Kolem Tepláren

Nevzhledná a zanedbaná čtvrť: Zábrdovice – Špitálka, okolí Tepláren Brno. Cejl, Vlhká, Radlas, Valcha, Tkalcovská, Plynárenská a Špitálky. Z jihu stále ohraničena nízkým železničním náspem. 

Klíčem je Nová městská třída

Teplárny Brno, provoz Špitálky se bude měnit. Ani ne tak výkonem, jako úpravou technologii a přechodem na plyn. To umožní opustit velké plochy doposud obsazené výrobní technologií. Když k tomu připočteme okolní zanedbané území,  je nejvyšší čas rozhodnout jak tuto oblast využijeme. Na přelomu roku 2018/2019 proto proběhla mezinárodní ideová soutěž na proměnu nevyužívané části areálu brněnských tepláren a přilehlého okolí.

Špitálky dnes

Teplárna Špitálky na jaře 2019

Výhled z ochozu teplárny Špitálky na jaře 2019. Chladící věž, to je to vysoká věž vpravo, již nebude potřeba. Co s ní?

Teplárna Špitálky na jaře 2019

Teplárny Brno, provoz Špitálky na jaře 2019. Ze spalování uhlí se přechází na spalování plynu. To znamená, že mnohé provozy (a pozemky) sloužící dříve teplárnám Brno již nebudou potřeba a mohu být vráceny zpět městu k novému využití.

Oblast Špitálek Brno dnes

Nové slunce nad Zábrdovicemi, oblast Špitálky. Místo přízemních staveb, nové domy. Místo plotů a ohrad průchozí ulice.

Svitavský náhon u ulice Špitálky Brno

Svitavský náhon u ulice Špitálky. Část toku je viditelný, zbytek mizí v troubách pod ulicemi města. Povrchově teče kolem Dornychu, vzadu za Lídlem, do Komárova, kde se za novým brněnským nádražím vlévá do Svratky.

Špitálka: proměny (chytré) čtvrti

Přelom roku 2018 / 2019 a soutěž o novou podobu zanedbaného území Špitálky. Cílem je proměna území v tzv. chytrou čtvrť.
Středa 19.června a veřejná prezentace vítězného řešení.

Špitálky: vyhlášení ideové soutěže

Ve čtvrtek 19.června proběhla pod věží Staré radnice veřejná prezentace vítězného ideového návrhu, jak naložit se Špitálkami v Brně. 

Špitálky: prezentace vítězného návrhu

Špitálky: prezentace vítězného návrhu v podání autorů z ateliéru Aulík Fišer architekti.

Špitálky: prezentace vítězného návrhu

Co je to vlastně ta „ideová“ soutěž? Je to takový první nástřel, základní koncept, jak by tato zanedbaná brněnská čtvrť mohla vypadat.

Špitálky: prezentace vítězného návrhu

Pokud jste nestihli středeční veřejnou prezentaci, máte až do konce červece šanci vidět vítězný, i všech 27 návrhů v URBAN Centru na ulici Mečová. Vchod z průchodu.

Základem je Nová městská třída

Aby bylo možné území kolem tepláren Špitálky proměnit v krásnou a obyvatelnou oblast, musíme ji napřed zpřístupnit. Dlouhodobým záměrem města Brna je proto vést přes toto území Novou městskou třídu. Něco jako druhou Třídu kpt. Jaroše, ale s trolejbusy.

Nová městská třída by vytvořilo spojení z ulice Sportovní, kolmo na ulici Bratislavskou, kolmo na Cejl, přes Špitálky, kolem / přes Mosilanu, kolmo na Křenovou až na ulici Zvonařka. Tím by zpřístupnila zanedbané zadní dvorky Brna.

Na obrázcích dole je vyznačeno území a územní plány z let minulých, které počítají s Novou městskou třídou.
O plánované Nové městské třídě se dozvíte více v samostatném příspěvku.

Rozvojová oblast Zábrdovic - Špitálky

Rozvojová oblast Zábrdovic – Špitálky. Na severu Cejl, na jihu nízký železniční násep trati ze stávajícího brněnského hlavního nádraží na Židenice, na východě pak řeka Svitava. Zdroj: Mapy.cz

Rozvojová oblast Špitálky

Oranžově je vyznačena dotčená rozvojová oblast Špitálky a červeně území, které se bezprostředně týká soutěž o nejlepší návrh nové čtvrti.

