Citáty, moudra, hlášky a vůbec

2017

O pravdě a pocitu vlastní jistoty: „Má-li někdo pravdu na 55 % je to pěkné a nic proti tomu. Má-li někdo pravdu na 60 %, je to skvělé, navíc štěstí a díky Bohu za to. Ale co si myslet o tom, kdo má pravdu na 75 %? Moudři tvrdí, že je to podezřelé. A co když má někdo pravdu na 100 % ? Kdokoliv říká, že má na 100 procent pravdu je fanatik, zločinec a nejhorší lotr.“ Czeslaw Milosz hlasem jeho postavy haličského Žida.

Alternativní pravda není pravda, ale lež.
Alternativní pravice není pravice, ale levice.

 

Mojmír Hampl přirovnává ekonomiku k nohám a měnovou politiku centrální banky k botám. „ty boty nemají být ani příliš těsné, ani příliš volné“ Mojmér Hampl, víceguvernér ČNB, duben 2017

 

„Osm let Rusové válcovali Obamu, posilovali a posilovali, vzali si Krym a rozmístili střely. Slabost!“
Trump a jeho březnový Tweet

 

„Rád o sobě přemýšlím jako o flexibilní osobě. Nerad říkám, kam jdu a co udělám“
Donald Trump na připomínku, že jedná nepředvidatelně a impulzivně.
Citováno v březnu 2017 New York Times.

 

John Rawis, klasik současné politické filozofie, říká: 
„Základním znakem lidskosti je schopnost vytvořit spravedlivý a láskyplný vztah. Nikoliv racionalita vystihuje člověka, ale schopnost zodpovědnosti. Vše, co podporuje tuto lidskou vlastnost, je ctnost. Naopak hřích definuje Rawis jako odvrhnutí druhého a připoutání se k sobě samému.“
cit. Index LN, 11/2016. str. 28

 

„Nikoho nezajímají data, všichni chtějí odpovědi“
profesor David Handa z Imperial College

Jmena

Jména chytrých

Současná propaganda, jedno jestli Ruského nebo Islámské státu, se vás nesnaží přesvědčit, že oni mají pravdu.
„Snaží se vás přesvědčit, že je nemožné vědět, kdo má pravdu, a že bychom neměli věřit nikomu. Samotná idea
pravdy je tím ohrožena. Pokud ztratíme víru v pravdu, začneme věřit, že všichni jsou ve skutečnosti stejně
špatní, zkorumpovaní a podobně“
Thomas Kent, novinář, porotce Pulitzera. „Novinařina by se neměla stát přepravním pásem pro propagandu. Musíme do situace vnést svůj úsudek.

 

„Šedivé, drahý příteli, jsou všechny teorie, a věčně zelený je strom života“
Johann Wolfgang von Goethe

 

„Lidé často nevědí, co chtějí, doku jim to neukážete“
Steve Jobs

 

„Kdybych se zeptal lidí, co chtějí, řekli by mi – rychlejšího koně“
Henry Ford

 

„Náš život by měl být vyvážený a já se toho držím nejen v jídle, ale i v případě designu … zatímco klasický sportovní vůz se silným spalovacím motorem je onen kus krvavého masa. A já doufám, že tu i nadále bude svoboda volby, která dělá individuální mobilitu dneška tak atraktivní.“
Henrik Fiskera, automobilový designer pro Index LN, 03/2017


2016

BIO potraviny už tak ne táhnout – stále více lidí dává přednost regionálním potravinám.
Bez ohledu jestli je to BIO či nikoliv.

Jména II

Jména chytrých II

„Novorozenec, to je vřískající budoucnost“
Ivo Možný, brněnský sociolog, profesor Masarykovy univerzity

V životě byl pronásledován pochybnostmi a zrazován emocemi i okolnostmi, tváří v tvář věčnosti však najednou ví. A hlavně ví, že věděl vždy. Tak odchází pravý člověk. Ten, kdo nezabloudil. Nezlomen a nepomýlen vším špatným, co za těmi hranicemi spatřil.
Josef Káninský o vůdci kmene Apačů
Napřed je třeba vyvrátit stávající pořádek. Zničit symboly stávajícího světa. Aby na troskách starého
mohla vzniknout nová, lepší společnost.
Hesla radikálních husitů, islamistů a bolševiků.

