B-001_Zaznamy

Část B – Dokladová část: Záznam jednání se zadavatelem