Červeně řešená plocha Špitálky

Červeně řešená plocha Špitálky. Oranžově ovlivněna oblast – žel. trať Židenice – Brno horní nádraží, areál Mosilany, ulice Křenová

Územní plán z roku 1968

V plánu Územního plánu z roku 1968, je červeně a oranžově vyznačena řešená plocha. Černě pak Nová městská třída.
Za pozornost stojí plánovaná a nikdy nerealizovaná silnice Velkého městského okruhu kolem řeky Svitavy. Nakonec bylo rozhodnuto vést silnici kolem Židenických kasáren.

Špitalky

Územní plán města Brna z roku 1994. Modře ze severu na jih, je vyznačeno vedení Nové městské třídy, která protíná a zpřístupňuje rozvojovou oblast Špitálky.

Vyznačena Nová městská třída

Vlevo fialově vyznačena rovná a široká Nová městská třída, a navazující ulice. Šedá plocha jsou Teplárny Brno

2019: Architektonická soutěž Špitálky

1. cena – Aulík Fišer architekti, soutěž o Špitálky

Vítězný návrh řešení čtvrti ŠPitálky.
Autoři Aulík Fišer architekti

Cílem ideové soutěže Špitálka 2018/2019 bylo navrhnout jak nejlépe proměnit část nevyužívaného areálu brněnských tepláren a přilehlého okolí a z nevzhledného brownfieldu udělat na živé město.

Území má rozlohu zhruba 25 ha.

V nové čtvrti by měly vyrůst byty pro tři až čtyři tisíce brňáků, dále kanceláře, služby a zázemím pro volný čas.

Výsledky meznárodní soutěže byly ve středu 20. března 2019 schváleny Radou města Brna.

Teplárna bude na ostrově

Vítězem ideové soutěže se stalo studio Aulík Fišer architekti. Základem jejich návrhu je, řekl bych, umírněnost.

 1. Teplárna Brno se ocitá na ostrově. Což může znít divně, ale když odkryjeme tok Svitavského náhonu, může „řeka“ obtékat teplárnu a tím ji přirozeně oddělit od okolní obytné zóny. Nezapomínejme, že teplárna přechází na plyn, takže už žádný kouř a smrad.
  A co velká voda? Voda do Svitavského náhodu přitéká ze Svitavy. Po celém jejím toku se dělají protipovodňová opatření. Stačí regulovaná propust oddělující náhod od hlavního toku a riziko záplav je omezeno.
 2. Zástavba oblasti bude postupná. Mají vzniknout vnitrobloky. Zeleň uvnitř bloku domů bude vyvýšena a pod ní vzniknout parkoviště pro obyvatele, pardon pro jejich auta.
 3. Návrh architektů zachovává nízký železniční násep. Vzhledem k tomu, že proměna čtvrti bude probíhat postupně, nechtějí být architekti omezeny odstraněním náspu se kterým se počítá (?) až po dokončení nového brněnského nádraží.
 4. Návrh architektů počítá i se zachováním nejcennějších (?) objektů Mosilany, včetně barvírny. Je to sice mimo samotné řešené území, ale kolem Mosilany povede silnice.
 5. Oproti ostatním návrhům (a k mému překvapení), autoři nepočítají s rovnou městskou třídou. Místo toho chtějí více užších cest a chtějí „spíše si užít cestu.“
  Nová městská třída se v jejich podání rozpadá do více ulic. Není rovná, ale lomená, zachovávajcí historickou parcelaci Špitálek.
  Což nevím, jestli je dobře. Dovede si představit, že by podobným přístupem k „historické parcelaci“ vznikla třeba rová a široká Kounicova nebo ulice Veveří?
 6. Protože autoři zachovávají současný železniční násep, museli rozdělit průjezd pod náspem do dvou samostatných tunýlků. Pro každý směr jeden. Nejkonfliktnějším řešením, podle mne, je nutnost vést trolejbusové a autobusové linky těmito nízkými tunýlky. Je to spíše z nouze ctnost. Dopravně nevhodné řešení. A vhledem k podjezdovým výškám možná i neproveditelné.
 7. Velký důraz je kladen na zeleň. A to jak podél cesty troljbusu po nové propojovací silnici, tak zeleného pásu kolem řeky Svitavy.
 8. Návrh nepočítá se zachováním chladírenské věže. Což v jiných návrzích byl dominantní prvek celé oblasti. Autoři ji navrhuji zbourat kvůli jejimu špatnému technickému stavu a také proto, že podobných chladírenských věží elektráren je po Brně více. „Ale když má Brno peníze, pak se může zachovat“ řekl. A má pravdu. Chceme-li je zachovat, musíme do toho investovat z našch daní. Zadarmo to není.
 9. Další rozvojovou oblasti jsou Šmeralovy závody. Které by se rovněž měly postupně proměnit v ulice s řadovými rodinnými domky. Tedy podobným typem výsatvby jako na druhém břehu řeky Svitavy, v Židenicích.
Soutěž o novou podobu čtvrti kolem tepláren Špitálky
Soutěž o novou podobu čtvrti kolem tepláren Špitálky, 1.místo
Na vítězném návrhu porota Ocenila přiměřené měřítko ulic a bloků zástavby. 

