Kudy na vlak

Kancelář architekta města Brna (KAM) v pondělí 31. srpna zahájila mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž o návrh nového brněnského hlavního nádraží a jeho okolí.
Společně ji pořádají město Brno a státní organizace Správa železnic. 

Místo pro nádražní kapli

21.září 2020
Na novém brněnském nádraží bude i duchovní prostor. Jeho podobu budou navrhovat architekti v rámci soutěže na podobu nového nádraží. Podle náměstka Petra Hladíka (KDU-ČSL) má být vytvoření duchovního prostoru inspirováno Královskou kaplí, která vznikla za vlády českého krále Václava II. v roce 1297 na nároží ulice Veselé a tehdejšího Rybného trhu, dnešního Dominikánského náměstí. A roku 1908 byla i přes protesty našeho památkového úřadu ve Vídni zbourána. 

„Podobně jako na světových letištích nebo dopravních terminálech, jako například v nedalekém nádraží ve Vídni, bude pro cestující vyhrazeno místo, kde budou moct trávit čas v tichosti se svými myšlenkami nebo duchovním způsobem,“ uvedl Hladík.

Ty nejcenější architektonické prvky z královské kaple jsou zachovány a roztroušeny na různých místech po Brně. Proto by bylo hezké, kdyby je architekti ve svých návrzích využít a přivedli opět k sobě.

3 + 9 návrhů pro nové nádraží

Soutěž o podobu nového nádraží bude rozsahem největší mezinárodní soutěž, jaká se v Česku zatím pořádala. Cílem je nové brněnské hlavní nádraží na evropské úrovni. Proto KAM do soutěže přímo vyzve tři zahraniční architektonické ateliéry, které mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami.  Mezi nimi je architekt Albert Wimmer, spoluautor nového hlavního nádraží ve Vídni, nizozemský ateliér Benthem Crouwel, autoři hlavního nádraží v Amsterdamu, a gmp architekten z Hamburku, kteří stojí za projektem hlavního nádraží v Berlíně. Dále porota vybere ze zaslaných portfolií dalších devět soutěžících.

Dolní nádraží v Brně v lednu 2029

Nové brněnské hlavní nádraží se bude nachází na místě dnešního Dolního nádraží. Bude ale výše, než je dnešní nádraží a to na mostě ve výšce sedm metrů nad uliční síti. Bude tedy průchozí, už žádné „tunýlky“ a temné podchody.
Bude rovněž širší. Takže v místě, odkud je pořízen tento snmek, bude již první kolej.

Nové hlavní nádraží svým významem zcela zásadně ovlivní rozvoj města. Bude klíčovým dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou.

Vedení Brna zároveň na základě výsledků studie proveditelnosti věří, že bude i možnost přestupu na severojižní kolejový diametr. Nádraží se tak stane nejen novou vstupní branou do Brna, ale i centrem nové čtvrti Trnitá.

Mezinárodní soutěž je dvoufázová

Nejprve jsou tři ateliéry vyzvány k účasti v soutěži napřímo. Dalších devět účastníků bude vybráno porotou na základě jimi zaslaných návrhů. Termín pro zaslání návrhů je 25. září 2020. Hodnocení návrhů v první fázi proběhne v únoru 2021

Z těchto dvanácti soutěžících budou čtyři vybrány do druhé fáze soutěže. Nyní dopracují návrhy do větší podrobnosti. Z nich porota vybere vítěze a určí pořadí na druhém, třetím a čtvrtém místě. ve druhé fázi v červnu 2021.

