Klíčem k Brnu je jih
Architekt Prof. Bohuslav Fuchs o nutnosti rozvoji města Brna na jihu

Jižní centrum s nádražím U Řeky

Nadrazi-Reka

Budoucnost centra Brna je U Řeky

Dnes v úterý 24.května, v Domě umění, na Malinovského náměstí proběhla prezentace tří nejlepších architektonických návrhů na urbanistické řešení tzv. Jižního centra Brna, tedy oblasti mezi současným nádražím, řekou Svratkou, Dolním nádražím, Zvonařkou a Uhelnou, kde dnes rostou kopřivy a bodláčí.

A to ve variantě nového nádraží U Řeky (na dnešním nákladním průtahu, Dolní nádraží)

V přeplněném sále Domu umění a za účasti náměstka primátora pana Martina Andera proběhla autorská prezentace ideových studií. Město Brno nechalo aktualizovat a dopracovat již sedm vytvořených studií a z nich odborná a laická porota vybrala tři nejlepší.
Proti této soutěži se v TV ohradil pan Jakub Patočka, oponoval mu primátor města Brna, pan Vokřál.
Více v ČT 1, deník z Brna, od 18:00.

3.místo EA Architekti s návrhem „Nádech pro Brno“

Navrhují tři nové centra se zahuštěnou zástavbou: Jižní centrum u nového nádraží, obnovený Komárov a Vodařsku s výškovými budovami. Tedy oblast vzniklou uvolněním dnešního seřaďovacího nádraží. Domy stavět v uzavřených blocích, tedy návrat k tradičnímu uličnímu uspořádání. Důraz EA architekti kladou na uliční síť a to do té míry, že i střecha nového nádraží by měla být pokračováním volné ulice – viz. obrázky. Zaujala mne myšlenka na asymetrické řešení chodníků, kdy na odpolední sluneční straně by měly být širší chodníky (pro zahrádky, chodníky, cyklostezky), zatímco na druhé straně ulice, v odpoledním stínu, by byl jen úzký chodník. Na místě dnešního nádraží navrhuji městskou tržnici a místo kolejí park s tím, že by na místě dnešních nástupišť umístili podlouhlé zastřešené prostory, něco jako Vídeńský Naschmarkt.

2.místo Platforma architekti

Kladou velký důraz na obslužnost jižního území. Zavádějí takovou „svatou trojici“ dopravních uzlů: Česká, Nádražní a uzel u nového nádraží. Přitom vzdálenost Česká & Nádražní a vzdálenost Nádražní & Nový uzel je stejná. Využívají stávají železniční viadukt pro novou trasu šaliny od současného Hlavního nádraží k AZ Tower, resp. odbočkou kolem řeky Svratky k novému nádraží. Tedy podobný návrh, jaký jsem již publikoval dříve.

Podle jejich názorů skončila doba velkých městských parků. Zejména v našem klimatickém pásmu. Po jakou dobu v roce jsou skutečně využity? Proto tvrdí, zeleň kolem řeky, na náplavce, ale ve městě již menší plochy zeleně a hustou zástavbu.

1.místo Ivan Koleček – Pavel Jura, architekti Lausanne-Brno

Jejich návrh se mi nejvíce líbil a podle délky potlesku i ostatním. Místo konkrétních staveb jen master plan, základní obrys. Protože nikdo neví, co bude za deset a více let. A akce Jižní centrum je projekt na padesát a až sto let. V Brně jsou dvě řeky: Svratka a Svitava. Řeky, které ale nejsou vidět. Jsou v hlubokých korytech. Základem jejich návrhu průnik Řeky a Železnice.
U nového nádraží zavádí tzv. City. Tedy převážně administrativně obchodní výškové stavby, možná mrakodrapy. Řeší i obtížnou silniční dopravu přes toto území a to rozdělením silnice městského okruhu Hladíkova do dvou ulic s jednosměrným provozem (!). Autobusové nádraží pod železničním nádražím s nájezdem od jihu od dálnice. Nový třetí městský okruh s napojením na dálniční křižovatku – tzv. Bratislavská radiála. Na nové nádraží kladou jediný požadavek: prostupnost. Tedy pasáže, obchody, průchody do Komárova.

Zrušením stávajícího nádraží a nadbytečných tratí dojde v Brně ke snížení zastavěné železniční plochy ze 729 000 na 384 000 m2. Viadukt by měl sloužit pro pěší, Malá Amerika – prostupná z obou stran současného železničního náspu a přeměněna třeba na koncertní sál.  Železniční násep – zeleň, ale v náspu parkoviště.

Výstava architektonických návrhů pro jižní centrum ve variantě nádraží U Řeky si můžete prohlédnout až do 24.července v Domě umění.

V galerii obrázku přidán popis.
Pokračování textu pod galerii.

