Výstaviště jako Brno: co bylo k vidění v průběhu let na brněnském výstavišti, co mě zaujalo, potěšilo, překvapilo. Povede nad výstavištěm lanovka nebo šalina. A co hokejová hala? 

Demolice vzadu na výstavišti

Objekty vzadu na výstavišti určené k demolici

Za vozovnou, za šalinou jsou objekty vzadu na výstavišti určené k demolici.

Objekty vzadu na výstavišti určené k demolici

duben 2021
Kvůli stavbě nové haly vzadu na Výstavišti musí k zemi několik staveb. Během následujících pěti měsíců dojde k demolici celkem 21 objektů v areálech Veletrhů Brno a Dopravního podniku města Brna.

Demolice je nutné nejen kvůli samotné stavbě haly, ale také pro parkoviště a související dopravní infrastrukturu. Zkušební provoz haly by mohl začít již koncem roku 2023, kompletně hotovo má být v roce 2024. Aktuálně také běží koncesní řízení na provozovatele haly na prvních 15 let jejího fungování. Očekává se vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tři stavby: pro samotnou halu, část okolních ploch a na vodní díla.

Demolice zajistí společnost MORKUS Morava s.r.o. za 8, 6 mil Kč. O tuto veřejnou zakázku, jejímž jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší cena, mělo zájem 17 firem. Vítěz tendru je oproti předpokládané hodnotě uvedené v zadávací dokumentaci výrazně levnější, kalkulováno totiž bylo 54 milionů.

Kvůli stavbě nové haly Veletrhy chystají  stavbu dvou nových vjezdů do areálu, oplocení, stavbu centrálního odpadového hospodářství a přesunutí spedice. Současně Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu. Dále DPMB potřebuje nové zázemí pro odpady a bude potřeba i nové zpevněné plochy a komunikace.

Pozemky pod výstavištěm by mohly být na prodej

Srpen 2020
Uvažuje se o prodeji části pozemků pod výstavištěm. Konkrétně pozemků vzadu za Z-tkem, kde se plánuje nová víceúčelová hala. Vtipem ovšem je, že tím, kdo by prodával byla městská firma BVV a kupcem by bylo město Brno.
Dalším objektem k prodeji má být parkovací dům u Bauerovy ulice, který pro změnu může přejít pod Brněnské komunikace. Opět by se tak jen přesouvaly peníze mezi městskými firmami.
Co by se skutečně mohlo prodat je bývalý velodrom.  Zájem o pozemek by měl pan Vítek, majitel sousedního hotelu Holiday Inn.

Osobně moc nerozumím tomu, proč „pouhým“ přesunutím pozemků z jedné městské firmy (z BVV) do druhé (Komunikace či jiné), se něco ušetří nebo dokonce získají peníze. Smysl by to mělo při obcházení dotačných pravidel nebo v případě, kdy BVV má více vlastníků. Ale takto to stejně jde z jedné městské kasy.

No a ještě bych připomněl, že minulé vedení města nechávalo prověřit možnost, že by se výstaviště více otevřelo veřejnosti. Čímž by se zvýšilo využití (více akcí, více peněz). Ale nové vedení města tento návrh smetlo ze stolu aniž by počkalo na výsledky. Jak by se to teďka hodilo, co?

Chátrající velodrom bych určitě z výstaviště vyčlenil a pozemky obratem prodal na hotel nebo kongresové centrum. Mimochodem, projekt nového velodromu v Komárově je taky nějaký ten měsíc pozastaven.

V lednu stavební povolení, do roku 2024 hotovo

Víceúčelová hala Brno

Vizualizace nové víceúčelové haly vzadu na výstavišti za Z-tkem, vedle vozovny šalin.

8.2020
Nová víceúčelová hala vzadu za Z-tkem by měla získat stavební povolení v lednu 2021 a bude dokončena do roku 2024. Takto to slibuje současná brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Autory projektové dokumentace je sdružení A Plus a ArchDesign. Ti odevzdali plány k hale 2. července. Nyní se musí udělat kolečko po cca padesáti dotčených orgánech státní správy. Paní Vaňková předpokládá, že se jejich stanoviska podaří získat do tří měsíců (tj. do 10.2020) a pak může město požádat o stavebního povolení.

