Viadukt

Viadukt nad městským silničním okruhem u řeky Svitavy