Křenová

bývala vždy oddělena od města Brna. Napřed to byla samostatná obec pod brněnskými hradbami, pak posledních sto šedesát oddělena od města železničním viaduktem a posledních 60 let leží navíc až za malým městským okruhem.
Okolo Křenové jsou průmyslové areály, sklady. Na jejím konci posvitavská vlečka, řeka Svitava a Zderadův sloup.

Že by změna i na Křenové

Na začátku herna. Naproti je za podloubím schovaný útulek pro bezdomovce. Ti, aby nesedali a nepoléhavali než otevřou noclehárnu, je zídka opatřena dřevenou sešikmenou plochou. Zastavárny ma Křence se před lety proměnily v prodejny investičního zlata. Pak zase v zastavárně a nebo byly rovnou zrušeny. Po levé straně Úřad práce, kde od rána posedávají nezaměstnaní a popíjení Starobrno. O kus dál, v baráku s vetešnictvím, je ústředí brněnských komunistů a hned vedle i brněnských Okamurovců.
Na začátku Křenové, mírně zastrčená, hospoda a galerie Šrot se super designem, jak dát starým průmyslovým věcem nový hezký obsah.  Vedle synagogy, nová výdejna Alzy a od podzimu 2018 i nově vyasfaltované parkoviště. Víte, že by zde měl stát i parkovací dům?

Nástavba na Křence 64

Ulice Křenová

Dlouhá léta bez povšimnutí tu stojí neorenesanční, původně pětipatrový, činžák z přelomu 19. a 20.století. Naposledy vyvolal zájem veřejnosti, když tu v pondělí 23.května 2016 hořelo a hasiči zachraňovali rodinu s dětmi. Příčinou požáru byla vadna elektro-instalace. Na zásah hasičů na Křenové ulici se můžete podívat třeba tady.

No a pak to přišlo. Na podzim 2019 se začala z pod lešení klubat moderní nástavba nad tímto domem. A odezva veřejnosti byla hodně negativní.

Ulice Křenová - nástavba

Počkal jsem si ještě pár týdnu, než sundají lešení a šel jsem se podívat.
Autorem projektu nástavby je architekt Jaroslav Mareš. Dům prošel kompletní rekonstrukcí a nyní nabízí 48 bytů. 

Roh ulice Křenová a Vlhká v Brně
Roh ulice Křenová a Vlhká v Brně

Pohled na dostavovaný dům na rohu ulic Křenová a Vlhká od parkoviště.

Z celnice byty

Celnice na Křenové ulici v Brně. Zde bývala tzv. potravinová čára a vybíralo se clo

U mostu přes řeku Svitavu stojí celnice. Zde bývala tzv. potravinová čára a když jste z venkova vezli do města na trh ovoce či zeleninu, tady jste platili daň. Teprve pak jste mohli pokračovat.

Před řekou Svitavou, kde železniční vlečka křižuje trať šaliny stojí bývala celnice. Zde byla tzv. potravinová čára a ti, kdož dováželi do Brna potraviny, ovoce a zeleninu, zde museli platit clo. Takhle to fungovalo až do vzniku velkého Brna v roce 1919. Tehdy byla potravinová čára posunuta za nové hranice města. 
V říjnu 2019 schválili měsští radní přeměnu této historické dvoupatrové celnice na městské byty. Práce by měly začít už koncem roku 2019. 

Původní termín zahájení ekonstrukce se nepodařilo splnit. Nový termín, kdy byly měly začít práce, je jaro 2020. Termín dokončení listopad 2020. 

Pohled na celnici od řeky Svitavy. Zde se vybíralo clo na tzv. potravinové čáře.

Pohled na dům bývalé celnice v Křenově ulici č. 76 od řeky Svitavy. Je to samostatně stojící dvoupatrová budova, nyní se čtyřmi byty a nějakými nebytovými prostory. Dnes v dezolátním stavu.

Vněší podoba domu zůstane rekonstrukcí zachována, protože má významnou historickou hodnotu. Uvniř ale vznikne sedm malých bytů. Pět bytů o dispozici 2+kk a dva byty velikosti 3+kk. 

Pohled na Celnici přes ulici Křenová

Cena za opravu domu je 19 mil Kč (tj. 2,7 mil Kč za byt). Investorem je město Brno a bude se jednat o tzv. startovací byty určené pro mladší, chudší, rodiny. Cena za nájem by měla být 60 kč / m2.

Zderadův sloup na ulici Křenová v Brně

Hned vedle celnice je Zderadův sloup. Jeho účel ani původní podoba nejsou známy. Rovněž označení podle Zderada není jasné a všechno to jsou jen pověsti.
To, co se však jisté je to, že tento sloup původně stál na druhém břehu řeky Svitavy. Ale přitom stojí stále na stejném místě :-) Jak je to možné? Řeka Svitava tudy neandrovala (měla záhyby) a její současná podobu v hlubokém přímém korytě je výsledkem regulace řeky až z 19.století.