Víceúčelová hala má mít kapacitu 12.000 diváků na kulturu a až 13.300 diváků na sporty (část diváků bude stát). Sloužit bude jak pro výstavnictví, tak pro kulturu a různé sporty včetně hokeje.
Už teď je však jasné, že její vybudování bude stát víc než původně plánovaných 1,5 miliardy korun. Kolik přesně to se zatím neví. Řekla paní primátorka.
Navíc město Brno nemá na stavbu peníze. Původní předpoklad za pana Vokřála byl, že se stavba haly pokryje pouze z veřejných peněz Brna, za spoluúčasti kraje a státu. Dnes se uvažuje s variantou podílu soukromých zdrojů.
Město by chtělo halu dostavět do roku 2024, aby se v Brně v tomto roce mohlo konat mistrovství světa v hokeji.

2019: snad i v kladných číslech

V roce 2019 hospodařilo brněnské výstaviště s obratem 1,44 mld Kč. Zisk byl 250 mil Kč, ale toho bylo dosaženo prodejem sousedního hotelu Holiday Inn.
V roce 2019 veletrhy navštívilo 835 tisíc lidí.

V budoucnu se těžiště výstaviště, tedy hlavní akce, ještě více přesunou dozadu do Pisárek. Před pavilóny P a V vyroste nový hlavní vchod a před ním bude mohutné parkoviště. Lidé budou chodit k novému vchodu od šaliny po lávce. Ta by měla vést nad plochou a pokračovat až na zastávku autobusu a dál na koupaliště Riviéra. Možná tudy povede i šalina, nad hlavou lanovka.

Pavilón Dé nakonec asi bude

Vedle pavilónu C na brněnském výstavišti je volný plac. Proto se mu také říká „volná plocha C“. A výstavních ploch je málo. Navíc je historické C-ečko pro výstavní akce bohužel neprodejné. Současným trendem jsou velké rozlehlé pavilóny s vysokým stropem.
Naproti tomu malá výstavní plocha v přízemí C, většina schovaná pod nízkým stropem a pak tři patra ochozů. Pro současné výstavnické potřeby mizérie. Ale je památkově chráněny, takže k zemi (zatím) nepůjde.
Řešením je výstavba nového D-ečka, který by měl pomoci oživit i sousední kulaté C-ečko. Bude s ním propojeno chodbami.

V uplynulých dnech se znovu začalo mluvit o novém pavilónu na brněnském výstavišti. První nápad jak zastěvt volnou plochu C byl už z května 2018, ale tyto návrhy byly novým vedením radnice hned po nástupu zaříznuty.
Po dvou letech jsou však znovu oživeny, původní baculatý pavilón dostal hrany a tak už skoro nestojí nic v cestě k jeho výstavbě. Tedy až na peníze. Za ty dva roky totiž rozpočet na nové D-ečko se navýšilo o více jak 50 mil kč a hlavně výstaviště nechce stavět současně D-ečko i víceúčelovou halu. To bychom měli z výstaviště na jeden rok staveniště. Tak uvidíme, co nakonec bude.
Nový pavilón D na brněnském výstavišti, vizualizace

Návrh na nový pavilón D na brněnském výstavišti, vizualizace z listopadu 2020. Vedení města Brna (paní Vaňková) odvolalo co odvolalo a slíbilo co už bylo slíbeno, a tak na brněnském výstavišti vyroste nová výstavní hala.

Nový pavilón D na brněnském výstavišti, vizualizace

Původní návrh na nové D-ečko z května 2018 byl novým vedením brněnské radnice zamítnut. Teď, v lednu 2020 se zdá, že nové D-ečko by po upravách (zaoblené hrany byly odstraněny) mohlo stát.

Nový pavilón D na brněnském výstavišti, vizualizace

V původním návrhu se například počítalo s dvoupatrovým průchodem do sousedního starého C-čka. Což byla věc, která se pamatkářům spolu se zaoblenými hranami nového D-ečka, nelíbila.
Vizualizace z ledna 2020 už obsahuje jen jednopatrové průchody. Což možná působí lépe, ale zase snižuje užitnou hodnotu kulatého C-ečka.
Horní ochozy pavilónu C jsou totiž dnes neprodejné.

Nový pavilón D na brněnském výstavišti, vizualizace

Současné šroubovicové napojení hranatého modrého E-čka s kulatým C-ečkem. V pozadí vizualizace nového D-ečka.
Problémem výstavby je zatím cena. Původní odhad z roku 2018 byl 400 mil Kč, radnice v roce 2020 by nechtěla překročit 450 mil Kč, ale návrh tuto „nepřekročitelnou“ částku ještě překračuje.
Druhou komlikací je plán na stavbu víceúčelovou halu vzadu na výstavišti. Vedení areálu by nechtělo stavět dva pavilóny současně a udělat tak na rok z výstaviště staveniště. 

