Správa železnic rozhodla o 11km prodloužení  vysokorychlostní tratě na Jižní Moravě. Nové zaústění do stávající tratě na Břeclav bude až u Rakvic. Původně se měly koleje napojovat u Šakvic. Nové řešení umožní plynulejší jízdu vlaků. Napojení bude také kapacitnější.

Nový sjezd z VRT bude až u Rakvic

U stanice Rakvice

Silniční podjezd pod tratí u zastávky Rakvice

čtvrtek 16. únoa 2023

Dosavadní projekční práce na VRT Jižní Morava mezi Brnem a Šakvicemi prokázaly, že způsob napojení do stávající trati z Brna do Břeclavi by byl pro budoucí provoz omezující.

Původně navržený šakvický sjezd měl být jednokolejný a vlaky by na něm musely jet sníženou rychlostí. Nové napojení u Rakvic bude mimoúrovňové, což umožňuje navržení dvoukolejné trati s rychlostí 230 km/h. Nebude tak docházet k čekání vlaků na protijedoucí spoj. Přesunutí sjezdu bylo doporučeno a také schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy.

VRT se tak do stávajícího koridoru nenapojí u Šakvic, ale až o několik kilometrů dále na jih u stanice Rakvice. Právě pro tento úsek vznikne detailní technický návrh pro potřeby územního řízení, který bude zpracován ve standardu BIM (v počítačovém modelu).

Nová VRT bude do současné trati Brno – Břeclav ústit jižně od zastávky Rakvice. Mimoúrovňové napojení vytvoří u obce mírný oblouk, protože koridor se zde stáčí a sjezd tak bude vyžadovat méně prostoru, než kdyby byl projektován do přímého směru. Oblouk také sníží náklady na umělé stavby, jako například mosty, které díky němu mohou být kratší.

Vyhlášení zakázky na prodloužení připravovaného úseku VRT Jižní Morava neovlivní stávající harmonogram prací. Správa železnic přípravu obou dokumentací zkoordinuje tak, aby projekční práce probíhaly uceleně pro celý úsek Modřice – Rakvice. Dvoukolejná trať navržená na
rychlost 320 km/h bude sloužit pouze osobní dopravě.

První vlaky by na ni měly vyjet v roce 2030.

Na VRT Brno – Rakvice bude navazovat klasická železniční trať na 200 km/h do Břeclavi. Zde se rozdělí na větev Bratislava a Vídeň. Na obou úsecích se již plánují modernizační práce za účelem zvýšení rychlosti a bezpečnosti (ETCS)

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com