Na poslední chvíli

Od 90.let 19 století stojí na horním brněnském nádraží Stavědla. V těchto domečcích u nádraží sloužili železničáři, kteří odtud, na povel z nádraží, obsluhovali vyhýbky a tím tzv. stavěli dopravní cestu pro vlaky.
Zde je popis a fotky brněnského Stavědla číslo pět, které bylo ušetřeno demolice.

Stavědlové věže

Stavědlo číslo pět a sousední stavědlo číslo čtyři jsou poslední dvě původní stavědla z 90.let 19 století v celém Rakousku-Uhersku. Stavědla byla stavěna podle jednotné šablony pro celou severní dráhu. Ta brněnská jsou však vyjimečná i tím, že jsou součásti kamenného opěrného valu.  Což bylo neobvyklé. Tento kamenný val je dobře viditelný, jako „hradební zeď“, z ulice Uhelné.

Stavědla jsou cenná nejen sami o sobě, ale i jako soubor staveb z 90.let předminulého století, kdy docházelo k rozšiřování a budování nového brněnského nádraží. To stávající ze 30.let 19.století již svému účelu nestačilo. Bylo proto rozhodnuto u zbourání původní výpravní budovy (ta stála kolmo na konci kolejí, někde u dnešního Čedoku), došlo k výstavbě nové odbavovací haly a také ke stavbě skladu tzv. Malé Ameriky, výtopny, nákladních kolejí a uhelných skladů.

Hlavně však došlo k podstatnému rozšíření kolejiště. První koleje vedly po kamenném viaduktu od nádraží až k řece Svratce. Tento původní tzv. vídeňský viadukt byl zasypán (možná i zbourán) a hliněný násep rozšířen k dnešní ulici Uhelná. Pozůstatky původního viaduktu jsou schované pod kolejištěm a jsou viditelné při návštěvě Malé Ameriky, kde slouží jako sklepy.

Foto z konce února

Stavědlo číslo pět na konci února 2019
Stavědlo číslo pět na konci února 2019

Je konec února 2019. Kontyš na odpad už zmizel, vytlučená okna a chybějící dveře na stavědle číslo pět zůstávají.

A z druhé strany je přsypán násep, aby nákladní auta mohla vyjíždět nahoru na násep a odvážet suť a přivážet štěrk pod nové koleje 

Foto z února 2019

Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Tam vzadu je stavědlo číslo pět na brněnském horním (dnes ještě hlavním) nádraží. 4Čtyřka je až za ním v dáli.
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Výhled od stavědla na Petrov. Jako pěst na oko je ve výhledu nová bílá budova SŽDC, kde bude nová technologie řízení provozu a odkud bude obsluhováno celé brněnské nádraží. 

Nemůžeme mít všechno: tedy funkční staré nádraží a současně nenarušený výhled. Někam to ovládání nádraží musíme umístit.

Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Stavědla byla určena k demolici. Protože nebyla a nejsou památkově chráněná a zavazí technologii řízení provozu. K zastavení demoličních prací došlo náhle, dole si všimnětě kontejneru na odpad, který ještě nebyl odvezen.
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Stavědlo sloužilo až do konce svému účelu. Tady vidíme vnitřní vybavení, které již bylo vyneseno a tříděno do odpadu.
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Skoro polovinu přízemí zabírá strmé schodiště do horního patra a zbytek malé místnosti – zde z podlahy ještě trčí zbytky kabelů.
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Elektro skříň, resp. zbytek, v prvním patře nad schodama
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Nahoře v dřevěném patře. Technické vybavení si již odvezli železniční nadšenci do Vyškova. Elektro-mechanické zařízení bylo ze 70.let minulého století a nebylo / není ničím cenným. Ten nepořádek pochází z demontáže a demolice, která tu probíhala.
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Horní místnost má sice krásný výhled, ale je malá, za zády už mám schodiště. Její využití bude proto problematické.
SŽDC nechá okna znovu zasklít.
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Ty litinové stojany podepíraly elektro-mechanické zabezpečovací zařízení. Vytrháno z podlahy. Ta je částečně narušena a bude nejspíš nutné podlahu / strop nějak zajistit.
Stavědlo číslo pět na brněnském horním nádraží
Výhled z okna na jih. Jednou tudy, snad, bude jezdit třeba šaliny do administrativní čtvrti a zbytek šířky náspu bude tvořit zelený pás a pěší korzo.

Poslední dvě stavědla

Výhled ze stavědla číslo 5 na Petrov
Výhled ze stavědla číslo 5 na Petrov

10.ledna 2019

Podaří se či nepodaří se zachránit poslední dvě stavědla na trati z Vídně do Brna. Pamatkáři na ně zapomněli a SŽDC by je nejraději zbourala. Co s nimi? 

Největší problémem je, kdo se o ně bude starat, resp. kdo bude financovat jejich údržbu. A to se týká nejen těchto stavědel, ale i dalších starých památek. Pokud nepřekáží, klidně mohou zůstat stát, i s vnitřním vybavením. Ale budou nevyužita, opuštěná. A co je opuštěné, bez dozoru … víme jak skončívá. Takže otázka zní, kdo se o ně bude starat, kdo to zaplatí? Budou stavědla na prodej?

Závěrem

Stavědla jsou zachráněna, ale co s nimi? Samotné stavby budou nyní zakonzervovány, okna znovu zasklena, dveře zamčeny. Jakékoliv využití komplikuje přístup. Od kolejiště je zakázány kvůli bezpečnosti, chodit by se mohlo z druhé strany z ulice Uhelná. A využití? Budovy jsou malé, není zde kanalizace ani voda. Navštívěné stavědlo číslo pět má narušený strop, a polovinu přízemí zabírá strmé schodiště do druhého patra. Dokud nebude postaveno nové brněnské nádraží, opuštěno současné kolejiště, nemají, domnívám se, tyto stavědla žádné využití a budou chátrat.   
Pohled na Stavědlo z ulice Uhelná
Pohled na Stavědlo z ulice Uhelná. Až dolů žádný přístup, žádné schody nevedou. Z této strany působí stavědlo jako ochranná věž brněnského hradebního systému za kterou se schovávají ne/bojácní brňané.
Pohled na Stavědlo z ulice Uhelná

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com