Hokejová hala na brněnském výstavišti

Vizualizace nové hokejové haly na brněnském výstavišti
Vizualizace nové hokejové haly na brněnském výstavišti, jaro 2019
Plánek brněnského výstaviště
Plánek brněnského výstaviště. Za Z-tkem má vyrůst nová hala. Je vidět, že se těžiště výstaviště přesouvá dozadu do Pisárek.
Napřed na místě rozpadajícího se Velodromu, od jara 2019 vzadu na výstavišti, kdesi u pavilonu Z se plánuje nová hala, kde by mohla být i hokejová plocha pro hokej. 

 

Těžiště výstaviště se více a více přesouvá do jeho zadní části, kde jsou velké pavilony. A bude třeba nějak komplexně řešit napojení na veřejnou dopravu. 
Jsem zvědav, jestli se znovu oživí nápad na brněnskou lanovku z Pisárek nahoru do Bohunic, nebo na mimo-úrovňovou šalinu Pisárky – zadní část Výstaviště – Riviera – tunel – Sportovní hala Bohunice – kampus – FNemocnice a napojení na 8mičku na Osové.

Více o napojení šalinou vzadu na výstavšti v příspěvku šalina Pisárky – Výstaviště – Bohunice.

Festival Re:publika

Festival Re:publika na brněnském výstavišti
Závěrečný večer festivalu Re:publika na brněnském výstavišti, prázdniny 2018
17.červen 2018
Festival Re:publika skončil. Než se pustím do kritiky je třeba říci jedno, žádné jiné město nebo vesnice v ČeskoSlovensku či na Zakarpatské Ukrajině nepřipravilo či nechystá žádný jiný festival či nějakou větší akci, která by připomínala Sté výroční vzniku naši republiky. Jenom my v Brně. A když říkám my Brňáci, tak to znamená, že jsme to zvládli bez podpory české či slovenské vlády – jen ministerstvo kultury ČR dalo 50 mil Kč. A že jsme to zvládli, na to můžeme být sakra hrdí. Spojení oslav 100 roků Republiky a 90 roků výstaviště byl dobrý nápad.
Jak oslavit sté výročí? Zkuste se zamyslet, jak by takový program měl vypadat?

  • Měly by se představovat jednotlivé regiony bývalého Československa? Že by nějaká krojovaná babička předváděla vyšívání z Kysuc? To by se změnilo buď v národopisnou výstavu (a to málokoho zajímá) a nebo v turistický veletrh. A ten už jeden v lednu máme.
  • Že bychom si navzájem ukazovali, podobně jako před 90 lety, co nového se u nás vyrábí. Město „B“ by se třeba mohlo prezentovat tím, že se tu vyrábí parní turbíny a antivirové programy. V době internetu, TV, barevných časopisů?
  • Prodejní prezentace firem jako před 90 lety? To by se změnilo v jarmark. Už dost na tom, že po výstavišti pojíždělo pivní „šlapadlo“ jednoho starého brněnského pivovaru.
  • Výstava o historii, legionářský vlak, přehlídka vývoje aut nebo lokomotiv? Nebo jak jsme budovali naši železnici, dálnice, elektrickou rozvodnou síť. To asi také ne
  • A umění? To bylo na výstavě zastoupeno v podání současných umělců a velkoformátových pláten Muchy. Neplést, prosím, s tou známou brněnskou skupinou a zpěvačkou. Já bych řekl, monumentálnost umění nedělá.
Světelná show na brněnském výstavišti Re:publika 2018
Světelná show na brněnském výstavišti Re:publika 2018
Re:publika byl úžasný festival s dobrým nápadem a slušným provedením. Hodně k tomu pomohlo krásné počasí.

Samozřejmě, že opoziční politické strany se pokusí 120 mil Kč náklady využít v předvolební kampani. Ale být jimi, radši si napřed provedu průzkum, jestli právě jejich voliči nebyli mezi těmi spokojenými hosty Republiky na brněnském výstavišti.
Za mne, palec nahoru.

Za tři týdny navštívilo výstaviště 175 tisíc lidí.