Komentář

Včerejší veřejná autorská prezentace tří nejlepších návrhů na jižní brněnské území ve variantě nového nádraží U Řeky, byla velmi zajímavá. Přidávám pár postřehů, které zazněly v různých prezentacích:

  • základem je vyřešení silniční dopravy, tj. jižní části městského okruhu (MO). zapuštění části MO pod zem (žádné křížení, rychlý průjezd) nebo návrh, a ten se mi líbil, rozdělení silnice MO do dvou jednosměrných ulic s blokem domů – nejspíše administrativa – mezi nimi. Tím se zjednoduší odbočování při zachování plynulosti provozu. A široká silnice MO nebude tvořit bariéru jižního města.
  • v centru města má být zástavba, ne nový velký „centrální“ park tak, jak se objevuje v mnohých návrzích varianty Pod Petrovem. Zeleň má být kolem řeky, na náplavce. Velký městský park může tvořit bariéru, zejména po setmění. Navíc, v našich klimatických podmínkách, je jeho celoroční využití problematické.
  • mají vzniknout 3 nová městská centra: a) Komárov (obnova a dostavba území, silnice, šalina), b) území po zrušeném odstavném nádraží (ulice Pražákova, Štýřické nábřeží, Vodařská) + silnice MO, c) nová čtvrť kolem ulice Opuštěná
  • ve variantě nádraží U řeky dojde ke zrušení současného odstavného nádraží u Heršpické ulice. (ve variantě Pod Petrovem dojde naopak k jeho rozšíření). Díky tomu se přes toto území může vést jižní část MO (s napojením na Heršpickou přes Hornbach, který je dočasnou stavbou) a celé území zastavět, resp. propojit administrativní části Holandská – Heršpická s plochou u řeky.
  • Zeleň: kolem řeky park, náplavka. Rekreační zóna. Zeleň, která prostupuje do obytných bloků. Dokončení zeleného prstence (ringu) kolem historického centra Brna. Pod zeleň, do současných náspů, parkoviště (něco jako dnes u Janáčkova divadla).
  • velký důraz na veřejnou dopravu: vzdálenost uzlu veřejné dopravy: Česká – Nádražní, je stejná jako vzdálenost uzlu Nádražní – nový uzel MHD U řeky. Navrženy dvě trasy šalin do komárova. Návrh i na trasu šalinu po současném žel. viaduktu z centra k AZ Tower, resp. s odbočkou kolem řeky Svratky na jih do Komárova.
  • Železnice nesmí tvořit městskou hradbu / bariéru. Důraz na prostupnost nového nádraží na jihu jako nutný rozvoj zanedbaného území Komárova.
  • zklidnit současný uzel u nádraží – vyloučit auta a autobusy. Podobně jako dnes uzel Česká, byť i zde je „zásobovacích“ aut až moc. Autobusy od Grandu na jih na nové centrální autobusové nádraží – rychlý výjezd na dálnice.

Návrhy jsou vystaveny v Domě umění na Maliňáku. Doporučuji k návštěvě. Od vchodu vpravo
návrhy pro Nové nádraží U řeky, vlevo pak Pod Petrovem. Až do 24.7. vstup zdarma.

„Široké ulice, spousta zeleně“ tak tímto titulkem přináší zprávu o úterní veřejné prezentaci jižního Brna ve variantě nádraží U Řeky deník iDnes.cz.
Komentáře jsou pod článkem

+10/−1


Brno ve variantě Nádraží Pod Petrovem

Návrhy soutěže „Budoucnost centra Brna“ o podobu Jižního centrum ve variantě nádraží Pod Petrovem. Návrhy zachovávají současné tratě křižující a rozdělující město Brno, všechny návrhy rozšiřují kolejiště a některé návrhy přidávají i další trať a to jižní napojení hlavního nádraží na přerovskou trať po území Jižního centra. Všechny návrhy samozřejmě počítají s podzemní stanici a mělce hloubenými tunely pod centrem Brna a železničním mostem přes Žebětín. Chcete vidět více?

Porovnání variant Nového nádraží v Brně: Pod Petrovem & U Řeky
Pokud Vás zajímá porovnání obou variant budoucího nádraží v Brně – klikne zde Na porovnání.

1.variantu Nádraží Pod Petrovem (v Centru) totiž neznamená nádraží v současné poloze. Mnozí občané si to myslí, ale není tomu tak. Jedná se o výstavby zcela nového nádraží na území tzv. Malé Ameriky. Proto označení Nádraží pod Petrovem. Nádraží by mělo být dvoj-podlažní, s nadzemní a podzemní části stanice.
2.varianta Nádraží u Řeky, navrhuje přesunout nádraží do nové polohy na současný nákladní průtah. Do místo dnešního Dolního – Rosického nádraží.
3.varianta Nultá varianta, předpokládá ponechání nádraží na nynějším místě, bez úprav. Tuto variantu podporuje část hnutí Nádraží v Centru a Referendum 2014 / 2016.
A jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
Pokračujte na stránku Porovnávající variantu U Řeky / Pod Petrovem.