Architekt Jan Dvořák (1925 – 1998) se zúčastnil v roce 1993 soutěže o urbanistickou studii pro Jižní centrum města Brna s novým nádražím umístěných za Vaňkovkou na Dolním nádražím – Řeka. Polovinu nového brněnského jižního centra nechává zatopit dvěma rybníky vedle Vaňkovky. Za pozornost však stojí oddělení nákladní a osobní dopravy na Novém hlavním nádraží.

Architekt Jan Dvořák

Brněnský architekt Jan Dvořák, žák architekta Bohuslava Fuchse, realizoval v Brně a okolí řadu staveb, třeba hotel Myslivna nebo v Komárově Internát India či Výzkumný ústav valivých ložisek. Podílel se rovněž na stavbě dnešní fakulty informatiky MUniverzity nebo zbouraného obuvnického domu Snaha u Lužánek. V roce 1993 se účastnil soutěže o podobu nového brněnského Jižního centra na jih od současného historického jádra Brna a nádraží. Protože se od 60.let věnoval vodě ve městě, kritizoval nadměrnou regulaci řek Svratky a Svitavy. Chtěl řeky oživit, zpřístupnit je lidem pro odpočinek, oddech. Tedy dnešní trendy volající po oživení řek Svratky i Svitavy.

Řešení železničního uzlu Brno

Podstatou soutěžního návrhu Jižní centrum byly dvě velké vodní plochy vedle Malé Ameriky, Prioru (Tesca) a Vaňkovky o rozloze  170 000 m2. „Po příjezdu na nové hlavní nádraží se měl návštěvníkovi otevřít pohled nad typickou siluetou Brna s Petrovem zrcadlícím se na vodní hladině“ Jeho soutěžní návrhy byl ze soutěže vyřazen.

Mne však mnohem více zaujalo navrhované dopravní řešení.

Dvořák

Jan Dvořák – Jižní brněnské centrum

Jan Dvořák ve svém urbanistickém návrhu zachovává jak staré, Horní – Hlavní, nádraží, tak staví Nové vedle Dolního nádraží. Horní nádraží nechává pro regionální dopravu. Řešením dvou oddělených nádraží pro regionální a „dálkovou“ dopravu se věnuji v příspěvku Mají být v Brně dvě hlavní nádraží?

Jeho nové jižní nádraží není vedeno po nákladního průtahu, ale u ulice Plotní se z nákladního průtahu odděluje a je vedeno souběžně s ulici Opuštěná. Jan Dvořák zachovává Dolní nádraží s větvením kolejí. Vznikají tak tři nádraží: současné Horní – dnešní Hlavní nádraží, Nové nádraží na jih od Vaňkovky a zachované Dolní nákladní nádraží.

Na jedné straně řeší nutnost vedení nákladního průtahu středem (po okraji) nového hlavního brněnského nádraží, ale za cenu záboru dalších pozemků pro železniční infrastrukturu. Zůstává nevyřešeno napojení tratě od Vyškova a Kyjova, a zůstává jednokolejná trať kolem Svitavy. 

Na plánku vidíme červeně linky šaliny a černě vyznačen „něco jako“ Severo-Jižní kolejový diametr, byť označen jako „Metro“. Tedy podpovrchovou rychlou spojnici severu města přes historické jádro, Horní a Dolní nádraží, na jih přes Nové nádraží do Komárova.  Šalina do Komárova ještě není přeložena na Plotní. 

Dvořák

Jan Dvořák – Jižní brněnské centrum

Situaci s jižním duálním nádražím lépe vidíme na tomto obrázku. První rybník (laguna) je mezi ulici Nové Sady a stávajícím viaduktem železniční tratě a Malou Amerikou. Druhý rybník pak vyplňuje celou plochu od stávajícího viaduktu kolem Prioru (Tesco) a ulici Opuštěná.

Polo-okružní šalina přes Jižní centrum

Na novém jižním nádraží je i autobusové nádraží. Pak ztrácí smysl zachování současné Zvonařky. Jak je v plánu. Za pozornost stojí vedení nové trasy šaliny kolem nového nádraží po ulici Opuštěná, pod železničním viaduktem na ulici Příční a dál k Rondu, kde vzniká triangl pro napojení šaliny na dnešní trať 8-osmičky směr Nové Sady a na Renneskou a současně (!) šalina pokračuje ulici Křídlovická na Václavskou a na Mendlák. To je vskutku odvážné řešení. Vzniká tak okružní spojení šalinou Mendlák – Renneská – Nové nádraží – Křenová. Klobouk dolů. 

Dvořák

Jan Dvořák – Jižní brněnské centrum

Dvořák

Jan Dvořák – Jižní brněnské centrum

Závěrem

Soutěžní návrh architekta Jana Dvořáka poprvé přináší výrazný vodní prvek na Jižní centrum. Když se ale podíváme na soutěžní návrhy Jižního centra z roku 2016 vidíme, že tento návrh na velké vodní plochy se zde objevil v několika soutěžních návrzích, včetně přístavu pro jachty. 

Železniční řešení v podobě tří nádraží, při zachování stávajícího a záboru dalšího území pro další koleje, v žádném případě nezjednodušuje železniční uzel Brno, nepodporuje rozvoj města, stávající problémy neřeší a nové vytváří.

Za mimořádné však považuji návrh na „okružní“ vedení šaliny z Křenové, přes Plotní, kolem nového nádraží po ulici Opuštěná, pod viadukt na Křídlovickou a dál na Mendlák. Tento směr bude muset být řešen, ale dnes spíše trolejbusy kvůli obtížné průchodnosti šaliny přes nově zastavěné území.

Více o díle brněnského architekta Jana Dvořáka na webu Nechtěné dědictví a na výstavě Nechtěné dědictví na hradě Špilberk. Z průvodce a z výstavy citovaný text a foto. Cit. duben 2017.