Celnice vznikla někdy po roce 1829, kdy byla našim císařem zavedena první spotřební daň, která byla vybírána na hranicích velkých měst říše. A tedy i Brna.
Daň byla potvrzena i po vzniku Čskolsovenska v roce 1921. Ale v té době již vzniklo Velké Brno, kdy se hranice potravinové čáry rozšířila hluboko na venkov.
Takto vznikla i nová celnice na točně šaliny v Židenicích, na ulici Líšeňská. Dnes je z této prvorepublikové celnice hospoda.
Výběr vnitrostátního cla na potraviny skončil až za okupace v roce 1941. 

Co se staví na Křence?

Křenová ulice - Palác Krona

Na ulici Křenová, na místě bývalé barvírny, naproti ulici Vlhká se v srpnu 2019 hloubí základy. Zde vyroste další obytný dům pod názvem Palác Krona.
Snímek převzat ze stránek investora.

Po dokončení to bude osmipatrový dům. V přízemí nějaké obchody a nahoře 38 bytů od 1+kk až po 4+kk. K tomu 56 míst pro auta ve dvou podzemních patrech. Dále kolárna a kočárkárna.

Palác Krona na ulici Křenová v Brně

Pokud jste tak trochu zmateni tou ulici kolmo na Křenku, tak vězte, že tato se teprve staví a povede nejspíše na Mlýnskou. Čímž se zpřístupní celý tento zanedbaný kout Brna, kde dnes jsou jen nějaké přízemní sklady či dílny.
Jen více takových obytných domů.
Snímek převzat ze stránky stavitele domu.

Palác Krona - novostavba na ulici Křenová

Palác Krona na ulici Křenová na podzim 2019.

Palác Krona - novostavba na ulici Křenová

… a v únoru 2020.

Křenová ulice

Je duben 2019 a po archoelogickém průzkumu nastupují stavaři. 

Nová bytová výstavba v Brně na ulici Křenová

Staví se i přes ulici, vedle parkoviště. Snad se tu jendou dočkáme i slibovaného parkovacího domu.

První brněnská barvírna

V průběhu 19.století došlo v Brně k obrovskému rozvoji textilního průmyslu. Tedy až poté, co náš císař odmítl mít tolik smradu a dělníků ve Vídni pod svými okny. Kdyby došlo k dělickým nepokojům, bylo mu líto jeho rodnou Vídeň rozstřílet. A tak se textilní růmysl přesunul na sever, do Brna. Součásti textilního procesu byly i barvírny. V Brně jich existovaly desítky. Nedochovala se ale ani jediná. A právě na ulici Křenová našli v průběhu roku 2018 archeologové základy nejstarší známé barvírny. Ta ve Vlněně, byla o dobrých padesát roků mladší. Barvení probíhalo v kádích pod kterými se topilo. Dřevěným uhlím, později koksem.

Důvodem proč byly textiláci až za městskými hradbami je nejen požádní riziko, dostatek vody, ale i hrozný zápach. Stejně jako kuželuhové, kteří zpracovávali kůže, nebo rybáři od Svrateckého náhonu, kde byly i sádky na ryby.

Archeologické nálezy na ulici Křenová v Brně

V únoru 2019 jsou již cenné archeologické nálezy z ulici Křenová vyzvednuty. Tady bývala zřejmě první brněnská barvírna. 

Archeologické nálezy na ulici Křenová v Brně

Pozemek je již připraven na novou výstavbu. 

Archeologické vykopávky na Křenové

Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Archeologické vykopávky na ulici Křenová, na rohu s ulici Rumiště – podzim 2018. Celý blok Křenová – Rumiště – Štěpánská -Mlýnská je jeden velký škaredy brownfield. Těším se, až se sem vydají buldozery. 
Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Nejspíše se bude jednat jen o základy středových domů. Za pozornost stojí jejich odstup od současné uliční čáry (jak daleko jsou tyto pozůstatky od chodníku a silnice). A jak hluboko jsou pod povrchem- odhadem metr až dva.
Archeologické vykopávky na ulici Křenová - podzim 2018
Záchranný archeologický průzkum před novou výstavbou. Výška ulice za ty roky zvýšil asi o metr až dva.
Křenová ulice v Brně
Archeologické vykopávky na ulici Křenová – podzim 2018
Mezi ulci Křenová a novou Vlněnou je ještě velký brownfield. Ale předpokládám, až dále pokročí s výstavbou Nové Vlněny, vzroste tlak na nějaké využití i oblasti Křenová – Rumiště – Mlýnská – Štěpánská. Jak se nám ještě před lety nesnilo o tom, že stará Vlněná zmizí a vznikne na jejim místě něco nového, užitečného a krásného, tak možná za pár let dorazí stavaři i na Křenku a začnou třeba s výstavbou Nové městské třídy – spojnice Cejlu – Křenové a Zvonařky.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com