V úterý 10.května 2016 proběhlo v Domě umění v Brně vyhlášení architektonické soutěže „Budoucnost centra Brna“ o podobu Jižního centra ve variantě nádraží Pod Petrovem. Obdobná soutěž pro variantu nádraží U Řeky ještě probíhá. Na dnešní vernisáž přišlo vskutku hodně lidí, ale spíše mladší. Střední generaci se zdá, podoba města Brna nezajímá.

1.místo obsadil, podle mne velmi konzervativní, návrh UNIT architekti. Praha. Jejich návrh počítá s opuštěním současného nádraží a rozvinutím nádraží na Nových Sadech a podél Malé Ameriky. Nenavrhuje v jižním centru žádné velké stavby, ale spíše menší zástavbu v parku. Šalina má vést mezi Vaňkovkou a Priorem (Tesco) a dál pod mostem Úzká – Nové Sady. Návrh zachovává silniční průtah mezi Vaňkovkou a ÚAN Zvonařka ve stávají stopě. Na pravém břehu Svratky, tedy mezi řekou a odstavným nádražím navrhuje, jako další návrhy, zeleň s malou zástavbou.

2.místo Consequence forma, Brno/Vídeň – nádraží je umístěno podobně jako u vítězného návrhu. Ale na většině plochy tzv. Jižního centra navrhuje park. Nová zástavba je minimální, spíše okrajová kolem Vaňkovky a autobusového nádraží Zvonařky. Další zástavba je mezi řekou Svratkou a odstavným nádražím. Jižní Centrum se mění ve velké zelené místo odpočinku. Silnice mezi Priorem (Tescem) a Vaňkovou, a mezi Vaňkovkou a ÚAN Zvonařka je zachována. Navíc, navrhují i silnici podél trati nákladního průtahu (Dolního nádraží). Tedy co nejkratší napojení ul. Hladíkova – Zvonařka s ul. Heršpickou (městský okruh) a to průchodem pod seřaďovacím nádražím.

3.místoAtelier M1 architekti, Praha. Tento návrh mne nejvíce zaujal. Nové nádraží je plně u Malé
Ameriky v podobě dvou prosklených válců nádraží. Celý uzel MHD je přesunut na Nové Sady a pod most Úzká –
Nové Sady. Severo-jižní kolejový diametr však není v těsné blízkosti nového nádraží, jehož střed je výrazně vysunut na jih. Vodní plocha se rozšiřuje, tvoří „záliv“ a celé Jižné centrum se mění v zelené město relativně menších budov. Velice se mi líbí, že novou čtvrť propojuje šalinou (trolejbusem) z Tržní a kolem řeky k Rondu a druhou linku šaliny vede středem území do Komárova. Trochu rozpačitý jsem z ukončení šaliny u odstavného nádraží. Jako jediný z trojice navrhuje zbourat Zvonařku (schvaluji) a autobusy přesouvá pod nové nádraží. Osobně se mi tento návrh líbí nejvíce.

Budoucnost-centra-Brna

Budoucnost centra Brna – architektonická soutěž

Další návrhy

zachovávají současné tratě křižující a rozdělující město Brno. Všechny návrhy rozšiřují kolejiště a některé návrhy přidávají i další trať a to jižní napojení hlavního nádraží na přerovskou trať po území Jižního centra. Všechny návrhy samozřejmě počítají s podzemní stanici a mělce hloubenými tunely pod centrem Brna a železničním mostem přes Žebětín. Návrhy správně doplňují i budoucí sever-jižní kolejový diametr. Některé práce počítají se zrušením nákladního průtahu, což je špatně.
Více  než o architektonické řešení Jižního centra se ale autoři snažili vyřešit umístění nové odbavovací haly a kolejiště nového nádraží Pod Petrovem. U většiny návrhů je nová odbavovací hala na Nových sadech – tedy co nejblíže současnému uzlu MHD. Druhá podzemní stanice je umístěna pod Malu Amerikou. Vzniká tak dvojice nádraží: horní a dolní. Jiné návrhy počítají jen s jednou halou umístěnou v místě Malé Ameriky. Většina návrhů nepočítá se zapojením současné odbavovací haly, některé ji přikládají pomocnou roli na severním konci nádraží.

Problémem Jižního centra je nutnost odvést tranzitní automobilovou dopravu. Návrhy však počítají s křížením
těchto silnic dalšími silnicemi, popřípadě tratí šaliny, čímž se pohyb aut ještě více zpomalí. Mnoho návrhů zapojuje řeku. Ale za naprosto ostudné považuji návrhy, které do jižního centra umisťují jen park a velkou vodní plochu. Střed republiky, jak jej plánovali naši předci v podobě rušného živého města, se v návrzích mění v rybník.

