Čas na nový most

U kostela Nanebevzetí Panny Marie a kláštera Premonstrátů byl už od středověk most přes řeku Svitavu. Ten dnešní byl postaven v letech 1940-42 a nahrazoval starší z roku 1898, který zase nahrazoval starší a ten zase starší a tak dál.
Šaliny tudy jezdí od 27.října 1928.

22.10 2018 – 30.11.2019

Další Zábrdovická most se začal stavět v pondělí 22.října 2018. Tedy, abych byl přesný, již o víkendu 20 a 21.října začaly dopravní omezení. Od pondělí jede jinudy i veřejná doprava. V pondělí začala stavba, ale na samotný most přišla řada až na jaře 2019.
Součásti stavby je i kompletní výměna inženýrské sítě pod ulicemi, tedy kanalizace, elektřiny, plynu, výměna parovodu za horkovod. Když už se rozkope silnice, budou se pokládat i nové koleje pro šalinu na Starou osadu. Změní se i vedení silnice. Od soboty 30.listopadu 2019 je obnoven provoz. Na dalších padesát let.

Hotovo, ještě zamést

Pohled od zábrdovického mostu do ulice Cejl.

V úterý 26.listopadu je už skoro hotovo. Tady se díváme z ulice Cejl směrem k nájezdu na Zábrdovický most. Nový asfalt, nové koleje, troleje jsou už pod napětím.
Jen ty okolní domy :-( Byť v některých z nich po pravé straně fotky se již otevřely první provozovny.

Zábrdovický most 2019

Pohled na nový Zábrdovický most, verze 2019, směrem ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Dopravní značení tu je, včetně vyznačeného přechodu a přejezdu pro cyklisty. Z tohoto křížení bez semaforů mám trochu obavu a je mi líto, že se pro cyklisty neudělal podjezd. Tohle bude nebezpečné křížení.

Zábrdovický most 2019

Po pravé straně mostu přibyl nový most pro pěší a cyklisty. Dnes byl ale zavřený.
Trochu mne zklamalo, že Teplárny Brno nestihli přehodit starý parovod za horkovod a po levé straně nového mostu tak stále ještě vede ohyzdné potrubí parovodu. Snad až na jaře, po topné sezóně.

Zastávka šaliny Vojenská nemocnice

Nové refýže šaliny na obnovené zastávce Vojenská nemocnice. Zábradlí a bezbariérový vstup.

Po roce od zahájení stavby

Šalina na Cejlu

Na ulici Cejl směřující na Zábrdovický most jsou už položeny koleje šaliny a od křižovatky s ul. Vranovská se již asfaltuje nový povrch.

Šalina na zábrdovickém mostě

Pslední svary a koleje šaliny od Staré Osady a od města Brna se spojí na novém zábrdovickém mostě.

Zábrdovická ulice

Na Zábrdovické ulici u kostela Nanebevetí Panny Marie je již položena základní vrstva asfaltu. Sloupy pro troleje jsou už na svých místech. Troleje pro šalinu se budou instalovat až po dokončení vozovky. 

Nástupní ostrůvek šaliny u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích v Brně

V polovině říjnu jsou už znát obrysy nových nástupních ostrůvků šaliny u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích v Brně

.. a jdeme do finále

Zábrdovický most

Je září 2019 a na zábrdovickém mostě jsou už ploženy nové koleje od šaliny. Lidé už chodí po nové lávce vedle mostu.

Zábrdovický most

Vedle zábrdovického mostu je již nová láka pro pěší. Který již od od léta slouží lidem.

Zábrdovický most a Cejl

Na ulici Cejl jsou už v září také položeny koleje a první vrstva asflatu. 

Lazaretní ulice

Protože se pokládá asfalt už i na ulici Zábrdovické, musejí autobusy u kostela, u zastávky Lazaretní, jezdit úvraťově. Tedy zacouvat k Zbrojovce, a pak se vracet stejnou cestou zpět.  Znamená to, že se zastávky trochu posunuly až za rok ulice.

Mosty už leží na svých místech

Léto 2019
Podle smlouvy by rekonstrukce ulice Zábrdovická včetně výstavby dvou nových mostů (jednoho pro pěší a cyklisty, druhého pro šaliny a auta) měla být hotova do jara 2020. Pokud počasí vydrží, mohly by opravy a zprůjezdnění ulice Zábrdovická být hotovy již do zimy.

Zábrdovický most v červenci 2019

Nový Zábrdovický most je už v červenci 2019 na svém místě. 