„Návrh je ambiciózní, a přitom realistický. Autoři propojují okruh městských parků s nábřežím Svitavy. Parky tak tvoří základní osy, podél kterých je členěna výstavba. Zároveň tím vytváří řadu rozmanitých veřejných prostranství, ale také hustou síť stezek pro pěší a cyklisty. Citlivě pracují také s průmyslovými budovami, které bylo nutné ponechat z důvodu nenarušení provozu tepláren,“ shrnul ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Soutěž o novou podobu čtvrti kolem tepláren Špitálky
1. cena – Aulík Fišer architekti. Autoři: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Petra Skalická, Ing. arch. Miloš Linhart

Vedle parků, bytů, obchodů a hospod je nejdůležitější průjezdnost a průchodnost územím Špitálky. Na této spojnici se plánuje vedení nové trolejbusové linky z Krpole k novému brněnskému nádraží.

Návrh vedení trolejbusu přes rozvojové území Špitálky
Návrh vedení trolejbusu přes rozvojové území Špitálky

Jsem zklamán, že plánovaná Nová městská třída, po které by měl jezdit trolejbus z Krpole na Cejl, Křenovou a k novému nádraží, není ve vítězném návrhu jako rovná široká ulice. Ale je navžena jako lomená ulic – v plánku vyznačena žlutě.

Druhá žlutá cesta pro autobusy od Zábrdovického kláštera vede kolem řeky Svitavy.

Kanceář architekta města Brna se nám k tomu na FBooku vyjádřila (volně řečeno), že nad vedením Nové městské třídy u vítězného návrhu probíhala v rámci poroty vážná debata.

Tato urbanistická soutěž byla ideová a nejvýše oceněné návrhy (a ty nejlepší nápady z nich) budou teprve sloužit jako podklad pro zadání územní studie širšího území. A ta bude následně sloužit jako podklad pro změnu územního plánu.

Problémem je nízký železniční násep

Tunýlek Špitálky Brno

Tunýlek na ulici Špitálky směrem na Křenovou ulici. Omezená podjezdová výška, omezená šířka. Nahoře železniční trať z Brna na Židenice. Před rokem sice došlo k nutným opravám viaduktu, aby oblouky ještě chvíly vydržely,ale podjezdová výška nebyla upravena.

Vlečky v Zábrdovicích do teplárny Špitlky

Okolí tepláren Špitálka. Dosluhující železniční vlečky, které dříve sloužily k navážení uhlí a uheleného prachu do tepláren. I ony zmizí. Železniční násep až po výstavbě nového brněnského nádraží. A je otázka, zatím neřešena, co s tímto železničním náspem.
Na jedné straně vytváří bariéru v prostupnosti města, na straně druhé spojitá liniová stavba, kterou by šlo změnit v cyklostezku nebo trasu šaliny ze Židenic (-Staré Osady) do centra a dál třeba do Heršpic. Více o projektu brněnské mimoúrovňové šaliny třeba zde.

Teplárny Brno, závod Špitálky

Teplárny Brno, závod Špitálky.

Další oceněné návrhy na novou podobu Špitálka

2. cena – Pelčák a partner architekti, s.r.o.
2. cena – Pelčák a partner architekti, s.r.o.
3. cena – Ing. arch. Veronika Kubalcová, Ing. arch. Jana Liptáková, Ing. arch. Eva Kovářová
3. cena – Ing. arch. Veronika Kubalcová, Ing. arch. Jana Liptáková, Ing. arch. Eva Kovářová.V tomto návrhu je jasně vidět vedení Nové městské třídy. 
Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com