Zapomeňte na barokní kašnu podepíranou baculatými andílky. Jsme v Brně.  A Dominikánské náměstí od dokončení své renovace a vymýcení aut čeká na nějaký ten „vodní prvek“. Protože kde je voda, tam to žije.

Podepsáno

21. prosince 2021
Výtvarné dílo podle návrhu Tomáše Pavlackého a Michaela Gabriela se na Dominikánském náměstí objeví do dvou let. Vše je černé na bílém. 

„S vítězi architektonicko-výtvarné otevřené soutěže jsme v posledních měsících vedli tzv. jednací řízení bez uveřejnění, které vyústilo až v návrh smlouvy. Realizace díla se dočkáme nejpozději do konce září roku 2023. Už teď se Dominikánské náměstí díky rekonstrukci stalo přirozeným místem setkávání lidí, kteří tu vyhledávají posezení stranou od rušnějších částí centra, a věřím, že nový vodní prvek jim zvlášť v horkých dnech pobyt ještě zpříjemní,“ uvedl náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný. 
Cena zůstává stejná, jako navrhli autoři při soutěži, tedy 7 550 000 Kč.

Rada města Brna vybrala na základě stanoviska odborné poroty vítěze 8. září letošního roku.

Kužely nejsou, čím se zdají být

Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.
Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.
Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.
Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.

Soutěž na kašnu nebo něco takového vyhlásila Rada města Brna už před dvěma lety. Ale až teď ale vybrala vítězný návrh od Tomáše Pavlackého a Ing. arch. Michaela Gabriela.

Vítězný návrh hned po svém zveřejnění vzbudil ostrou kritiku veřejnosti. „Cože jako ty kouřící trubky jsou?“ Ale jak jsem byl upozorněn, tak publikované fotky jsou trochu zavádějící. A tak jsem zašel do URBAN centra, kde mají model vítězného návrhu, a i těch dalších.

Nejprve je třeba říci, že se nejedná o tři pravidelné kužele, ale o nepravidelné elipsovité útvary. Díky tomu se pozorovateli jeví z každého úhlu pohledu, z každého místa náměstí, trochu jinak. Kužele mají i různou velikost, což ve svažitém terénu náměstí bude vytvářet zajímavý dojem. Nejvyšší trubka je dokonce vyšší jak dospělý člověk.  Co se z jednoho místa zda jako kruh, z jiného místa jako…

Když jsem ten model viděl, přišlo mi to jako vtipné řešení (v pozitivním slova smyslu) a musím říci, líbí se mi to. Povrch má být měď jako socha Spravedlnosti (ta s tou krychlí) na Moravském náměstí. Zevnitř trubek bude vycházet buď vodní mlha nebo stříkat (?) po obvodu voda. Vítězný návrh odkazuje na brněnské „kouřící trubky“ neboli výfuky teplárenského paro-vodního potrubí, kterých byly po Brně desítky, ale s přestavbou teplárenské soustavy na horkovodní z veřejného prostoru postupně mizí. řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Celkem se do soutěže přihlásilo 53 návrhů. Posuzovala se kreativita, originalita a celková úroveň řešení, což mělo největší váhu, dále se hodnotila také vhodnost začlenění díla do určeného prostoru.  Na základě výsledků hodnocení poroty udělí zadavatel, tedy Rada města Brna, odměny autorům vítězných návrhů ve výši 450 tisíc korun. Tato celková suma se odečte z předpokládané hodnoty veřejné zakázky na vodní prvek, na samotnou realizaci tak zbývá 7,55 milionů korun.

Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.
Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.
Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.

Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.

Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel: Kužely nejsou, čím se zdají být.

Dominikánské náměstí na podruhé

Platany na Dominikánském náměstí v Brně

Platany na Dominikánském náměstí v Brně

Radní města Brna vylásili novou soutěž na dokončení Dominikánského náměstí.
Na přelomu let 2019 a 2020 se sice již uskutečnila architektonicko-výtvarná soutěž na doplnění zrekonstruovaného Dominikánského náměstí o dva vodní prvky, avšak žádný z návrhů nebyl vybrán k realizaci. Proto nové soutěže.
Předmětem soutěže je návrh pouze jednoho vodního prvku, který by měl být poblíž středu náměstí. Cílem je ochlazení okolí v letních vedrech, včetně vyvolání efektu vodní mlhy. Může, ale nemusí to být moderní umění. „Nový vodní prvek musí být každopádně uměleckým dílem, od kterého se očekává vysoká výtvarná úroveň,“ řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Původní zadání počítalo se dvěma vodními prvky, jedním před kostelem svatého Michala a druhým v centrální části Dominikánského náměstí. Hodnoticí komise soutěže se však shodla, že před kostelem žádný vodní prvek nebude, protože na něj zde není místo.
Termín pro podání nových návrhů je do 30. června, zasedání soutěžní poroty by mělo být v srpnu.
Vodní prvek bude situován v ploše vymezené čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Návrhy využijí pro umístění technologií existující komoru. Dílo by nemělo být vyšší než okolních stromů. Náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout 7 550 000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín dokončení díla je do 30. září 2022.

Halouzkův betlém bude i nadále v Brně

Středa 23. prosince 2020

Určitě jste už viděli ze dřeva vyřezávaný betlém na Dominikánském náměstí.  Celkem jej tvoří 115 (!) soch v životní velikosti. Jeho autorem je Jiří Halouzka.
Protože se Halouzkův betlém opravdu líbí, stal se již jedním se symbolů Brněnských Vánoc. Město Brno se proto dohodlo s řezbářem na dlouhodobé spolupráci a ve středu podepsalo s mistrem memorandum o spolupráci.
Doposud se instalace betlému objednávala vždy jen na konkrétní ročník Brněnských Vánoc. Memorandem, které jsme dnes podepsali, deklarujeme zájem spolupracovat dlouhodobě. Máme tak garanci, že tento unikát bude i v příštích letech zdobit centrum právě našeho města,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Mezi základní parametry dohody patří povinnost města zajistit důstojné umístění betlému během Brněnských Vánoc pořádaných TIC Brno.
Halouzkův betlém je opravdovým unikátem, v celém rozsahu ho návštěvníci mohou vidět jen v Brně a součástí zdejších Vánoc je od jejich začátku, tedy od roku 2009. Letos opět zdobí Dominikánské náměstí a tvoří jej 115 soch,“ doplnila zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

Halouzkův betlém na Dominikánském náměstí v Brně
Halouzkův betlém na Dominikánském náměstí v Brně
Halouzkův betlém na Dominikánském náměstí v Brně

Mistr Halouzka (uprostřed) s paní primátorkou Vaňkovou

Halouzkův betlém na Dominikánském náměstí v Brně

Mistr (bez roušky) mezi svými

Halouzkův betlém na Dominikánském náměstí v Brně

Foto: Tiskové středisko, Magistrát města Brna

Halouzkův betlém na Dominikánském náměstí v Brně

Foto: Tiskové středisko, Magistrát města Brna

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com