Zábrdovický most v červenci 2019

Vedle nového zábrdovického mostu vyrostl i nový most určený jen pro pěší a cyklisty. Ten je již v provozu. (červenec 2019)

Zábrdovický most v červenci 2019

Pod novou lávkou pro pěší je i nový horkovod brněnských tepláren. Původní parovod je ještě ponechán vedle nového mostu. S jeho zbouráním se očividně čeká až do kompletního převedení parovodu na horkovod na ulici Zábrdovická.

Zábrdovický most

K novému Zábrdovickému mostu se již přiblížily od města i nové koleje šaliny.
Koleje šalina byly i důvodem proč byl ve 40.letech postaven předchozí betonový most.

Ulice Cejl v Brně

Všimli jste si jak jsou na Cejlu krásné prvorepublikové domy? Tento už má nová okna a po dokončení rekonstrukce ulice Cejl jeho hodnota jen vzroste. Kéž by se brzo dočkal rovněž opravy. 

Křižovatka ulice Cejl a Vranovská

Letních týdnu roku 2019 využíbá brněnský dopravní podnik k rekonstrukci kolejiště šalin na křižovatce ulice Cejl, Vranovská, s odbočkou do Zábrdovic. 
Místo šalin kličkují po okolních ulicích autobusy. Do začátku školeního roku by mělo být hotovo.

Nový most (pro pěší) je už na místě

Nový Zábrdovický most pro pěší

Vedle stávajícího, starého, zábrdovického mostu, leží již od dubna 2019 nový most. Ten je určen pro pěší a pro cyklisty. Podle snímku pod ním povede horkovod, který nahrazuje objemnější a méně hospodárný parovod.

Nový Zábrdovický most pro pěší

Chodník na druhou stranu řeky Svitavy nyní vede po druhém okraji starého mostu.
Po dokončení nového mostu pro pěší bude převeden chodník a začne demolice starého mostu ze 40.let 20.století. Do konce roku by měl stát most nový.

Duha nad Zábrdovicemi

Duha nad Zábrdovicemi na jaře 2019.
V okamžiku, kdy dojde k zprůchodnění nového mostu pro pěší se pomyslně odrazíme odedna.

Cejl - Zábrdovice

Ulice Cejl směrem do křižovatky Cejl – Vranovská.
Stále si myslím, že ty vybydlené baráky po pravé straně Cejlu od Zábrdovického mostu mělo město vykoupit a zbourat. A vytvořit průjezd přes ulici Jana Svobody až na křižovatku s ulici Vranovská. 

Pohled k západním sousedům

Když zavřeme most, vždy způsobíme dopravní omezení a znepříjemníme lidem život. Když zavřeme kvůli opravám jeden ze tři mostů přes řeku, je to svízel. Naštěstí to bylo plánované a brněnští politici našli odvahu do toho jít. I před komunálními volbami. A dloho, několik let, připravovaná rekonstrukce mohla začít.
Jak takové odkládání a nerozhodnost ale také může skončit vidíme u našich západních sousedů, v Praze. V roce 2020 má začít rekonstrukce Barrandovské mostu – po etapách. Dále rekonstrukci naléhavě potřebuje Libeńský most – to je ten, po kterém se již dnes vlečou tramvaje (něco jako u nás šaliny), Palackého a Hlávkův most. Všechny v havarijním stavu. Kterýkoliv z nich se již zítra může zavřít.
Buďme rádi, že jsme do takové stavu v Brně nedošli.