KONEC VLEČKY NA BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ

Konec železniční vlečky na brněnské výstaviště
červen 2018
Od počátku brněnského výstaviště vede do areálu železniční vlečka. Její osud je jistý, bude zrušena. Brněnské výstaviště ani vystavovatelé již nepotřebují navážet do areálu vlakové zásilky nebo samotné vozy jako exponáty. Vlečka je dnes využívána například pro fanoušky Hokeje, kteří mohou u haly Rondo nastoupit na vlak a nechat se odvést. jedná se však jen o atrakci. Při nejbližší rekonstrukci silnice nikdo, ani město, nebudou zřejmě chtít investovat do zachování této vlečky která vede z areálu BVV kolem řeky Svratky na Dolní nádraží. 
Na obrázku níže je návrh z Územního plánu roku 1968, aby vlečka BVV byla zaústěna do Heršpického nádraží. A to v souvislosti s výstavbou nového brněnského nádraží. Za pozornost stojí, že vlečka by vedla po pravém břehu Svratky, nekomplikovala by tedy silniční dopravu jako tomu bylo. Více o BVV vlečce v příspěvku Vlečka na brněnské výstaviště.

NOVÝ PAVILÓN UŽ V ROCE 2020

18.května 2018
400 mil Kč a hotovo již na jaře 2020 – to by měl být nový valko-kapacitní pavilón na brněnském výstavišti. Měl by stát vpředu u C-čka a být s ním propojen nadzemním tubusem. 

Projekt nového pavilonu byl s novým vedením Brna (primátorka Vaňková) na počátku roku 2019 zrušen.

Nový pavilón D na brněnském výstavišti, vizualizace

První návrh na nový pavilón D na brněnském výstavišti, vizualizace. Tento návrh byl nakonec zamítnut.

Abychom byli přesní, pavilón D už na brněnském výstavišti už jednou byl. Stále vedle pavilonu Morava a halou B, ale v desátých letech 21.století byl z výstaviště vyčleněn a dnes (jaro 2020) je v něm zábavně-poučný park VIDA centrum.
S jeho vnějším tvarem nedošlo k žádným úpravám, jen je za plotem. Díky tomu je písmenko „D“ tedy opět volné.

NEPOVEDENÝ (?) VELETRH VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Veletrh Věda, výzkum, Inovace 2018
Veletrh Věda, výzkum, Inovace 2018
17.května 2018
Byl jsem na druhém veletrhu Věda, výzkum, Inovace. Ten byl vzadu v pavilónu P a skoro nikdo nepřišel. Přitom účast vystavovatelů byla dobrá, stánky velmi zajímavé, konference a já osobně spokojen. Ale ta propagace. Již v minulém roce, kdy jsem nešel, jsem si říkal, pro koho ten veletrh je vlastně určen? Škoda.
Organizátorem nebyly BVV.

Soutěž: JAKÁ BUDOUCNOST ČEKÁ VÝSTAVIŠTĚ

květen 2018
Nejlepší i ty horší a neoceněné soutěžní návrhy na novou podobu brněnského výstaviště byly k vidění v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Musím říci, že některé soutěžní návrhy byly odvážné – zbourat polovinu výstaviště a místo starých a nepotřebných pavilónů udělat nové. Další návrhy byly hloupé – třeba udělat uprostřed výstaviště velké parkoviště nebo postavit nový pavilón napříč celé šířky výstaviště. Nakonec jsem uznal, že porota vybrala ty nejlepší. Obecně:

  • žádné velké radikální změny,
  • rozvoj hlavně kolem Z-ka a v zadní části území,
  • zachování historických pavilónů,
  • lepší dostupnost výstaviště, jak veřejnou dopravou, tak pěšky a auty.
  • A doplnění výstaviště zelení, jak bylo v počátku za 1.republiky.

A ještě jedna věc mne na výstavě zaujala: prostorové modely pisárecké „kotliny“ kolem řeky Svratky. Na modelu bylo krásně vidět, jak je celé území výstaviště velkou naplávkou a v záplavovém území řeky. Nikomu to nevadí. Protože máme přehradu, která nás s vysokou pravděpodobní od velké vody ochrání.

