Buď vysokorychlostní železnice nebo Brno jako vesnice. Dnes jsem si přečetl článek o tom, jak z Ostravy utíkají lidé za prací. Kdo je jen trochu šikovný, štíhlý a umí aspoň jeden jazyk, odchází do Prahy. Ostrava se vylidňuje, vzdělaní lidé odcházejí. Firmy, které se tu snaží vyrábět horko těžko hledají kvalifikované pracovníky, popřípadě pracovníky vůbec.
Vzpomněl jsem si na nedávný rozhovor s profesorem Andrew NcNaughtonem, který má ve Velké Británii (to je ta ostrovní země za kanálem, hned vedle Evropy) na starosti výstavbu vysokorychlostní železnice. Zde na ostrovech označovaných jako High Speed Two (HS2). Železnice má spojit centrum, Londýn, s okolními městy na periférii. Hlavním cílem britské vysokorychlostní železnice je zabránit právě tomu, aby se velká část britské země vylidnila a změnila na chudý venkov.

Gravitační účinek měst

Každé velké město a metropole zvlášť totiž přitahuje přitahují mladé a schopné lidi. Tento „gravitační“ účinek se zesiluje s velikostí. Metropole doslova vysává potenciál ze svého okolí. Vidíme to v Čechách, kdy Praha trvale roste jak do výšky, tak do hustoty obyvatelstva. A bohatne. Zatímco blízké okolí se vylidňuje a mění se v chudý venkov. Jen kousek za Prahou, na severu Čech či na Karlovarsku, je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Praha svým „gravitačním“ účinkem nasává / vysává i Ostravu.
Brno se svým vysokoškolským potenciálem ještě odolává. Ale jak dlouho?

Rychlovlaky „smršťují“ celé státy

Podobně i v Británii by všichni chtěli žít a pracovat v Londýně. Ostatní Britská města ale tak neprosperují. Londýn vysává potenciál království, což není dobré. Vysokorychlostní železnice však zcela změní charakter země a chování lidí. Vzdálenost se již neměří na kilometry, ale na minuty z města do města.
Zkušenosti z Francie a z Japonska ukazují, že díky VRT železnici dochází k vyrovnávání úrovně metropole, měst a regionů s metropolí vysokorychlostní železnici spojenou. Podobně v České republice, zamýšlí se Andrew Naughton. vysokorychlostní železnice totiž zcela mění sociální charakter země.
„Pokud nebudete investovat do vysokorychlostních tratí, během třiceti let bude z Česka stát o jednom velkém městě. Kde by, upřimně, chtěli asi mladí a vzdělaní lidé žít?“ říká.
Brno je v ideální poloze říká v rozhovoru prof. Andrew NcNaughton. Mezi Prahou a Vídni, VRT by mělo Brno pozvednout v životní úrovni. Lidé se již nebudou muset stěhovat do prahy nebo Vídně, podobně i firmy. Navíc ideální vzdálenost mezi centry měst spojených vysokorychlostní železnicí je kolem 200 km.

HST VRT

Plán rozvoje železnice v naši vlasti

VRT do Berlína konkuruje Brnu 

Z tohoto pohledu je snaha Sobotkovy vlády o upřednostnění výstavby Vysokorychlotní železnice z Prahy nejdříve do Berlína snahou zabránit gravitačnímu účinku Berlína nad Prahu. V bytostným zájmu Brna a Brňáku však je, aby Brno bylo co nejdříve napojení na evropskou síť vysokorychlostních železnic. Jinak se z Brna stane vesnice.
Taková změna Brna na velkou řídkou vesnici bude nejprve prima. Ubudu v Brně lidí. Ceny bytů klesnou. V šalině si ve špičce sednete, po ránu lehce v centru zaparkujete a do hospody si nebudete na večer muset rezervovat místo. Postupně však s tím, jak ubudou daňové výnosy do městské pokladny, ubudou spoje veřejné dopravy, hospody začnou zavírat protože nebudou mít komu nalévat, rozlehlá a investičně náročná infrastruktura města se začne postupně bortit. Do levných bytů se začnou stěhovat tlustí a/nebo chudí lidé. Ti šikovní budou odcházet.

Plán pro Království

Plánovaná vysokorychlostní železnice spojující Londýn s městy Birmingham, Manchester a ve druhé línii i Shelfield a Leds. Výhledově by Britské HS2 mělo spojit i Londýn a a Glosgow. První trať má být dána do provozu v roce 2033 a maximální rychlost bude až 400 km/hodinu. Cena 50 mld liber, cca 1,6 bilionů Korun (o něco výše, než je český roční rozpočet). HS2 navazuje na HS1, což je trať spojující Londýn s Evropou a vede pod Lamanšským kanálem.

Rozhovor s profesorem Andrew NcNaughtonem najdete v pátečních Lidovkách 6.ledna 2017

Závěrem

Velká města svým „gravitačním“ účinkem nasává chytré a talentované lidi ze svého okolí. A vytváří systém metropole s vysokou životní úrovni a chudého venkova. Vysokorychlostní železnice nabízejí vytvoření rovnoměrné bohaté země s mnoha centry. Buď vysokorychlostní železnice nebo Brno jako vesnice.