Plány a debata s občany

Setkání s občany v Dělnickém domě v Juliánově.
Setkání s občany v Dělnickém domě v Juliánově. Proč se nestaví na tři směny? Protože hluková omezení v noci, a lidé v okolních domech by chtěli v noci spát. Bude na stavbě dost lidí? Ano, bude. Jak bude zajištěn vjezd aut zde bydlících lidí?Na povolenku. Bude zajištěna vjezd k nemocnici? Ano. Bude lávka pro pěší bezbarierová? Ano, bude. Bude mít lávka opatření proti prachu ze stavby? Ne, nebude. Případná prachová plachta by neodolala větru.  Budou i nové koleje šaliny? Ano, budou. Bude nový most širší než ten stávající? Ne, nebude. Lazaretní ulice je ve špatném stavu, co s tím? Možná bude dalším investici města. Vzniknou v Brně na řece Svitavě další mosty?  Ano, jeden by měl vzniknout v Nové Zbrojovce.
Plán projektu rekonstrukce a výstavby nového mostu Zábrdovice
Plán projektu rekonstrukce a výstavby nového mostu Zábrdovice. za pozornost stojí mírně posunutá zastávka u kostela. Bohužel, zdá se, že hlavní cyklo trasa ze severu na Vídeň nebude mít podjezd, ale jen přechod přes silnici. Lepší než dnes, ale nejsem si jistý, jestli objem cyklo dopravy nebude komplikovat průjezdnost šalin Francouzská – Stará Osada. 
Zábrdovická klášter a kostel u brodu přes Svitavu
Zábrdovická klášter a kostel u brodu přes Svitavu. A protože premonstráský klášter stojí až za hradbami města Brna, stal se opakovaně obětí pohrom, které pustošily Moravu – 1241 Tataři, 1257 ničivá povodeň, 1259 velmi silné zemětřesení, 1263 – obrovská neúroda, a následný hladomor, 1423 – Husité, 1619 – Češi, 1645 – Švédové. Více třeba na této stránce.
Zábrdovický most z roku 1942
Zábrdovický most z roku 1942.  Na jeho místě již od středověku stávaly mosty. Koryto řeky bývávalo ale mnohem širší, jeden čas byl uprostřed i malý ostrov. 
Zábrdovický most, vyobrazení z roku 1839
Zábrdovický most v roce 1858
Zábrdovický most, vyobrazení z roku 1839. Za pozornost stojí rameno řeky odpojující se z hlavního toku Svitavy tam, kde je dnes jez u ulice Garguláková. Rameno řeky pak teklo přes dnešní Židenické nádraží na Starou Osadu. A pak zhruba v profilu dnešní ulice Zábrdovická se vracelo zpět do hlavního toku řeky Svitavy. Řeka Svitava, přes regulace v posledním století teče kolem kláštera ve stejném korytě jako dnes. A most přes řeku je po staletí na stejném místě. Všimněte si, že řeka Svitava je tu širší a uprostřed toku pod mostem byl „ostrov“. 
Jez na řece Svitavě
Jez na řece Svitavě u ulice Garguláková. Někde v těchto místech odbočovalo rameno řeky Svitavy směrem k dnešnému Židenickému nádraží, aby pak obtékalo Zábrdovický klášter a kostel a za ním se opět napojovalo na hlavní tok Svitavy.
O 20 let později, na mapě z roku 1858 je patrné rozšíření řeky. Reka je tedy tu mělká a pro stavbu mostu příhodná.  V roce 1858 už jezdí z Brna vlaky do Vídně a dokonce i do Prahy. Ale „stará Tišnovka“ ještě není postavena.
Zábrdovice kostel F.B. Werner 1750
Zábrdovice kostel F.B. Werner 1750
Na straně Brna, na pravém břehu řeky Svitavy vedla železniční trať – jednokolejka – z Brna do Tišnova. A podle starých obrázků byly před zábrdovickým mostem šraňky (závory), aby tudy mohly bezpečně projíždět vlaky.

Jak pojedeme do města

Stejně jako při poslední výměně Zábrdovického mostu v letech 1940 až 1942, a podobně i roku 1898, bude i letos zbudovaná lávka pro pěší. 
Šaliny na Starou Osadu nepojedou. Šaliny od města budou „končit“ na zastávce Francouzská, kde se šaliny č. 2 změní na trojku a pojede dál kolem Dětské nemocnice na Českou. V opačném směru to proběhne podobně.

Ze Staré Osady se svezete posílenými autobusy buď ke klášteru a pak přejdete lávku na zastávku Francouzská, nebo, ještě lépe, pojedete jen k Židenickému nádraží a svezete se do města vlakem (linky S2, S3 a S6). To je také nejrychlejší cesta. Vlakem po Brně využijete i pro cestu do Krpole. Kde můžete přestoupit na další městské linky.
Bude posílená šalina č. 12 k Dělnickému domu do Juliánova. Odtud už na Starou Osadu toho jezdí habaděj. Sympatické je, že posílené autobusy 201 budou jezdit až na Životského, tedy a šalinu č. 8. Třebas se i brňáci naučí více využívat vlak pro cestu po městě. Škoda jen, že mnohé vlaky ještě nejsou nízkopodlažní.

Šalina by měla znovu začít jezdit po novém Zábrdovickém mostě asi za rok, tedy v listopadu 2019.