Úkolem soutěžících je navrhnout

  • nádražní budovu včetně zastřešení a podoby nástupišť,
  • podobu drážního tělesa a mostních konstrukcí,
  • rozmístění vnitřních prostor a
  • umístění hlavní výpravní haly,
  • a kompletní řešení přiléhajících veřejných prostranství.
  • Kromě vlakové dopravy je nutné vyřešit také podobu a polohu autobusového nádraží,
  • terminál hromadné dopravy,
  • parkování aut,
  • úschovnu kol a
  • propojení pro pěší.
Varianta Řeka Aa

Technické podmínky nového brněnského hlavního nádraží tak, jak vzešly ze Studie proveditelnosti z podzimu 2017. Počty kolejí a nástupišť vycházejí z dopravních modelů zohledňujících počty vlaků a objem cestujících ve střednědobém a dlouhodobém čase.

Dolní nádraží, 2.kolej

Delní nádraží v létě 2019. Koleje a nástupiště budou výše. Už žádné sestupy do podchodů. Od šaliny rovno pod nástupiště a pak nahoru na vlak.

Řekli k soutěži

„Nové nádraží bude umístěno na mostě ve výšce sedm metrů nad zemí. Bude průchozí a nebude tvořit bariéru mezi severní a jižní částí nové čtvrti. Součástí zadání soutěže je i celkové řešení veřejných prostranství a budov přednádražního a zanádražního prostoru, včetně jejich propojení s nábřežím řeky Svratky. Jsou to veřejná prostranství, která v Brně svým rozsahem nemají obdoby, je proto zásadní najít kvalitní řešení.“ 

ředitel KAM Michal Sedláček

„O poloze hlavního nádraží se rozhodovalo velmi dlouho, otázka jeho přesunu jižním směrem se otevřela už na počátku 20. století. Brno bylo stavbě centrálního nádraží několikrát velmi blízko, ale historické události, jako hospodářská krize v roce 1929, druhá světová válka a poválečná obnova nebo okupace v roce 1968, projekt vždy odsunuly na později. Nyní už je takřka pozdě a bez vyřešení železničního uzlu a jeho okolí se naše město neposune dál,“
primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Hledáme rovněž optimální polohu a podobu autobusového nádraží, přestupního terminálu MHD, parkovišť nebo stanovišť taxislužby. Návrh musí zohlednit jak jejich napojení na městskou dopravní síť, tak i jejich vzájemné vazby. Podstatný bude komfort pro pěší a nezapomínáme ani na cyklisty. Nové nádraží bude … napojeno na páteřní cyklotrasy – kromě oblíbených tras po obou březích Svratky to bude trasa podél přestavovaného tělesa železnice ke Svitavě a cyklotrasy v nové čtvrti Trnitá,“ 
1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Vzhledem k bezprostřední blízkosti řeky bude potřeba zaměřit se také na krajinu a hospodaření s vodou. Požadujeme, aby soutěžní návrhy v maximální možné míře využívaly přírodě blízká opatření, která zmírňují důsledky změny klimatu a snižují odtok srážek z řešeného území. Měla by vodu zadržovat, vsakovat, vypařovat nebo čistit v blízkosti jejího dopadu na zemský povrch,“ 
náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Řešený prostor se nachází v katastrálním území Komárov, Štýřice a Trnitá. Dělí se do tří částí: na samotné drážní těleso o ploše 11,7 hektaru a k němu přiléhající přednádražní (6,2 ha) a zanádražní (5,6 ha) území.
Rozsah drážního tělesa je vymezen mosty přes řeku Svratku a přes ulici Plotní, které jsou také předmětem návrhu. Na tento prostor bude navazovat rozvojová lokalita Trnitá jižně od historického centra Brna. Nové nádraží bude jak železniční, tak autobusové a povedou k němu dvě nové tramvajové tratě. Podmínkou je, aby uchazeči do železničního uzlu umístili celkem 18 kolejí,“
generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Kdo to platí

Zadavatelem je Správa železnic.
Předpokládaná hodnota je 143,5 mil Kč.

Předpokládaná hodnota Následné zakázky č. 1 včetně licence za autorské dílo činí 65 mil  Kč.
Předpokládaná hodnota Následné zakázky č. 2 včetně licence za autorské dílo činí 31 mil Kč.
Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši 47,5 mil Kč.

Související odkazy

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com