Brněnské výstaviště v červnu 2017
Brněnské výstaviště v červnu 2017, pohled z 10.patra administrativní budovy BVV
Vyhlášení urbanistické soutěže na brněnské výstaviště. 1.místo nebylo uděleno, druhé a třetí ano, plus oceněný dalších návrhů. Co mne zaujalo s komentářem v Galerii obrázku.  Obecně se počítá s rozšířením vozovny Pisárky. Návrhy přinášejí zapuštění šaliny na úroveň plochy výstaviště. Ze „podzemní“ zast. Pisárky tak šalina pokračuje v „podzemí“ a až za zast. „vchod G2“ se zvedá nahoru. Jak ze šaliny, tak z ulice Lipové je lepší přístup na výstaviště. Historický hlavní vchod A a zast. šaliny Hlavní vchod je ponechán.
V návrzích se počítá s lanovkou do Bohunického kampusu, která byl vedla ze zast. Lipová, kde by vznikl jak nový dopravní uzel – šalina – trolejbus – lanovka. Tak i nový vstup na výstaviště směrem k Z-ku. Souměrně kolem Z-ka vyrůstá nový pavilón. Některé návrhy vedou pěší lávku z Lipové na Riviéru, jeden návrh počítá s okružní šalinou kolem výstaviště, z Mendláku do Pisárek.   

Bohužel vizualizace soutěžních návrhy je chráněna autorskými právy a nemohu je publikovat.

Langoš se sýrem na brněnském výstavišti, rok 2009
Langoš se sýrem na brněnském výstavišti, rok 2009
25.května 2017
Novou podobu brněnského výstaviště má určit dvoukolová urbanistickou soutěž. Pokud máte nápad, jak lépe využít výstaviště, jak jej více otevřít a propojit s městem, s Riviérou, při zachování potřeb veletrhů, své návrhy můžete posílat do 21. srpna.
Z podaných návrhů vybere komise finalisty do druhého kola s uzávěrkou 13. prosince.

Architekti své prvo-kolové návrhy mohou po celou dobu ještě upravovat. A v únoru 2018 vyhlásí devítičlenná porota vítěze. Porotu tvoří pět architektů a urbanistů, tři zástupci města a ředitel veletrhů Jiří Kuliš.

Pro vítěze je připraveno dva miliony Kč, druhý dostane 1,5 milionu Kč a třetí milion Kč.

5.března 2017
Už dlouho se mluví o malém využití výstaviště, jeho velké uzavřenosti, neprostupnosti a malém napojení na Brno. A je to tu. Město Brno, jako vlastník, chce výstaviště více otevřít svému okolí.  Jádro výstaviště zůstane uzavřené a zaplocené i nadále, vnější nevyužívané budovy a prostory půjdou propojit s okolním městem. Oplocení by mělo zmizet od divadla či pavilonů Brno a Morava, které se dnes k výstavním akcím již nepoužívají.

Jak ale bude naše výstaviště vypadat určí až dvoukolová urbanistická soutěž, která bude vyhlášena v dubnu s ukončením, nejspíše, do konce roku 2017. Návrhy by měly řešit i okolí výstaviště, včetně okolí u Anthroposu.

V plánu jevedle pavilonu C výstavba nového pavilonu s 5.000 m2 výstavní plochy. Možná by stálo za zamyšlení, dodávám, co se samotným C-kem? Je to „galerijní“ pavilón, většina výstavní plochy v Galerii, ta je dnes nevyužitelná a samotná kruhová plocha v přízemí je malá. Zbourat?

Co se ale bude bourat určitě je Velodrom. Pryč s ním. Neudržovaný a na tak atraktivním území.

Do tří let by ale na výstavišti měly vzniknout dvě parkoviště typu Park & Ride – jedno u vozovny Pisárky a druhé před hlavním vstupem do areálu. Dnešní parkoviště vzadu u pavilonu P, by se mělo s lávkou přes Bauerovu ulici, propojit s koupalištěm Riviéra. Návštěvníci koupaliště tak budou mít, kde odstavit kola a auta.

Vzadu, u brány č. 5. má vzniknout nová hasičská stanice. Ta dnešní, je malá a již nevyhovuje. Součásti výstaviště někde u vozovny by měla být i dolní stanice lanovky do Bohunic. A počítá se rovněž s dalším rozšířením vozovny šalin v Pisárkách.