Výřez z plánku dopravních opatření ve veřejné dopravě
Výřez z plánku dopravních opatření ve veřejné dopravě. Ze Staré Osady na Lazaretní a pak pěšky přes lávku na novou zastávku Francouzská, kde se bude dvojka měnit ve strojku a obráceně. Více na stránkách našeho městského dopravce.
Kolem řeky Svitavy vedla železniční trať z Brna do Tišnova, tzv. Stará Tišnovka.
Kolem řeky Svitavy vedla železniční trať z Brna do Tišnova, tzv. Stará Tišnovka. Její pozůstatky najdete u brněnských tepláren, u řeky za Albertem dnes končí koleje. Trať pokračovala kolem řeky, vedla kolmo na Zábrdovický most u kterého byly závory. Pozůstatkem v krajině po trati je tento železniční násep podél cyklostezky.
Původní žel. stavby Staré Tišnovky
Trať od Brna se křížila se šalinou a přijížděla na nádraží Brno-Zábrdovice. Dnes je železničářský dům (Cejl 125, č.p. 178) za plotem střežený psem. 
Zábrdovický most v říjnu 2018
Zábrdovický most v říjnu 2018, jeho poslední chvíle. 
Za zábrdovickým mostem na Cejlu
Za Zábrdovickým mostem výjezd ke křižovatce Cejl – Vranovská – Jana Svobody. Podle plánu by tady měl být přechod / přejezd pro chodce a cyklisty. Škoda, myslím si, že se nerozhodlo k nějakému řešení celého tohoto dopravního uzlu. Například výkup a demolice těch pár domků na pravé straně silnice by pomohla plynulosti dopravy do křižovatky. 
Křižovatka Cejl - Vranovská - Jana Svobody
Křižovatka Cejl – Vranovská – Jana Svobody. Propletenec šalin ze tří stran, a husté automobilové dopravy. Se zalidněním Zbrojovky tahle dopravní spojnice s Brnem ještě více zhoustne.
A co tak ještě razantnějšímu otevření křižovatky? Třeba šaliny by jezdily ze Zábrdovické po mostě rovno přes ulici Jana Svobody na křižovatku Jugoslávská & Vranovská?
AUERSWALDOVA ulice
Auerswaldova ulice je pojmenovaná po brněnském herci – Jaroslav Auerswald (1870 – 1931). Tady pohled do vnitrobloku na pavlačák u ulice Vranovská.

Akátky:

za druhý most

Protože panují obavy z dopravních komplikací na objízdné trase, chtěl by spolek Akátky (Jan Jelínek) postavit provizorní most přes řeku Svitavu. Ten by spojoval ulice Tkalcovskou a Tomáškovou po dobu rekonstrukce Zábrdovického mostu.
Jejich obava je, že se cestovní doba veřejnou dopravou, prodlouží až o jednu hodinu. Tak to vyzkoušíme.
Zorganizovali i petiční akci adresovanou panu primátorovi Vokřálovi. Podle jejich slov mají již pět-set podpisů. Spolek rovněž kandidoval do Židenického zastupitelstva s jediným cílem: most přes řeku.
Když se podíváte na mapu okolí řeky Svitavy, jejich nápad není vůbec hloupý. Na konci ulice Tomášková je již dnes pěší lávka na druhou stranu řeky k samošce na Cejlu. V těchto místech by rádi vedli provizorní most, zřejmě jen pro veřejnou dopravu. Díky tomu by tolik nezatěžoval hlukem své okolí a v noci by po něm nikdo nejezdil. Protože zákaz vjezdu. Si myslím.
Jen by mne zajímalo, zda-li zeptali na názor i domkařů z ulice Kuldova a Tomášková, co by říkali, kdyby se jejich klidná ulice změnila v průjezdní silnici pro autobusy. Tak jako tak, svůj nápad podali pozdě.
Na možnost zřízení provizorního mostu reagoval na FBook stránce BRNOmycity:

Existuje jich rovnou několik. Bohužel.
Opakovaně se totiž potvrzují technické překážky, proč to není možné:

  • I při použití odhlučněné mostovky s plastovými prvky dochází k překračování hlukového limitu daného pro bytnou zónu (45 dB noc, 55 dB den), tento limit by byl překročen již při 26 autobusech za den. Pro pokrytí výluky tramvají je třeba 600 spojů za den. V praxi by to znamenalo, že by po mostě mohlo projet jen 26 autobusů denně a zbylých 574 by muselo využít jinou trasu, jinudy by musela jezdit i osobní automobilová doprava. V důsledku by se tak most stavěl jen pro 26 autobusů denně.
  • V trase mostu je vedena vlečka, kanalizace v hloubce 2,5-3,0 m (kanalizační síť s napojení na kmenovou stoku D) a horkovod v hloubce 1,8-2,0 m – příčné přejezdy vyvolávají dynamické otřesy ještě zesílené přejezdem vlečky, tedy by musely být inženýrské sítě ochráněny proti těmto vlivům, což s sebou nese vysoké náklady
  • Na západní straně (křižovatka Pastrnkova a Tomáškova) je vedena kmenová stoka
  • Ulice Tomáškova je široká cca 5,5m mezi zvýšenými obrubami a pro oboustranný provoz autobusů by bylo potřeba vytvořit výhybny na úkor parkovacích stání a autobusy by pak projížděly v těsné blízkosti domů

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com