Brno - Znojmo

Železniční spojení Brna se Znojmem je mizerné. Tak co s tím? Zrušíme trať přes Hrušovany nad Jevišovkou úplně? Nebo ji budeme modernizovat? A nebo postavíme trať novou?

K napsání tohoto příspěvku mne inspirovali Piráti. Tedy ne ti námořní ze Somálských vod, ale Piráti brněnští. Piráti – pravicová politická strana – kandidující v podzimních komunálních volbách 2018. Ve svých Pirátských listech, které jsem si vzal na čáře pod hodinami, se pan Daniel Pawlik pohoršuje nad mizením vlakových spojů ze Znojemska. A má pravdu. Spojení Brna se Znojmem je po železnici mizerné.
Přímé žel. spojení do Znojma bylo zrušeno v roce 2009. O tři roky předtím i rychlíky do Prahy. jednou z příčin je max. traťová rychlost. Brněnští Piráti proto ve svém předvolebním věstníku navrhovali modernizaci této trati s cílem nabídnout kvalitní (tj. rychlé a pohodlné) spojení Brna a Znojma. Důvodů, proč ale o železnici (244) z Brna do Znojma není zájem je více:

 • nevhodné vedení trati zcela mimo lidská sídla,
 • nepříznivý profil trati – ostré zatáčky, stoupání nedovolující zvýšit rychlost a
 • pro napojení do Znojma nevhodné vedení trati přes Hrušovany nad J.

Pár čísel k porovnání

 • Přímá autobusová linka Brno – Znojmo, se 16 zastávkami, ujede tuto 67km dlouhou trasu za 1 hod a 15 minut,
 • Kombinace BUS a vlak přes Mikulov – 98 km – 2 hod 8 minut,
 • Vlakem přes Břeclav – 128 km – 2 hodiny 17 min,
 • Vlakem přes Miroslav s přestupem v Hrušovanech – 89 km – 2 hod 4 min a
 • Spěšný sobotní cyklo-vlak ujede 89 km – 2 zastávky po cestě – za 1 hod 46 min.

Stávající trať Brno – Hrušovany – Znojmo měří 89 km. Aby byla investice o modernizace opodstatněná, musí se cestovní doba přiblížit cestě autobusem (1 hod 15 min). Pro srovnání, trať z Brna do Břeclavi, která je vedena v takřka ideálním profilu (rovné, přímé koleje) měří 91 km a osobák ji ujede za 1 hod 3 minuty. Jinými slovy, museli bychom modernizovat stávající trať na podobné rychlostní parametry jako železnice (250) na Břeclav a to je, mým laickým pohledem, nereálné.

5x Proč?

Ve většině případů se stačí 5x zeptat proč?, abychom se dobrali příčiny (neutěšeného) stavu.

 1. Proč lidé nejezdí ze Znojma do Brna vlakem? Protože to trvá moc dlouho.
 2. Proč to trvá moc dlouho? Pomalá trať se „závlekem“ přes Hrušovany nad Jevišovkou. 
 3. Proč vede trať přes Hrušovany nad Jevišvkou? Protože úkolem tétotrati bylo spojení Brna a Vídně. Ne spojení do Znojma.
 4. Proč je zde pomalá jízda? Nevhodný profil, ostré zatáčky.
 5. Proč se stavěla trať v takto nevhodném terénu? Trať přes Hrušovany nad J. je konkurenční trati přes Břeclav. Kdyby se obě soukromé společnosti v 19.století dohodli, nikdy by trať přes Hrušovany nevznikla.

Trocha historie

Železniční trať Brno – Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou (trať 244) – (Znojmo) byla uvedena do provozu roku 1870. Počítalo se dokonce s jejím zdvoj-kolejněním, k čemuž ale nikdy nedošlo. Hlavním úkolem této trati bylo vytvoření konkurenčního spojení Brna s Vídni. Na rozdíl od rovné trati na Břeclav Je trať do Hrušovan (244) stavěna v náročnějším terénu. Po cestě je několik tunelů a mohutný železný most u Ivančic.

I přes tyto technické vychytávky tato trať nikdy nedosáhla stejného významu jako trať přes Břeclav (250) a to nejen z pohledu dálkového spojení Brna s našim hlavním městem Vídni, ale ani regionálního významu. Trať (244) je navíc většinou vedena mimo lidská sídla.

