Pro většinu Brňáků jsou Maloměřice nahnutý komín, lávka nad železničním seřaďovacím nádraží a lama centrum.

Nová opravárenská hala v Brně

Opravárenská hala Brno-Maloměřice

Opravárenská hala Brno-Maloměřice, únor 2021

Opravárenská hala Brno-Maloměřice

Nejmodernější hala pro údržbu železničních vozidel Českých drah je od březnu 2021 uvedena do provozu ve středisku údržby v Maloměřicích. Stavba trvala zhruba dva roky. Uvnitř jsou dvě koleje s délkou přes 150 metrů, prohlídkové kanály a lávky, mobilní plošiny a jeřáb co unese 11 tun.
Hala budou sloužit především pro údržbu a servis 132 metrů dlouhých elektrických jednotek InterPanter ČD, které se již svojí délkou nevešly do původní haly. Na jednu kolej bude současně také možné přistavit až dvě kratší jednotky RegioPanter. To výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu. Počítá se i pro servis nových elektrických jednotek, které koupil náš Jihomoravský kraj.
České dráhy provozuje soupravy InterPanter na linkách R13 (Brno – Břeclav – Olomouc) a R19 (Brno – Česká – Třebová) a elektrické jednotky RegioPanter řady 640 a 650 na regionálních vlacích v závazku Jihomoravského kraje. Vedle těchto ucelených jednotek zde budou udržovány i vratné soupravy s řídícími vozy, které obsluhují spoje Jihomoravského a Zlínského kraje.

„…V hale jsou prohlídkové kanály se samostatnými vstupy jak z čela, tak z boku. Podél jedné koleje se nachází pevné prohlídkové lávky pro údržbu zařízení na střeše elektrických jednotek, druhá kolej je vybavena dvěma šestimetrovými mobilními plošinami. Součástí je také jeřábová dráha s elektrickým mostovým jeřábem o nosnosti 11 tun, zařízení pro odsávání vakuových WC nebo signalizace posunu pro zvýšení bezpečnosti…,“ říká Michal Kraus, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro provoz.

Výstavbu haly realizovalo sdružení společností TSS Grade a Doprastav za cenu 255,4 milionů korun. Projektová příprava byla zahájena již v roce 2016. Nezbytnou součástí stavby tak bylo propojení nové haly se stávajícími halami sever a jih, instalace trakčního vedení vnějších přístupových a objízdných kolejí či zpevnění manipulační plochy v blízkém okolí. Tímto postupem však České dráhy dosáhly nemalých úspor případných budoucích nákladů s dodatečnou samostatnou výstavbou těchto součástí.

Opravárenská hala Brno-Maloměřice

Fotky opravárenské haly Brno-Maloměřice České dráhy a.s.

Opravárenská hala Brno-Maloměřice

Hlavní technické údaje haly:

  • délka 153,4 metrů a šířka 21,6 metrů,
  • 2 koleje, každá o užitné délce přes 150 metrů pro možnost údržby ucelených souprav,
  • sloupkové prohlížecími kanály pro údržbu pojezdu vozidel,
  • lávky u obou kolejí pro přístup k výzbroji na střeše vozidel, z nichž jedna je pevná a umístěná po celé délce koleje, u druhé jsou dvě mobilní plošiny,
  • mostový jeřáb nad oběma kolejemi po celé délce s nosností 11 tun,
  • zařízení pro odsávání vakuových WC či zbrojení pískem ze zásobníku umístěného v blízkosti haly,
  • hříž pro vyvazování podvozků vozidel na jižní straně,
  • trafostanice a zkušebny elektrické výzbroje obou napěťových systémů (25 kV / 50 Hz AC a 3 kV DC),
  • rozvody teplého vzduchu v prohlížecích kanálech pro zvýšení tepelné pohody zaměstnanců,
  • úsporná LED svítidla pro osvětlení haly.

Pohled z lávky

Maloměřice nádraží

Pohled z maloměřické lávky na sever na trať na Českou Třebovou (-Prahu) a na trať do Tišnova a Havlíčkova Brodu. Březen 2019 

Maloměřice nádraží

Čtyřkolejný průtah na Židenice a v budoucnu i na nové brněnské hlavní nádraží.

Přesuneme seřaďovací nádraží?

květen 2019

V Praze se debatuje o přesunu seřaďovacího nádraží z Libně mimo město. Důvody jsou: velká plocha ve městě, rozrůstající se okolní zástavba, neprostupnost území.

Podobně i u nás v Brně: seřaďovací nádraží Maloměřicích vznikalo od 30.let. Původní záměr byla výstavba na jihu, v oblasti Modřic, kde byly jak volné plochy, tak by to bylo nejlepší i z dopravního hlediska. V předválečném čase ale ze strategických důvodů (blízkost okolních kopců a možnost krytí před útokem ze vzduchu) byly vybrány Maloměřice. Čímž se rozvoj tohoto území pro bytovou výstavbu zastavil a kolem seřaďovacího nádraží je dnes nevzhledná sídelní kaše. Tak jako tak, v nejbližších letech se Maloměřice určitě nebudou stěhovat.
Uvidíme co přinese čas: staví se byty v Obřanech, vzniká nová čtvrť Zbrojovka, plánuje se silniční obchvat Maloměřice

Rodinné domky u řeky Svitavy

21.dubna 2017
V Maloměřicích, podél ulice Parkové a Kusákovy, poblíž Svitavy, se bude stavět 66 nových rodinných domků, dva obytné domy se 117 byty, a parkoviště. Celkem asi pro pět-set obyvatel a tři-sta aut. Původní projekt počítal s osmi bytovými domy a s vyšší hustotou obyvatel a aut. To však narazilo na odpor místních. Nové domy se mají začít stavět v roce 2018 a vše by mělo být dokončeno do roku 2025.

V těchto místech to však není jediný projekt. Jen kousek odsud, u ulice Franzova a Vřesová se postupně mění bývalý průmyslový areál na nové byty. Budou prodlouženy i stávající ulice. Vše rovněž pro asi pět-set lidí.

Den železnice 2009

28.září 2009
Tak trochu jiné Brno. Už dlouho jsem se chystal na tu pěší lávku, která odděluje Maloměřice od Obřan a ze které je možné sejít na Maloměřické nádraží, kde sice podle jízdního řádu žádný vlak nezastavuje, ale se železnou pravidelností tak činí aby ti, kteří o tom vědí, zde mohli nastoupit nebo vystoupit.

Cesta na Českou Třebovou přes Svitavy a na Žďár přes Tišnov, 2009

Cesta na Českou Třebovou přes Svitavy a na Žďár přes Tišnov, 2009

Příjezd k Brnu z Maloměřické lávky

Příjezd k Brnu z Maloměřické lávky

Maloměřické seřaďovací nádraží, 2009

Maloměřické seřaďovací nádraží, 2009

Den železnice v Brně Maloměřicích

Na Dni železnice v Brně Maloměřicích předváděli nakolejování vozu zpátky na trať. K tomu použili jeden muzejní kousek. Vagón na laně jak hračka ve větru – jeden chlap si s ním jednou rukou točil dokola.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com