„všechno ustrnulo. Něco chybí. Lidé se politicky neangažují. Pokud se týká vlády, mladí lidé jsou k ní buď neutrální, nebo příznivě naklonění. Nikdo nehájí svůj názor a mezi lhostejnosti a souhlasem je jen tenká hranice.“
Alexandra z města Novosibirska o současné situaci v Rusku. Citováno z National Geographic pro ČR, 12/2016,
str. 103

Kdybyste mohl ovlivnit školský systém, na který předmět byste kladl velký důraz?
Největší důraz bych kladl na jazyky, především na angličtinu. Pokud se se světem nejsme schopni domluvit, jsou nám na nic všechny naše ostatní znalosti
Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, na otázku Tomáše Halíka. Příloha LN Pátek, 5.srpna 2016

 

„Evropská energetika je už natolik pokřivená nejrůznějšími dotacemi, že má před sebou jen dvě cesty, jak se vyhnout kolapsu: buď všechny dotace zrušit a vrátit se k trhu bez dotací, anebo zavést znovu regulované ceny energií. Jiná možnost není“

Alena Vitáskova, předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ), květen 20016

 

O sbírání podpisů pod petice pro referenda či kandidátní listiny: „.. ministerstvo vnitra vůbec nekontroluje, zda lidé archy opravdu podepsali. Kontroluje se jen soulad údajů s centrálními registry. A to znamená, že mnohdy jsou i „pravé“ podpisy vyřazeny, protože lidé se spletli trvalý pobyt s bydlištěm. Pro kandidáta je vlastně nejracionálnější kdyby podpisy zfalšoval kompletně, třeba si vypsal jména z obchodního rejstříku….“

Mareš Antoš – odborník na ústavní právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovi Praha.

 

Poslanec ODS Marek Benda, od 18 let poslanec, mimochodem navrhoval povolení prodeje hraček, které vypadají jako alkoholický nápoj, a také kuřáren ve škole.

LN, pondělí 30.května 2016, str. 20


2014

„Vždyť tahle země od jeho zvolení jen přešlapuje na místě. Nejprve pomohl složit vládu, aby hned nato jmenoval své kamarády a stoupence do vlády, která ani nedostala důvěru parlamentu. A po neúspěchu své protěžované strany ve volbách vše jen úmyslně protahuje. Podle mne je on tu brzdou. Co už za svého vladaření nadělal trapasů, třebas u klenotů.“

Věra Čáslavská, 2014


2010

Pod vánočním stromkem začínám číst základy systematické filozofie

„… příroda po případném zániku člověka jako živočišného druhu nebude schopna s to využít žádný lidmi učiněný objev, žádnou, jakkoli dnes významnou a převratnou informaci či techniku…“.

Tak trochu depresivní, leč pravdivé. Příroda je prostě nekompatibilní s lidskou technikou.


2009

Příroda je nekompatibilní s lidskou technikou

28.prosince 2009
Pod Vánočním stromem se začínám číst základy systematické filozofie:
„… příroda po případném zániku člověka jako živočišného druhu nebude schopna s to využít žádný lidmi učiněný objev, žádnou, jakkoli dnes významnou a převratnou informaci či techniku…“.
Tak trochu depresivní, leč pravdivé.
Příroda je prostě nekompatibilní s lidskou technikou.

643

Rothariho kodex

„Následující sbírka zákonů jasně dokazuje, jak velká byla a je naše starost a péče o blaho našich poddaných“ a z tohoto důvodu: „pokládali jsme za nezbytné zlepšit a posílit současné zákony, všechny dosavadní zákony jsme zlepšili tím, že jsme doplnili, co chybělo, a vyloučili, co bylo nadbytečné.“
Předmluva ke sbírce zákonů krále Rothara (636 – 652 n.l) , které vyhlásil v osmém roce svého panování (643/44) – Rothariho kodex.

Novy-hrad

Nový hrad u Adamova

Nový zákoník se opíral jak ze staršího zvykového práva, tak především z římského zákoníku. Tak například za padělání úřední listiny bylo useknutí ruky. Což dokládá jaká byla důležitost kladena na písemnou formu důkazů o majetkových poměrech. Navíc Rothariho zákoník platil ve všech částech království a to rovným právem. (aplikován na vše živé uvnitř regionu a který vše živé podřizoval autoritě langobardského krále)

Zdroj: Roger Collins: Evropa raného středověku 300-1000, str. 219