Křenová

Ulice Křenová bývala vždy oddělena od města Brna. Napřed za městskými hradbami, posledních sto padesát let za železničním viaduktem, a posledních 50 let až za malým městským okruhem.
Okolo Křenové průmyslové areály, sklady. Na jejím konci posvitavská vlečka, řeka Svitava a Zderadův sloup.

Že by změna i na Křenové

Na začátku herna, za podloubím útulek pro bezdomovce. Ti, aby nesedali a nepoléhavali než otevřou noclehárnu, je zídka opatřena dřevenou sešikmenou plochou. Zastavárny, které se před lety proměnily v prodejny investičního zlata, aby se pak zase proměnily v zastavárny nebo byly rovnou zrušeny. Úřad práce, kde od rána posedávají nezaměstnaní. O kus dál, v baráku s vetešnictvím, ústředí brněnských komunistů, a vedle i brněnských Okamurovců.
Na začátku Křnové, mírně zastrčená, hospoda a galerie Šrot se super designem, jak dát starým průmyslovým věcem nový hezký obsah.  Vedle synagogy, nová výdejna Alzy a od podzimu 2018 i nově vyasfaltované parkoviště. Víte, že by zde měl stát i parkovací dům? 

Z celnice byty

Před řekou Svitavou, kde železniční vlečka křižuje trať šaliny stojí bývala celnice. Zde byla tzv. potravinová čára a ti, kdož dováželi do Brna potraviny, ovoce a zeleninu, zde museli platit clo. Takhle to fungovalo až do vzniku velkého Brna v roce 1919. Tehdy byla potravinová čára posunuta za nové hranice města. 
V říjnu 2019 schválili měsští radní přeměnu této historické dvoupatrové celnice na městské byty. Práce by měly začít už koncem roku 2019. 

Co se staví na Křence?

Křenová ulice - Palác Krona

Na ulici Křenová, na místě bývalé barvírny, naproti ulici Vlhká se v srpnu 2019 hloubí základy. Zde vyroste další obytný dům pod názvem Palác Krona.
Snímek převzat ze stránek investora.

Palác Krona na ulici Křenová v Brně

Pokud jste tak trochu zmateni tou ulici kolmo na Křenku, tak vězte, že tato se teprve staví a povede nejspíše na Mlýnskou. Čímž se zpřístupní celý tento zanedbaný kout Brna, kde dnes jsou jen nějaké přízemní sklady či dílny.
Jen více takových obytných domů.
Snímek převzat ze stránky stavitele domu.

Křenová ulice

Je duben 2019 a po archoelogickém průzkumu nastupují stavaři. 

Nová bytová výstavba v Brně na ulici Křenová

Staví se i přes ulici, vedle parkoviště. Snad se tu jendou dočkáme i slibovaného parkovacího domu.

První brněnská barvírna

V průběhu 19.století došlo v Brně k obrovskému rozvoji textilního průmyslu. Tedy až poté, co náš císař odmítl mít tolik smradu a dělníků ve Vídni pod svými okny. Kdyby došlo k dělickým nepokojům, bylo mu líto jeho rodnou Vídeň rozstřílet. A tak se textilní růmysl přesunul na sever, do Brna. Součásti textilního procesu byly i barvírny. V Brně jich existovaly desítky. Nedochovala se ale ani jediná. A právě na ulici Křenová našli v průběhu roku 2018 archeologové základy nejstarší známé barvírny. Ta ve Vlněně, byla o dobrých padesát roků mladší. Barvení probíhalo v kádích pod kterými se topilo. Dřevěným uhlím, později koksem.

Důvodem proč byly textiláci až za městskými hradbami je nejen požádní riziko, dostatek vody, ale i hrozný zápach. Stejně jako kuželuhové, kteří zpracovávali kůže, nebo rybáři od Svrateckého náhonu, kde byly i sádky na ryby.

Archeologické nálezy na ulici Křenová v Brně

V únoru 2019 jsou již cenné archeologické nálezy z ulici Křenová vyzvednuty. Tady bývala zřejmě první brněnská barvírna. 

Archeologické nálezy na ulici Křenová v Brně

Pozemek je již připraven na novou výstavbu. 

Archeologické vykopávky na Křenové

Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Archeologické vykopávky na ulici Křenová, na rohu s ulici Rumiště – podzim 2018. Celý blok Křenová – Rumiště – Štěpánská -Mlýnská je jeden velký škaredy brownfield. Těším se, až se sem vydají buldozery. 
Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Nejspíše se bude jednat jen o základy středových domů. Za pozornost stojí jejich odstup od současné uliční čáry (jak daleko jsou tyto pozůstatky od chodníku a silnice). A jak hluboko jsou pod povrchem- odhadem metr až dva.
Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Záchranný archeologický průzkum před novou výstavbou. Výška ulice za ty roky zvýšil asi o metr až dva.
Křenová ulice v Brně
Archeologické vykopávky na ulici Křenová – podzim 2018
Mezi ulci Křenová a novou Vlněnou je ještě velký brownfield. Ale předpokládám, až dále pokročí s výstavbou Nové Vlněny, vzroste tlak na nějaké využití i oblasti Křenová – Rumiště – Mlýnská – Štěpánská. Jak se nám ještě před lety nesnilo o tom, že stará Vlněná zmizí a vznikne na jejim místě něco nového, užitečného a krásného, tak možná za pár let dorazí stavaři i na Křenku a začnou třeba s výstavbou Nové městské třídy – spojnice Cejlu – Křenové a Zvonařky.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com