Po rozpadu našeho mnohonárodnostního státu, ztratila trať (244) na významu. Definitivně potvrzena zbouráním drobného žel. mostu u obce Laa and der Thaya do Dolních Rakous v květnu 1945. Přes určitou snahu po roce 1989, nebylo propojení přes Hrušovany do Vídně obnoveno a provoz na úseku Hrušovany – Hevlín byl zastaven.

Navíc se již několik let uvažuje i o zastavení (osobního) provozu v úseku Bohutice – Hrušovany. A jediným důvodem proč trať (244) ještě existuje, je její napojení na vlečku do Jaderné elektrárny Dukovany.

Zruště tu trať

Jízdní řád trati Brno - Hrušovany - Znojmo z roku 1948

Jízdní řád trati Brno – Hrušovany – Znojmo z roku 1948. Jízdní doba z Brna do Znojma tehdy trvala 3 hodiny a 4 minuty, večer pak 2:59. Dnes tuto trasu zvládne vlak i s přestupem za 2:04, což je znatelné zrychlení, takřka o třetinu!
Přesto na autobus v této relaci vlak nemá. BUS to udělá, i se zastávkami, za 1:15.

Proto si myslím, že trať Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou nemá a nikdy nebude mít významu a navrhuji ji proto zrušit.

Ale (!) to neznamená, že zavrhuji železniční spojení Brna a Znojma. Ba právě naopak !

Jsem přesvědčen o smyslu zcela nového spojení, které by zčásti využívalo stávající trať z Brna až za nový Ivančický viadukt a pak by trať vedla zcela v nově stopě přímo na Znojmo, bez zajíždění do Hrušovan nad Jevišovkou.

Přínosy nové tratě Brno – Znojmo

 • Vzniklo by zcela nové, přímé, kolejové spojení, Brna a Znojma s jízdní dobou kolem 1 hod a 15 minut,
 • vznikly by nové zastávky v blízkostí obcí, nové přestupní vazby,
 • došlo by k oživení celé oblasti, která je dnes tak trochu ve stínu zájmu a
 • odhadované náklady na tuto ne-elektrifikovanou jednokolejnou trať by byly kolem 27 mld Kč.
Návrh nového žel. spojení Brno- Znojmo

Celkový pohled na návrh nového přímé trati z Brna a Znojma. Včetně možných zastávek. Stávající trať (244) je navržena na zrušení, resp. na přeměnu na stezku pro cyklisty a in-line jezdce.

Železnice Budkovice - Polanka

Nová trať by mohla vést od Ivančického viadaktu kolem obce Budkovice a Polanka. A obloukem kolem Moravského Krumlova. 

Návrh nového spojení Znojm a Brna po železnici

Za Moravským Krumlovem by se nová trať napojovala na vlečku do JE Dukovany. Vzniklo by zde nové nádraží. Další zastávka by mohl být u obce Rybníky – Lesonice – Kadov – Hostěradice.

Návrh přímého spojení Znojma a Brna

Další zastávka na nové trati ze Znojma do Brna by mohla být u obce Rybníky – Lesonice – Kadov – Hostěradice.

Ze zastávky Práče by trať mohla vést obloukem tak, aby se v závěrečném úseku, před Znojmem u obce Hodonice, napojila do stávající, ale zdvoukolejněné, trati. Přes obec Dyje by trať pokračovala až do Znojma.
Ze zastávky Práče by trať mohla vést obloukem tak, aby se v závěrečném úseku, před Znojmem u obce Hodonice, napojila do stávající, ale zdvoukolejněné, trati. Přes obec Dyje by trať pokračovala až do Znojma.

Závěrem

Jsem přesvědčen, že snahy o nějakou modernizaci trati (244) z Brna do Hrušovan nad jevišovkou nemají žádný význam. Jsou to podobné úvahy jako obnovení trati z Hrušovan přes Hevlín do Vídně. Stávající trať (244) tak, jak je vedena, nemá potenciál zvýšit svůj význam. Jsem ale přesvědčen, že nové přímé železniční spojení Brna a Znojma by bylo přínosné, s velkým potenciálem pro celé území. A co se stávající trati (244) na Hrušovany? Vyasfaltovat pro cyklisty a in-line jezdce.

