Křenová

Ulice Křenová bývala vždy oddělena od města Brna. Napřed za městskými hradbami, posledních sto padesát let za železničním viaduktem, a posledních 50 let až za malým městským okruhem.
Okolo Křenové průmyslové areály, sklady. Na jejím konci posvitavská vlečka, řeka Svitava a Zderadův sloup.

Že by změna i na Křenové

Na začátku herna, za podloubím útulek pro bezdomovce. Ti, aby nesedali a nepoléhavali než otevřou noclehárnu, je zídka opatřena dřevenou sešikmenou plochou. Zastavárny, které se před lety proměnily v prodejny investičního zlata, aby se pak zase proměnily v zastavárny nebo byly rovnou zrušeny. Úřad práce, kde od rána posedávají nezaměstnaní. O kus dál, v baráku s vetešnictvím, ústředí brněnských komunistů, a vedle i brněnských Okamurovců.
Na začátku Křnové, mírně zastrčená, hospoda a galerie Šrot se super designem, jak dát starým průmyslovým věcem nový hezký obsah.  Vedle synagogy, nová výdejna Alzy a od podzimu 2018 i nově vyasfaltované parkoviště. Víte, že by zde měl stát i parkovací dům? 

První brněnská barvírna

V průběhu 19.století došlo v Brně k obrovskému rozvoji textilního průmyslu. Tedy až poté, co náš císař odmítl mít tolik smradu a dělníků ve Vídni pod svými okny. Kdyby došlo k dělickým nepokojům, bylo mu líto jeho rodnou Vídeň rozstřílet. A tak se textilní růmysl přesunul na sever, do Brna. Součásti textilního procesu byly i barvírny. V Brně jich existovaly desítky. Nedochovala se ale ani jediná. A právě na ulici Křenová našli v průběhu roku 2018 archeologové základy nejstarší známé barvírny. Ta ve Vlněně, byla o dobrých padesát roků mladší. Barvení probíhalo v kádích pod kterými se topilo. Dřevěným uhlím, později koksem.

Důvodem proč byly textiláci až za městskými hradbami je nejen požádní riziko, dostatek vody, ale i hrozný zápach. Stejně jako kuželuhové, kteří zpracovávali kůže, nebo rybáři od Svrateckého náhonu, kde byly i sádky na ryby.

Archeologické nálezy na ulici Křenová v Brně

V únoru 2019 jsou již cenné archeologické nálezy z ulici Křenová vyzvednuty. Tady bývala zřejmě první brněnská barvírna. 

Archeologické nálezy na ulici Křenová v Brně

Pozemek je již připraven na novou výstavbu. 

Archeologické vykopávky na Křenové

Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Archeologické vykopávky na ulici Křenová, na rohu s ulici Rumiště – podzim 2018. Celý blok Křenová – Rumiště – Štěpánská -Mlýnská je jeden velký škaredy brownfield. Těším se, až se sem vydají buldozery. 
Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Nejspíše se bude jednat jen o základy středových domů. Za pozornost stojí jejich odstup od současné uliční čáry (jak daleko jsou tyto pozůstatky od chodníku a silnice). A jak hluboko jsou pod povrchem- odhadem metr až dva.
Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Záchranný archeologický průzkum před novou výstavbou. Výška ulice za ty roky zvýšil asi o metr až dva.
Křenová ulice v Brně
Archeologické vykopávky na ulici Křenová – podzim 2018
Mezi ulci Křenová a novou Vlněnou je ještě velký brownfield. Ale předpokládám, až dále pokročí s výstavbou Nové Vlněny, vzroste tlak na nějaké využití i oblasti Křenová – Rumiště – Mlýnská – Štěpánská. Jak se nám ještě před lety nesnilo o tom, že stará Vlněná zmizí a vznikne na jejim místě něco nového, užitečného a krásného, tak možná za pár let dorazí stavaři i na Křenku a začnou třeba s výstavbou Nové městské třídy – spojnice Cejlu – Křenové a Zvonařky.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com