Ani se to nezdá, ale už je tomu dvacet pět roků, co trať z Maloměřic do Blanska a dál prošla výraznou modernizací. Tehdy spojená i s elektrifikací. Stala se páteřní trasou nadregionálního významu a jednou z nejvytíženějších tratí v brněnské metropolitní oblasti. Nyní nastal čas na její opravu.

Nickolejný provoz: začínáme

Nádraží Bílovice nad Svitavou

Zastávka Bílovice nad Svitavou (jaro 2021)

Bílovice nad Svitavou

Zastávka Bílovice nad Svitavou (léto 2020)

Dnes, 21. října 2021, zahájila Správa železnic tři velké  projekty mezi Brnem a Blanskem: modernizaci mezistaničních úseků mezi Brnem-Maloměřicemi a Blanskem (dvě samostatné stavby) a rekonstrukci stanice Adamov. Zatím s částečným zachováním provozu.

Stavební práce zcela zastaví vlaky mezi Brnema Blanskem od poloviny letošního prosince. Osobní vlaky nahradí autobusy, většina dálkových spojů už jezdí od dubna mezi Brnem a Prahou přes Křižanov a Havlíčkův Brod. Vlaky linky R19 z Prahy budou zpravidla končit ve stanici Blansko.

První dva projekty jsou spolufinancované z úvěru od Evropské investiční banky (EIB), akce s názvem Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF 2).
Všechny tři stavby leží na hlavním železničním koridoru mezi Brnem a Prahou. Cílem je zlepšit technický stav a parametry trati, umožnit zvýšit rychlost vlaků a zajistí vyšší bezpečnost a spolehlivost provozu. Dále bezbariérový přístup k nástupištím v Adamově a na nově upravených zastávkách.

Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov
Projekt počítá s kompletní rekonstrukcí železničního svršku a částečně i železničního spodku, výstavbou nové odbočky Svitava a potřebnými úpravami zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dodavatelem stavby je Společnost MALADA, kterou tvoří firmy Subterra, STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha. Vysoutěžená cena je 2,4 miliardy korun bez DPH. Hotovo bude v roce 2023.
V rámci investiční akce se zrekonstruuje železniční svršek v obou kolejích mezi stanicemi Brno-Maloměřice a Adamov. Do oblouků o malých poloměrech budou použity kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dále dojde k obnově vybraných mostů, všech čtyř tunelů, opěrných a zárubních zdí a přilehlých skalních svahů a také k odstranění několika propadů traťové rychlosti. Přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
V Bílovicích nad Svitavou vznikne nový podchod pod tratí, který zkrátí přístup od parkoviště k nástupišti směr Brno. Současně se opraví přístřešky pro cestující.

Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
Výstavbu dvou nových ostrovních nástupišť ve stanici Adamov, přístupných z nové lávky přes celé kolejiště, přinese investiční akce, kterou realizuje Společnost Adamov (Swietelsky Rail CZ + Elektrizace železnic Praha). Cena stavebních prací dosahuje 834 milionů korun bez DPH. Ostrovní nástupiště budou plně bezbariérová, a to díky výtahům z nově vybudované lávky. Ta bude vybavena rovněž schodišti, současně zajistí propojení na druhou stranu kolejiště do Hybešovy ulice. Rekonstrukcí projdou také odbavovací prostory pro cestující, součástí stavby je i výstavba parkoviště s kapacitou 30 vozidel. Prodloužení třetí staniční koleje pak umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů. Stavba skončí v polovině roku 2023.

Adamov – Blansko
Poslední slavnostně zahajovaná stavba obsahuje kompletní rekonstrukci železničního svršku v celém mezistaničním úseku Adamov – Blansko, obnovu železničního spodku ve vybraných úsecích druhé traťové koleje i celkovou rekonstrukci adamovské zastávky. Sanací projde všech pět tunelů, přilehlé skalní zářezy, mosty a zdi. Stavební práce realizuje Společnost AdaBla (OHL ŽS + Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby + TRAMO RAIL). Vysoutěžená cena je 2,62 miliardy korun bez DPH.