Můj komentář

Soutěži o Nové jižní centrum Brna se věnuje i článek na iDnes „Parky a rozmanité domy u nádraží“ ke kterému je přidám i tento komentář: 

Včera jsem se vernisáže a vyhlašování výsledků zúčastnil. Doporučuji k návštěvě. Více než o architektonické řešení Jižního centra se ale autoři snažili vyřešit umístění nové odbavovací haly a kolejiště nového nádraží Pod Petrovem. Někdy hodně násilně.Návrhy vypadají vizuálně krásně, bylo by hezké, kdyby toto v Brně bylo ale:

 1. součásti nádraží v centru musí být i druhá podzemní stanice a navazující tunely pod centrem Brna a mostem přes Žabovřesky pro směr Jihlava, Praha. Problémem tunelů pod centrem je ale písčito-jílovité podloží a malá hloubka ražených tunelů. Například přes Nové Sady bude stanice hloubena z povrchu.Osobně si nedokáži představit, že by se tato varianta dokázala prosadit přes odpor majitelů domů v centru a v Žabovřeskách.
 2. Návrhy umisťují na jižní centrum park, vodní plochu, malou zástavbu. Problémem Jižního centra je nutnost odvést tranzitní automobilovou dopravu. Návrhy však počítají s křížením těchto silnic dalšími silnicemi, popřípadě tratí šaliny, čímž se pohyb aut ještě více zpomalí. Relaxovat či žít u takto frekventovaných silnic nebude asi příliš cool. Jižní část městského okruhu není řešena a kříží se současným vedením tratí.
 3. Návrhy zachovávají současné tratě křižující a rozdělující město Brno, všechny návrhy rozšiřují stávající kolejiště. Některé návrhy přidávají i další trať a to jižní napojení hlavního nádraží na trať přes Dolní nádraží.
 4. U většiny návrhů je nová odbavovací hala na Nových sadech – tedy co nejblíže současnému uzlu MHD. Druhá podzemní stanice je umístěna pod Malu Amerikou (1. a 2.místo v soutěži). Vzniká tak dvojice oddělených nádraží: horní a dolní. Jiné návrhy počítají jen s jednou halou umístěnou v místě Malé Ameriky (3.místo). Soutěžní návrhy nepočítají se zapojením současné odbavovací haly, které přestává sloužit svému účelu a ocitá se obklopena kolejištěm: z jedné strany prvními výhybkami nového nádraží v centru, z druhé strany přeplněného uzlu šalin.

+5 / 0

Odkaz na diskuzi k článku na iDnes najdete zde.

Odkazy na související stránky

Stránky organizátorů, kde najdete i kompletní prezentaci Budoucnost centra Brna – výsledky.

Archiweb o soutěži a výsledcích soutěže. Uvádí zdůvodnění poroty „“namísto jedné naráz postavené nové čtvrtí přináší dlouhodobé udržitelný scénář postupného rozvoje…“, proč ocenila tyto návrhy. Prezentace návrhů a autory práce:

 1. 1. cena (1 800 000 Kč) UNIT architekti: Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Doležalová, Marie Gelová, Luboš Klabík, Filip Lux, Adéla Medunová, Lukáš Tittl a Jitka Žambochová
 2. cena (1 200 000 Kč) consequence forma: Janica Šipulová, Martin Sládek, Franz Sumnitsch, Irene Djao-Rakitine, Lea Dostálová, Barbora Srpková, Veronika Kotková a Eliška Lichtnerová
 3. cena (750 000 Kč) Atelier M1 architekti: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek; spolupráce: Jakub Straka, Vojtěch Šaroun, Martin Utíkal, Michal Tichý a Patrik Kotas

Ohlasy na soutěž

Soutěži se věnuje i Jakub Patočka na webu Nádraží v centru.
“Návrhy jsou krásné, všichni by se měli jít do do Domu umění podívat. Jsem přesvědčen, že kdokoli výsledky uvidí, už ani nebude chtít přemýšlet o tom, že by se mělo nádraží někam stěhovat …“ Jakub Patočka.

Na webu uvidíte i vizualizace oceněných soutěžních návrhů.

Strana Zelených publikuje jen krátkou společnou tiskovou zprávu (Zelení a Piráti).

„…Předseda poroty Roger Riewe jí hodnotí jako „vysoce náročnou, protože Brno v ní žádalo scénář své budoucnosti. Za posledních několik let se soutěž takového rozsahu a na tak velké území v Evropě nekonala, což potvrzuje její význam v mezinárodním měřítku.“

Aktuálně.cz se rovněž věnuje soutěži o Budoucnosti centra Brna. Citují „Hlavní motivací byla získat seriózní návrh a tím i podklad pro rozhodnutí občanů v referendu. A aby se lidé mohli rozhodovat, potřebují vědět, jak bude město vypadat, pokud by vznikla jedna či druhá varianta,“ vysvětluje Ander“   (Strana zelených).
A proto za dva týdny město zveřejní sedm upravených urbanistických návrhů, které počítají s přesunem nádraží do takzvaného Jižního centra, zatím zpustlé oblasti v prostoru za hlavním nádražím. S přesunem počítá i stávající územní plán z počátku tisíciletí.

Mohlo by Vás také zajímat

Porovnání variant Nového nádraží v Brně: Pod Petrovem & U Řeky
Zajímá Vás porovnání obou variant budoucího nádraží v Brně?

 1. variantu Nádraží Pod Petrovem (v Centru) totiž neznamená nádraží v současné poloze. Mnozí občané si to myslí, ale není tomu tak. Jedná se o výstavby zcela nového nádraží na území tzv. Malé Ameriky. Proto označení Nádraží pod Petrovem. Nádraží by mělo být dvoj-podlažní, s nadzemní a podzemní části stanice.
 2. varianta Nádraží u Řeky, navrhuje přesunout nádraží do nové polohy na současný nákladní průtah. Do místo dnešního Dolního – Rosického nádraží. .
 3. varianta Nultá varianta, předpokládá ponechání nádraží na nynějším místě, bez úprav. Tuto variantu podporuje část hnutí Nádraží v Centru a Referendum 2014 / 2016.
  A jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Pokračujte na stránku Porovnávající variantu U Řeky / Pod Petrovem.