Ani se to nezdá, ale už je tomu dvacet pět roků, co trať z Maloměřic do Blanska a dál prošla výraznou modernizací. Tehdy spojená i s elektrifikací. Stala se páteřní trasou nadregionálního významu a jednou z nejvytíženějších tratí v brněnské metropolitní oblasti. Nyní nastal čas na její opravu.

Tendr na zhotovitele vypsán

28. prosince 2020
Správa železnic vypsala tendr na zhotovitele modernizace koridorové trati v úseku Brno-Maloměřice – Adamov.

Nádraží Bílovice nad Svitavou

Budova stanice Bílovice nad Svitavou prošlo v roce 2020 modernizací. Na nová nástupiště a podchod si budeme muset ještě chvíli počkat.

Adamov nádraží

Rekonstrukcí by mělo projít i nádraží v Adamově. Současný stav je více jak špatný.

Bílovice nad Svitavou

Na zastávce Bílovice nad Svitavou aneb „mind the gap“

V rámci modernizace trati mezi Brnem a Adamovem proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku (kolejí) a částečně i spodku (např. mosty).

Dále dojde k výstavba nové odbočky Svitava a úpravy zastávek Bílovice nad Svitavou (podchod a nová nástupiště) a Babice nad Svitavou.
Dále se zrekonstruují vybrané mostní objekty, všechny čtyři tunely v uvedeném úseku, 16 opěrných zdí i více než tisíc metrů přilehlých skalních svahů.

Projekt s názvem Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC bude spolufinancovaný z programu CEF Blending, který je kombinací finančních prostředků z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky. Předpokládaná hodnota stavební zakázky je 1,9 mld. Kč.
Se zahájením realizace se počítá v říjnu roku 2021.

V rámci stavby se zrekonstruuje železniční svršek v obou kolejích mezi výhybkami stanic Brno-Maloměřice a Adamov. Do oblouků malých poloměrů budou použity kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dojde rovněž k odstranění několika propadů rychlosti (lokální snížení rychlostí).
Přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby byly přívětivé i maminky s kočárkem, staré lidi a vozíčkáře. 
Technologická budova na odbočce Svitava bude vystavěna na místě stávajícího strážního domku. Budova zastávky Babice nad Svitavou bude nově sloužit jako technologická budova pro silnoproud a sdělovací zařízení. V rámci rekonstrukce nástupišť se opraví přístřešky na nástupištích.
Bude také nutné provést zajištění některých skalních svahů a obnovit povrchové a podpovrchové odvodnění. Prakticky všechny mosty a propustky projdou přestavbou, a to včetně jednoho podchodu.
U čtveřice tunelů se budou sanovat portálové části a ostění, pročistí se příkopy a obnoví bezpečnostní značení.

Z pohledu nás cestujících budou opravy a modernizace spojeny s výlukami vlaků, včetně několikaměsíční kompletní výluky. 
Rychlíky na Prahu pojedou přes Krpole, Tišnov a Křižanov. Regionální vlaky budou nahrazeny autobusy.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com