Největší význam pro cestující bude mít výrazná přestavba zastávky v Adamově. Stávající dvě vnější nástupiště, jež jsou situována nevstřícně, budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm, které bude umístěno v poloze současného nástupiště ve směru na Brno. Zkrátí se tak docházková vzdálenost cestujícím od Brna a současně to přispěje ke snadné organizaci případných výlukových opatření. Hrany nástupiště budou ve výšce 550 mm nad kolejí, délka bude 170 metrů. Bezbariérový přístup zajistí šikmý chodník.

Kudy do Kolína, Pardubic, Prahy

V úterý 6. dubna 2021 začal platit výlukové jízdní řády na trati z Brna do Prahy a to v úseku mezi Českou Třebovou a Kolínem. Výlukové jízdní řády bude platit do poloviny roku 2023.
Hlavní změnou je přesměrování většiny rychlíků obou dopravců z Prahy do Brna po trati přes Vysočinu. To znamená, že rychlíky z Brna do Prahy nebudou po několik let stavět v České Třebové ani v Pardubicích. Současně dojde u mnoha vlaků k prodlouží jízdní doby do Prahy asi o  20 minut.
Vlaky Českých dráh budou nově staví i v Králově Poli, a většina rychlíků obou dopravců v Kolíně pro přestup do Pardubic. Opatření se (zatím) nebudou týkat linky R19 (Praha – Choceň – Svitavy – Brno) a vybraných ranních a večerních spojů, které zajistí dopravní obslužnost menších měst na trase přes Českou Třebovou.

  • Od 1. září 2021 je rovněž zaveden jednokolejný provoz v úseku Adamov – Blansko. Od poloviny prosince pak vlaky opustí trať mezi Brnem a Blanskem úplně. V rámci modernizace trati proběhne kompletní rekonstrukce trati, výstavba nové odbočky Svitava a komplexní úprava zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Přestavbou projdou železniční zastávky. Stanice Adamov dostane dvě nová ostrovní nástupiště, přístupná z lávky. Zásadní přestavbou projde i zastávka v Adamově, současná nevyhovující nástupiště budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm. Hotovo by mělo být do ledna 2023.
  • V létě 2022 se na tři měsíce zastaví provoz i mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami.

Tendr na zhotovitele vypsán

28. prosince 2020
Správa železnic vypsala tendr na zhotovitele modernizace koridorové trati v úseku Brno-Maloměřice – Adamov.

Adamov nádraží

Rekonstrukcí by mělo projít i nádraží v Adamově. Současný stav je více jak špatný.

V rámci modernizace trati mezi Brnem a Adamovem proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku (kolejí) a částečně i spodku (např. mosty).

Dále dojde k výstavba nové odbočky Svitava a úpravy zastávek Bílovice nad Svitavou (podchod a nová nástupiště) a Babice nad Svitavou.
Dále se zrekonstruují vybrané mostní objekty, všechny čtyři tunely v uvedeném úseku, 16 opěrných zdí i více než tisíc metrů přilehlých skalních svahů.

Projekt s názvem Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC bude spolufinancovaný z programu CEF Blending, který je kombinací finančních prostředků z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky. Předpokládaná hodnota stavební zakázky je 1,9 mld. Kč.
Se zahájením realizace se počítá v říjnu roku 2021.

V rámci stavby se zrekonstruuje železniční svršek v obou kolejích mezi výhybkami stanic Brno-Maloměřice a Adamov. Do oblouků malých poloměrů budou použity kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dojde rovněž k odstranění několika propadů rychlosti (lokální snížení rychlostí).
Přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby byly přívětivé i maminky s kočárkem, staré lidi a vozíčkáře.
Technologická budova na odbočce Svitava bude vystavěna na místě stávajícího strážního domku. Budova zastávky Babice nad Svitavou bude nově sloužit jako technologická budova pro silnoproud a sdělovací zařízení. V rámci rekonstrukce nástupišť se opraví přístřešky na nástupištích.
Bude také nutné provést zajištění některých skalních svahů a obnovit povrchové a podpovrchové odvodnění. Prakticky všechny mosty a propustky projdou přestavbou, a to včetně jednoho podchodu.
U čtveřice tunelů se budou sanovat portálové části a ostění, pročistí se příkopy a obnoví bezpečnostní značení.

Z pohledu nás cestujících budou opravy a modernizace spojeny s výlukami vlaků, včetně několikaměsíční kompletní výluky.
Rychlíky na Prahu pojedou přes Krpole, Tišnov a Křižanov. Regionální vlaky budou nahrazeny autobusy.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com