ZISK A BUDOUCNOST BVV

14.prosince 2017
Přínos brněnského výstaviště pro městskou, krajskou a státní kasu by měl v součtu za rok 2017 být cca 7 mld Kč. To je slušný. V roce 2017 prošlo bránami výstaviště 800 tisíc lidí.
A co se chystá? V roce 2018 by hospodaření výstaviště mohlo být ještě lepší, konají se dva největší veletrhy: strojírenský a ten zemědělský. 
Chybějí ale výstavní plochy. Proto BVV a Brno plánuje výstavbu nového pavilonu. Měl by stát na volné ploše vedle C-ečka. S ním by měl být i nějak propojen. Hotovo do konce roku 2019, náklady kolem 0,5 mld Kč. To je dobře, protože C-ečko je obecně obtížně využitelné, hlavně ty dvě patra teras jsou dnes zoufale neatraktivní. Domnívám se já.
Než bude nový pavilón postaven, začalo se již s bouráním K-ačka. To je ten malý vzadu. Co pamatuji, naposledy jsem v něm viděl vystavovat vysokozdvižné vozíky. Pavilón K jde k zemi, a místo něho pro rok 2018 vznikne provizorní pavilón. 

BRŇÁCI SI KOUPILI VÝSTAVIŠTĚ

Vchod G2 na brněnské výstaviště
Vchod G2 na brněnské výstaviště od stejnomenné zastávky šaliny, rok 2009.
My, Brňáci, jsme si za 225 mil Kč koupili i zbývající podíl na výstavišti. Od této chvíli je skoro 100% vlastníkem město Brno. Zařídil primátor města Brna, pan Vokřál.

STROJÍRENSKÝ VELETRH 2011

Lokomotiva na plyn na Strojírenském veletrhu v Brně v roce 2011
Lokomotiva na plyn na Strojírenském veletrhu v Brně v roce 2011. Max. rychlost 90 km/hodinu a dojezd na plnou nádrž 500 km. Slušný výkon na lokomotivu, která je určena pro posun. 
Max. rychlost 90 km/hodinu a dojezd na plnou nádrž 500 km. Slušný výkon na lokomotivu, která je určena pro posun. Jo, abych nezapomněl, je na plyn. 

Re: A bohužel asi jediný exponát na zatím ještě fungující železniční vlečce na BVV, co?

Já: Máš pravdu. Pro mne osobně velké zklamání. Čekal jsem mnohem více železničních exponátů – jako v jiných letech. Asi zaviněno nedávnou velkou železniční výstavou v Ostrava Rail Days. Rozhodně bych ty koleje vlečky nerušil. Myslím, že by tím výstaviště přišlo o jednu ze svých výhod. Nikdo neví co bude za pár let, třeba takový Brno Rail Days.

Dodatek z roku 2017: Veletrhy Brno již železniční vlečku nepotřebují. Žádné lokomotivy či vagóny se na brněnské výstaviště již nevozí ukazovat. V roce 2017 na Výstaviště přijel jen parní vlak s vozičkáři a pak jedna jízda šotoušů. Jinak nic. BVV nebude investovat do oprav a údržby vlečky. 

2009: PÁRKY A ZARUČENĚ „PRAVÝ“ BURČÁK

Výstaviště - vždy se mi vybaví párky na stojáka
Když brněnské výstaviště, tak se mi vždy vybaví párky na stojáka
14.září 2009
Strojírenský veletrh se rovná párek na stánku, trocha hořčice a chleba. Na střední škole, jsem zde s kluky ještě chlemtali první „skutečný“ burčák. Tentokrát tu burčák nebyl, návštěvníků bylo první den poskromnu a nejvíce se mi líbil nový pavilón V. Fakt pěknej.
Líbí se mi více jak věhlasné Z-etko.

ODLITKY SLÉVÁRNY UXA NA VÝSTAVIŠTI

Barový vůz Českých dráh na výstavišti v Brně
Barový vůz Českých dráh na výstavišti v Brně, září 2009
16.září 2009
Co mají společného následující obrázky? Odpověď najdete až na závěr.
Vždy jsem si přál, abych dělal takovou práci, na jejíž výsledek si mohu sáhnout, ukázat a to třeba i za 20 roků a říci, toto jsem dělal. Toto je moje práce. Prostě nic virtuálního.
Posunovací lokomotiva na brněnském výstavišti
Posunovací lokomotiva na brněnském výstavišti
Čelní pohled na odlitky UXA
Tak a je to to tady, Čelní pohled na lokomotivu. Každý vůz potřebuje zapojení tlaku brzd: jsou to ty žluté a červené věci. No a právě na těchto drobných „věcičkách“ jsem se podílel, když jsme bouchal ve slévárně UXA.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com