení světel – zelená vlna, dopravní informace přístupné každému, chytré parkování a sdílení data o obsazenosti parkovišť – už žádné dlouhé bloudění a hledání parkovacího místa. Propracovaný systém veřejné dopravy – vím, kdy mi to skutečně jede.
  • chytré budovy – šetří u veřejný budov, škol, úřadů energii na vytápění a ochlazování v létě, s předstihem reagují na změny počasí, chytré elektroměry co využívají levnějšího proudu. Město si samo ze slunce vyrábí a rozvádí vlastní elektrickou energii.
  • chytrý veřejný prostor – pouliční osvětlení řízené pohybovými čidly – stmívání a rozsvěcování. Občané města mohou přímo hlasovat o využití veřejného rozpočtu města
  • chytré lidi – sdílení dat a informací, data o bezpečnosti v ulicích a na silnicích, celoživotní vzdělávání
  • chytrou ekonomiku a řízení – elektronická komunikace občané – městská správa, jednotný přístup k veřejným službám, plebiscity a referenda

Slovníček pojmů

Empathy map: mapa popisuje skupinu obyvatel měst, jejich profil. Jaké mají potřeby, problémy a přání. Například parkování v Brně na sídlištích.

Storytelling: metoda prezentace či návrhu řešení formou stručného příběhu

Smart City: chytré město využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel a uživatelů města. Jedná se o efektivní správu města, snižování spotřeby energie, méně odpadků, optimalizace dopravy, sdílení dat s občany a dalšími institucemi a firmami pro veřejné účely. Chytrá doprava, chytrá ekonomika, životní prostředí, bydlení, vládu nad městem a obyvatelstvo.

Personas: konkrétní představitel určité cílové skupiny. Někdy označován jako „Avatar“ vedoucí k lepší prezentaci navržených řešení. například pan Novák, 35 let, bydlící na okrajovém sídlišti každý den tráví 70 minut ve svém autě, z toho 45 minut hledá místo k zaparkování v centru.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com