Místo závěru

Když jsem zveřejnil svůj nápad na novou (přímou) trať do Znojma, očekával jsem, že budu označen za blázna. Ale opak byl pravdou. Jeden čtenář mi dokonce poslal svůj návrh. Jeho „pálavská trať“ sice neobsluhuje oblast mezi Krumlovem a Hrušovany jako původní železnice, ale investičně by tato železnice, nebo spojka (?), vycházela jistě výhodněji. Využívala by současnou rychlou trať na Vranovice a modernizovanou trať z Hrušovan na Znojmo.

Pokud se chcete podívat jak vypadá současné Znojemské nádraží, tak na odkazu tady.

Trať Vranovice - Hrušovany
Návrh pana D.D. na možné nové rychlé spojení Brna a Znojma přes Vranovice a Hrušovany nad Jevišovkou.

Vlakem znovu Hevlína?

březen 2019
Z Hušovan do Hevlína to je po nepoužívané trati 7 km. Vlaky tudy od roku 2010 nejezdí. Teď, v březnu 2019, se však přihlásila obec Hevlín, že by trať koupila a obnovila na ní pravidelný provoz. Tak uvidíme. Podmínkou SŽDC k prodeji je totiž závazek, že na trati bude nový majitel udržovat alespoň 5 roků objednaný provoz. Cena za železnici 1,5 mil Kč.
Když se tu naposledy jelo (11.2018 zvláštní vlak), povolená rychlost byla max. 20 km/hodinu.

Dočetl jsem se, že před výstavbou trati do Vídně přes Hrušovany n. J. se stavitelé dotazovali obcí v okolí plánované železnice, zda-li by chtěli, aby trať vedla poblíž jejich vesnic. Skoro všichni to odmítli, včetně jediného většího sídla Ivančic. Moudří byli naopak v Silůvkách.

13.listopad 2019
Včera vláda ČR prodala obci Hevlín celou trať za 2,2 mil Kč. Podmínko je, že obec musí trať po dobu pěti let provozovat. Obec by rovněž ráda v nádražní budově zbudovala muzeum Hevlína.

únor 2020
Obec Hevlín koupila trať za 2,2 mil Kč. 

srpen 2020
Tak ani letos provoz po kolejích do Hevlína nezačal. A srpnu navíc podala obec Hevlín žádost o přeřazení tratě z Hrušovan do Hevlína do kategorie tzv. Místní dráhy. Co to znamená?

Z pohled nás cestujících nemusí např. provozovat stavět kvalitní bezbariérová nástupiště. Na provozovatele dráhy jsou rovněž kladeny mnohem mírnější bezpečnostní požadavky, ale hlavně na takové místní dráze je povolen provoz pouze tzv. „neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky“. Jinými slovy nebude tu žádný pravidelný provoz, nepojede tudy žádná vlaková linka IDS-JMK. V nejlepším případě se tu svezeme jen občasným výletním vlakem.

Znojmo – Brno po nové trati

červenec 2019
Správa železniční dopravní cesty se rozhodla prověřit napojení Znojm a Brna. Budou zvažovány tyto varinaty:

a) Optimalizační varianty navrhují využít stávajících tratí, jen drobné zlepšení a případně elektrifikací.
Jedna podvarianta navrhuje jen a pouze zlepšení úseku Střelice – Miroslav,
druhá podvarianta modernizaci celého úseku Střelice – Znojmo včetně spojky, aby vlaky nemusely zajíždět do stanice Hrušovany nad Jevišovkou.

b) Modernizační varianta kompletní modernizace, popřípadě i kráté přeložky trati Střelice – Miroslav obecně, plus elektrifikace.

c) Modernizační varianta Znojmo STŘED předpokládá zachování železničního spojení Brno – Moravské Bránice na stávajícíc trati. Z Moravských Bránic až do Znojma jako novostavba v nové stopě. Stávající trať Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou a Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo se neřeší a zůstanou ve stávajícím stavu.

d) Varianta novostavby Vranovice – Hrušovany nad Jevišovkou (tzv. Znojmo MAX) počítá s vybudováním kompletní nové trati mezi Vranovicemi a Hrušovany nad Jevišovkou. Plus modernizace úseku Hrušovany – Znojmo. Ve Vranovicích by navazovala na Vysokorychlostní železnici do Brna.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže. Jméno a e-mail adresa slouží jen pro odpověď. Vaše e-mail nebude nikde archivována, nebudete předána třetí straně ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com